อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1001.315B1.390.00%0บริการเชิงพาณิชย์5
15353.484B1.75-0.60%456เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
676.032B3.140.09%17.013Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3878.214B2.84-0.01%799ระบบขนส่ง6
2520.655B1.30-1.87%5.074Kระบบขนส่ง11
337.107B0.20-1.01%9.815Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
14751.861B1.450.63%395สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4733.301B1.27-0.25%1.824Kการค้าปลีก12
2013.164B2.550.37%15.866Kการผลิตของผู้ผลิต12
417.429B3.360.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
6806.712B1.84-0.15%26.772Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
11559.448B2.630.16%207.864Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12724.742B1.19-0.17%458เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
163.353B0.633.46%1.774Mบริการผู้บริโภค4
1387.796B1.95-0.01%2.994Kการผลิตของผู้ผลิต12
9132.163B0.86-0.76%15.201Kบริการผู้บริโภค8
1737.282B3.820.25%384บริการผู้บริโภค4
38.963B0.001.61%346การค้าปลีก1
1016.279B2.830.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1883.805B4.120.00%5.875Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5995.145B2.27-0.04%69.651Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
4814.502B2.370.05%6.123Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
556.818B2.050.37%211เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1627.074B1.96-4.56%174เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1413.366B2.790.61%1.451Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1188.291B3.540.47%1.478Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
66.294B0.0023.81%201บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
8691.230B0.66-0.32%2.690Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
759.466B3.860.36%87.269Kการค้าปลีก10
2261.578B1.63-1.00%5.819Mการค้าปลีก4
2941.855B2.80-0.39%359การค้าปลีก4
10525.709B3.410.03%600สาธารณูปโภค12
4076.267B2.160.41%116การผลิตของผู้ผลิต8
2008.153B1.480.01%57เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3537.616B1.032.22%281เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1648.861B1.730.32%9เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
733.985B1.49-0.27%27.324Kการค้าปลีก2
1918.791B0.93-0.25%757สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1677.512B2.44-0.53%14.081Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
638.302B1.653.09%137บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
12689.482B0.73-0.61%1.878Kการเงิน12
7102.650B2.81-1.12%1.058Kการเงิน10
3307.572B0.743.61%263บริการเชิงพาณิชย์5
980.331B1.800.00%0บริการการกระจายสินค้า2
7955.755B1.74-0.94%2.959Kการค้าปลีก7
10453.145B2.67-1.41%716สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1130.774B1.170.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2612.752B1.51-0.25%201.301Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.015B0.000.00%1.049Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
934.538B2.690.22%305.862Kสาธารณูปโภค2
6278.082B2.42-1.82%5.259Kการค้าปลีก3
1491.337B0.71-0.08%3.889Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
1828.902B0.83-2.01%863บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3131.697B2.690.45%2.687Kบริการผู้บริโภค13
15010.105B2.11-0.39%15.071Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
9704.452B2.53-0.38%29.346Kการผลิตของผู้ผลิต9
8889.118B1.090.15%461การผลิตของผู้ผลิต18
2152.211B1.21-0.30%127อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
14095.601B1.460.94%264บริการทางด้านเทคโนโลยี26
799.142B1.160.02%139การเงิน2
27811.595B4.93-0.54%2.872Kแร่พลังงาน19
28113.536B0.000.50%2.121Kการค้าปลีก5
58528.612B0.07-0.29%1.467Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
8151.996B1.88-1.11%1.717Kการเงิน22
4177.505B2.69-0.31%162การเงิน7
32.239B0.00-0.53%31.197Kอื่นๆ1
3705.495B1.980.15%2.046Kการเงิน7
40469.528B3.79-0.76%5.835Kการเงิน29
15190.097B4.51-0.01%1.197Kการสื่อสาร10
9174.557B1.09-0.99%287บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
734.249B1.600.44%61ระบบขนส่ง7
5101.256B1.190.39%3.939Kบริการผู้บริโภค1
799.813B2.060.00%0บริการการกระจายสินค้า2
22963.392B0.87-0.51%639เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
874.934B0.850.10%90บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
109.992B1.470.09%3.671Kการผลิตของผู้ผลิต3
2696.954B1.54-0.33%522บริการเชิงพาณิชย์15
747.496B1.000.10%77.568Kการผลิตของผู้ผลิต5
8212.585B3.88-1.24%219สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
996.470B1.290.15%122บริการผู้บริโภค5
19185.915B1.79-0.31%113การเงิน11
877.371B4.950.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6004.630B3.270.17%1.748Kแร่พลังงาน17
1519.788B3.950.52%52แร่พลังงาน4
1972.804B4.001.62%20.155Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
3819.181B0.570.71%106บริการผู้บริโภค10
1147.570B2.980.09%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6080.641B4.400.37%641.969Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1898.327B2.710.27%76.750Kระบบขนส่ง9
43233.786B0.95-0.28%1.891Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
209.151B6.300.00%0บริการเชิงพาณิชย์1
2689.887B0.920.00%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
40227.004B2.920.03%4.889Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2101.432B2.77-0.01%22.007Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
2126.322B1.16-0.93%676แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
2549.178B2.16-0.03%11.500Kการเงิน5
755.580B3.34-0.23%545อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
4621.427B2.100.04%47.485Kระบบขนส่ง5
897.426B2.70-0.07%10.819Kการเงิน6
8513.899B2.78-0.30%91.550Kการเงิน30
2797.253B1.120.30%426สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
7299.772B1.73-0.52%350.203Kการเงิน21
7914.223B2.05-0.37%4.428Kบริการผู้บริโภค12
23674.065B2.130.69%1.713Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
1182.339B0.51-0.26%28บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
298.003B0.000.00%0การเงิน1
6698.957B0.950.35%9.602Kการค้าปลีก20
3426.002B2.13-0.17%51.683Kการสื่อสาร8
2881.244B1.651.36%3.871Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
31201.501B1.460.15%1.111Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4754.830B6.54-0.22%704สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
465.214B1.730.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
674.171B0.381.32%284ระบบขนส่ง3
3614.608B2.350.04%318การผลิตของผู้ผลิต8
1237.728B2.190.09%4.249Kสาธารณูปโภค8
661.776B2.20-0.03%0บริการการกระจายสินค้า5
8184.364B2.990.18%8.540Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ