อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1046.535B0.33%210บริการเชิงพาณิชย์5
15535.414B0.82%3.740Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
664.563B-1.95%11.661Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3772.923B-0.61%1.671Kระบบขนส่ง6
2179.760B-0.78%76.525Kระบบขนส่ง10
293.352B-0.10%153แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
15278.543B-2.30%2.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4799.047B-0.47%340การค้าปลีก13
1774.986B-0.57%10.614Kการผลิตของผู้ผลิต11
397.346B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8213.476B-1.04%11.093Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12073.740B0.24%113.887Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12439.589B0.03%442เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
168.098B-1.62%718.830Kบริการผู้บริโภค4
1368.765B1.42%2.812Kการผลิตของผู้ผลิต13
9858.081B0.75%5.544Kบริการผู้บริโภค8
1774.600B-3.22%5.035Kบริการผู้บริโภค4
35.529B-5.35%1.442Kการค้าปลีก1
1013.297B-2.31%300อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1740.919B-0.13%8อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6731.585B-0.60%52.358Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
5261.227B-0.87%1.944Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
649.977B1.44%214เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1657.986B0.14%441เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1399.588B-2.35%2.090Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1124.825B0.91%1.346Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
59.130B-15.09%1.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9523.560B-0.72%9.712Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
705.140B-2.72%48.700Kการค้าปลีก9
2255.718B-1.24%3.068Mการค้าปลีก4
2755.478B0.87%1.158Kการค้าปลีก4
11138.799B1.69%1.879Kสาธารณูปโภค13
4131.436B1.07%585การผลิตของผู้ผลิต9
2060.610B-1.50%1.506Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3680.442B-0.08%506เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1732.753B-1.11%573เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
758.995B0.45%3.569Kการค้าปลีก2
2017.625B-0.26%3.228Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1713.195B-0.01%30.243Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
666.612B-0.17%598บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
14222.886B-1.33%5.128Kการเงิน14
7353.654B-1.21%1.945Kการเงิน10
3516.595B0.24%51บริการเชิงพาณิชย์5
171.884B0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
8225.657B1.30%2.443Kการค้าปลีก8
10851.871B0.82%2.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1138.334B-1.42%12.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2734.743B0.39%155.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
2.099B1.45%1.821Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
988.656B-0.32%80.787Kสาธารณูปโภค2
6541.693B0.67%724การค้าปลีก2
1180.916B3.48%8.566Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1892.595B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3416.249B-0.79%1.069Kบริการผู้บริโภค15
15803.580B0.88%24.345Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
9871.161B-0.58%56.210Kการผลิตของผู้ผลิต9
9338.006B0.10%326การผลิตของผู้ผลิต19
2155.417B-0.54%1.054Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
15125.179B0.55%1.371Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
855.629B1.88%306การเงิน2
26864.759B-0.37%1.218Kแร่พลังงาน19
29490.805B-1.70%16.098Kการค้าปลีก5
74964.233B1.36%2.462Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7816.399B-0.55%2.965Kการเงิน21
4512.124B3.14%2.258Kการเงิน7
31.955B0.04%5.056Kอื่นๆ1
4578.236B-1.37%9.237Kการเงิน8
40078.094B-0.31%32.851Kการเงิน30
13796.097B0.07%803การสื่อสาร10
9560.672B-1.80%375บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
656.336B-2.01%1.231Kระบบขนส่ง9
4791.842B-2.08%3.967Kบริการผู้บริโภค1
819.393B2.55%22บริการการกระจายสินค้า2
24564.170B0.67%327เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
994.660B0.56%77บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
113.741B-0.71%144การผลิตของผู้ผลิต3
2916.202B1.24%717บริการเชิงพาณิชย์15
753.052B-0.58%61.215Kการผลิตของผู้ผลิต5
12249.236B-0.37%1.122Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
958.108B-3.42%1.620Kบริการผู้บริโภค4
19409.747B-0.39%1.134Kการเงิน11
925.333B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6277.585B-2.08%2.297Kแร่พลังงาน19
1437.755B-0.98%1.344Kแร่พลังงาน4
1580.909B-3.30%204บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4380.847B-0.06%5.542Kบริการผู้บริโภค11
1177.655B-0.86%53สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6067.833B-2.54%574.108Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1911.509B-1.68%133.108Kระบบขนส่ง9
47514.427B-0.25%14.802Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
—%บริการเชิงพาณิชย์
2823.598B0.20%356เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
43168.377B0.14%1.073Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2447.798B-1.04%8.497Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2321.673B1.82%16.504Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
4161.568B-0.59%5.732Kการเงิน7
752.062B-1.74%1.622Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6306.354B-0.20%9.495Kระบบขนส่ง7
859.877B-2.97%51.793Kการเงิน6
8035.678B0.27%73.014Kการเงิน26
3180.528B-1.08%9.366Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6634.566B0.79%389.739Kการเงิน18
8214.718B-0.57%11.973Kบริการผู้บริโภค12
25998.284B-1.87%3.957Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
1247.375B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
311.027B0.00%0การเงิน1
6555.380B0.34%202การค้าปลีก20
2804.415B-0.43%21.785Kการสื่อสาร7
2779.384B-3.45%1.644Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
35473.650B-2.21%13.389Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4343.378B-0.24%82สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
479.542B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
690.133B-0.66%1.176Kระบบขนส่ง3
3968.846B-2.13%203การผลิตของผู้ผลิต10
1342.291B0.97%2.190Kสาธารณูปโภค8
184.104B-0.02%124บริการการกระจายสินค้า3
7967.154B0.22%2.246Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ