อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
734.437B0.08%32บริการเชิงพาณิชย์2
15544.624B1.44-0.01%397เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
626.508B1.20-1.50%1.567Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7719.572B1.700.06%745ระบบขนส่ง10
1882.342B-0.88%5.627Kระบบขนส่ง10
1658.934B1.08-2.37%5.781Kสาธารณูปโภค5
598.555B0.260.84%20แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
19671.855B1.171.11%822สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3854.162B1.34-4.12%22.101Kการค้าปลีก12
1795.288B0.781.02%3.738Kการผลิตของผู้ผลิต8
132.481B1.222.09%82สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8928.162B1.44-0.79%1.521Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
12863.007B2.390.13%15.863Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
14531.062B1.150.95%546เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ31
472.349B2.59-0.28%4.742Kบริการผู้บริโภค3
1693.782B0.79-2.08%1.222Kการผลิตของผู้ผลิต10
13635.675B0.66-0.45%221บริการผู้บริโภค8
2144.693B0.160.59%15.866Kบริการผู้บริโภค6
1201.594B2.144.00%5.164Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
3229.116B3.06-3.37%332อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
11527.356B1.85-0.11%7.518Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20
29.833B0.7013.54%3แร่พลังงาน1
3117.573B1.36%827เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1308.717B1.502.99%285เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2216.257B1.56-0.58%766เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2358.132B2.20-0.26%483.547Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
1997.125B2.472.43%5.540Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
46.695B-2.78%396บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
10935.928B0.35-1.64%844บริการทางด้านเทคโนโลยี17
5356.337B0.833.01%15.506Kการค้าปลีก10
2839.264B1.28-0.23%1.979Mการค้าปลีก3
3849.795B2.45-0.05%15.633Kการค้าปลีก4
12786.867B3.340.10%2.691Kสาธารณูปโภค13
9348.896B1.34-0.79%2.746Kการผลิตของผู้ผลิต21
4303.315B1.01-0.07%1.121Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
5660.376B0.33-5.22%1.746Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
2582.246B0.73-2.53%432เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
972.179B1.53-1.11%761การค้าปลีก3
3632.879B0.30-4.41%58สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
977.838B1.41-2.28%7.396Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
2922.866B1.24-3.42%15.004Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
21036.108B0.72-0.49%3.525Kการเงิน15
3136.933B3.08-1.08%3.565Kการเงิน7
3393.298B0.71-0.38%9บริการเชิงพาณิชย์2
53.391B0.860.93%33บริการการกระจายสินค้า1
9570.265B1.590.53%409การค้าปลีก7
12909.870B2.530.76%1.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1401.683B3.20-1.14%545สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
2313.485B1.443.69%18.914Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
239.394B-5.86%1.489Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
394.159B2.01-4.57%19.326Kสาธารณูปโภค1
11317.106B1.61-1.07%2.862Kการค้าปลีก3
1722.492B1.15-2.31%409สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
2175.169B0.69-1.15%180บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
4280.643B0.12%693บริการผู้บริโภค13
18634.700B2.102.73%1.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
8813.268B2.47-0.22%494การผลิตของผู้ผลิต5
10829.043B0.892.68%1.273Kการผลิตของผู้ผลิต17
3750.864B0.97-2.01%82อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
28741.765B1.23-0.63%776บริการทางด้านเทคโนโลยี38
1779.075B1.43-0.48%46การเงิน2
40026.355B5.093.67%14.806Kแร่พลังงาน18
58042.102B0.02-0.63%1.169Kการค้าปลีก23
118536.492B0.05-0.33%856บริการทางด้านเทคโนโลยี35
16903.549B1.62-0.36%2.800Kการเงิน21
11194.157B2.13-0.19%544การเงิน10
8741.264B3.21-2.19%6.453Kการเงิน10
47416.100B2.350.33%668การเงิน25
11409.665B5.69-1.66%15.251Kการสื่อสาร8
14660.253B1.140.18%1.987Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
1354.628B1.41-0.96%182ระบบขนส่ง5
51.581B0.00%2บริการผู้บริโภค1
1089.494B1.55-0.10%104บริการการกระจายสินค้า2
38459.915B0.71-2.09%2.214Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
644.692B-3.58%601บริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
433.402B1.910.75%2.465Kการผลิตของผู้ผลิต4
3576.665B1.088.36%3.349Kบริการเชิงพาณิชย์15
201.502B1.17-8.16%14.737Kการผลิตของผู้ผลิต3
41901.093B0.69-0.73%1.838Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร20
1477.183B0.32-0.29%43.052Kบริการผู้บริโภค8
22985.220B1.140.15%187การเงิน10
3084.364B5.75-0.53%723บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
7753.790B1.773.66%24.161Kแร่พลังงาน15
2771.078B2.831.59%1.051Kแร่พลังงาน5
2294.301B1.50-0.98%560บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
6230.116B0.16-0.12%981บริการผู้บริโภค14
1933.736B1.30-1.99%820สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
11105.909B5.672.07%99.530Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
355.631B2.47-1.21%226.903Kระบบขนส่ง4
104246.169B0.600.31%1.590Kบริการทางด้านเทคโนโลยี75
254.642B1.33-7.73%761บริการเชิงพาณิชย์1
2160.353B0.580.00%5เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
70088.008B2.661.78%1.521Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
4857.084B1.53-1.24%4.582Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
3522.142B2.75-0.17%230แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
3573.369B1.25-0.64%1.870Kการเงิน5
7830.030B1.67-0.63%3.969Kระบบขนส่ง5
829.135B0.49-1.36%6.691Kการเงิน5
14784.376B2.770.06%9.282Kการเงิน40
4299.015B1.26-0.17%608สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9
11744.318B1.480.34%64.531Kการเงิน23
8884.529B1.81-0.66%3.725Kบริการผู้บริโภค11
70579.883B0.97-1.21%2.071Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34
1896.881B0.36-4.43%11.258Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
186.239B1.820.00%784การเงิน2
6155.038B0.85-0.33%253การค้าปลีก16
2543.563B1.59-1.38%10.725Kการสื่อสาร5
4360.246B3.841.29%17.834Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
72750.179B0.95-0.23%436เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
7138.940B5.994.37%3.687Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
630.962B1.640.87%1.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2790.247B0.35-0.09%713ระบบขนส่ง6
7378.887B1.580.72%2.967Kการผลิตของผู้ผลิต12
684.460B1.45-3.15%303สาธารณูปโภค3
1717.071B1.501.11%1.059Kบริการการกระจายสินค้า10
10094.526B3.48-2.07%948.885Kการสื่อสาร8
โหลดเพิ่ม