ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
6077725.000B
เงินทุนของตลาด
79
ปริมาณการซื้อขาย
−0.20%
เปลี่ยนแปลง
+21.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.48%
ประสิทธิภาพ ปี
−12.87%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AMZN AMAZON
616240.003.47%20660.00มีแรงซื้อรุนแรง456281005440.006077725.023B128.454747.301608000.00
โหลดเพิ่ม