อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1040.820B0.33%209บริการเชิงพาณิชย์5
14375.745B0.48%581เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
668.634B-0.05%79.531Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3757.612B-0.61%33ระบบขนส่ง6
2129.389B-1.57%1.057Kระบบขนส่ง10
290.857B-2.47%2.026Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
15358.143B-0.23%289สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4807.238B-0.02%457การค้าปลีก13
1803.102B-0.91%280การผลิตของผู้ผลิต11
404.252B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8134.295B-0.55%2.650Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
11992.653B0.11%14.814Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12597.682B0.54%308เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
170.944B-0.63%416.628Kบริการผู้บริโภค4
1364.616B1.42%2.195Kการผลิตของผู้ผลิต13
9783.263B0.23%2.065Kบริการผู้บริโภค8
1797.676B-2.15%1.220Kบริการผู้บริโภค4
37.730B-5.35%1.442Kการค้าปลีก1
1028.648B-2.90%445อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1738.647B0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6570.363B0.53%2.105Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
5180.200B0.17%17เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
637.159B1.41%92เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1639.683B-0.33%844เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1386.482B0.02%217.269Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1129.173B-1.19%3.144Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
63.687B-15.09%1.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9412.300B0.81%2.091Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
711.736B-1.78%44.290Kการค้าปลีก9
2241.324B-0.10%1.860Mการค้าปลีก4
2803.982B-3.29%162การค้าปลีก4
10801.282B0.00%0สาธารณูปโภค13
4091.489B1.30%467การผลิตของผู้ผลิต9
2048.791B-0.03%327เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3565.792B-1.61%394เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1724.923B0.48%255เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
751.527B-0.01%302การค้าปลีก2
1997.699B0.00%33สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1685.188B-0.04%20.041Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
657.001B-0.17%595บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
14168.578B0.35%229การเงิน14
7304.857B-0.30%1.173Kการเงิน10
3499.036B-0.08%554บริการเชิงพาณิชย์5
170.614B0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
8170.570B-0.21%862การค้าปลีก8
10709.707B-0.17%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1146.230B-2.04%334สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2664.179B-0.19%7.077Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.099B0.00%200แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
964.344B-0.09%78.417Kสาธารณูปโภค2
6493.639B0.03%1.005Kการค้าปลีก2
1153.463B2.94%1.721Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1892.427B0.00%53บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3489.927B0.24%291บริการผู้บริโภค15
15712.857B0.28%2.708Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
9764.240B-0.16%2.568Kการผลิตของผู้ผลิต9
8926.936B-0.35%256การผลิตของผู้ผลิต17
2131.545B-0.05%734อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
14960.796B0.34%823บริการทางด้านเทคโนโลยี27
836.507B3.97%102การเงิน2
26797.008B-0.73%2.418Kแร่พลังงาน19
29788.884B-0.55%763การค้าปลีก5
66077.589B0.31%325บริการทางด้านเทคโนโลยี27
7862.816B0.26%561การเงิน21
4495.170B4.77%297การเงิน7
31.853B1.08%300.793Kอื่นๆ1
4546.384B-1.36%9.179Kการเงิน8
40223.490B-1.01%1.895Kการเงิน30
13733.079B0.67%784การสื่อสาร10
9655.345B-0.03%417บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
633.138B-0.02%6ระบบขนส่ง8
4858.153B-1.12%295บริการผู้บริโภค1
826.767B0.00%0บริการการกระจายสินค้า2
24510.980B0.54%344เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
976.152B0.58%80บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
114.110B0.21%58การผลิตของผู้ผลิต3
2858.043B1.42%649บริการเชิงพาณิชย์15
755.324B-0.11%7.908Kการผลิตของผู้ผลิต5
11319.434B0.09%76สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
960.649B-0.32%1.581Kบริการผู้บริโภค4
19309.961B1.19%291การเงิน11
887.143B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6348.534B-1.06%1.786Kแร่พลังงาน19
1442.259B-2.73%788แร่พลังงาน4
1607.157B-3.33%1.062Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4425.527B-0.94%12.031Kบริการผู้บริโภค11
1176.822B0.36%203สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6235.804B-1.85%74.431Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1917.044B-0.12%13.511Kระบบขนส่ง9
46863.800B0.11%566บริการทางด้านเทคโนโลยี39
—%บริการเชิงพาณิชย์
2858.601B1.02%40เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
43367.804B-0.09%1.363Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2426.569B-1.12%2.352Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2262.485B-0.81%2.219Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
4152.603B0.12%1.360Kการเงิน7
752.929B0.65%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6104.391B-0.17%494ระบบขนส่ง7
872.856B-0.07%917การเงิน6
7863.300B-0.33%9.292Kการเงิน26
3060.701B0.05%783สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
6676.480B-1.13%72.193Kการเงิน18
8167.186B0.05%1.982Kบริการผู้บริโภค12
25107.840B1.06%1.742Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1246.268B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
306.125B0.00%0การเงิน1
6499.567B-0.76%1.567Kการค้าปลีก20
2820.198B0.58%103การสื่อสาร7
2842.565B-0.07%997แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
35206.685B0.83%1.648Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4393.331B0.21%8สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
476.889B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
695.717B-0.66%1.178Kระบบขนส่ง3
3949.816B-2.62%301การผลิตของผู้ผลิต10
1303.927B0.98%16สาธารณูปโภค8
184.414B-0.03%233บริการการกระจายสินค้า3
7816.702B-0.54%645.371Kการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ