อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
680.510B9.58%4.237Kบริการเชิงพาณิชย์3
12220.735B3.15%353เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
665.052B5.98%4.206Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4942.768B2.43%1.141Kระบบขนส่ง8
1845.434B1.85%4.895Kระบบขนส่ง12
244.820B-1.14%980แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14265.785B0.17%543สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3581.523B-0.51%358การค้าปลีก10
1680.393B5.29%3.467Kการผลิตของผู้ผลิต9
458.751B0.08%145สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7110.498B1.99%2.724Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
12127.136B1.42%23.211Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
13791.125B3.31%417เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
426.004B-2.27%42.030Kบริการผู้บริโภค5
1548.597B-0.89%866การผลิตของผู้ผลิต9
12775.192B-0.59%1.987Kบริการผู้บริโภค8
1345.553B0.31%1.516Kบริการผู้บริโภค4
55.442B20.00%112การค้าปลีก1
1044.288B-7.41%892อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
2267.798B1.65%203อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
6263.412B-0.12%17.594Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1049.249B-0.55%320เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
285.466B0.00%2เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1711.665B-0.83%1.700Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2196.209B-0.36%149.868Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
727.401B-4.56%20.534Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
25.380B2.44%16บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12074.483B-0.66%415บริการทางด้านเทคโนโลยี13
559.600B-3.53%27.751Kการค้าปลีก10
2556.498B1.82%497.476Kการค้าปลีก3
2881.693B0.02%421การค้าปลีก4
9278.360B6.65%3.876Kสาธารณูปโภค8
4326.808B1.16%636การผลิตของผู้ผลิต9
2039.136B-0.59%2.651Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4182.225B1.39%480เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2053.093B1.64%396เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
795.819B4.50%503การค้าปลีก2
2111.339B-0.04%4.579Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
134.283B1.05%10.756Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
581.758B0.00%254บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
17093.039B-1.57%165การเงิน12
5342.237B1.50%1.018Kการเงิน7
2971.672B-0.32%1.169Kบริการเชิงพาณิชย์2
712.775B-0.88%1.092Kบริการการกระจายสินค้า2
9704.130B-1.51%38.504Kการค้าปลีก7
12286.587B2.29%2.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
911.593B-2.52%1.152Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2161.392B6.74%43.361Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.725B0.00%48แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1091.041B10.20%60.635Kสาธารณูปโภค3
159.588B0.00%881สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8297.990B0.00%1การค้าปลีก2
899.761B-3.33%1.343Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
1231.913B1.09%2.476Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2039.689B-0.84%1.134Kบริการผู้บริโภค13
22223.279B0.65%2.360Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6638.297B0.04%134การผลิตของผู้ผลิต4
7649.374B0.45%680การผลิตของผู้ผลิต9
2441.472B3.20%135อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
20696.133B2.73%1.144Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
630.409B3.60%190การเงิน1
17932.612B-0.38%1.136Kแร่พลังงาน15
51470.580B1.04%219การค้าปลีก7
83707.328B1.03%239บริการทางด้านเทคโนโลยี25
8191.555B-0.05%436การเงิน16
5166.288B0.97%6.454Kการเงิน7
—%อื่นๆ
1170.280B1.15%2.424Kการเงิน5
27348.541B0.84%5.042Kการเงิน24
13820.053B0.33%6.538Kการสื่อสาร9
11464.142B0.51%104บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
608.760B-0.51%99ระบบขนส่ง8
895.157B0.00%615บริการการกระจายสินค้า2
28399.892B1.75%1.213Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
679.358B2.90%1.194Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
101.620B2.12%10การผลิตของผู้ผลิต3
2997.844B1.80%4.432Kบริการเชิงพาณิชย์13
70.019B0.00%2.707Kการผลิตของผู้ผลิต2
15620.039B-1.36%305สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
5828.383B1.09%207บริการผู้บริโภค8
17935.259B1.14%746การเงิน11
425.706B-1.64%425บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4612.122B0.13%20.521Kแร่พลังงาน18
1076.319B-4.96%5.265Kแร่พลังงาน4
825.139B0.08%498บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4594.431B2.84%415บริการผู้บริโภค10
1058.632B-1.02%1.220Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4155.266B0.70%104.113Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
1396.216B0.90%23.981Kระบบขนส่ง7
69861.042B0.28%427บริการทางด้านเทคโนโลยี38
187.801B0.00%2.098Kบริการเชิงพาณิชย์1
1931.254B0.97%1.072Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
51186.505B0.54%671เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2430.261B-0.40%3.247Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
3357.142B1.71%2.589Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3155.245B-0.31%2.792Kการเงิน4
382.059B-1.99%3.295Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
5399.017B-0.62%994ระบบขนส่ง5
1287.189B3.08%23.855Kการเงิน8
10851.431B0.31%7.649Kการเงิน32
4317.447B0.00%962สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5877.156B0.24%62.503Kการเงิน16
8327.470B-1.12%8.692Kบริการผู้บริโภค12
31146.356B1.11%256เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1326.269B1.88%642บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
—%การเงิน
6907.431B0.23%470การค้าปลีก16
1117.807B-4.43%238.970Kการสื่อสาร7
2349.731B1.29%18.041Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
44892.718B1.26%194เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4499.351B-2.10%443สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
477.847B22.18%1.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1073.463B1.90%2.468Kระบบขนส่ง2
3156.669B-0.32%935การผลิตของผู้ผลิต6
235.964B-0.04%6.540Kสาธารณูปโภค3
265.934B4.12%6.272Kบริการการกระจายสินค้า5
9424.068B0.59%481.851Kการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ