อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
       
9020.028B0.401.01%481ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
655.557B1.660.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
13040.765B1.990.20%2.511Kในทางอุตสาหกรรม13
836.998B2.50-1.33%763วัสดุพื้นฐาน2
3821.769B3.030.93%2.406Kในทางอุตสาหกรรม9
2823.983B1.080.63%6.380Kในทางอุตสาหกรรม12
1163.319B3.231.23%282.993Kในทางอุตสาหกรรม6
486.745B0.46-0.81%36.738Kวัสดุพื้นฐาน4
7405.798B1.960.81%305สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
4980.574B2.03-0.21%6.206Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
288.426B4.530.22%131สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
15632.307B3.82-0.87%919สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
1270.736B0.09-1.70%3.128Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2381.845B2.75-0.56%217.404Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
52138.634B3.04-0.37%184.579Kไฟแนนซ์56
4364.907B1.410.21%2.035Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ10
6280.671B2.530.28%886สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
10000.609B1.280.45%179.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
2176.475B0.85-0.79%809ในทางอุตสาหกรรม14
1608.145B3.89-0.49%1.141Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1079.554B5.060.00%0พลังงาน1
7242.522B2.280.38%630วัสดุพื้นฐาน19
7758.124B2.681.07%210เทคโนโลยี8
419.535B3.660.01%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
2274.161B1.940.52%248เทคโนโลยี6
2022.818B2.900.69%1.708Kในทางอุตสาหกรรม19
1683.216B1.19-0.40%10.724Mวัสดุพื้นฐาน11
2336.139B2.180.04%723.304Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
3614.210B1.751.01%59.539Kไฟแนนซ์8
4.227B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
33.807B2.090.03%98.655Kไฟแนนซ์2
17061.488B0.160.69%11.076Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
6378.974B1.56-0.21%5.493Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
2763.969B0.570.53%154.184Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
4750.150B3.321.16%48.056Kวัสดุพื้นฐาน7
7.319B0.920.00%31.391Kไฟแนนซ์1
1895.776B2.560.08%502สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร6
6197.733B3.530.76%22.257Kสาธารณูปโภค12
5716.764B1.711.33%3.778Kในทางอุตสาหกรรม19
1193.051B1.450.44%117เทคโนโลยี4
275.395B4.040.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
3182.760B1.040.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1161.568B2.04-0.04%163ในทางอุตสาหกรรม10
2632.475B1.42-0.12%129.411Kไฟแนนซ์8
58.450B-3.11%6.970Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
10797.678B2.701.27%197.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร24
8749.407B2.040.29%35.733Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร16
3848.880B1.19-1.43%487สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
14.707B3.38-0.05%3วัสดุพื้นฐาน2
1606.099B1.40-0.90%747วัสดุพื้นฐาน12
6183.049B1.63-0.30%313.719Kในทางอุตสาหกรรม7
3776.522B2.12-0.06%4.284Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ8
1295.444B3.340.00%0ในทางอุตสาหกรรม3
3680.474B1.94-0.62%271ในทางอุตสาหกรรม11
689.078B3.080.85%490.108Kในทางอุตสาหกรรม5
159.463B1.940.00%0ไฟแนนซ์5
123.922B3.490.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5616.016B2.62-0.28%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
836.677B0.441.26%126สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
2445.618B0.983.14%1.110Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1518.175B1.35-2.45%97เทคโนโลยี3
317.589B1.350.78%435สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
12457.699B1.392.10%1.045Kเทคโนโลยี18
9663.164B2.37-0.61%444.288Kในทางอุตสาหกรรม11
5528.786B1.64-0.40%318ในทางอุตสาหกรรม36
6149.868B2.260.39%475.705Kวัสดุพื้นฐาน10
26684.034B4.450.56%1.888Kพลังงาน13
12220.562B3.940.30%2.902Kบริการโทรคมนาคม19
89132.950B0.14-0.23%3.065Kเทคโนโลยี28
4089.954B2.000.80%719ไฟแนนซ์7
6197.173B3.630.29%2.175Kไฟแนนซ์14
2143.590B0.46-1.32%2.530Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
11244.258B2.644.93%9.664Kไฟแนนซ์11
8055.041B1.09-1.36%382ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ4
7.551B0.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
11646.286B1.38-0.18%748ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
3764.925B4.27-1.77%155ไฟแนนซ์6
2003.501B4.10-0.44%1.157Kสาธารณูปโภค5
656.317B3.910.29%609.315Kสาธารณูปโภค2
8918.046B2.87-0.19%958.519Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
92.372B2.110.00%0วัสดุพื้นฐาน3
732.414B4.840.00%0เทคโนโลยี1
134.034B5.45%1.855Kพลังงาน2
6355.148B2.085.37%1.572Kพลังงาน18
19408.313B3.910.44%1.729Kพลังงาน11
694.752B2.070.00%0พลังงาน5
2851.833B3.27-0.95%237พลังงาน13
820.595B0.672.60%202สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
584.424B4.380.66%597วัสดุพื้นฐาน3
351.054B0.080.00%548วัสดุพื้นฐาน4
151.779B1.070.00%0ในทางอุตสาหกรรม3
23.062B4.75-0.12%101.224Kไฟแนนซ์1
14174.058B1.601.19%54.611Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
339.376B-1.08%13.614Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
49249.966B2.560.09%2.735Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
21991.320B1.950.46%6.806Kเทคโนโลยี2
1827.563B1.170.45%342ในทางอุตสาหกรรม4
12352.041B0.490.26%1.033Kไฟแนนซ์10
189.263B0.900.09%234.836Kไฟแนนซ์15
328.847B2.36-0.23%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1285.014B4.700.00%0ไฟแนนซ์2
643.677B5.450.00%88พลังงาน5
6588.800B2.030.41%26.938Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
3135.366B1.211.83%3.168Kเทคโนโลยี5
18965.200B2.181.56%3.408Kเทคโนโลยี19
33123.102B1.190.56%1.626Kเทคโนโลยี26
1361.712B0.941.82%656วัสดุพื้นฐาน3
903.950B3.810.14%24.141Kวัสดุพื้นฐาน6
3288.214B1.431.05%5.608Kวัสดุพื้นฐาน18
72.235M0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
418.945B3.363.95%1.900Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
2698.568B4.320.63%63สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
941.857B1.680.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1750.407B2.30-0.16%0สาธารณูปโภค19
15643.556B3.510.53%1.939Mบริการโทรคมนาคม16
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ