เครื่องจักรอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
291160.169B
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−12.71%
ประสิทธิภาพ เดือน
−34.02%
ประสิทธิภาพ ปี
−30.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
GE GENERAL ELECTRIC
259740.000.00%0.00ขาย00.00290191.940B-7590.94168000.00
โหลดเพิ่ม