อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
7455.239B0.25-0.79%177ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
559.400B1.883.41%2.944Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
12731.485B2.09-0.26%575ในทางอุตสาหกรรม14
853.603B2.590.00%0วัสดุพื้นฐาน2
3568.532B3.28-1.20%1.654Kในทางอุตสาหกรรม9
2776.740B1.190.98%12.411Kในทางอุตสาหกรรม12
1103.372B3.44-4.80%206.883Kในทางอุตสาหกรรม6
460.332B0.510.08%3.046Kวัสดุพื้นฐาน4
6661.193B2.20-1.85%519สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
4626.996B2.35-0.22%3.374Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
352.886B4.110.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
17020.863B3.550.04%1.536Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
1282.799B0.28-0.89%389สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2336.514B3.010.34%10.611Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
50684.435B3.141.43%132.108Kไฟแนนซ์55
4446.558B1.33-0.89%25ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
5865.153B2.75-1.08%2.142Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
9700.090B1.31-0.04%36.236Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1907.628B0.992.23%11.458Kในทางอุตสาหกรรม14
1609.627B3.99-1.18%34.852Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1044.028B5.300.00%1พลังงาน1
6717.305B2.36-1.61%771วัสดุพื้นฐาน16
7089.161B2.991.14%5.112Kเทคโนโลยี8
364.522B3.529.77%6.664Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
2706.353B1.72-2.28%7เทคโนโลยี7
1601.006B3.261.21%9.533Kในทางอุตสาหกรรม13
1495.615B1.010.11%4.561Mวัสดุพื้นฐาน9
1133.833B2.871.12%520.472Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
3349.132B2.001.30%27.353Kไฟแนนซ์8
26.318B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
31.275B1.720.98%378.540Kไฟแนนซ์2
17371.685B0.160.13%9.775Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
5569.435B1.640.15%1.978Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
2406.766B0.54-0.38%87.886Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
4723.061B3.37-0.63%26.978Kวัสดุพื้นฐาน6
7.263B0.930.00%3.365Kไฟแนนซ์1
3243.762B1.570.00%1.849Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร7
5537.656B3.620.17%16.453Kสาธารณูปโภค11
4908.969B2.07-0.37%2.257Kในทางอุตสาหกรรม16
1079.177B1.59-0.97%50เทคโนโลยี4
253.366B4.520.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
3006.407B1.140.00%10.194Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
596.876B1.630.00%0ในทางอุตสาหกรรม3
2623.978B1.340.04%6.927Kไฟแนนซ์8
16.796B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
10823.159B2.960.42%44.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร25
8780.008B1.99-0.21%5.383Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร15
3570.246B1.270.61%264สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
4.278B-0.15%150วัสดุพื้นฐาน1
1527.521B1.54-0.20%4.066Kวัสดุพื้นฐาน12
5126.266B1.710.42%5.892Kในทางอุตสาหกรรม6
3851.292B2.03-0.87%761ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ7
1334.744B3.440.00%0ในทางอุตสาหกรรม3
3061.489B2.091.62%327ในทางอุตสาหกรรม7
655.052B2.460.32%157.155Kในทางอุตสาหกรรม5
164.446B1.97-2.52%120ไฟแนนซ์4
128.281B3.530.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5641.824B2.20-1.01%215สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
835.069B0.46-0.75%26สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
1593.893B1.59-0.19%2.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
1737.831B1.270.01%1เทคโนโลยี3
332.518B1.290.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
12931.718B1.63-0.02%2.128Kเทคโนโลยี18
9339.052B2.54-0.73%135.478Kในทางอุตสาหกรรม11
4189.011B1.82-1.48%1.181Kในทางอุตสาหกรรม19
5918.205B2.44-2.75%590.048Kวัสดุพื้นฐาน10
25864.685B4.59-0.48%176พลังงาน13
12503.300B4.21-2.09%4.284Kบริการโทรคมนาคม18
83797.950B0.140.26%4.674Kเทคโนโลยี27
4126.824B1.994.76%8.661Kไฟแนนซ์7
6316.517B3.780.91%5.334Kไฟแนนซ์14
2158.177B0.472.30%2.108Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
9541.728B3.140.91%2.837Kไฟแนนซ์11
8595.782B1.061.31%460ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
7.724B-0.26%55ในทางอุตสาหกรรม2
10651.218B1.580.49%636ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
2696.081B3.771.59%19ไฟแนนซ์5
1800.043B4.071.29%5.504Kสาธารณูปโภค3
646.254B4.080.12%1.278Mสาธารณูปโภค2
9232.459B2.84-0.86%180.550Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
83.934B2.280.00%0วัสดุพื้นฐาน3
748.079B5.10-20.27%820เทคโนโลยี1
110.620B0.00%0พลังงาน2
6601.686B2.07-1.02%435พลังงาน19
17528.956B4.260.19%10.193Kพลังงาน10
681.624B2.66-0.05%567พลังงาน5
2830.737B3.41-6.54%2.654Kพลังงาน12
1315.202B1.270.14%776สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
620.712B4.330.00%0วัสดุพื้นฐาน3
424.897B4.430.01%2.329Kวัสดุพื้นฐาน5
136.763B1.201.84%1.370Kในทางอุตสาหกรรม3
21.665B5.060.00%0ไฟแนนซ์1
13175.139B1.79-2.05%15.249Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
344.041B7.16%3.737Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
51004.813B2.63-1.23%3.753Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
19127.903B2.320.68%31.988Kเทคโนโลยี2
1693.195B1.18-0.05%0ในทางอุตสาหกรรม4
12276.900B0.56-0.97%2.336Kไฟแนนซ์10
188.554B0.910.19%274.617Kไฟแนนซ์15
224.303B3.020.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1233.615B4.920.59%1.011Kไฟแนนซ์2
608.864B6.140.96%24.304Kพลังงาน6
6428.982B2.15-0.38%10.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
2737.584B1.42-1.72%369เทคโนโลยี5
17774.634B2.44-0.96%5.571Kเทคโนโลยี19
31184.174B1.260.20%4.609Kเทคโนโลยี25
1221.140B1.080.51%1.470Kวัสดุพื้นฐาน3
805.046B3.39-3.82%29.473Kวัสดุพื้นฐาน6
3375.723B1.38-0.98%8.698Kวัสดุพื้นฐาน18
72.235M0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
360.057B4.01-5.48%1.300Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2423.074B5.05-1.83%948สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1029.633B1.652.57%584สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
154.091B2.0526.67%2.342Kสาธารณูปโภค2
15351.529B3.720.14%1.659Mบริการโทรคมนาคม16
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ