สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

1
หุ้น
17275.608B
เงินทุนของตลาด
58.326K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.76%
เปลี่ยนแปลง
−4.53%
ประสิทธิภาพ เดือน
+76.26%
ประสิทธิภาพ ปี
+31.89%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
NUTRESA GRUPO NUTRESA S.A.
37500.00-0.58%-220.00ขาย20.202K757575000.0017275.608B21.241775.58
โหลดเพิ่ม