บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
90432.102B
เงินทุนของตลาด
93.924K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.91%
เปลี่ยนแปลง
−0.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.59%
ประสิทธิภาพ ปี
+33.59%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
NU NU HOLDINGS LTD
23600.0033.64%5940.00มีแรงซื้อรุนแรง308.607K7283125200.0090432.104B-432.836075.00
โหลดเพิ่ม