สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
69085.283B
เงินทุนของตลาด
101.073K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.70%
เปลี่ยนแปลง
−6.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
−19.11%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.16%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CELSIA CELSIA S.A E.S.P
3970.004.47%170.00ขาย180.108K715028760.004065.896B11.49330.60
ELECTULUA COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
500000.000.00%0.00ซื้อ00.00165.997B8.5958233.65
ENELAMCO ENEL AMERICAS S.A.
393.200.00%0.00ขาย870342084.0142145.992B12.2032.2316461.00
ISA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
20770.001.32%270.00ขาย273.642K5683544340.0022707.399B14.291434.524452.00
โหลดเพิ่ม