อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1071.530B0.79%614บริการเชิงพาณิชย์3
11958.140B-2.41%8.349Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
651.856B-6.88%18.114Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4224.935B5.71%9.967Kระบบขนส่ง9
1543.416B-0.73%74.341Kระบบขนส่ง10
54.546B3.09%6.140Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
13875.901B1.90%1.060Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
3617.951B-1.25%700การค้าปลีก11
1567.445B1.52%187.329Kการผลิตของผู้ผลิต10
438.708B-7.91%373สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6763.958B3.21%1.672Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12185.238B-1.57%941.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
14133.455B2.63%2.211Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ22
395.114B-2.76%2.160Mบริการผู้บริโภค5
1418.640B-4.02%3.333Kการผลิตของผู้ผลิต10
11898.383B0.36%17.534Kบริการผู้บริโภค8
1196.557B-0.74%91.870Kบริการผู้บริโภค3
34.180B0.00%1การค้าปลีก1
1034.443B-1.53%426อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1416.450B-1.10%183อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
7766.020B1.66%299.480Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
1586.621B0.38%34เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
294.275B-4.09%500เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1566.841B0.67%2.759Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2633.985B1.27%2.728Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
1024.766B0.97%936อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
18.089B0.00%11บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9991.346B0.78%421บริการทางด้านเทคโนโลยี12
487.693B1.77%6.864Mการค้าปลีก9
2546.235B1.89%15.924Mการค้าปลีก3
2737.394B-1.42%11.674Kการค้าปลีก3
8735.046B0.44%9.216Kสาธารณูปโภค9
4813.131B0.92%122การผลิตของผู้ผลิต9
1830.878B3.88%597เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
3565.469B0.77%1.254Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1728.751B0.48%362เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
703.352B-9.02%9.649Kการค้าปลีก2
2385.902B-4.05%5.117Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1396.197B0.37%46.701Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
604.049B-0.26%553บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
16683.349B-0.30%4.405Kการเงิน12
5258.006B-2.55%37.469Kการเงิน8
2842.278B0.00%92บริการเชิงพาณิชย์2
712.942B0.03%1.681Kบริการการกระจายสินค้า2
9561.364B-0.46%4.712Kการค้าปลีก7
11893.001B-0.01%550สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
931.643B-0.19%856สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1389.116B-5.71%948.153Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1.896B0.00%35แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1203.440B1.82%923.190Kสาธารณูปโภค3
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8204.088B0.30%2.528Kการค้าปลีก3
476.025B6.64%565.808Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1446.616B-2.18%322บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
2056.827B0.16%55.270Kบริการผู้บริโภค15
18180.937B-0.03%88.676Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6227.943B-0.56%937การผลิตของผู้ผลิต3
5838.896B-0.10%717การผลิตของผู้ผลิต11
1771.729B-1.18%73อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
19090.357B0.69%922บริการทางด้านเทคโนโลยี20
1015.678B0.00%1.594Kการเงิน2
19938.537B-1.17%8.650Kแร่พลังงาน17
42988.701B1.31%7.665Kการค้าปลีก5
76251.062B0.39%1.065Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
8837.686B-3.71%11.889Kการเงิน16
5183.088B-1.12%7.959Kการเงิน7
23.901B-0.19%19.877Kอื่นๆ1
1731.729B-3.88%566การเงิน7
28574.082B-0.86%10.170Kการเงิน26
13672.910B-0.92%8.650Kการสื่อสาร8
11700.663B-0.39%509บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
120.773B5.49%314ระบบขนส่ง6
921.704B13.21%570บริการการกระจายสินค้า2
28091.804B-0.48%681เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
1174.513B2.60%2.331Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
97.636B-0.99%1.642Kการผลิตของผู้ผลิต3
1676.679B5.29%5.220Kบริการเชิงพาณิชย์12
5.740B-0.24%2.695Kการผลิตของผู้ผลิต1
12913.548B1.45%849สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
5896.059B-0.33%3.703Kบริการผู้บริโภค8
17232.921B-0.61%5.598Kการเงิน10
247.433B—%1.050Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4176.160B-3.55%468แร่พลังงาน18
1143.685B-0.96%822แร่พลังงาน4
919.405B-1.95%1.142Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
4112.954B-2.29%2.581Kบริการผู้บริโภค9
955.576B-1.36%354สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4453.850B-2.46%5.939Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
1364.126B6.49%334.420Kระบบขนส่ง8
59594.251B1.49%2.185Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
3365.370B0.09%1.019Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
51018.817B0.49%964เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2341.138B0.48%44.305Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
3328.456B2.40%10.936Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3126.084B0.83%20.761Kการเงิน5
134.558B2.87%4.053Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5328.234B-0.49%12.178Kระบบขนส่ง5
737.733B-2.68%145.884Kการเงิน7
9988.389B0.03%164.038Kการเงิน27
3833.056B0.82%326สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
4165.358B3.81%1.211Mการเงิน12
7641.406B-1.01%170.401Kบริการผู้บริโภค10
29298.648B1.70%2.258Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1446.444B-0.51%464บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
273.573B4.43%9การเงิน1
6249.248B2.11%2.645Kการค้าปลีก14
918.082B-1.75%182.749Kการสื่อสาร6
2080.584B-1.01%45.474Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
39036.448B0.36%507เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4546.727B-1.00%577สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
443.054B0.00%795สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1021.547B13.32%4.316Kระบบขนส่ง3
2693.891B1.75%977การผลิตของผู้ผลิต5
73.431B-2.48%136.436Kสาธารณูปโภค2
59.730B0.01%30.436Kบริการการกระจายสินค้า3
9028.009B-1.63%19.164Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ