ห้างสรรพสินค้า (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
23650.078B
เงินทุนของตลาด
59
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−14.31%
ประสิทธิภาพ เดือน
−41.07%
ประสิทธิภาพ ปี
−23.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
FALABELLCO S.A.C.I. FALABELLA
9400.000.00%0.00ขาย59554600.0023650.078B745.56
โหลดเพิ่ม