การออกอากาศกระจายเสียง (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
1150.174B
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
0%
ประสิทธิภาพ ปี
0%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0 COP0.00%0.0 COP
ปานกลาง
00 COP369.803B COP
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100 COP0.00%0 COP
ปานกลาง
00 COP780.371B COP174.70281.05 COP