อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1046.535B0.33%210บริการเชิงพาณิชย์5
15535.414B0.79%3.740Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
664.563B-1.95%14.630Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3772.923B-0.61%1.682Kระบบขนส่ง6
2179.760B-0.88%78.261Kระบบขนส่ง10
293.352B-0.10%153แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
15278.543B-2.12%2.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4799.047B-0.47%340การค้าปลีก13
1774.986B-0.59%13.571Kการผลิตของผู้ผลิต11
397.346B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8213.476B-1.04%11.445Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12073.740B0.22%153.194Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12441.367B0.03%442เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
168.098B-1.86%1.268Mบริการผู้บริโภค4
1368.765B1.36%2.814Kการผลิตของผู้ผลิต13
9858.081B0.51%8.586Kบริการผู้บริโภค8
1774.600B-3.78%5.041Kบริการผู้บริโภค4
35.529B-5.35%1.442Kการค้าปลีก1
1013.297B-2.31%300อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1740.919B-0.20%8อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6731.585B-0.60%61.332Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
5261.227B-0.79%2.351Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
649.977B1.44%214เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1657.986B0.03%664เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1399.588B-1.19%2.618Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1124.825B0.91%1.360Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
59.130B-15.09%1.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9523.560B-0.39%9.790Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
705.140B-2.87%63.972Kการค้าปลีก9
2255.718B-1.27%3.505Mการค้าปลีก4
2755.478B0.87%1.158Kการค้าปลีก4
11138.799B1.69%1.879Kสาธารณูปโภค13
4131.436B1.07%585การผลิตของผู้ผลิต9
2060.610B-1.58%1.133Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3680.442B-0.08%506เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1732.753B-3.02%1.489Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
758.995B0.39%4.358Kการค้าปลีก2
2017.625B-0.26%3.229Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1713.099B-0.17%33.672Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
666.612B-0.17%598บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
14222.886B-0.89%5.602Kการเงิน14
7332.469B-1.60%1.965Kการเงิน10
3516.595B0.24%51บริการเชิงพาณิชย์5
171.884B0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
8225.657B1.30%2.689Kการค้าปลีก8
10851.871B0.83%2.333Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1138.334B-1.42%12.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2734.743B0.36%178.292Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
2.099B1.45%1.821Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
988.656B-0.33%107.921Kสาธารณูปโภค2
6541.693B0.67%724การค้าปลีก2
1180.916B3.48%8.890Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1892.595B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3416.249B-0.87%1.122Kบริการผู้บริโภค15
15803.467B0.88%28.564Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
9871.161B-0.54%62.145Kการผลิตของผู้ผลิต9
9338.006B0.10%326การผลิตของผู้ผลิต19
2155.417B-1.54%975อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
15125.179B0.75%1.107Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
855.629B1.88%306การเงิน2
26864.759B-0.37%1.218Kแร่พลังงาน19
29490.805B-1.86%16.420Kการค้าปลีก5
74964.233B1.34%2.666Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7813.551B-0.54%3.066Kการเงิน21
4512.124B3.14%2.258Kการเงิน7
31.955B0.00%6.006Kอื่นๆ1
4578.236B1.22%2.245Kการเงิน8
40078.094B-0.44%33.632Kการเงิน30
13796.097B0.07%823การสื่อสาร10
9775.380B-1.82%376บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
656.336B-2.01%1.231Kระบบขนส่ง9
4791.842B-2.32%4.475Kบริการผู้บริโภค1
819.393B2.55%22บริการการกระจายสินค้า2
24564.170B0.42%579เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
994.660B0.56%77บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
113.741B-0.71%144การผลิตของผู้ผลิต3
2916.202B0.96%660บริการเชิงพาณิชย์15
753.052B-0.48%81.579Kการผลิตของผู้ผลิต5
12249.236B-0.21%1.433Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
958.108B-3.42%1.620Kบริการผู้บริโภค4
19409.747B-0.39%1.134Kการเงิน11
925.333B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6277.585B-2.07%2.830Kแร่พลังงาน19
1437.755B-0.98%1.344Kแร่พลังงาน4
1580.909B-3.30%204บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4380.847B-0.63%5.543Kบริการผู้บริโภค11
1177.655B-0.86%53สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6067.833B-2.57%652.578Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1911.509B-1.66%151.566Kระบบขนส่ง9
47514.427B-0.35%15.943Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
—%บริการเชิงพาณิชย์
2823.598B0.20%356เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
43168.377B0.23%1.086Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2447.798B-1.04%11.212Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2321.673B1.81%16.506Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
4161.568B-0.60%5.915Kการเงิน7
752.062B-0.26%1.622Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6306.354B-0.19%9.804Kระบบขนส่ง7
859.877B-2.95%54.459Kการเงิน6
8053.814B0.27%103.894Kการเงิน26
3180.528B-1.08%9.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6629.972B0.78%473.572Kการเงิน18
8214.718B-0.81%12.787Kบริการผู้บริโภค12
25999.736B-2.00%4.094Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
1247.375B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
311.027B0.00%0การเงิน1
6555.380B0.36%168การค้าปลีก20
2804.415B-0.43%22.901Kการสื่อสาร7
2779.384B-3.45%1.644Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
35474.484B-2.16%16.664Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4343.378B-0.24%82สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
479.542B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
690.133B-0.66%1.176Kระบบขนส่ง3
3968.846B-2.13%203การผลิตของผู้ผลิต10
1342.291B0.97%2.247Kสาธารณูปโภค8
184.104B-0.02%35บริการการกระจายสินค้า3
7967.154B0.24%3.359Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ