ตลาดหลักทรัพย์โคลัมเบีย

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โคลอมเบีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
1813.585B55.96%112.679K13
7587.153B0.000.00%93022
16936.691B2.560.00%011
1485.100B9.440.00%012
1468.631B14.24-1.05%23.398K11
10049673.624B0.65-1.77%3911
86336.421B11.145.09%6.196M22
3004526.395B3.64-0.74%3.814K820
91.321B6.640.00%011
3054748.197B3.082.10%512
971.555B1.540.13%124.739K12
%11
4731.239B9.940.37%25.890K34
2551.161B2.071.06%966.520K310
307183.721B0.50-0.54%211
5253390.279B0.11-2.31%13644
91619.378B4.06%48.914K11
95973.261B5.211.32%52.355K27
โหลดเพิ่ม