ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1544.050B2.96%233บริการเชิงพาณิชย์4
13308.841B1.85%2.062Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
724.433B2.02%9.425Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4627.742B0.31%2.336Kระบบขนส่ง8
1463.847B-0.49%61.888Kระบบขนส่ง11
1335.334B57.60%4.308Kสาธารณูปโภค2
291.728B3.77%4.617Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14473.266B-0.39%2.067Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3791.249B2.46%2.945Kการค้าปลีก9
1097.105B2.28%44.015Kการผลิตของผู้ผลิต7
439.375B2.70%170สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
7336.227B0.58%13.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12466.769B-0.75%101.257Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
15846.266B0.29%2.400Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
474.651B0.13%763.830Kบริการผู้บริโภค5
663.946B9.55%8.278Kการผลิตของผู้ผลิต7
13252.844B0.57%4.589Kบริการผู้บริโภค8
1574.921B4.47%83.397Kบริการผู้บริโภค5
56.983B0.00%2การค้าปลีก1
679.230B0.85%1.315Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2227.468B5.51%173อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
7908.535B4.61%177.028Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1667.523B2.05%164เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
298.305B-16.18%43.166Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1865.216B-0.28%2.882Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1425.130B2.31%1.723Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
723.103B1.12%939อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
34.116B-2.82%715บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12493.266B-1.43%12.283Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
481.078B-0.04%341.264Kการค้าปลีก9
2568.870B0.46%3.528Mการค้าปลีก3
2830.398B1.30%4.766Kการค้าปลีก4
11677.818B0.55%1.905Kสาธารณูปโภค12
4700.025B0.54%689การผลิตของผู้ผลิต9
2407.738B6.52%314เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4850.297B7.56%695เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2292.156B2.24%334เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
868.248B-0.99%25.042Kการค้าปลีก3
2927.887B-1.14%108สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1431.546B-1.12%18.989Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
617.471B0.00%1บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
17375.789B1.57%1.091Kการเงิน11
4810.483B1.03%2.586Kการเงิน6
3040.195B-0.86%34บริการเชิงพาณิชย์2
732.660B1.23%22บริการการกระจายสินค้า2
9927.706B1.55%3.794Kการค้าปลีก5
12686.540B0.34%2.369Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
953.495B-0.45%4.299Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1133.625B0.38%554.020Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1.111B0.00%2.558Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
932.696B-0.26%221.619Kสาธารณูปโภค2
136.646B0.00%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
9299.820B0.70%978การค้าปลีก4
1376.198B2.02%5.805Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
1712.978B2.77%782บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
1846.643B0.36%3.826Kบริการผู้บริโภค13
23106.923B0.75%7.972Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6945.232B-0.80%7.771Kการผลิตของผู้ผลิต4
8890.385B-0.52%711การผลิตของผู้ผลิต11
2112.685B7.12%107อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
20597.480B-0.06%3.832Kบริการทางด้านเทคโนโลยี25
678.430B11.71%100การเงิน1
18914.855B0.24%1.765Kแร่พลังงาน17
59535.589B0.78%2.046Kการค้าปลีก8
90859.378B2.30%2.307Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
8535.236B-0.03%4.209Kการเงิน16
5496.018B0.66%490การเงิน7
3937.408B-2.67%1.156Kการเงิน6
30077.872B0.05%21.659Kการเงิน28
12997.456B0.06%5.997Kการสื่อสาร7
11665.317B0.70%275บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
660.143B2.44%361ระบบขนส่ง6
5871.317B6.19%16.077Kบริการผู้บริโภค2
934.284B4.36%669บริการการกระจายสินค้า2
31353.880B0.44%550เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
1301.530B11.97%1.915Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
108.702B9.89%401การผลิตของผู้ผลิต3
1924.178B4.19%2.224Kบริการเชิงพาณิชย์11
77.481B16.20%82.436Kการผลิตของผู้ผลิต2
16878.137B0.79%1.628Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
603.671B-3.25%4.580Kบริการผู้บริโภค6
18521.652B0.24%373การเงิน11
1162.756B-4.50%69บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4509.445B0.16%690แร่พลังงาน18
1026.691B-0.41%955แร่พลังงาน3
922.907B-1.44%782บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
5002.370B0.56%2.330Kบริการผู้บริโภค10
1039.957B-5.06%1.907Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6612.737B5.00%773.239Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
1333.839B1.42%103.691Kระบบขนส่ง7
73516.049B1.32%5.385Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
2182.574B6.42%115เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
51707.520B-0.22%4.772Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
1972.561B0.69%19.535Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
4447.063B-1.58%2.029Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน17
2495.742B1.22%6.041Kการเงิน3
474.170B0.17%1.003Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4743.309B0.65%19.306Kระบบขนส่ง4
141.426B0.62%90.857Kการเงิน6
11009.497B1.61%62.435Kการเงิน32
4639.025B0.86%765สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5992.315B0.72%222.739Kการเงิน15
8243.911B0.84%3.474Kบริการผู้บริโภค12
36221.297B0.37%1.813Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
1590.056B-0.08%344บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
327.807B21.78%8การเงิน1
6656.417B0.57%7.766Kการค้าปลีก12
990.122B-2.88%34.093Kการสื่อสาร7
2425.460B0.02%1.782Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
53290.523B2.93%11.871Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4807.484B-0.78%112สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
562.199B12.04%451สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1350.415B6.27%3.899Kระบบขนส่ง4
4176.336B-0.68%1.074Kการผลิตของผู้ผลิต8
70.544B0.20%148.297Kสาธารณูปโภค2
278.888B12.87%5.875Kบริการการกระจายสินค้า6
9310.073B0.03%2.253Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ