อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
990.770B1.400.00%0บริการเชิงพาณิชย์5
15307.077B1.75-0.52%806เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
681.699B3.100.04%6.912Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3896.439B2.810.95%410ระบบขนส่ง6
2551.424B1.270.94%5.843Kระบบขนส่ง11
340.746B0.20-0.73%9.159Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
14727.731B1.450.88%416สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4725.700B1.26-1.02%1.793Kการค้าปลีก12
2044.171B2.500.37%5.225Kการผลิตของผู้ผลิต12
418.676B3.340.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
6699.901B1.87-0.22%17.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
11528.661B2.630.16%133.626Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12703.143B1.24-0.92%204เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
163.353B0.632.91%996.933Kบริการผู้บริโภค4
1389.168B1.940.35%132การผลิตของผู้ผลิต12
9184.645B0.860.74%12.644Kบริการผู้บริโภค8
1818.700B3.634.75%546บริการผู้บริโภค4
38.899B0.001.61%346การค้าปลีก1
1033.881B2.770.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1897.096B4.080.00%6.023Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6048.537B2.240.01%23.366Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
4907.280B2.312.04%682เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
570.448B1.995.04%385เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1671.294B1.90-3.90%178เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1418.366B2.770.56%1.255Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1196.775B3.500.53%1.210Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
69.326B0.0023.81%201บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
8680.828B0.660.20%1.473Kบริการทางด้านเทคโนโลยี11
762.784B3.82-0.31%85.658Kการค้าปลีก10
2269.695B1.620.28%3.467Mการค้าปลีก4
2950.897B2.77-0.01%1.111Kการค้าปลีก4
10446.988B3.42-0.32%777สาธารณูปโภค12
4106.507B2.130.38%116การผลิตของผู้ผลิต8
2045.166B1.440.01%56เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3556.570B1.022.20%279เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
1656.307B1.720.32%9เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
739.274B1.470.12%3.140Kการค้าปลีก2
1933.758B0.92-0.25%744สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1670.400B2.44-0.57%13.537Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
631.627B1.663.10%137บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
12694.221B0.721.32%674การเงิน12
7210.944B2.762.05%10.765Kการเงิน10
3285.550B0.743.62%264บริการเชิงพาณิชย์5
978.243B1.790.00%0บริการการกระจายสินค้า2
7953.061B1.730.49%595การค้าปลีก7
10364.770B2.68-1.58%788สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1121.867B1.180.66%4.722Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2567.204B1.53-0.57%257.041Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
2.015B0.000.00%1.049Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
920.151B2.720.28%120.228Kสาธารณูปโภค2
6255.146B2.420.02%1.547Kการค้าปลีก3
1447.112B0.72-0.08%2.409Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
1832.031B0.83-2.01%863บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3163.066B2.640.45%2.363Kบริการผู้บริโภค13
14971.437B2.10-0.43%13.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
9726.376B2.510.08%25.700Kการผลิตของผู้ผลิต9
8955.151B1.070.92%757การผลิตของผู้ผลิต18
2158.557B1.20-0.32%129อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
14171.195B1.451.58%314บริการทางด้านเทคโนโลยี26
797.408B1.160.02%139การเงิน2
28092.140B4.860.37%7.821Kแร่พลังงาน19
28115.186B0.000.74%3.413Kการค้าปลีก5
58260.552B0.07-0.35%3.635Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
8220.064B1.85-0.81%3.519Kการเงิน22
4175.569B2.67-0.02%454การเงิน7
32.239B0.00-1.02%4.145Kอื่นๆ1
3775.022B1.930.12%2.048Kการเงิน7
41217.335B3.710.46%5.143Kการเงิน29
15127.547B4.51-0.89%766การสื่อสาร10
9218.055B1.080.17%726บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
746.891B1.570.43%59ระบบขนส่ง7
5079.978B1.19-0.44%1.563Kบริการผู้บริโภค1
799.639B2.050.00%0บริการการกระจายสินค้า2
23031.469B0.86-0.76%654เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
878.623B0.850.10%91บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
113.296B1.420.15%8.583Kการผลิตของผู้ผลิต3
2683.034B1.54-0.34%520บริการเชิงพาณิชย์15
748.667B0.990.69%45.325Kการผลิตของผู้ผลิต5
8301.775B3.82-1.26%226สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
995.107B1.290.15%122บริการผู้บริโภค5
19362.957B1.76-0.10%398การเงิน11
870.543B4.960.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6115.707B3.190.70%2.175Kแร่พลังงาน17
1549.999B3.86-3.19%109แร่พลังงาน4
2015.213B3.891.51%8.280Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
3845.211B0.561.41%515บริการผู้บริโภค10
1149.832B2.960.09%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6147.848B4.310.03%520.923Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1899.011B2.701.07%195.404Kระบบขนส่ง9
43318.330B0.941.03%1.938Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
210.582B6.240.00%0บริการเชิงพาณิชย์1
2706.347B0.95-0.12%20เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
40179.737B2.910.09%4.378Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
2118.920B2.740.65%9.812Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
2114.115B1.16-0.24%1.155Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
2566.785B2.130.20%5.975Kการเงิน5
758.478B3.32-0.23%545อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
4612.233B2.090.03%4.631Kระบบขนส่ง5
896.452B2.690.05%19.276Kการเงิน6
8347.699B2.82-0.28%110.767Kการเงิน30
2811.428B1.111.27%189สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
7400.667B1.700.56%319.446Kการเงิน21
7928.262B2.040.03%5.695Kบริการผู้บริโภค12
24248.496B2.071.84%2.925Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19
1186.290B0.50-0.26%28บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
298.125B0.000.00%0การเงิน1
6694.105B0.95-0.56%862การค้าปลีก20
3418.968B2.12-0.10%5.234Kการสื่อสาร8
2936.520B1.611.37%2.448Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
31399.338B1.442.14%3.348Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4694.975B6.59-0.22%703สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
486.428B1.650.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
680.429B0.381.32%283ระบบขนส่ง3
3664.462B2.31-0.23%329การผลิตของผู้ผลิต8
1207.012B2.240.13%876สาธารณูปโภค8
677.909B2.14-0.02%16บริการการกระจายสินค้า5
8186.265B2.970.50%2.520Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ