ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
693.958B5.60%3.836Kบริการเชิงพาณิชย์3
11757.032B0.04%747เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
837.926B0.02%394อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5041.836B2.64%632ระบบขนส่ง8
1612.518B0.16%3.186Kระบบขนส่ง11
248.048B-0.19%1.017Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14208.108B-0.19%2.768Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3549.750B-2.71%2.693Kการค้าปลีก10
1554.936B2.49%2.511Kการผลิตของผู้ผลิต9
462.676B0.07%145สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7252.847B0.56%645สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
12086.808B-0.81%19.350Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
14644.540B-0.03%440เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
412.861B2.76%24.746Kบริการผู้บริโภค5
1709.730B4.82%1.022Kการผลิตของผู้ผลิต10
13255.593B0.84%296บริการผู้บริโภค8
1127.611B-1.92%102บริการผู้บริโภค3
61.154B20.00%112การค้าปลีก1
556.763B-13.31%1.562Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2226.403B1.65%204อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5090.773B3.37%1.591Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1124.817B2.89%398เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
306.365B0.69%1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1695.805B-1.47%264เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1326.045B-0.64%95.943Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
765.574B3.69%1.838Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
26.500B-1.60%111บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12244.701B-1.43%864บริการทางด้านเทคโนโลยี13
555.891B-3.72%11.876Kการค้าปลีก10
2536.355B0.24%136.830Kการค้าปลีก3
2752.321B-4.70%3.716Kการค้าปลีก4
10683.133B4.07%3.116Kสาธารณูปโภค9
3497.100B0.04%1.151Kการผลิตของผู้ผลิต8
2139.446B3.43%3.124Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4809.012B6.11%861เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2155.245B2.15%449เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
786.123B0.69%536การค้าปลีก2
2251.287B2.68%155สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
216.311B1.06%2.660Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
582.868B-0.02%255บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
16924.187B-0.20%436การเงิน13
5240.640B-1.72%22.155Kการเงิน7
3180.557B2.79%143บริการเชิงพาณิชย์2
681.481B0.47%316บริการการกระจายสินค้า2
10329.650B0.26%6.825Kการค้าปลีก7
12182.989B-0.72%167สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
908.471B-1.51%1.668Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2239.166B4.54%4.893Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
1.614B0.00%359แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
768.832B14.39%10.957Kสาธารณูปโภค2
118.933B0.00%881สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8375.720B-0.69%87การค้าปลีก2
1215.767B0.20%496สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
1288.949B-0.96%89บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2040.698B-1.36%520บริการผู้บริโภค14
22482.012B0.35%707สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6575.354B-0.35%133การผลิตของผู้ผลิต4
8638.609B2.03%866การผลิตของผู้ผลิต12
2454.272B2.48%76อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
20032.403B0.04%3.257Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
637.776B3.60%190การเงิน1
17542.163B-2.09%1.160Kแร่พลังงาน15
57935.715B0.19%205การค้าปลีก7
88276.423B0.92%50.937Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
8476.792B-0.17%810การเงิน16
5275.934B1.95%299การเงิน7
—%อื่นๆ
4506.134B4.79%3.297Kการเงิน7
27670.833B-0.76%4.979Kการเงิน26
13086.658B-2.09%7.069Kการสื่อสาร8
11162.598B-2.04%400บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
597.015B-0.38%91ระบบขนส่ง6
842.238B0.00%8บริการการกระจายสินค้า2
29097.608B3.33%1.343Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
672.417B3.19%1.220Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
96.888B-1.10%438การผลิตของผู้ผลิต3
3009.318B1.30%2.959Kบริการเชิงพาณิชย์13
65.632B-0.74%6.126Kการผลิตของผู้ผลิต2
15626.835B0.10%1.105Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
6070.460B-0.80%997บริการผู้บริโภค8
16266.601B0.27%566การเงิน10
387.657B1.23%1.155Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4284.268B-3.24%2.127Kแร่พลังงาน17
978.608B-2.62%880แร่พลังงาน3
791.004B-2.08%644บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4817.154B2.37%300บริการผู้บริโภค9
1084.893B-1.03%1.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
5921.259B0.39%9.355Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
1353.445B-0.46%19.388Kระบบขนส่ง7
72293.087B0.20%761บริการทางด้านเทคโนโลยี36
188.316B0.00%2.098Kบริการเชิงพาณิชย์1
1958.901B2.15%113เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
51515.760B-0.83%561เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2203.363B-5.39%1.075Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3759.205B-0.11%320แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3142.390B-0.07%691การเงิน4
372.363B-0.82%2.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
5399.295B-0.62%508ระบบขนส่ง5
101.345B-6.13%3.399Kการเงิน6
10453.175B1.56%24.197Kการเงิน30
4451.212B1.56%334สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5794.258B0.80%9.403Kการเงิน15
7915.041B-1.08%1.948Kบริการผู้บริโภค12
33478.299B0.90%1.594Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
979.945B2.11%60บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
—%การเงิน
7022.549B1.24%1.640Kการค้าปลีก14
909.077B-0.45%8.652Kการสื่อสาร6
2247.176B-0.30%429แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
47165.925B0.02%2.453Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4487.169B1.42%4.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
479.334B22.18%1.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
472.226B4.50%5.170Kระบบขนส่ง1
3739.346B-0.05%330การผลิตของผู้ผลิต7
70.703B-0.43%291สาธารณูปโภค2
290.836B2.71%3.847Kบริการการกระจายสินค้า6
9255.329B-0.00%91.585Kการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ