อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
619.971B-13.64%340บริการเชิงพาณิชย์2
15039.265B1.49-0.70%512เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
596.683B1.26-1.58%3.313Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7569.005B1.75-0.66%1.787Kระบบขนส่ง10
1782.997B-2.40%28.946Kระบบขนส่ง10
1439.941B1.130.60%4.123Kสาธารณูปโภค5
579.868B0.26-2.03%639แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
20448.204B1.16-0.62%2.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
3751.713B1.39-6.24%23.239Kการค้าปลีก12
1662.619B0.85-1.43%38.930Kการผลิตของผู้ผลิต8
123.873B1.222.09%82สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8920.070B1.470.42%9.116Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
12838.640B2.41-0.21%78.809Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
15688.475B1.21-2.39%1.147Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
420.810B3.05-8.36%2.929Kบริการผู้บริโภค3
1430.897B0.74-7.44%15.722Kการผลิตของผู้ผลิต9
12954.316B0.72-2.94%27.216Kบริการผู้บริโภค8
2127.173B0.16-2.27%180.607Kบริการผู้บริโภค6
1134.006B2.24-2.48%161อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1617.224B1.59-3.14%524อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
11265.267B1.91-1.24%94.082Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
27.238B0.77-1.99%246แร่พลังงาน1
2970.075B-4.11%294เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1202.004B1.64-4.09%614เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2071.466B1.69-2.45%1.868Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1481.171B2.34-2.59%10.645Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1958.112B2.541.17%1.113Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
41.917B-7.38%7.480Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
13290.897B0.71-3.23%4.676Kบริการทางด้านเทคโนโลยี19
5288.930B0.861.03%25.496Kการค้าปลีก10
2811.861B1.30-4.52%6.491Mการค้าปลีก3
3764.760B2.52-1.96%731การค้าปลีก4
13943.181B3.41-0.12%1.536Kสาธารณูปโภค13
10220.373B1.30-2.60%818การผลิตของผู้ผลิต21
3494.019B1.17-1.93%1.469Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
5427.527B0.311.30%1.483Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
2334.461B0.81-5.00%327เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
949.290B1.57-0.29%12.834Kการค้าปลีก3
3343.520B0.31-1.33%61สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
938.883B1.47-2.68%26.525Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
2889.460B1.26-5.46%1.071Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
20987.764B0.78-3.04%3.041Kการเงิน16
3054.007B3.24-3.49%21.008Kการเงิน7
3361.968B0.73-2.17%530บริการเชิงพาณิชย์2
49.259B0.97-10.29%305บริการการกระจายสินค้า1
9436.209B1.64-1.52%5.515Kการค้าปลีก7
12055.896B2.500.77%1.694Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
1373.190B3.33-2.54%236สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2314.090B1.441.96%153.971Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
222.257B-5.83%1.394Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
391.025B2.04-4.57%19.326Kสาธารณูปโภค1
10788.339B1.72-1.25%1.139Kการค้าปลีก3
1633.265B1.24-4.39%1.334Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
2097.611B0.72-2.21%1.223Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
4098.796B-0.19%5.243Kบริการผู้บริโภค13
21741.507B2.340.18%17.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
8680.548B2.53-2.37%585การผลิตของผู้ผลิต5
12379.692B1.02-2.75%1.855Kการผลิตของผู้ผลิต22
3651.622B1.01-3.58%634อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
28481.318B1.26-2.76%1.268Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
1762.727B1.45-0.14%304การเงิน2
41036.241B5.05-2.18%698แร่พลังงาน19
54706.254B0.02-5.21%10.151Kการค้าปลีก23
113951.800B0.05-3.92%2.483Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
16793.915B1.66-1.88%5.033Kการเงิน20
10119.552B2.26-2.36%3.241Kการเงิน9
8868.165B3.172.60%1.774Kการเงิน10
46298.569B2.45-1.27%4.277Kการเงิน27
11331.781B5.76-2.44%56.219Kการสื่อสาร8
14614.793B1.16-0.72%1.589Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
1332.863B1.44-0.09%59ระบบขนส่ง4
1063.755B1.61-0.10%104บริการการกระจายสินค้า2
38311.617B0.73-2.96%1.068Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ41
620.677B-4.55%626บริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
412.280B2.050.72%2.122Kการผลิตของผู้ผลิต4
4178.323B1.054.54%3.015Kบริการเชิงพาณิชย์17
190.069B1.31-7.97%770การผลิตของผู้ผลิต3
39188.739B0.74-3.54%32.051Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
1433.304B0.33-0.59%46.759Kบริการผู้บริโภค8
22308.979B1.161.24%515การเงิน10
2993.200B5.97-0.89%1.484Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7130.144B1.89-4.01%17.894Kแร่พลังงาน14
2605.189B3.18-1.50%1.675Kแร่พลังงาน5
2246.886B1.53-1.86%1.540Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
6245.130B0.16-0.45%3.508Kบริการผู้บริโภค15
1952.931B1.30-1.33%3.353Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
11083.407B5.78-1.79%304.231Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
780.255B2.01-0.51%169.325Kระบบขนส่ง5
101926.526B0.62-2.52%7.424Kบริการทางด้านเทคโนโลยี75
2142.716B0.590.96%91เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
69273.270B2.71-0.13%4.837Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ26
4912.716B1.56-0.82%7.519Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
3645.576B2.69-0.76%1.121Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
3838.553B1.220.16%3.260Kการเงิน6
7974.698B1.64-0.44%23.598Kระบบขนส่ง5
831.390B0.494.38%34.835Kการเงิน5
12654.177B2.90-0.24%73.349Kการเงิน37
4360.637B1.250.44%1.210Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
11079.597B1.58-3.11%243.596Kการเงิน23
9169.359B1.82-0.87%9.490Kบริการผู้บริโภค13
66898.957B1.08-2.20%8.463Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์35
1894.987B0.36-5.18%8.377Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
441.566B0.488.10%504การเงิน2
5174.994B1.01-2.99%2.989Kการค้าปลีก15
2549.915B1.60-0.79%48.453Kการสื่อสาร5
4233.884B4.02-3.71%9.626Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
70024.019B0.99-1.31%34.052Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
7184.393B6.024.07%3.635Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
586.794B1.800.87%1.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1720.749B0.40-3.54%847ระบบขนส่ง5
6985.485B1.68-1.38%2.778Kการผลิตของผู้ผลิต12
616.331B1.45-4.19%6.559Kสาธารณูปโภค2
1672.364B1.64-2.68%951บริการการกระจายสินค้า10
9809.679B3.50-0.69%5.157Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม