อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
668.474B9.84%4.319Kบริการเชิงพาณิชย์3
12018.106B2.68%3.054Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
667.577B6.04%8.205Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4951.964B3.27%1.613Kระบบขนส่ง8
1842.872B-0.27%26.360Kระบบขนส่ง12
245.258B-1.13%986แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14086.515B0.17%733สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3588.789B-0.69%1.191Kการค้าปลีก10
1592.519B5.79%11.958Kการผลิตของผู้ผลิต9
453.777B0.08%145สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7063.522B1.21%68.666Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
12174.302B0.10%355.427Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
13749.518B3.05%1.226Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ19
432.002B-2.15%579.452Kบริการผู้บริโภค5
796.003B-1.80%877การผลิตของผู้ผลิต7
13000.610B-1.36%21.755Kบริการผู้บริโภค8
1309.171B0.37%11.286Kบริการผู้บริโภค4
51.220B20.00%112การค้าปลีก1
1024.120B-7.39%890อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
2223.134B1.66%203อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
6158.037B0.10%113.022Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
1053.467B-0.83%338เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
286.856B-0.52%1.969Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1726.469B-1.31%1.734Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2120.320B3.17%1.440Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
717.240B-4.57%20.673Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
25.497B-4.65%354บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12124.475B-1.24%1.131Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
555.196B-4.08%298.268Kการค้าปลีก10
2557.030B2.88%5.409Mการค้าปลีก3
2864.190B-0.10%1.836Kการค้าปลีก4
8523.389B7.12%3.990Kสาธารณูปโภค7
4321.982B1.82%484การผลิตของผู้ผลิต9
1996.565B-0.60%2.717Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4197.918B1.38%483เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2024.258B1.00%954เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
796.929B4.43%10.725Kการค้าปลีก2
2122.042B-0.05%4.588Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1322.448B0.51%24.891Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
585.593B0.00%254บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
17049.425B1.49%1.416Kการเงิน13
5328.427B-0.86%26.333Kการเงิน7
2993.947B-0.32%1.170Kบริการเชิงพาณิชย์2
713.650B-0.87%1.095Kบริการการกระจายสินค้า2
9790.165B-1.51%41.382Kการค้าปลีก7
12292.064B2.31%3.736Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
912.513B-2.31%1.146Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2173.610B6.69%288.393Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.738B-0.73%600แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1053.376B10.34%233.354Kสาธารณูปโภค3
157.580B0.00%881สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8326.589B0.00%12การค้าปลีก2
1166.324B-0.55%920สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
1222.810B1.07%2.512Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2072.867B-2.95%2.998Kบริการผู้บริโภค15
22117.179B0.20%17.973Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
6587.255B-0.48%639การผลิตของผู้ผลิต4
7546.911B0.83%753การผลิตของผู้ผลิต9
2417.957B3.18%135อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
21074.426B1.87%2.516Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
630.805B3.60%190การเงิน1
17853.085B-1.08%975แร่พลังงาน15
51074.656B0.77%8.548Kการค้าปลีก8
82849.780B0.76%1.329Kบริการทางด้านเทคโนโลยี25
8256.785B0.25%6.550Kการเงิน16
5175.353B0.97%6.543Kการเงิน7
27.757B0.33%122.383Kอื่นๆ1
1144.408B-0.03%7.689Kการเงิน5
27312.962B-0.98%13.357Kการเงิน26
13577.232B0.26%8.478Kการสื่อสาร9
11500.048B0.66%115บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
98.115B-3.40%387ระบบขนส่ง7
891.860B0.69%20บริการการกระจายสินค้า2
28201.951B1.74%1.081Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
102.130B19.01%3.016Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
100.856B2.14%422การผลิตของผู้ผลิต3
3030.076B2.11%6.061Kบริการเชิงพาณิชย์13
70.757B-0.19%2.871Kการผลิตของผู้ผลิต2
15180.602B1.86%1.174Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
5878.684B-1.12%1.219Kบริการผู้บริโภค8
17820.740B-1.55%1.518Kการเงิน11
430.718B-1.64%425บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4511.747B0.11%19.587Kแร่พลังงาน18
1076.983B-4.93%5.294Kแร่พลังงาน4
819.008B-0.49%6.458Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4533.684B3.62%519บริการผู้บริโภค10
1040.985B-1.01%1.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4144.541B2.18%972.645Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
1367.168B0.59%164.448Kระบบขนส่ง7
69629.684B0.59%4.026Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
1937.081B1.04%1.100Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
51247.438B-0.67%3.856Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2378.504B-4.30%18.580Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3409.674B1.03%4.065Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3157.783B-0.34%4.378Kการเงิน4
385.284B-1.99%3.300Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
5369.654B-0.61%14.468Kระบบขนส่ง5
1336.889B3.04%40.422Kการเงิน10
11183.890B0.42%35.541Kการเงิน28
4291.748B0.58%1.720Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6903.428B0.12%274.061Kการเงิน19
8371.447B-1.60%11.074Kบริการผู้บริโภค12
31128.481B0.51%2.273Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21
1319.356B1.86%636บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
—%การเงิน
7061.252B0.00%2.111Kการค้าปลีก17
1128.405B-4.36%300.004Kการสื่อสาร7
2320.565B1.23%29.251Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
44997.385B-0.08%4.196Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4101.535B-2.30%198สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
471.270B22.18%1.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1066.183B1.89%2.461Kระบบขนส่ง2
3139.011B-0.32%935การผลิตของผู้ผลิต6
240.756B-0.13%7.421Kสาธารณูปโภค3
257.542B36.37%7.460Kบริการการกระจายสินค้า5
9294.637B-1.16%4.410Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ