ตลาดหุ้นนอร์เวย์

หุ้นนอร์เวย์ที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นนอร์เวย์ ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
GCCGRAM CAR CARRIERS ASA
147.80NOK3.54%5.06NOK
มีแรงซื้อ
55.222K8.162M4.245BNOK10ระบบขนส่ง
GIGGAMING INNOVATION GROUP LTD
22.72NOK0.89%0.20NOK
มีแรงซื้อ
129.025K2.931M2.79BNOK573.030.04NOK468บริการผู้บริโภค
PMGPLAY MAGNUS AS
12.70NOK0.16%0.02NOK
มีแรงซื้อ
221.353K2.811M780.45MNOK234บริการทางด้านเทคโนโลยี
WPUWASTE PLASTIC UPCYCLING A/S
18.398NOK0.98%0.178NOK
มีแรงซื้อ
3.791K69.747Kบริการเชิงพาณิชย์