อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1043.941B-0.30%78บริการเชิงพาณิชย์5
14643.715B-0.34%2.582Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
673.878B-0.00%64.212Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3825.694B-0.05%14.292Kระบบขนส่ง6
2215.458B0.07%7.591Kระบบขนส่ง10
299.226B-6.05%3.109Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
15700.346B1.12%1.034Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4864.474B-0.27%298การค้าปลีก13
1842.460B-1.34%18.047Kการผลิตของผู้ผลิต11
407.852B-1.58%210สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8226.314B-0.28%15.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
11859.075B-0.09%455.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12677.245B-0.02%995เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
174.364B0.15%1.256Mบริการผู้บริโภค4
1367.867B0.08%1.100Kการผลิตของผู้ผลิต13
9905.630B0.63%15.163Kบริการผู้บริโภค8
1941.943B1.08%205บริการผู้บริโภค4
38.541B-0.58%1.799Kการค้าปลีก1
1055.352B1.27%272อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1765.377B0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6672.921B0.07%56.604Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
5188.732B-0.09%836เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
635.454B0.00%0เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1651.619B0.28%16เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1397.430B0.70%5.209Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1152.168B0.56%2.159Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
68.414B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9389.737B1.35%1.460Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
715.501B0.69%90.462Kการค้าปลีก9
2295.016B1.55%5.997Mการค้าปลีก4
2873.838B0.30%1.233Kการค้าปลีก4
10751.698B1.28%439สาธารณูปโภค13
4091.099B-0.95%15การผลิตของผู้ผลิต9
2090.536B-0.23%157เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3565.221B0.57%263เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1702.409B0.12%10เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
755.914B0.00%11.724Kการค้าปลีก2
2013.746B0.83%1.095Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1710.234B0.12%73.077Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
652.269B2.66%428บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
14079.174B1.38%1.957Kการเงิน14
7380.481B-0.69%2.279Kการเงิน10
3503.314B0.35%271บริการเชิงพาณิชย์5
170.012B0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
8159.208B-0.94%2.330Kการค้าปลีก8
10621.742B1.25%268สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1166.110B-0.75%421สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2649.959B0.29%210.459Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.099B0.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
964.103B2.10%313.426Kสาธารณูปโภค2
6494.466B0.71%15.261Kการค้าปลีก2
1116.626B-0.00%3.404Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1896.419B-0.71%18บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3633.741B0.36%641บริการผู้บริโภค15
15344.945B0.44%29.923Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
9906.864B0.17%43.492Kการผลิตของผู้ผลิต9
8966.513B0.05%90การผลิตของผู้ผลิต17
2147.913B1.70%305อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
14891.709B0.31%1.468Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
829.683B0.00%0การเงิน2
26706.107B-0.73%5.676Kแร่พลังงาน18
29891.826B-0.44%3.650Kการค้าปลีก5
63902.683B0.50%1.213Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7925.153B0.40%4.238Kการเงิน21
4443.419B-0.45%121การเงิน7
32.399B4.74%149.930Kอื่นๆ1
4704.274B0.35%39การเงิน8
40928.623B-0.31%11.229Kการเงิน31
13655.324B0.42%1.678Kการสื่อสาร10
9642.034B-0.51%124บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
676.529B-3.17%56ระบบขนส่ง9
4872.162B-1.22%2.889Kบริการผู้บริโภค1
823.003B0.00%0บริการการกระจายสินค้า2
24309.287B0.50%380เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
959.443B0.95%90บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
116.623B0.13%3.455Kการผลิตของผู้ผลิต3
2831.951B0.78%1.333Kบริการเชิงพาณิชย์15
768.404B-0.42%79.108Kการผลิตของผู้ผลิต5
12128.243B-0.16%2.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
978.148B0.25%24.818Kบริการผู้บริโภค4
19464.203B0.54%6.816Kการเงิน11
906.105B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6589.471B-1.62%1.986Kแร่พลังงาน18
1472.779B-2.27%19.925Kแร่พลังงาน4
1948.414B0.52%1.419Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
4580.698B1.15%819บริการผู้บริโภค11
1233.651B0.31%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6363.538B0.47%707.536Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1935.349B-0.03%82.619Kระบบขนส่ง9
47041.897B0.09%2.986Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
208.939B0.00%0บริการเชิงพาณิชย์1
2852.974B0.46%9เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
43703.466B0.19%823เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2297.948B0.61%15.784Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
2215.222B0.86%2.994Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
4154.474B0.48%9.772Kการเงิน7
751.751B-1.18%617อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6255.484B2.94%12.563Kระบบขนส่ง7
907.739B0.05%25.351Kการเงิน6
7860.956B0.70%209.029Kการเงิน26
3070.527B0.05%1.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
7166.546B1.16%313.539Kการเงิน19
8225.703B0.11%15.709Kบริการผู้บริโภค12
24817.864B-0.36%3.955Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1245.183B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
308.549B0.00%0การเงิน1
6488.861B-0.10%912การค้าปลีก20
2793.302B0.56%8.494Kการสื่อสาร7
2893.476B0.36%2.827Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
35374.897B0.58%4.110Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4393.733B-0.17%116สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
491.198B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
698.892B0.00%0ระบบขนส่ง3
4065.569B0.96%325การผลิตของผู้ผลิต10
1279.641B0.61%8.657Kสาธารณูปโภค8
577.398B-0.07%3บริการการกระจายสินค้า4
7663.733B0.37%4.766Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน Pine Wizards ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ