การเงิน (ภาค)

22
หุ้น
4038591.704B
เงินทุนของตลาด
1.823K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.24%
เปลี่ยนแปลง
+4.65%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.10%
ประสิทธิภาพ ปี
+10.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BACBANK OF AMERICA
172500 COP0.00%0 COP
มีแรงซื้อ
6010.35M1398.032T COP11.4215566.02 COP
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
305.0 COP0.00%0.0 COP
มีแรงขาย
15.677K4.781M4.41T COP3.4887.61 COP119
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
41600 COP−0.48%−200 COP
มีแรงขาย
81.977K3.41B36.881T COP11.423660.20 COP29.955K
BHIBAC HOLDING INTERN
204.5 COP0.00%0.0 COP
มีแรงขาย
249.228K50.967M8.839T COP0.045744.98 COP
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1610 COP0.00%0 COP
ปานกลาง
0095.31B COP156
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
34660 COP−3.72%−1340 COP
มีแรงขาย
8.642K299.532M12.789T COP2.9112392.22 COP36.449K
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
7100 COP1.43%100 COP
มีแรงขาย
14.983K106.379M423.594B COP9.68723.45 COP472
CCITIGROUP INC
243500 COP2.35%5580 COP
มีแรงซื้อรุนแรง
18344.561M469.343T COP7.1834136.41 COP
CHILECOBANCO DE CHILE
514.5 COP0.00%0.0 COP
มีแรงซื้อ
0052.176T COP6.1979.31 COP
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
15200 COP−0.65%−100 COP
มีแรงขาย
21.837K331.922M5.547T COP2.865350.38 COP15.242K
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2499 COP0.00%0 COP
ปานกลาง
0090.117B COP227
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
61000 COP0.00%0 COP
มีแรงซื้อ
16.081K980.941M4.824T COP3.7416310.69 COP23.988K
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
8870 COP−0.89%−80 COP
มีแรงขาย
103.921K921.779M7.017T COP11.51777.33 COP
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
563.0 COP1.44%8.0 COP
มีแรงซื้อ
37.712K21.232M13.321T COP
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
38500 COP−3.02%−1200 COP
มีแรงขาย
17.561K676.099M19.872T COP
JPMJP MORGAN CHASE & CO
683000 COP0.00%0 COP
มีแรงซื้อรุนแรง
1683K1996.943T COP11.5058757.28 COP
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
19000 COP0.00%0 COP
มีแรงขาย
002.962T COP5.483466.65 COP7.151K
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220.0 COP0.00%0.0 COP
มีแรงขาย
001.7T COP6.2635.12 COP6.86K
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
83090 COP0.00%0 COP
มีแรงขาย
002.111T COP
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
7540 COP0.00%0 COP
ปานกลาง
00419.01B COP88.6585.05 COP
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
3310 COP0.00%0 COP
มีแรงขาย
0084.884B COP83.9739.42 COP
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
3200 COP0.00%0 COP
มีแรงขาย
00713.519B COP3.95809.82 COP4.177K