ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1515.563B0.38%294บริการเชิงพาณิชย์4
13750.170B1.42%4.268Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
600.196B1.24%58.040Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5068.305B-2.10%2.582Kระบบขนส่ง8
1592.961B-2.38%136.029Kระบบขนส่ง11
1315.445B57.60%4.308Kสาธารณูปโภค2
315.689B4.29%1.012Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14539.158B-0.11%1.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3939.094B3.11%1.747Kการค้าปลีก9
1127.869B2.22%48.008Kการผลิตของผู้ผลิต7
433.951B2.70%170สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
7189.984B1.37%31.430Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12561.869B0.84%198.110Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
15488.528B-0.82%807เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24
450.904B6.43%339.753Kบริการผู้บริโภค4
685.245B9.42%5.900Kการผลิตของผู้ผลิต7
13180.029B-0.15%3.646Kบริการผู้บริโภค8
1873.445B4.58%110.428Kบริการผู้บริโภค6
54.436B0.00%14การค้าปลีก1
648.230B0.71%2.322Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2269.118B5.39%168อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
7344.208B5.06%128.753Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ12
1587.158B0.73%67เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
250.657B-1.78%2.222Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1925.293B-2.45%26.263Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1456.012B1.57%1.354Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
736.431B2.33%1.648Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
32.747B0.00%11.995Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12176.017B-1.99%1.054Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
499.597B-1.24%480.489Kการค้าปลีก9
2588.408B1.53%4.354Mการค้าปลีก3
2906.322B-0.78%786การค้าปลีก4
11743.281B0.62%1.883Kสาธารณูปโภค12
5841.565B0.29%464การผลิตของผู้ผลิต10
1944.381B1.22%305เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4274.139B2.52%740เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2251.184B1.72%303เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
880.821B2.75%12.962Kการค้าปลีก3
2869.786B-1.85%97สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1484.516B-0.95%20.209Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
649.646B5.83%20.495Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
17316.861B1.44%1.778Kการเงิน11
5027.778B1.51%61.323Kการเงิน6
2995.667B-0.85%34บริการเชิงพาณิชย์2
117.805B8.32%140บริการการกระจายสินค้า1
10016.954B-0.29%5.307Kการค้าปลีก5
12617.666B0.14%635สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
960.012B2.71%3.386Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1145.212B0.95%314.954Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1.111B5.13%25.954Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
964.806B0.35%212.567Kสาธารณูปโภค2
144.495B0.00%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
9533.320B0.91%1.982Kการค้าปลีก4
1107.561B-0.16%9.822Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
1720.496B1.63%101บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
1994.489B2.10%30.925Kบริการผู้บริโภค13
22838.284B0.32%10.102Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
7230.408B0.74%1.508Kการผลิตของผู้ผลิต4
8669.459B2.71%738การผลิตของผู้ผลิต12
2109.992B3.57%50อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
20132.765B0.93%478บริการทางด้านเทคโนโลยี24
689.426B11.71%100การเงิน1
18980.873B1.12%2.359Kแร่พลังงาน17
57338.247B-1.14%2.163Kการค้าปลีก8
89969.146B-0.82%1.632Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
8632.259B2.08%8.059Kการเงิน16
5452.799B-0.41%1.072Kการเงิน7
3767.492B0.92%1.277Kการเงิน6
31405.992B2.30%27.958Kการเงิน27
13150.407B-0.32%8.007Kการสื่อสาร7
11923.500B0.19%1.212Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
663.035B2.16%367ระบบขนส่ง6
5912.631B3.70%8.691Kบริการผู้บริโภค2
900.137B2.60%332บริการการกระจายสินค้า2
30775.647B0.51%836เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
1078.165B13.41%2.401Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
116.597B6.92%4.116Kการผลิตของผู้ผลิต3
1888.867B4.71%3.094Kบริการเชิงพาณิชย์11
77.143B16.40%9.023Kการผลิตของผู้ผลิต2
16875.872B0.06%2.876Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
624.082B5.54%51บริการผู้บริโภค6
19029.313B-0.35%1.558Kการเงิน11
1129.441B-1.95%700บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4595.666B0.55%561แร่พลังงาน18
1054.670B0.91%946แร่พลังงาน3
951.108B1.49%5.213Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4900.080B3.13%1.524Kบริการผู้บริโภค10
1037.244B0.71%3.746Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6549.587B3.18%392.852Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
929.277B2.96%256.002Kระบบขนส่ง6
71163.613B-1.46%3.987Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
2162.336B7.02%59เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
51391.695B-0.08%1.256Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
1965.449B0.71%27.374Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
4740.273B-3.55%3.685Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
2545.125B1.24%8.736Kการเงิน3
466.468B0.92%2.352Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4961.720B5.00%12.978Kระบบขนส่ง4
139.435B0.81%107.804Kการเงิน6
11031.020B0.73%71.751Kการเงิน34
4590.929B-0.00%1.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5589.304B4.47%237.465Kการเงิน13
8356.878B0.52%13.430Kบริการผู้บริโภค12
35103.268B-1.47%3.717Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
1558.976B-2.24%333บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
339.019B21.78%8การเงิน1
7321.614B-1.28%2.291Kการค้าปลีก13
998.878B-0.11%195.184Kการสื่อสาร7
2399.419B0.33%7.953Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
54219.884B-1.21%3.864Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4912.919B-1.07%155สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
571.847B12.04%451สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1356.286B6.26%3.861Kระบบขนส่ง4
4386.414B6.37%372การผลิตของผู้ผลิต8
73.673B0.05%136.636Kสาธารณูปโภค2
268.800B12.47%6.136Kบริการการกระจายสินค้า6
9528.134B0.74%4.446Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ