เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

1
หุ้น
10705845.812B
เงินทุนของตลาด
234
ปริมาณการซื้อขาย
+3.06%
เปลี่ยนแปลง
+0.41%
ประสิทธิภาพ เดือน
+55.41%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.71%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AAPL บริษัท แอปเปิล
655170.00-1.43%-9500.00ขาย296193930320.0010569184.339B31.0621612.60154000.00
โหลดเพิ่ม