ไฟแนนซ์ (ภาค)

260
หุ้น
18430.398B
เงินทุนของตลาด
92.291M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.18%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+1.07%
เปลี่ยนแปลง
−4.00%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.15%
ประสิทธิภาพ ปี
+19.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000001 PING AN BANK
14.920.13%0.02ซื้อ229.296M255.839B9.851.5134626.00ธนาคาร
000002 CHINA VANKE CO
26.882.28%0.60แนะนำให้ขาย48.736M297.020B8.533.08104300.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000005 SHN FOUNTAIN CORP
3.028.63%0.24ซื้อ25.250M2.943B25.610.11745.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000006 SHN ZHENYE GROUP
5.419.96%0.49ซื้อ6.161M6.642B10.040.49377.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000007 SHENZHEN QUANXINHA
7.694.48%0.33ซื้อ13.292M2.550B-0.52107.00บริการด้านอสังหาริมทรัพยื
000009 CHINA BAOAN GROUP
4.749.98%0.43ซื้อ71.021M11.116B45.440.0913620.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000011 SHN PROPS &RES DEV
10.1010.02%0.92ซื้อ3.705M5.471B8.861.045504.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
9.619.95%0.87ซื้อ9.893M1.763B12.950.67148.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000031 GRANDJOY HOLDINGS
6.734.02%0.26ซื้อ21.709M25.400B6.970.934238.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000036 CHINA UNION HOLD L
4.805.26%0.24ซื้อ19.868M6.767B5.960.77835.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000040 TUNGHSU AZURE RENE
5.212.96%0.15ขาย30.072M7.524B116.380.042265.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000042 SHN CENTRALCON INV
9.395.51%0.49ซื้อ3.868M5.917B14.350.622543.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000043 AVIC SUNDA HOLDING
13.521.65%0.22ซื้อ5.321M8.871B10.881.2219886.00บริการด้านอสังหาริมทรัพยื
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
4.614.54%0.20ขาย32.410M22.915B15.310.2910170.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000056 SHENZHEN WONGTEE I
3.805.85%0.21ขาย15.730M4.220B49.340.07722.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000062 SHN HUAQIANG IND
14.339.98%1.30แนะนำให้ซื้อ21.434M13.628B20.390.641905.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000166 SHENWAN HONGYUAN G
4.854.98%0.23ซื้อ78.573M115.685B20.530.2213594.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
000402 FINANCIAL STREET H
7.802.09%0.16ซื้อ6.999M22.835B6.611.163557.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000502 LVJING HOLDING CO
7.043.83%0.26ขาย1.292M1.253B14.340.47127.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000506 ZHONGRUN RESOURCES
3.451.17%0.04ขาย20.101M3.168B28.100.121503.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000514 CHONGQING YUKAIFA
4.121.48%0.06ขาย6.558M3.426B92.610.04740.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000517 RONGAN PROPERTY CO
2.672.69%0.07ขาย13.580M8.278B6.700.391432.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
9.845.02%0.47ซื้อ4.979M3.230B58.330.16635.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
8.751.63%0.14ซื้อ1.711M4.234B99.460.09324.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000537 TIANJIN GUANGYU DE
6.402.73%0.17ขาย5.744M11.604B5.391.161890.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
3.493.87%0.13ขาย37.599M23.538B13.730.246265.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000558 LANDER SPORTS DEVE
3.233.53%0.11ขาย9.851M4.022B-0.08174.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000560 5I5J HOLDING GROUP
4.691.08%0.05ขาย7.764M10.930B15.880.2952415.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000563 SHAANXI INTERNATIO
4.365.31%0.22ซื้อ116.551M16.411B35.590.12599.00จัดการด้านการลงทุนและดำเนินการด้านกองทุน
000567 HAINAN HAIDE IND C
8.333.22%0.26ขาย8.967M5.174B46.200.1763.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000573 DONGGUAN WINNERWAY
2.973.12%0.09ขาย5.618M1.868B12.610.23402.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000584 JIANGSU YOULI INVE
6.423.22%0.20ซื้อ8.461M3.815B35.870.17915.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000608 YANG GUANG CO LT
5.900.68%0.04ขาย4.702M4.394B279.980.02147.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000609 BEIJING ZODI INVES
4.592.46%0.11ขาย3.792M1.341B-0.26233.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000616 HNA INVESTMENT GP
2.561.99%0.05ขาย6.339M3.590B9.220.27175.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000620 MACROLINK CULTURAL
4.622.67%0.12ซื้อ5.254M8.535B7.390.617939.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000627 HUBEI BIOCAUSE PH
7.141.42%0.10แนะนำให้ซื้อ9.553M35.276B26.780.273515.00ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
000628 CHENGDU HI-TECH DE
9.522.04%0.19ซื้อ2.715M2.906B39.100.24897.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000631 SHUNFA HENGYE CORP
2.791.82%0.05ขาย3.417M6.665B7.830.35760.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000638 VANFUND URBAN INVE
4.732.83%0.13ขาย2.989M1.423B-0.46390.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000656 JINKE PROPERTY GRO
6.964.19%0.28แนะนำให้ซื้อ37.515M35.669B6.201.0823941.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.67-0.37%-0.01ซื้อ12.940M6.612B26.430.103732.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000668 RONGFENG HOLDING G
13.623.57%0.47ขาย2.509M1.931B115.360.11160.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000671 SUNSHINE CITY GRP
6.452.06%0.13ขาย20.035M25.596B9.020.709201.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000686 NORTHEAST SECURITI
8.725.31%0.44ซื้อ44.514M19.379B26.320.313552.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
000691 HAINAN YATAI INDUS
3.713.06%0.11ขาย3.587M1.164B107.050.0328.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000712 GUANGDONG GOLDEN G
12.416.07%0.71ซื้อ16.937M10.483B-0.141444.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
000718 SUNING UNIVERSAL
3.572.00%0.07ขาย5.366M10.621B11.400.31787.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000728 GUOYUAN SECURITIES
8.935.18%0.44ซื้อ33.160M28.573B30.860.283452.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
000732 TAHOE GROUP CO LTD
6.171.31%0.08ขาย24.594M22.736B4.611.3211207.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000736 CCCG REAL ESTATE C
6.862.69%0.18ขาย2.755M3.573B4.041.65929.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000750 SEALAND SECURITIES
5.245.01%0.25ซื้อ169.338M21.036B114.690.042551.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
000776 GF SECURITIES CO
13.255.66%0.71เป็นกลาง63.356M95.568B16.870.7412179.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
000783 CHANGJIANG SECURIT
7.194.96%0.34ขาย50.145M37.877B57.930.136262.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
000838 CASIN REAL ESTATE
3.142.95%0.09ขาย4.305M3.356B41.750.07851.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.650.76%0.02ซื้อ9.953M5.881B47.160.061095.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000863 SANXIANG IMPRESSIO
4.901.87%0.09ขาย3.368M6.505B-0.08658.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000882 BEIJ. HUAL. DEP.
2.172.36%0.05ขาย12.489M5.803B142.950.011182.00บริการด้านอสังหาริมทรัพยื
000901 AEROSPACE HI-TECH
11.503.05%0.34ขาย7.069M6.854B43.110.266384.00บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่
000909 SOYEA TECHNOLOGY
7.103.50%0.24ขาย1.970M2.143B60.390.11457.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000918 CHINA CALXON GROUP
6.52-0.15%-0.01ขาย13.159M11.781B-0.872290.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000926 HBFX S&TECHNOLOGY
6.402.40%0.15ขาย6.816M5.933B5.301.183681.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000931 BEIJING CENTERGATE
7.803.31%0.25ขาย6.821M5.686B57.420.132230.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000961 JIANGSU ZHONGNAN
7.893.41%0.26ขาย15.362M28.306B12.330.6216420.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000965 T/TIANBAO INFRASTR
3.292.81%0.09ขาย3.648M3.551B-0.14127.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
000987 GUANGZHOU YUEXIU F
9.154.10%0.36ซื้อ15.460M24.198B36.480.244711.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
001979 CHINA MERCHANTS SH
20.616.07%1.18ซื้อ48.551M153.751B13.131.4824791.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
7.482.89%0.21ขาย3.914M5.882B9.790.74853.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002059 YUNNAN TOURISM CO
5.392.67%0.14ขาย1.685M5.315B7.870.672181.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002077 JIANGSU DAGANG CO
5.963.11%0.18ขาย25.590M3.354B-1.16893.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002133 COSMOS GROUP CO LT
3.112.30%0.07ขาย2.815M2.353B19.190.16375.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002142 BANK OF NINGBO CO.
22.78-0.78%-0.18ขาย46.113M123.329B10.882.2513684.00ธนาคาร
002146 RISESUN REAL EST D
8.621.65%0.14ขาย24.630M36.872B4.461.9024607.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002147 NEOGLORY PROSPERIT
1.931.05%0.02ซื้อ11.046M3.492B-0.121417.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002208 HEFEI URBAN CONSTR
7.282.10%0.15ขาย4.177M3.652B10.280.69221.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002244 HANGZHOU BINJIANG
3.862.12%0.08ขาย9.227M11.761B9.300.411248.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002285 SHENZHEN WORLDUNI
4.183.72%0.15ขาย14.858M8.195B19.530.2127870.00บริการด้านอสังหาริมทรัพยื
002305 LANGOLD REAL ESTAT
2.273.18%0.07ขาย10.591M3.815B44.990.05696.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002344 HAINING CHINA LEAT
4.323.10%0.13ขาย6.598M5.341B15.450.271332.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002377 HUBEI GUOCHUANG HI
3.942.60%0.10ขาย6.790M3.519B11.260.345931.00บริการด้านอสังหาริมทรัพยื
002420 GUANGZHOU ECHOM SC
3.081.65%0.05ขาย1.898M1.215B-2.014691.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
002500 SHANXI SECURITIES
8.015.12%0.39ขาย38.260M21.555B54.960.142337.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
002673 WESTERN SECURITIES
9.485.22%0.47เป็นกลาง46.383M31.552B50.880.182947.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
002736 GUOSEN SECURITIES
13.549.99%1.23แนะนำให้ซื้อ48.148M100.942B22.090.569362.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
002797 FIRST CAPITAL SECU
6.2310.07%0.57ซื้อ117.911M19.824B58.150.103725.00บริการทางการลงทุน
002807 JIANGSU JIANGYIN R
4.492.05%0.09ขาย9.619M9.557B10.710.451649.00ธนาคาร
002818 CHENGDU FUSEN NOBL
12.042.73%0.32ขาย1.866M8.866B11.840.99756.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
002839 JIANGSU ZHANGJIAGA
5.423.04%0.16ขาย17.114M9.508B11.370.482109.00ธนาคาร
002926 HUAXI SECURITIES C
9.775.39%0.50เป็นกลาง28.685M24.334B23.610.393164.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
002936 BANK OF ZHENGZHOU
4.791.91%0.09ขาย14.991M62.865B10.180.464708.00ธนาคาร
002939 CHINA GREATWALL SE
15.4810.02%1.41ซื้อ85.828M43.665B54.510.263176.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
002945 CHINALIN SECURITIE
18.426.66%1.15แนะนำให้ซื้อ85.259M46.629B121.330.141962.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
002948 BANK OF QINGDAO CO
5.782.66%0.15ขาย14.381M63.784B3834.00ธนาคาร
002958 QINGDAO RURAL COMM
6.455.74%0.35ซื้อ63.400M33.889B12.260.505226.00ธนาคาร
200011 SHN PROPS &RES DEV
5.987.17%0.40แนะนำให้ซื้อ1.055M5.471B8.861.045504.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
200056 SHENZHEN WONGTEE I
2.284.11%0.09ขาย752.900K4.220B49.340.07722.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
300053 ZHUHAI ORBITA AERO
11.553.31%0.37แนะนำให้ซื้อ19.633M7.850B85.570.13866.00บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่
300059 EAST MONEY INFORMA
15.209.99%1.38ซื้อ483.768M92.810B71.310.194325.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
6.404.07%0.25ขาย18.609M4.259B25.010.251267.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
300465 GLOBAL INFOTECH CO
7.465.97%0.42เป็นกลาง14.658M3.145B28.690.252988.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
300468 SHENZHEN FORMS SYN
16.986.39%1.02ซื้อ6.884M3.100B44.590.361871.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
300551 SHANGHAI GUAO ELEC
18.243.93%0.69ซื้อ3.815M1.977B116.070.15707.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
14.774.98%0.70ซื้อ15.317M3.590B126.630.11447.00ดำเนินการด้านตลาดการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
600000 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
11.22-0.62%-0.07ขาย24.824M329.330B55692.00ธนาคาร
600007 CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
16.37-2.27%-0.38ซื้อ2.262M16.489B20.160.812220.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600015 HUA XIA BANK CO., LIMITED
7.24-0.28%-0.02แนะนำให้ขาย9.210M111.404B4.911.4741283.00ธนาคาร
600016 CHINA MINSHENG BANK
5.77-0.35%-0.02แนะนำให้ขาย41.554M252.625B5.021.1558338.00ธนาคาร
600030 CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED
21.330.61%0.13ขาย94.766M258.454B23.710.9015842.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LIMITED
35.160.83%0.29ขาย40.844M886.735B10.893.2374590.00ธนาคาร
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
13.85-0.72%-0.10ซื้อ40.765M164.763B7.371.8849127.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600051 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.
5.84-0.00%-0.00แนะนำให้ขาย4.776M1.816B6.810.86571.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
2.610.38%0.01ขาย1.068M2.275B44.950.06154.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600053 KUNWU JIUDING INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
21.300.85%0.18ขาย2.350M9.234B20.051.06330.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600061 SDIC CAPITAL CO., LTD
12.451.22%0.15ขาย8.552M52.628B21.960.576967.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
600064 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
8.93-0.56%-0.05ขาย5.710M11.037B6.811.31834.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
4.030.50%0.02ขาย1.320M6.013B6.850.591532.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600077 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
2.421.68%0.04ขาย4.162M3.243B8.500.28774.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
4.050.25%0.01ขาย2.505M2.617B174.790.0282.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600094 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
7.490.13%0.01ซื้อ56.572M18.540B27.590.271097.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600095 HARBIN HIGH-TECH GROUP
7.83-1.39%-0.11ซื้อ37.131M2.829B222.510.04643.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600109 SINOLINK SECURITIES
8.600.23%0.02ขาย14.256M26.009B22.840.383155.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
600133 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUPE CO.,LTD.
5.150.59%0.03ขาย2.553M3.738B11.590.441966.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600139 SICHUAN WESTERN RESOURCES HOLDING CO., LTD
3.77-1.31%-0.05ซื้อ23.673M2.495B146.810.03109.00สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค
600149 LANGFANG DEVELOPMENT
5.110.20%0.01ขาย1.106M1.943B350.720.01128.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600155 POLARIS BAY GROUP
12.83-1.61%-0.21ซื้อ50.461M22.319B64.140.202577.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
600158 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
9.611.37%0.13ขาย7.082M8.108B86.690.11868.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600159 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.480.40%0.01ขาย2.927M2.058B15.490.16341.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600162 SHENZHEN HEUNGKONG HOLDING CO., LTD
2.080.97%0.02ขาย8.253M7.063B13.870.153912.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
3.83-0.26%-0.01ขาย1.799M2.685B4.370.88557.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
4.570.22%0.01ขาย2.485M9.222B15.590.301643.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600208 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD
2.89-0.00%-0.00ขาย14.523M24.852B9.840.291427.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600212 SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY
3.701.65%0.06ขาย5.872M1.893B-0.42523.00บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่
600223 LUSHANG PROPERTY CO.,LTD.
3.38-0.29%-0.01ขาย2.423M3.383B18.440.183601.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
3.04-2.56%-0.08ขาย13.120M2.844B-0.35690.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600239 YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.93-0.00%-0.00ขาย8.780M4.705B-0.054087.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600240 BEIJING HOMYEAR CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
0.995.32%0.05ซื้อ57.668M1.410B-4.70100.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600246 BEIJING VANTONE REAL ESTATE CO.,LTD.
3.90-2.26%-0.09ซื้อ3.715M8.011B35.500.11352.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600256 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
3.30-1.20%-0.04ขาย25.569M22.420B12.930.265738.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600266 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
7.100.00%0.00ขาย6.405M13.351B6.771.052524.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600275 HUBEI WUCHANGYU CO.,LTD
2.290.00%0.00ขาย3.705M1.165B97.990.02456.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600318 ANHUI XINLI FINANCE
7.582.16%0.16ซื้อ18.084M3.891B62.550.12266.00บริการด้านการเงินสำหรับองค์กร
600322 TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
3.180.95%0.03ขาย2.558M3.516B15.940.20570.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600325 HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
7.04-1.81%-0.13ขาย20.911M14.908B6.571.074972.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
26.05-0.65%-0.17ขาย9.507M78.200B6.304.1526779.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600369 SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.
4.521.12%0.05ขาย28.555M25.516B67.490.072660.00ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริการด้านโบรคเกอร์
600376 BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
7.16-0.56%-0.04ขาย4.102M18.470B6.401.121866.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600382 GUANGDONG MINGZHU GROUP CO.,LTD.
6.911.02%0.07ขาย1.771M4.193B9.970.6955.00บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่
600383 GEMDALE CORPORATION
12.050.00%0.00ขาย15.531M54.401B6.401.8830725.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600393 GUANGZHOU YUETAI GROUP CO.,LTD.
2.45-2.00%-0.05ขาย44.320M6.214B29.670.081257.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
7.360.96%0.07ขาย3.127M2.208B-0.00668.00พัฒนาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ