ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
692.922B6.95%4.124Kบริการเชิงพาณิชย์3
11977.492B0.69%1.883Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
863.999B0.04%4.678Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5027.986B0.29%1.067Kระบบขนส่ง8
1689.424B3.03%33.593Kระบบขนส่ง11
256.146B1.12%1.068Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14142.582B0.61%4.565Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3573.661B-1.91%175การค้าปลีก10
1581.792B2.82%9.918Kการผลิตของผู้ผลิต9
474.084B0.08%144สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7413.382B2.29%10.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
12236.174B0.23%160.138Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
14407.208B-0.94%1.134Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
420.892B-3.80%490.807Kบริการผู้บริโภค5
1721.411B4.84%1.296Kการผลิตของผู้ผลิต10
13768.415B2.24%4.568Kบริการผู้บริโภค8
1147.531B1.41%346บริการผู้บริโภค3
58.871B20.00%112การค้าปลีก1
565.622B-13.25%1.566Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2252.816B1.34%134อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5162.684B3.19%110.159Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1095.767B-0.24%343เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
304.705B0.71%1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1706.994B-1.64%4.024Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1354.705B-0.71%1.525Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
757.589B3.78%798อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
26.046B-1.17%564บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12082.007B-1.67%1.275Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
554.450B-3.39%210.670Kการค้าปลีก10
2517.777B1.61%2.653Mการค้าปลีก3
2785.817B1.18%5.070Kการค้าปลีก4
10813.946B7.14%9.219Kสาธารณูปโภค9
3493.871B0.02%214การผลิตของผู้ผลิต8
2109.963B9.94%3.360Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4747.071B6.16%854เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2146.030B0.06%499เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
777.359B0.33%42.645Kการค้าปลีก2
2722.445B-0.59%6.099Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
218.625B0.85%89.577Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
588.178B-0.02%255บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
16885.730B0.05%3.096Kการเงิน13
5466.072B3.28%84.688Kการเงิน7
3148.660B5.40%847บริการเชิงพาณิชย์2
697.565B0.48%325บริการการกระจายสินค้า2
10490.887B0.99%9.743Kการค้าปลีก7
12307.289B2.50%579สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
935.678B0.10%1.104Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2256.890B4.48%130.531Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
1.567B-2.94%274แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
772.912B14.37%181.590Kสาธารณูปโภค2
113.860B0.00%881สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8538.473B0.65%1.285Kการค้าปลีก3
1237.964B0.17%1.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
1301.798B-2.55%105บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2105.361B1.78%11.586Kบริการผู้บริโภค14
20957.943B0.69%17.632Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
6626.571B-1.36%890การผลิตของผู้ผลิต4
8674.070B4.46%1.168Kการผลิตของผู้ผลิต12
2471.159B2.50%77อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
19803.296B0.18%2.538Kบริการทางด้านเทคโนโลยี21
637.081B3.60%190การเงิน1
17843.976B-1.01%1.506Kแร่พลังงาน15
57618.691B0.57%7.489Kการค้าปลีก7
88026.123B0.82%2.176Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
8619.794B-0.15%4.326Kการเงิน16
5266.436B0.79%2.035Kการเงิน7
—%อื่นๆ
4456.783B4.64%3.234Kการเงิน7
28630.320B1.89%14.138Kการเงิน26
13173.934B0.82%8.171Kการสื่อสาร8
11093.347B-1.34%382บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
608.515B-0.27%83ระบบขนส่ง6
847.576B0.00%8บริการการกระจายสินค้า2
28802.660B2.31%1.052Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
891.258B0.43%939บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
97.574B-1.05%10.122Kการผลิตของผู้ผลิต3
2983.574B1.50%3.151Kบริการเชิงพาณิชย์13
66.820B0.32%2.755Kการผลิตของผู้ผลิต2
16650.108B5.22%3.489Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
6142.925B2.93%4.031Kบริการผู้บริโภค8
16533.013B1.54%13.880Kการเงิน10
391.153B-0.43%367บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4371.478B-5.09%2.347Kแร่พลังงาน17
1047.185B2.11%1.149Kแร่พลังงาน3
811.812B0.05%1.364Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4826.671B2.85%522บริการผู้บริโภค9
1087.029B3.02%279สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
5966.232B0.63%557.041Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
1350.678B-0.69%76.814Kระบบขนส่ง7
71317.857B0.23%4.624Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
190.844B0.00%2.098Kบริการเชิงพาณิชย์1
1945.924B1.82%110เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
50985.592B-0.65%857เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2205.617B-5.16%15.457Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3691.662B-1.57%772แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3218.218B0.36%7.916Kการเงิน4
367.444B-0.83%2.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
5380.867B-1.70%5.711Kระบบขนส่ง5
40.857B-1.10%461.921Kการเงิน5
10206.925B1.93%43.554Kการเงิน29
4448.770B0.19%555สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5887.497B0.40%291.239Kการเงิน15
7919.269B-0.66%11.343Kบริการผู้บริโภค12
33299.713B0.03%6.368Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
966.403B2.16%60บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
—%การเงิน
7015.972B-0.42%1.154Kการค้าปลีก14
925.218B-0.57%100.812Kการสื่อสาร6
2290.391B1.47%32.417Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
46916.518B-0.62%2.174Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4626.275B1.42%4.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
486.151B22.18%1.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
470.306B4.50%5.170Kระบบขนส่ง1
3770.054B0.88%1.188Kการผลิตของผู้ผลิต7
71.287B-0.72%33.545Kสาธารณูปโภค2
295.773B2.68%4.214Kบริการการกระจายสินค้า6
9198.424B-1.05%2.032Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ