ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
832.536B7.66%3.855Kบริการเชิงพาณิชย์4
12178.585B1.98%2.194Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
899.294B0.15%17.833Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5069.706B1.70%1.084Kระบบขนส่ง8
1676.066B6.32%28.133Kระบบขนส่ง11
270.767B0.67%909แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14150.901B0.89%4.085Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3473.013B0.25%380การค้าปลีก10
1624.277B5.57%11.114Kการผลิตของผู้ผลิต9
475.697B0.08%144สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7308.500B-1.47%65.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
12300.713B0.65%234.844Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
14996.936B0.82%9.175Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
440.389B4.68%463.631Kบริการผู้บริโภค5
1543.362B6.02%1.891Kการผลิตของผู้ผลิต9
13754.194B0.42%7.276Kบริการผู้บริโภค9
1193.514B6.10%11.614Kบริการผู้บริโภค3
54.760B11.40%25การค้าปลีก1
594.330B-12.54%1.082Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2449.528B1.79%633อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
6725.518B4.95%120.231Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1596.104B6.29%12.799Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
303.767B5.21%3.048Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1731.918B-0.88%22เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1394.909B1.99%2.955Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
782.507B9.99%764อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
26.993B10.71%3.207Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
11659.296B-0.15%1.433Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
530.051B-2.35%256.613Kการค้าปลีก9
2537.606B-1.45%6.461Mการค้าปลีก3
2828.234B1.02%6.773Kการค้าปลีก4
10966.957B1.34%1.633Kสาธารณูปโภค9
3609.095B-2.31%1.304Kการผลิตของผู้ผลิต9
2152.270B7.65%2.757Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4809.690B7.52%381เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2167.670B2.41%1.496Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
782.459B1.02%42.671Kการค้าปลีก2
2751.837B4.22%910สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
218.591B0.39%156.120Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
599.770B-0.01%255บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
17087.348B-0.19%933การเงิน13
5411.459B2.35%45.881Kการเงิน7
3154.123B3.64%332บริการเชิงพาณิชย์2
608.132B0.00%1บริการการกระจายสินค้า1
10643.622B-0.46%8.429Kการค้าปลีก7
12432.505B0.30%3.005Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
927.588B-1.70%1.504Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2084.868B5.07%226.766Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.491B-6.58%60.039Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
783.495B14.45%252.460Kสาธารณูปโภค2
120.417B0.00%881สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8805.747B0.19%4.045Kการค้าปลีก3
1254.235B5.72%3.177Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
1290.871B4.22%3.290Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2026.515B3.85%23.408Kบริการผู้บริโภค14
21479.706B0.55%23.672Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6875.469B1.75%193การผลิตของผู้ผลิต4
9299.745B-0.09%698การผลิตของผู้ผลิต13
2519.566B3.54%171อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
19885.216B-0.14%1.386Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
641.358B3.60%190การเงิน1
18387.981B-0.43%2.947Kแร่พลังงาน14
55546.908B-0.39%2.967Kการค้าปลีก8
89804.232B0.26%1.520Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
8747.647B-0.03%4.340Kการเงิน17
5325.409B0.49%225การเงิน7
—%อื่นๆ
4456.703B-1.88%1.731Kการเงิน7
31975.308B0.40%35.118Kการเงิน29
13361.233B0.48%8.812Kการสื่อสาร8
11692.705B-2.53%956บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
613.696B-0.06%64ระบบขนส่ง6
879.285B0.00%8บริการการกระจายสินค้า2
28811.525B1.60%1.554Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
1040.049B-1.22%924บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
102.689B-1.15%1.033Kการผลิตของผู้ผลิต3
2951.432B2.44%1.965Kบริการเชิงพาณิชย์13
69.526B-6.80%3.909Kการผลิตของผู้ผลิต2
16732.208B1.13%1.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
6145.969B0.48%17.287Kบริการผู้บริโภค8
17102.713B1.65%6.589Kการเงิน9
387.951B0.69%1.742Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4517.225B-0.20%10.021Kแร่พลังงาน17
1058.983B2.70%6.614Kแร่พลังงาน3
842.484B3.58%2.177Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4753.890B-2.19%654บริการผู้บริโภค10
1097.225B2.25%1.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6142.156B0.45%654.360Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
1348.373B-0.34%107.804Kระบบขนส่ง7
70580.073B-0.37%8.819Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
196.320B0.00%2.098Kบริการเชิงพาณิชย์1
1993.687B0.20%808เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
52099.151B1.55%13.442Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2239.022B-4.53%9.538Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3714.357B-0.68%298แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3325.215B1.38%10.204Kการเงิน4
421.370B-5.01%8.292Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
5581.727B-0.35%1.354Kระบบขนส่ง5
140.163B-4.25%171.295Kการเงิน6
10170.891B0.27%71.689Kการเงิน29
4405.578B-0.13%715สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5834.954B0.45%361.660Kการเงิน15
8009.165B0.57%11.102Kบริการผู้บริโภค12
33573.920B-0.52%3.223Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
1510.407B4.59%357บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
—%การเงิน
7109.846B-0.08%1.800Kการค้าปลีก14
953.558B0.36%96.746Kการสื่อสาร6
2421.319B0.86%617แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
47707.128B-0.04%5.566Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4734.416B0.41%557สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
510.953B22.18%1.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
605.542B-0.51%1.227Kระบบขนส่ง3
4064.018B1.38%5.985Kการผลิตของผู้ผลิต8
70.572B-0.37%13.932Kสาธารณูปโภค2
228.769B-2.66%2.633Kบริการการกระจายสินค้า5
9177.423B-0.42%6.510Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ