หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหลักทรัพย์จีน

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
000030 FAWER AUTOMOTIVE P
4.831.47%0.07แนะนำให้ซื้อ10.488M8.618B10.390.467560.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000049 SHENZHEN DESAY BAT
42.794.24%1.74ซื้อ20.059M8.505B19.222.1410565.00ในทางอุตสาหกรรม
000062 SHN HUAQIANG IND
15.741.94%0.30แนะนำให้ซื้อ26.736M16.149B24.160.641905.00ไฟแนนซ์
000301 JIANGSU EASTERN SH
5.460.00%0.00ซื้อ9.827M21.999B22.860.2413118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000402 FINANCIAL STREET H
7.82-1.14%-0.09ซื้อ9.575M23.642B6.841.163557.00ไฟแนนซ์
000409 SHANDONG GEO-MINER
5.97-1.32%-0.08ซื้อ4.447M3.091B46.450.131887.00วัสดุพื้นฐาน
000410 SHENYANG MACHINE T
6.794.95%0.32ซื้อ17.314M4.953B-1.648338.00ในทางอุตสาหกรรม
000524 GUANGZHOU LINGNAN
8.03-0.62%-0.05ซื้อ4.628M5.415B19.450.425919.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
12.02-0.41%-0.05แนะนำให้ซื้อ15.010M5.936B139.420.09324.00ไฟแนนซ์
000539 GUANGDONG ELECTRIC
3.96-1.74%-0.07ขาย4.078M24.376B36.590.116735.00สาธารณูปโภค
000593 SICHUAN DATONG GAS
6.712.60%0.17ซื้อ14.324M2.345B-0.50824.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000670 INFOTMIC CO LTD
2.354.91%0.11ซื้อ4.491M1.829B-0.22104.00เทคโนโลยี
000698 SHENYANG CHEMICAL
4.231.93%0.08แนะนำให้ซื้อ21.919M3.401B29.910.143056.00วัสดุพื้นฐาน
000726 LU THAI TEXTILE CO
9.44-0.11%-0.01ซื้อ7.190M8.109B10.110.9325851.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000785 WUHAN ZHONGNAN COM
10.481.35%0.14แนะนำให้ซื้อ9.205M2.598B59.200.175044.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000802 BEIJING JINGXI CUL
9.82-1.70%-0.17ซื้อ15.825M7.152B31.650.32671.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000868 ANHUI ANKAI AUTOMO
3.414.92%0.16ซื้อ3.483M2.383B-0.972967.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000886 HAINAN EXPRESSWAY
3.59-2.45%-0.09ขาย9.919M3.639B22.920.16510.00ในทางอุตสาหกรรม
000925 UNITTEC CO LTD
6.97-1.27%-0.09ซื้อ11.012M3.929B106.970.071399.00ในทางอุตสาหกรรม
000929 LANZHOU HUANGHE EN
7.670.66%0.05ซื้อ4.172M1.416B-0.071507.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
11.93-4.10%-0.51ซื้อ32.562M3.988B50.850.245194.00เทคโนโลยี
000949 XINXIANG CHEMICAL
3.800.53%0.02ซื้อ12.280M4.754B36.750.109218.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000955 XINLONG HOLDING GR
4.16-2.80%-0.12ซื้อ13.315M2.304B-0.18872.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002008 HAN'S LASER TECHNO
36.101.04%0.37แนะนำให้ซื้อ38.043M37.578B35.221.0113030.00ในทางอุตสาหกรรม
002015 GCL ENERGY TECHNOL
5.69-0.87%-0.05ซื้อ5.444M7.763B48.660.12374.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002099 ZHEJIANG HISOAR PH
7.580.00%0.00ซื้อ61.097M12.270B15.950.483177.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002103 GUANGBO GROUP STOC
4.703.07%0.14ซื้อ62.269M2.488B-1.252505.00ในทางอุตสาหกรรม
002109 SHAANXI XINGHUA CH
3.77-2.33%-0.09ขาย11.059M4.064B20.860.191072.00วัสดุพื้นฐาน
002140 EAST CN ENG S&T CO
7.90-2.59%-0.21ซื้อ14.162M4.341B28.390.291167.00ในทางอุตสาหกรรม
002174 YOUZU INTERACTIVE
16.692.20%0.36ซื้อ24.010M14.509B15.121.081952.00เทคโนโลยี
002194 WUHAN FINGU ELECTR
24.980.89%0.22แนะนำให้ซื้อ79.824M13.981B42.180.593336.00เทคโนโลยี
002220 DL TIANBAO GREEN F
1.390.00%0.00ซื้อ17.508M1.065B-0.411368.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002245 JIANGSU AUCKSUN CO
3.87-1.28%-0.05ซื้อ24.733M3.847B44.350.093115.00วัสดุพื้นฐาน
002253 WISESOFT CO LTD
15.341.12%0.17แนะนำให้ซื้อ10.373M3.423B74.910.20683.00เทคโนโลยี
002267 SHAANXI PROVINCIAL
7.441.78%0.13ซื้อ18.562M8.129B27.120.271822.00สาธารณูปโภค
002310 BEIJING ORIENT LAN
5.41-0.55%-0.03ซื้อ42.985M14.609B385.000.015244.00ในทางอุตสาหกรรม
002316 SHENZHEN ASIA LINK
9.35-3.01%-0.29ซื้อ53.441M3.790B37.600.261250.00เทคโนโลยี
002356 SHENZHEN HEMEI GRO
2.34-2.50%-0.06ซื้อ22.742M1.267B-3.312351.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002364 HANGZHOU ZHONGHENG
12.06-2.58%-0.32แนะนำให้ซื้อ15.997M6.977B90.280.141783.00ในทางอุตสาหกรรม
002369 SHENZHEN ZOWEE TEC
8.68-2.25%-0.20ซื้อ34.609M5.132B-0.206851.00เทคโนโลยี
002378 CHONGYI ZHANGYUAN
6.563.14%0.20แนะนำให้ซื้อ39.707M5.878B1479.070.003419.00วัสดุพื้นฐาน
002388 SHENZHEN SUNYES EL
8.52-2.63%-0.23แนะนำให้ซื้อ25.940M4.408B147.430.06806.00ในทางอุตสาหกรรม
002390 GUIZHOU XINBANG PH
5.91-0.51%-0.03แนะนำให้ซื้อ19.811M9.903B-0.826994.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002396 FUJIAN STAR-NET CO
29.661.92%0.56ซื้อ32.289M16.973B27.311.078611.00เทคโนโลยี
002405 NAVINFO CO LTD
16.81-3.22%-0.56ซื้อ89.598M34.088B83.730.214261.00เทคโนโลยี
002408 ZIBO QIXIANG TENGD
7.702.94%0.22ซื้อ29.781M13.279B16.990.442132.00วัสดุพื้นฐาน
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
3.39-0.88%-0.03ซื้อ25.562M5.085B-0.171557.00ในทางอุตสาหกรรม
002440 ZHEJIANG RUNTU CO.
13.013.67%0.46แนะนำให้ซื้อ42.551M14.439B11.401.105686.00วัสดุพื้นฐาน
002447 DALIAN MORNINGSTAR
3.891.83%0.07ซื้อ258.231M5.452B-0.4988.00เทคโนโลยี
002449 FOSHAN NATIONSTAR
11.92-1.97%-0.24ซื้อ16.037M7.521B18.010.684944.00เทคโนโลยี
002457 NINGXIA QINGLONG P
8.501.92%0.16ซื้อ15.725M2.794B32.610.261769.00วัสดุพื้นฐาน
002473 NINGBO SUNLIGHT EL
9.4610.00%0.86ซื้อ2.671M1.376B104.130.08301.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002475 LUXSHARE PRECISION
26.070.27%0.07ซื้อ82.698M139.074B40.920.6478352.00เทคโนโลยี
002476 SHANDONG POLYMER B
7.112.75%0.19ซื้อ136.008M4.235B-0.41498.00วัสดุพื้นฐาน
002500 SHANXI SECURITIES
8.26-1.55%-0.13ซื้อ46.052M23.733B43.980.192337.00ไฟแนนซ์
002501 JILIN LIYUAN PRECI
1.415.22%0.07ซื้อ7.585M1.628B-3.691299.00วัสดุพื้นฐาน
002512 TATWAH SMARTECH CO
5.11-1.73%-0.09ซื้อ39.607M5.696B-1.562783.00เทคโนโลยี
002513 JIANGSU LANFENG BI
6.199.95%0.56แนะนำให้ซื้อ10.391M1.915B-2.612024.00วัสดุพื้นฐาน
002515 JINZI HAM CO LTD
5.640.89%0.05แนะนำให้ซื้อ25.497M5.246B546.430.01373.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002529 FUJIAN HAIYUAN COM
6.69-2.34%-0.16ซื้อ4.029M1.781B-0.80800.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002537 HYUNION HOLDING CO
10.083.07%0.30ซื้อ114.903M12.162B306.390.034161.00เทคโนโลยี
002553 JIANGSU NANFANG BE
6.3610.03%0.58ซื้อ17.561M2.011B24.800.23943.00ในทางอุตสาหกรรม
002558 GIANT NETWORK GROU
18.46-0.16%-0.03ซื้อ9.816M37.431B42.800.432267.00เทคโนโลยี
002575 GUANGDONG QUNXING
7.393.50%0.25ซื้อ20.410M4.203B440.200.0217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002603 SHIJIAZHUANG YILIN
11.47-1.12%-0.13ซื้อ9.141M13.993B24.260.485218.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002611 GUANGDONG DONGFANG
4.65-1.27%-0.06ซื้อ39.071M8.660B-2.122199.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002612 LANCY CO LTD
8.87-1.44%-0.13ซื้อ1.947M3.916B17.740.514365.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002617 ROSHOW TECHNOLOGY
6.81-1.02%-0.07แนะนำให้ซื้อ78.039M10.393B-0.911467.00ในทางอุตสาหกรรม
002642 UEC GROUP LTD
6.040.83%0.05ซื้อ18.574M3.963B-2.071069.00เทคโนโลยี
002645 JIANGSU HUAHONG TE
10.254.27%0.42แนะนำให้ซื้อ33.825M4.550B27.550.361570.00ในทางอุตสาหกรรม
002651 CHENGDU LEEJUN IND
4.61-3.35%-0.16ขาย5.948M4.853B35.980.13731.00ในทางอุตสาหกรรม
002663 PUBANG LANDSCAPE
3.31-6.76%-0.24ซื้อ153.881M6.375B179.380.022397.00ในทางอุตสาหกรรม
002671 SHANDONG LONGQUAN
4.9410.02%0.45แนะนำให้ซื้อ29.424M2.121B-0.271090.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002715 HUAIJI DENGYUN AUT
15.95-2.33%-0.38ซื้อ1.049M1.502B347.450.051478.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002721 BEIJING KINGEE CUL
5.910.68%0.04ซื้อ15.491M4.900B-0.162208.00ในทางอุตสาหกรรม
002728 TEYI PHARMACEUTICA
16.070.50%0.08ซื้อ1.192M3.212B18.690.861280.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002739 WANDA FILM HOLDING
17.08-1.67%-0.29ซื้อ21.380M36.102B33.510.5218036.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002743 ANHUI FUHUANG STEE
6.47-2.71%-0.18ซื้อ3.551M2.237B26.140.252132.00ในทางอุตสาหกรรม
002748 JIANGXI SELON INDU
7.88-1.62%-0.13ซื้อ8.462M1.922B39.920.201289.00วัสดุพื้นฐาน
002758 ZHEJIANG HUATONG P
11.0010.00%1.00ซื้อ1.482M2.101B60.680.161042.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002766 SHENZHEN SOLING IN
2.48-1.98%-0.05ซื้อ6.223M1.067B-1.161536.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002790 XIAMEN R AND T PLU
6.870.73%0.05ซื้อ3.478M2.793B15.220.452133.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002819 BEIJING ORIENTAL J
27.1310.02%2.47ซื้อ16.584M3.882B74.100.33284.00ในทางอุตสาหกรรม
002827 TIBET GAOZHENG EXP
11.222.47%0.27ซื้อ5.854M3.022B76.830.14517.00วัสดุพื้นฐาน
002828 XINJIANG BEIKEN EN
15.1610.01%1.38แนะนำให้ซื้อ36.818M2.800B54.510.251673.00พลังงาน
002832 BIEM L FDLKK GARME
28.034.28%1.15ซื้อ11.864M8.286B24.111.112294.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002835 SHENZHEN TVT DIGIT
12.813.31%0.41ซื้อ14.719M2.730B118.910.10902.00เทคโนโลยี
002848 GOSPELL DIGITAL TE
15.541.11%0.17แนะนำให้ซื้อ15.159M2.569B-0.461707.00เทคโนโลยี
002861 YINGTONG TELECOMMU
26.707.92%1.96ซื้อ6.818M2.944B51.140.484503.00ในทางอุตสาหกรรม
002892 KELI MOTOR GROUP C
54.0210.00%4.91ซื้อ5.229M6.980B81.280.602372.00ในทางอุตสาหกรรม
002893 BEIJING HUAYUANYIT
13.571.42%0.19ซื้อ6.212M2.129B29.910.451666.00สาธารณูปโภค
002895 GUIZHOU CHANHEN CH
12.911.97%0.25แนะนำให้ซื้อ9.974M5.064B65.550.201148.00วัสดุพื้นฐาน
002905 GUANGZHOU JINYI ME
18.291.67%0.30ซื้อ32.771M4.836B36.070.504982.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002911 FOSHAN GAS GROUP C
16.8110.01%1.53ซื้อ9.297M8.496B24.350.631940.00สาธารณูปโภค
002917 SHENZHEN KING EXPL
17.0110.03%1.55แนะนำให้ซื้อ9.542M2.797B42.170.37724.00วัสดุพื้นฐาน
002920 HUIZHOU DESAY SV
26.43-1.38%-0.37ซื้อ4.171M14.740B63.690.424405.00ในทางอุตสาหกรรม
002922 EAGLERISE ELECTRIC
17.442.65%0.45แนะนำให้ซื้อ8.970M2.286B53.420.322461.00ในทางอุตสาหกรรม
002943 HUNAN YUJIN MACHIN
32.113.45%1.07แนะนำให้ซื้อ4.426M3.104B29.091.07468.00ในทางอุตสาหกรรม
002955 HITEVISION CO LTD
62.081.12%0.69แนะนำให้ซื้อ4.898M
002961 RUIDA FUTURES CO L
15.6210.00%1.42110.550K
300021 DAYU WATER-SAVING
5.864.09%0.23ซื้อ47.880M4.489B40.830.141550.00ในทางอุตสาหกรรม
300038 BEIJING SHUZHI TEC
10.10-3.53%-0.37ซื้อ26.272M12.269B18.280.571421.00เทคโนโลยี
300050 DINGLI CORP LTD
6.07-2.88%-0.18ซื้อ25.360M3.405B55.970.111597.00บริการโทรคมนาคม
300052 SZ ZHONGQINGBAO IN
12.9410.03%1.18แนะนำให้ซื้อ38.944M3.096B91.100.13402.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
300056 XIAMEN SAVINGS ENV
6.14-1.13%-0.07ซื้อ4.129M2.394B-1.07605.00ในทางอุตสาหกรรม
300061 SHANGHAI CONANT MA
10.166.72%0.64ซื้อ72.355M6.444B-1.112811.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
300067 SHANGHAI ANOKY GRO
4.8110.07%0.44แนะนำให้ซื้อ97.544M4.081B28.620.15861.00วัสดุพื้นฐาน
300079 SUMAVISION TECHNOL
5.76-2.54%-0.15ซื้อ82.640M8.143B110.900.061023.00เทคโนโลยี
300082 LIAO NING OXIRANCH
6.07-1.94%-0.12ซื้อ8.323M4.214B12.640.491272.00วัสดุพื้นฐาน
300094 Z/J GUOLIAN AQUATI
4.600.22%0.01ซื้อ10.338M4.177B25.190.184000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
300137 HEBEI SAILHERO ENV
8.10-0.98%-0.08ซื้อ18.293M4.507B19.330.421767.00ในทางอุตสาหกรรม
300157 LANDOCEAN GROUP LI
5.153.41%0.17ซื้อ33.400M3.546B121.170.041620.00พลังงาน
300164 TONG PETROTECH COR
6.336.57%0.39ซื้อ78.615M2.680B23.070.26770.00พลังงาน
300167 SHENZHEN DVISION
6.901.62%0.11แนะนำให้ซื้อ36.661M2.039B-0.551085.00เทคโนโลยี
300173 SOTECH SMARTER EQU
4.930.61%0.03ซื้อ34.491M2.872B-1.44191.00ในทางอุตสาหกรรม
300177 GUANGZHOU HI-TARGE
10.64-2.56%-0.28ซื้อ112.370M7.310B74.890.152367.00เทคโนโลยี
300180 HUAFON MICROFIBRE
11.121.92%0.21ซื้อ14.536M18.588B67.810.162011.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
300187 YONKER ENVIRONMENT
5.969.96%0.54ซื้อ11.728M3.493B-0.28967.00ในทางอุตสาหกรรม
300197 SHENZHEN TECHAND E
3.513.54%0.12ซื้อ59.914M7.954B-0.034138.00ในทางอุตสาหกรรม
300198 FUJIAN NEWCHOICE P
4.40-2.00%-0.09แนะนำให้ซื้อ27.396M4.632B-0.39850.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
300207 SUNWODA ELECTRONIC
14.353.02%0.42แนะนำให้ซื้อ39.294M21.560B28.460.4920676.00ในทางอุตสาหกรรม
300212 BEIJING E-HUALU IN
29.78-1.39%-0.42ซื้อ27.606M16.373B47.620.631907.00ในทางอุตสาหกรรม
300219 HONGLI ZHIHUI GROU
6.160.65%0.04ซื้อ5.982M4.362B19.800.314595.00เทคโนโลยี
300258 JIANGSU PACIFIC PR
11.97-1.40%-0.17ซื้อ5.663M4.917B21.740.561700.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
300263 LONGHUA TECHNOLOGY
4.76-1.24%-0.06ซื้อ34.288M4.410B27.540.181460.00ในทางอุตสาหกรรม
300267 HUNAN ER-KANG PHAR
6.01-4.60%-0.29ซื้อ72.489M12.994B65.390.101485.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
300275 CHONGQING MASSCI
11.8310.05%1.08ซื้อ28.020M1.807B-0.35394.00ในทางอุตสาหกรรม
300282 SANSHENG INTELLECT
12.40-4.10%-0.53แนะนำให้ซื้อ5.741M4.840B45.880.28448.00ในทางอุตสาหกรรม
300283 WENZHOU HONGFENG E
4.72-1.87%-0.09ซื้อ5.457M1.993B173.460.031221.00ในทางอุตสาหกรรม
300348 SHENZHEN SUNLINE T
21.03-0.05%-0.01แนะนำให้ซื้อ70.568M10.146B164.800.134125.00เทคโนโลยี
300360 HANGZHOU SUNRISE T
8.59-2.39%-0.21ซื้อ4.595M3.605B26.100.341049.00ในทางอุตสาหกรรม
300368 HEBEI HUIJIN ELECT
9.2110.04%0.84ซื้อ54.883M4.452B93.950.09962.00เทคโนโลยี
300402 NANJING BAOSE CO
10.840.37%0.04แนะนำให้ซื้อ5.359M2.182B68.650.16703.00ในทางอุตสาหกรรม
300416 SUZHOU SUSHI TEST
21.96-4.40%-1.01ซื้อ5.276M3.042B40.380.57908.00ในทางอุตสาหกรรม
300421 JIANGSU LIXING GEN
7.774.72%0.35ซื้อ29.636M1.823B25.470.29940.00ในทางอุตสาหกรรม
300426 ZHEJIANG TALENT TE
7.04-1.12%-0.08ซื้อ6.200M2.946B-2.49343.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
300429 CHANGZHOU TRONLY N
14.251.28%0.18แนะนำให้ซื้อ38.401M7.250B51.070.281110.00วัสดุพื้นฐาน
300437 HENAN QING SHUI YU
12.743.24%0.40ซื้อ15.478M2.694B11.731.052587.00วัสดุพื้นฐาน
300441 NINGBO BAOSI ENERG
8.440.12%0.01ซื้อ4.185M5.576B52.900.162800.00ในทางอุตสาหกรรม
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
9.6410.05%0.88แนะนำให้ซื้อ53.156M6.070B35.630.251267.00ไฟแนนซ์
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
15.74-2.60%-0.42ซื้อ2.685M2.249B30.510.53792.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
300463 MACCURA BIOTECHNOL
25.84-0.65%-0.17ซื้อ4.440M14.511B30.060.872255.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
300468 SHENZHEN FORMS SYN
23.28-6.28%-1.56ซื้อ17.219M4.694B69.400.361871.00ไฟแนนซ์
300469 ZHONGXIN INFORMATI
18.153.89%0.68ซื้อ20.983M3.584B109.360.161736.00เทคโนโลยี
300473 FUXIN DARE AUTOMOT
32.180.72%0.23ซื้อ3.270M3.360B28.401.125020.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
300480 GL TECH CO LTD
19.19-9.18%-1.94ซื้อ33.784M4.053B94.020.22485.00ในทางอุตสาหกรรม
300482 GUANGZHOU WONDFO B
49.10-1.21%-0.60แนะนำให้ซื้อ3.159M17.040B51.180.972252.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
300492 CENDES CO LTD
48.205.13%2.35ซื้อ5.622M3.815B137.800.33456.00ในทางอุตสาหกรรม
300497 JIANGXI FUSHINE PH
19.112.30%0.43แนะนำให้ซื้อ18.390M5.014B29.020.681413.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
300506 SHENZHEN MINKAVE T
9.753.83%0.36ซื้อ19.172M6.151B16.730.56692.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ