ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
832.536B6.43%3.836Kบริการเชิงพาณิชย์4
12178.585B2.01%5.067Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
899.294B0.09%15.063Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5069.706B-0.53%1.014Kระบบขนส่ง8
1676.066B4.94%16.125Kระบบขนส่ง11
270.767B0.61%794แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14150.901B1.29%3.810Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
3473.013B-0.64%397การค้าปลีก10
1624.277B4.05%6.350Kการผลิตของผู้ผลิต9
475.697B0.08%144สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7308.500B-2.07%7.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
12300.713B1.42%114.958Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
14996.936B1.01%8.095Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
440.389B1.97%241.650Kบริการผู้บริโภค5
1543.362B6.01%1.685Kการผลิตของผู้ผลิต9
13754.194B0.06%2.639Kบริการผู้บริโภค9
1193.514B1.97%8.636Kบริการผู้บริโภค3
54.760B11.40%25การค้าปลีก1
594.330B-12.54%1.082Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2449.528B1.79%633อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
6725.518B4.06%45.154Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1596.104B6.29%193เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
303.767B3.95%470เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1731.918B-0.88%22เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1394.909B1.84%1.739Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
782.507B10.02%528อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
26.993B7.12%2.196Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
11615.692B-0.00%995บริการทางด้านเทคโนโลยี12
530.051B-2.39%125.815Kการค้าปลีก9
2537.606B-1.45%3.047Mการค้าปลีก3
2828.234B1.67%4.497Kการค้าปลีก4
10966.957B2.50%1.675Kสาธารณูปโภค9
3104.181B-3.97%1.402Kการผลิตของผู้ผลิต7
2152.270B5.73%2.874Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4809.690B7.52%381เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2167.670B2.41%1.496Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
782.459B0.74%35.349Kการค้าปลีก2
2751.837B4.22%892สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
218.591B0.19%73.586Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
599.770B-0.01%255บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
17087.348B1.12%649การเงิน13
5411.459B1.92%7.219Kการเงิน7
3154.123B3.64%332บริการเชิงพาณิชย์2
608.132B0.00%1บริการการกระจายสินค้า1
10643.622B-0.14%6.623Kการค้าปลีก7
12432.505B3.49%2.929Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
927.588B-1.70%1.504Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2084.868B5.11%102.498Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.491B-4.46%52.440Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
783.495B14.37%108.252Kสาธารณูปโภค2
120.417B0.00%881สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8805.747B-0.25%114การค้าปลีก3
1254.235B-0.05%2.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
1290.871B3.89%231บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2026.515B3.43%20.064Kบริการผู้บริโภค14
21270.693B0.79%14.271Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
6875.469B1.26%315การผลิตของผู้ผลิต4
9299.745B-0.48%946การผลิตของผู้ผลิต13
2519.566B3.54%171อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
19885.216B-0.24%1.238Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
641.358B3.60%190การเงิน1
18387.981B-0.34%1.272Kแร่พลังงาน14
55546.908B-0.39%2.167Kการค้าปลีก8
89804.232B0.18%1.494Kบริการทางด้านเทคโนโลยี29
8747.647B0.13%2.970Kการเงิน17
5325.409B0.49%279การเงิน7
—%อื่นๆ
4456.703B-1.88%1.731Kการเงิน7
31975.308B0.33%23.846Kการเงิน29
13361.233B0.07%8.170Kการสื่อสาร8
11692.705B-1.54%781บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
613.696B-0.62%78ระบบขนส่ง6
879.285B0.00%8บริการการกระจายสินค้า2
28811.525B1.67%1.004Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
890.036B-1.42%1.069Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
102.689B-1.29%439การผลิตของผู้ผลิต3
2871.721B2.01%2.248Kบริการเชิงพาณิชย์12
69.526B-6.89%223การผลิตของผู้ผลิต2
16732.208B-0.02%1.530Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
6145.969B0.44%16.079Kบริการผู้บริโภค8
17102.713B2.36%6.169Kการเงิน9
387.951B2.54%336บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4517.225B-0.60%7.766Kแร่พลังงาน17
1058.983B2.25%2.035Kแร่พลังงาน3
842.484B2.74%1.250Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4753.890B-2.14%136บริการผู้บริโภค10
1097.225B3.40%239สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6142.156B0.37%241.579Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
1348.373B-0.22%54.042Kระบบขนส่ง7
70580.073B-0.43%7.670Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
196.320B0.00%2.098Kบริการเชิงพาณิชย์1
1993.687B0.12%515เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
52099.151B1.34%12.238Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2239.022B-4.53%4.776Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3714.357B-0.32%261แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3325.215B1.38%4.122Kการเงิน4
421.370B-5.01%8.292Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
5581.727B1.43%873ระบบขนส่ง5
140.163B-4.31%91.966Kการเงิน6
10170.891B0.65%32.334Kการเงิน29
4405.578B-0.75%632สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5834.954B0.44%173.041Kการเงิน15
8009.165B-0.10%2.514Kบริการผู้บริโภค12
33573.920B-0.74%2.618Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23
1510.407B4.59%357บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
—%การเงิน
7109.846B0.28%692การค้าปลีก14
953.558B0.26%27.041Kการสื่อสาร6
2421.319B0.84%544แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
47707.128B0.19%5.317Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4734.416B1.00%550สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
510.953B22.18%1.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
605.542B-0.51%1.216Kระบบขนส่ง3
4018.863B1.17%497การผลิตของผู้ผลิต7
70.572B-0.38%4.842Kสาธารณูปโภค2
228.769B-2.66%2.361Kบริการการกระจายสินค้า5
9177.423B-0.61%2.825Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ