ตลาดหลักทรัพย์แม็กซิโก

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด579.802BMXN3.57%4.46%2.713Kบริการเชิงพาณิชย์2
ยานอวกาศและการป้องกัน17.311TMXN1.55%−0.01%4.217Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร956.283BMXN2.08%0.92%121อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ8.163TMXN2.19%1.06%12.822Kระบบขนส่ง8
สายการบิน2.475TMXN0.45%1.69%42.452Kระบบขนส่ง9
การผลิตพลังงานทางเลือก1.081TMXN1.47%1.49%248สาธารณูปโภค5
อะลูมินั่ม179.87BMXN0.73%−0.42%560แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า19.674TMXN1.42%0.46%1.923Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า3.488TMXN1.26%−0.23%13.254Kการค้าปลีก10
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM1.207TMXN1.01%0.25%171.177Kการผลิตของผู้ผลิต8
ตลาดหลังการขายของยานยนต์60.639BMXN0.00%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์9.973TMXN1.77%0.19%56.086Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์11.421TMXN2.54%0.73%126.465Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
ไบโอเทคโนโลยี11.223TMXN1.55%−0.06%1.443Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ25
การออกอากาศกระจายเสียง300.234BMXN3.90%3.22%8.063Kบริการผู้บริโภค3
วัสดุก่อสร้าง492.733BMXN1.43%4.65%8.792Kการผลิตของผู้ผลิต4
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม5.194TMXN1.80%0.06%8.719Kบริการผู้บริโภค4
เกมและบ่อนคาสิโน1.472TMXN0.00%−0.64%30.562Kบริการผู้บริโภค4
เคมีทางการเกษตร2.43TMXN1.57%−1.21%373อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์2.992TMXN3.38%−0.10%615อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
เคมีพิเศษเฉพาะ8.22TMXN1.82%−0.42%53.45Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
ถ่านหิน417.606BMXN0.86%8.02%7.575Kแร่พลังงาน1
การสื่อสารคอมพิวเตอร์772.506BMXN1.15%2.242Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์1.177TMXN0.47%1.269Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์3.852TMXN1.49%0.10%188เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง2.718TMXN2.35%3.29%1.454Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
สินค้าอุปโภคบริโภค1.427TMXN2.31%0.00%57สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ1.616TMXN2.51%−1.79%855อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
ขุดเจาะตามสัญญา2.164TMXN1.88%0.12%1.722Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
บริการประมวลผลข้อมูล4.541TMXN1.25%0.92%1.645Kบริการทางด้านเทคโนโลยี14
ห้างสรรพสินค้า867.126BMXN2.19%0.94%103.566Kการค้าปลีก8
ร้านค้าส่วนลด1.718TMXN1.02%1.10%700การค้าปลีก3
เครือข่ายร้านยา2.778TMXN3.28%−1.48%413การค้าปลีก4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า11.35TMXN3.33%−1.26%4.048Kสาธารณูปโภค14
เครื่องใช้ไฟฟ้า7.007TMXN1.32%1.13%1.834Kการผลิตของผู้ผลิต15
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์1.937TMXN1.55%0.71%10.627Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์5.707TMXN0.98%−0.54%1.021Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์624.743BMXN0.37%3.94%1.942Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์712.51BMXN2.19%−0.24%4.213Kการค้าปลีก3
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า333.171BMXN2.13%0.18%627สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
วิศวกรรมและก่อสร้าง1.735TMXN2.45%2.57%27.848Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
บริการด้านสิ่งแวดล้อม1.958TMXN1.66%3.48%1.004Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง4.724TMXN1.52%2.60%5.958Kการเงิน12
กลุ่มบริษัททางการเงิน1.792TMXN3.04%1.77%3.74Kการเงิน6
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน3.392TMXN0.95%1.16%10บริการเชิงพาณิชย์2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร127.047BMXN2.08%−0.01%287บริการการกระจายสินค้า4
ค้าปลีกอาหาร2.188TMXN2.72%−0.89%26.095Kการค้าปลีก10
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์8.201TMXN2.72%−0.47%2.384Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม1.467TMXN3.29%−0.08%196.88Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม4.525TMXN2.08%1.65%141.75Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า260.541BMXN−11.26%169แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ56.254BMXN0.00%62สาธารณูปโภค1
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน8.981TMXN2.19%−0.24%228การค้าปลีก4
สร้างบ้าน2.083TMXN1.33%21.06%3.109Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.559TMXN0.87%−1.42%2.57Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ3.353TMXN0.67%3.27%7.268Kบริการผู้บริโภค13
การดูแลครัวเรือน/บุคคล18.031TMXN2.22%−0.40%18.065Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม1.193TMXN5.14%0.97%246การผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม16.918TMXN1.64%1.27%610การผลิตของผู้ผลิต28
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.762TMXN1.28%−2.01%221อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ11.605TMXN1.66%0.29%2.404Kบริการทางด้านเทคโนโลยี21
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย1.621TMXN1.35%4.26%450การเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร33.013TMXN7.90%−1.19%2.283Kแร่พลังงาน20
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต40.069TMXN0.02%1.24%53.879Kการค้าปลีก22
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต82.412TMXN0.10%−0.05%36.51Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์17.759TMXN2.27%2.11%11.468Kการเงิน25
ผู้จัดการด้านการลงทุน8.682TMXN2.95%2.07%23.723Kการเงิน13
ประกันชีวิต/สุขภาพ81.793BMXN0.00%4.42%9.698Kการเงิน2
ธนาคารรายใหญ่40.409TMXN3.38%2.69%96.313Kการเงิน36
โทรคมนาคมรายใหญ่9.027TMXN5.37%2.16%78.984Kการสื่อสาร9
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ14.655TMXN1.19%−0.06%2.019Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
การขนส่งทางทะเล948.915BMXN13.07%−2.13%269ระบบขนส่ง6
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์2.618TMXN0.59%−1.37%1.943Kบริการการกระจายสินค้า3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์29.625TMXN0.91%1.21%534เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ35
บริการทางการแพทย์/พยาบาล1.397TMXN1.79%−4.08%1.847Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
การผลิตโลหะ270.549BMXN2.74%8.27%1.409Kการผลิตของผู้ผลิต3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด22.54TMXN0.77%−0.05%13.217Kบริการเชิงพาณิชย์22
การผลิตเบ็ดเตล็ด132.163BMXN6.24%2.08%1.595Mการผลิตของผู้ผลิต2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์25.508TMXN1.56%2.58%254.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
ภาพยนต์/บันเทิง4.778TMXN0.01%0.85%16.24Kบริการผู้บริโภค10
ชุดประกันภัยรวม9.571TMXN2.58%0.01%13.188Kการเงิน12
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ1.527TMXN6.35%0.00%1.432Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
การผลิตน้ำมันและก๊าซ9.98TMXN3.77%−2.44%10.304Kแร่พลังงาน15
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน2.834TMXN2.41%−2.81%3.109Kแร่พลังงาน4
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน868.281BMXN1.42%4.47%61บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ5.364TMXN0.25%1.92%1.033Kบริการผู้บริโภค13
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ1.633TMXN1.60%0.00%690สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ5.698TMXN4.88%0.92%846.88Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
การขนส่งอื่นๆ2.807TMXN0.92%1.43%192.759Kระบบขนส่ง14
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป79.666TMXN0.74%0.89%2.958Kบริการทางด้านเทคโนโลยี73
บริการด้านบุคลากร113.677BMXN−3.04%248บริการเชิงพาณิชย์2
ยาสามัญ218.429BMXN0.00%1เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยารายใหญ่72.365TMXN2.32%−0.68%5.134Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ47
โลหะมีค่า3.377TMXN2.28%2.77%5.109Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย14.496TMXN0.18%0.27%1.111Kการเงิน5
เยื่อกระดาษและกระดาษ54.783BMXN4.48%−3.78%2.054Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ5.12TMXN2.34%0.47%13.897Kระบบขนส่ง4
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์908BMXN0.09%0.05%173.533Kการเงิน12
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์10.195TMXN3.70%0.47%191.855Kการเงิน37
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ1.456TMXN2.72%0.24%386สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6