ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2254.219B-1.44%19.633Kบริการเชิงพาณิชย์5
14985.543B1.41%909เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1101.207B0.21%6.693Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
7292.157B1.48%7.207Kระบบขนส่ง7
2662.689B1.41%72.917Kระบบขนส่ง10
3099.544B-0.92%129.957Kสาธารณูปโภค10
8117.527B0.60%18.344Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
22306.934B0.09%12.385Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4649.710B0.20%1.029Kการค้าปลีก11
2303.506B1.84%48.973Kการผลิตของผู้ผลิต9
11718.313B0.40%946.323Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
10587.841B0.87%47.418Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
11638.965B0.55%289.840Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
18878.162B2.00%3.529Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ37
683.249B0.08%5.699Mบริการผู้บริโภค3
1876.314B4.46%1.686Kการผลิตของผู้ผลิต9
19957.061B0.51%13.498Kบริการผู้บริโภค7
3132.264B-0.87%831บริการผู้บริโภค7
1574.790B-1.74%1.147Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2620.878B0.59%984อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
10009.737B0.68%255.379Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ16
17.396B%2แร่พลังงาน1
2340.114B2.13%447เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1914.185B-2.40%4.886Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
2662.920B0.00%4เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1568.826B-0.18%14.111Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
1374.644B-2.23%4.989Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
49.601B0.00%74.077Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
13126.612B-0.06%900บริการทางด้านเทคโนโลยี5
763.262B-0.51%346.370Kการค้าปลีก8
2630.954B0.61%12.827Mการค้าปลีก3
3291.617B-1.38%3.957Kการค้าปลีก4
9817.435B0.78%3.124Kสาธารณูปโภค12
2694.560B1.90%1.122Kการผลิตของผู้ผลิต6
1583.719B0.66%1.052Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
7235.884B2.60%14.190Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
3413.254B1.20%235เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1247.448B0.35%65.451Kการค้าปลีก3
4899.135B2.53%7.986Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
597.695B-1.03%87.049Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
1903.545B-0.59%16บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
23494.599B0.14%3.478Kการเงิน16
5147.286B-0.99%10.798Kการเงิน10
3301.220B6.70%50บริการเชิงพาณิชย์2
9585.204B-0.52%14.047Kการค้าปลีก8
2662.920B0.00%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
978.883B1.44%171สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1191.966B-0.13%1.045Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
235.053B0.17%37แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
1425.800B-0.31%128.003Kสาธารณูปโภค3
260.798B0.00%1.030Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
9607.431B1.12%8.349Kการค้าปลีก3
2237.547B1.61%4.269Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
43500.832B-1.11%15.982Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ27
4497.868B0.67%1.607Kบริการผู้บริโภค14
22872.251B0.01%45.957Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
%การผลิตของผู้ผลิต
17188.377B0.31%934การผลิตของผู้ผลิต17
3536.336B0.79%356อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
27865.243B0.86%871บริการทางด้านเทคโนโลยี31
1157.973B2.54%477การเงิน2
27313.965B-2.27%2.802Kแร่พลังงาน14
60541.948B1.16%4.108Kการค้าปลีก15
128361.075B0.49%3.024Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
15190.042B-0.15%6.091Kการเงิน19
7487.572B0.35%1.366Kการเงิน8
8301.008B-0.27%4.447Kการเงิน8
43500.832B-1.11%15.982Kการเงิน27
12058.906B0.79%4.576Kการสื่อสาร7
13126.612B-0.06%900บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
1193.264B-1.12%69ระบบขนส่ง7
776.345B-3.14%28บริการผู้บริโภค1
928.987B2.09%284บริการการกระจายสินค้า2
36638.456B2.14%1.285Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
2418.685B-0.18%2.681Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
446.375B-4.75%1.898Kการผลิตของผู้ผลิต4
4199.822B0.47%1.104Kบริการเชิงพาณิชย์17
76.467B-6.08%7.703Kการผลิตของผู้ผลิต2
31776.082B-0.20%6.427Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17
1520.842B-1.70%55.633Kบริการผู้บริโภค7
20005.885B-0.95%26.665Kการเงิน11
2662.689B1.41%72.917Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
5426.567B1.51%46.142Kแร่พลังงาน15
2694.560B1.90%1.122Kแร่พลังงาน6
1926.549B-2.57%1.792Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
6936.989B0.03%2.442Kบริการผู้บริโภค12
1441.689B2.78%2.147Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
11718.313B0.40%946.323Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
877.718B-1.96%483.415Kระบบขนส่ง6
95328.911B1.38%5.147Kบริการทางด้านเทคโนโลยี60
1914.185B-2.40%4.886Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
55501.062B0.82%3.824Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
2396.646B1.85%26.035Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
3835.974B-0.85%6.596Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน18
2897.047B-0.43%34.683Kการเงิน5
45.161B%2.600Kบริการผู้บริโภค1
146.992B-4.50%5.135Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
6505.191B-0.90%12.280Kระบบขนส่ง5
3099.544B-0.92%129.957Kการเงิน10
11796.432B1.17%95.957Kการเงิน36
4896.280B0.56%3.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10852.214B-0.85%464.210Kการเงิน24
9478.700B-0.21%6.262Kบริการผู้บริโภค13
46627.130B-0.34%24.295Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28
1911.608B1.69%684บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
8975.661B0.02%1.318Kการค้าปลีก15
906.479B-1.41%285.967Kการสื่อสาร4
5473.155B0.20%91.229Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
61484.050B0.24%97.730Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
5413.787B-0.89%267สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
651.889B-2.29%50สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1084.758B-2.22%1.132Kระบบขนส่ง3
5872.578B0.87%577การผลิตของผู้ผลิต7
672.430B2.72%8.439Kสาธารณูปโภค3
986.502B-0.70%512บริการการกระจายสินค้า7
8117.527B0.60%18.344Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter