เหล็ก (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
211.401B
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.65%
ประสิทธิภาพ ปี
−39.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
PAZRIO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
8.500.00%0.00ขาย00.00211.401B4.571.863277.00
โหลดเพิ่ม