บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

3
หุ้น
1992.851B
เงินทุนของตลาด
4.581M
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+14.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.71%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.93%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CLH CEMEX LATAM HOLDINGS S.A
3300.000.00%0.00ซื้อ56.640K186912000.001908.318B
CORFERIAS CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
505.000.00%0.00ขาย00.0084.533B-19.85
DESCAUCANO ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CANA S.A.
5410.000.00%0.00ซื้อ00.00
โหลดเพิ่ม