สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

2
หุ้น
22090.713B
เงินทุนของตลาด
86
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−4.17%
ประสิทธิภาพ เดือน
+30.32%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.38%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
FGNTOLIMAFONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.
40.40 COP0.00%015.307B COP0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NUTRESAGRUPO NUTRESA S.A.
48200 COP0.00%3722.075T COP25.701875.13 COP5.61%2.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง