อุปกรณ์โทรคมนาคม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
9497844.803B
เงินทุนของตลาด
156
ปริมาณการซื้อขาย
+5.63%
เปลี่ยนแปลง
−6.88%
ประสิทธิภาพ เดือน
+24.13%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.34%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AAPL บริษัท แอปเปิล
582000.005.63%31000.00ขาย15690792000.009497844.803B23.7323407.92154000.00
โหลดเพิ่ม