ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
693.958B5.60%3.836Kบริการเชิงพาณิชย์3
11757.032B-1.62%4.658Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
837.926B-0.11%9.786Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5041.836B2.65%1.309Kระบบขนส่ง8
1612.518B-4.56%24.781Kระบบขนส่ง11
248.048B-1.25%2.275Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14252.913B-0.20%2.762Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
3549.750B-2.71%2.693Kการค้าปลีก10
1554.936B2.47%69.466Kการผลิตของผู้ผลิต9
462.676B0.07%145สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7252.847B0.61%39.344Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
12086.808B-1.21%280.734Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
14644.540B-0.03%553เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
412.861B1.97%406.580Kบริการผู้บริโภค5
1709.730B4.82%1.022Kการผลิตของผู้ผลิต10
13255.593B-0.07%9.242Kบริการผู้บริโภค8
1292.305B-1.94%5.121Kบริการผู้บริโภค4
61.154B20.00%112การค้าปลีก1
994.088B-7.46%922อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
2226.403B1.65%204อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5090.773B3.29%134.551Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1124.817B2.89%398เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
306.365B0.69%1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1695.805B-1.47%264เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2202.789B-1.36%1.224Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
765.574B3.69%1.874Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
26.500B-2.91%33บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12244.701B-0.22%1.008Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
555.891B-3.80%217.559Kการค้าปลีก10
2536.355B0.31%2.541Mการค้าปลีก3
2752.321B-4.70%3.716Kการค้าปลีก4
10683.133B4.07%3.116Kสาธารณูปโภค9
4373.352B0.03%1.031Kการผลิตของผู้ผลิต9
2139.446B3.43%3.124Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4809.012B6.11%861เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2155.245B2.15%449เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
786.123B0.96%22.685Kการค้าปลีก2
2251.287B2.87%159สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
216.311B0.96%74.464Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
582.868B-0.02%255บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
16924.187B-1.80%3.161Kการเงิน13
5240.640B-2.64%25.971Kการเงิน7
3180.557B2.79%143บริการเชิงพาณิชย์2
681.481B0.47%316บริการการกระจายสินค้า2
10329.650B1.13%7.188Kการค้าปลีก7
12182.989B-0.67%249สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
908.471B-1.51%1.668Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2239.166B4.20%223.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
1.614B0.00%359แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
768.832B14.76%301.216Kสาธารณูปโภค2
118.933B0.00%881สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8375.720B-0.69%87การค้าปลีก2
1215.767B0.19%2.165Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
1288.949B2.31%2.382Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2040.698B-3.52%4.014Kบริการผู้บริโภค14
22482.012B0.34%13.994Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6575.354B-0.35%133การผลิตของผู้ผลิต4
8638.609B2.03%866การผลิตของผู้ผลิต12
2454.272B2.48%76อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
21021.208B0.89%4.501Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
637.776B3.60%190การเงิน1
17542.163B-2.91%1.262Kแร่พลังงาน15
57935.715B2.89%6.445Kการค้าปลีก7
88276.423B1.02%51.645Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
8476.792B-0.17%3.600Kการเงิน16
5275.934B1.95%299การเงิน7
—%อื่นๆ
4506.134B4.79%3.297Kการเงิน7
27670.833B-2.35%15.543Kการเงิน26
13790.971B-2.13%7.935Kการสื่อสาร9
11162.598B-2.04%400บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
597.015B-0.38%91ระบบขนส่ง6
842.238B0.00%8บริการการกระจายสินค้า2
29097.608B3.33%1.355Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
672.417B3.19%1.220Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
96.888B-1.84%2.036Kการผลิตของผู้ผลิต3
3009.318B1.30%2.959Kบริการเชิงพาณิชย์13
65.632B-0.74%6.126Kการผลิตของผู้ผลิต2
16075.102B0.48%2.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
6070.460B-1.79%6.643Kบริการผู้บริโภค8
18219.574B-0.22%1.156Kการเงิน11
387.657B1.23%1.155Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4284.268B-3.25%2.132Kแร่พลังงาน17
978.608B-2.62%880แร่พลังงาน3
791.004B-2.08%644บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4817.154B2.37%300บริการผู้บริโภค9
1084.893B-1.03%1.224Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
5921.259B6.80%449.602Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
1353.445B-1.15%107.939Kระบบขนส่ง7
72293.087B0.69%5.015Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
188.316B0.00%2.098Kบริการเชิงพาณิชย์1
1958.901B2.15%113เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
51515.760B-1.03%1.057Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2363.597B-5.03%19.200Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
3759.205B-0.10%2.411Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3142.390B-0.04%2.920Kการเงิน4
372.363B-0.82%2.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
5399.295B-0.68%5.191Kระบบขนส่ง5
1349.853B2.91%42.675Kการเงิน8
10835.527B1.68%57.847Kการเงิน31
4451.212B1.56%334สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5794.258B0.80%271.166Kการเงิน15
7915.041B-1.08%13.447Kบริการผู้บริโภค12
33478.299B1.62%3.331Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
979.945B2.11%60บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
—%การเงิน
7022.549B1.17%1.959Kการค้าปลีก14
909.077B-0.55%9.463Kการสื่อสาร6
2247.176B-0.45%13.520Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
47165.925B0.10%2.519Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4487.169B1.42%4.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
479.334B22.18%1.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1111.145B1.91%2.485Kระบบขนส่ง2
3739.346B-0.05%330การผลิตของผู้ผลิต7
70.703B-1.06%50.455Kสาธารณูปโภค2
290.836B2.70%4.756Kบริการการกระจายสินค้า6
9432.755B-0.36%3.458Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ