หุ้นนอร์เวย์ at their highest yearly price

บริษัทนอร์เวย์ ตามด้านล่างได้ขึ้นไปแตะราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์: ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงของราคา และสถิติอื่น ๆ เพื่อดูว่าจะมีการการปรับราคาขึ้นสูงกว่านี้ในอนาคตหรือไม่
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ADEADEVINTA ASA
115.0 NOK+0.88%136.521K0.15139.444B NOK−14.20 NOK−5758.55%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
AKBMAKER BIOMARINE ASA
52.6 NOK−0.75%9.982K0.174.647B NOK−1.03 NOK−187.52%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
B2IB2 IMPACT ASA
8.00 NOK+0.38%374.455K0.803.086B NOK8.460.95 NOK+16.96%2.51%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
BBERGBEERENBERG AS
17.860 NOK+1.48%65.737K3.10432.432M NOK0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
BELCOBELSHIPS ASA
22.85 NOK+2.01%1.321M3.515.658B NOK7.113.21 NOK−41.83%11.16%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
GIGGAMING INNOVATION GROUP LTD
31.30 NOK+3.64%33.812K0.203.925B NOK23.131.35 NOK+398.69%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
HSHPHIMALAYA SHIPPING LTD
77.4 NOK−4.21%67.78K0.743.547B NOK186.730.41 NOK0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
INSTAINSTABANK ASA
1.735 NOK0.00%1.325M3.59656.284M NOK6.460.27 NOK0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
662.0 NOK−0.08%168.995K0.55116.29B NOK31.4221.07 NOK+34.81%1.81%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NAPANAPATECH A/S
17.40 NOK+0.58%22.911K0.581.56B NOK−0.92 NOK0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NASNORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
17.645 NOK+4.47%18.043M1.8116.244B NOK13.061.35 NOK+99.69%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
NEXTNEXT BIOMETRICS GROUP ASA
8.40 NOK0.00%181.934K0.50877.321M NOK−0.70 NOK−38.17%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NORCONORCONSULT ASA
28.680 NOK+5.64%1.161M2.36บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
REACHREACH SUBSEA ASA
5.40 NOK0.00%493.571K0.911.468B NOK8.130.66 NOK+89.61%3.33%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SALMSALMAR ASA
637.2 NOK+1.37%150.957K0.9782.854B NOK29.5521.57 NOK−23.53%3.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SPOGSPAREBANKEN OST
55.6 NOK0.00%17.918K0.751.153B NOK3.4316.22 NOK6.83%การเงิน
มีแรงซื้อ
VVLVOSS VEKSAL-OG LANDMANDSBANK
256 NOK−1.54%1670.47572.966M NOK4.5556.29 NOK4.04%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง