หุ้นนอร์เวย์ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นนอร์เวย์ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ADEADEVINTA ASA
88.20108.50 NOK26.53%9.238M132.716B NOK−15.00 NOK−2225.21%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
SHLFSHELF DRILLING LTD
84.9136.20 NOK0.14%636.936K7.023B NOK−2.16 NOK45.48%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
TELTELENOR ASA
79.11123.50 NOK−0.36%1.174M172.833B NOK26.574.65 NOK−40.34%7.53%การสื่อสาร
ปานกลาง
BCSBERGEN CARBON SOLUTIONS AS
78.6214.16 NOK4.58%174.02K594.297M NOK−1.29 NOK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SSGSELF STORAGE GROUP ASA
78.3939.4 NOK−0.51%883.147K3.73B NOK−0.77 NOK−120.07%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SNISTOLT-NIELSEN LIMITED
78.08303.5 NOK1.34%94.913K16.249B NOK5.7952.40 NOK76.16%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SCHASCHIBSTED ASA
76.56247.7 NOK12.90%1.216M55.162B NOK−10.71 NOK93.63%0.81%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SIOFFSIEM OFFSHORE INC
76.3729.10 NOK−1.19%221.77K6.951B NOK0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
LIFELIFECARE AS
75.882.63 NOK12.39%1.679M309.987M NOK0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HAFNIHAFNIA LIMITED
75.4269.00 NOK2.00%1.593M34.482B NOK3.4120.25 NOK17.55%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
PHOPHOTOCURE ASA
74.9959.6 NOK0.85%155.693K1.616B NOK−1.43 NOK49.05%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SOFFSOLSTAD OFFSHORE ASA
74.4728.24 NOK6.41%1.561M2.168B NOK3.667.72 NOK0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
SALMSALMAR ASA
72.92554.0 NOK−1.11%111.651K80.278B NOK54.2810.21 NOK−70.08%3.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BNORBLUENORD ASA
72.63520 NOK0.00%5.052K13.625B NOK11.5744.93 NOK0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ