ตลาดหลักทรัพย์แม็กซิโก

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด565.36B MXN4.25%0.00%3.95Kบริการเชิงพาณิชย์2
ยานอวกาศและการป้องกัน16.948T MXN1.58%1.62%634เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร884.696B MXN2.22%0.28%239อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ7.778T MXN2.25%0.41%2.278Kระบบขนส่ง8
สายการบิน2.285T MXN0.50%−0.76%19.436Kระบบขนส่ง10
การผลิตพลังงานทางเลือก1.27T MXN2.64%−0.94%19.024Kสาธารณูปโภค7
อะลูมินั่ม131.911B MXN1.00%−0.90%280แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เสื้อผ้า/รองเท้า19.038T MXN1.45%0.51%558สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า2.587T MXN1.70%−1.09%223การค้าปลีก8
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM1.041T MXN1.27%−0.56%129.123Kการผลิตของผู้ผลิต8
ตลาดหลังการขายของยานยนต์52.748B MXN0.00%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์10.097T MXN1.82%1.00%27.899Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์11.971T MXN2.58%−0.42%93.897Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
ไบโอเทคโนโลยี9.938T MXN1.74%−0.24%298เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
การออกอากาศกระจายเสียง568.527B MXN2.96%−0.62%9.656Kบริการผู้บริโภค5
วัสดุก่อสร้าง1.407T MXN1.74%−2.33%4.163Kการผลิตของผู้ผลิต6
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม4.637T MXN1.95%−2.78%15บริการผู้บริโภค5
เกมและบ่อนคาสิโน1.373T MXN0.01%−1.33%241บริการผู้บริโภค4
เคมีทางการเกษตร1.921T MXN1.97%−1.69%752อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์1.755T MXN4.40%−4.51%599อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
เคมีพิเศษเฉพาะ5.304T MXN2.58%0.34%47.215Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
ถ่านหิน369.174B MXN1.02%−0.22%687แร่พลังงาน2
การสื่อสารคอมพิวเตอร์911.392B MXN0.00%5เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์1.41T MXN0.76%0.73%208เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์3.642T MXN1.62%0.49%331เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง1.507T MXN2.24%−1.78%2.46Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
สินค้าอุปโภคบริโภค1.426T MXN2.41%0.00%49สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ1.162T MXN2.86%−2.08%2.414Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
ขุดเจาะตามสัญญา1.749T MXN2.31%−7.45%747บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
บริการประมวลผลข้อมูล1.931T MXN0.69%−1.74%527บริการทางด้านเทคโนโลยี11
ห้างสรรพสินค้า694.146B MXN2.74%0.45%126.676Kการค้าปลีก7
ร้านค้าส่วนลด1.515T MXN1.19%0.11%1.363Kการค้าปลีก3
เครือข่ายร้านยา2.307T MXN3.86%0.41%425การค้าปลีก4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า10.58T MXN3.61%0.65%4.487Kสาธารณูปโภค14
เครื่องใช้ไฟฟ้า5.418T MXN1.30%−1.13%1.969Kการผลิตของผู้ผลิต13
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์1.626T MXN1.72%0.57%266เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์5.518T MXN0.96%−0.14%385เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์556.559B MXN0.45%6.11%138เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์641.146B MXN2.48%−0.68%31.082Kการค้าปลีก3
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า297.162B MXN2.37%−10.15%415สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
วิศวกรรมและก่อสร้าง697.532B MXN0.77%−2.33%45.51Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
บริการด้านสิ่งแวดล้อม1.978T MXN1.70%3.21%35บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง3.829T MXN1.65%−1.36%9.482Kการเงิน13
กลุ่มบริษัททางการเงิน1.245T MXN3.00%−0.22%6.718Kการเงิน4
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน2.977T MXN1.07%−1.15%130บริการเชิงพาณิชย์2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร177.436B MXN1.78%0.00%70บริการการกระจายสินค้า5
ค้าปลีกอาหาร1.78T MXN2.26%0.81%11.767Kการค้าปลีก8
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์8.009T MXN2.84%0.06%692สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม1.296T MXN3.22%−0.96%315สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม4.533T MXN2.06%−0.08%104.821Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า206.118B MXN−3.71%179แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ326.26B MXN1.79%37.60%26สาธารณูปโภค2
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน7.924T MXN2.64%0.09%561การค้าปลีก5
สร้างบ้าน2.033T MXN1.44%1.31%1.661Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.402T MXN0.87%1.23%660บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ3.17T MXN0.71%1.62%2.8Kบริการผู้บริโภค14
การดูแลครัวเรือน/บุคคล19.402T MXN2.33%1.20%21.167Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม1.027T MXN5.93%−1.32%43การผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม17.735T MXN1.67%−0.37%528การผลิตของผู้ผลิต34
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.561T MXN1.44%−0.02%4.014Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ13.029T MXN1.82%−1.79%566บริการทางด้านเทคโนโลยี23
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย444.916B MXN1.49%−0.49%441การเงิน1
บริการน้ำมันครบวงจร30.16T MXN8.81%−1.13%13.783Kแร่พลังงาน17
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต34.455T MXN0.07%−1.73%109.691Kการค้าปลีก21
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต75.953T MXN0.09%−0.42%9.232Kบริการทางด้านเทคโนโลยี24
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์13.934T MXN2.67%−2.04%4.163Kการเงิน23
ผู้จัดการด้านการลงทุน7.205T MXN3.28%−1.50%772การเงิน13
ประกันชีวิต/สุขภาพ123.414B MXN0.00%−2.03%543การเงิน3
ธนาคารรายใหญ่31.157T MXN4.23%−1.34%122.797Kการเงิน31
โทรคมนาคมรายใหญ่6.126T MXN6.46%0.55%27.742Kการสื่อสาร8
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ13.432T MXN1.30%−0.04%546บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
การขนส่งทางทะเล973.412B MXN10.88%7.11%385ระบบขนส่ง6
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์3.183T MXN0.62%−1.56%2.927Kบริการการกระจายสินค้า4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์29.219T MXN1.02%−0.50%328เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ39
บริการทางการแพทย์/พยาบาล1.295T MXN1.88%0.23%1.755Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
การผลิตโลหะ253.107B MXN2.87%−0.43%1.253Kการผลิตของผู้ผลิต2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด19.875T MXN0.75%−1.31%627บริการเชิงพาณิชย์23
การผลิตเบ็ดเตล็ด342.896B MXN3.41%−2.33%635.385Kการผลิตของผู้ผลิต4
ยานพาหนะใช้มอเตอร์24.589T MXN2.05%−1.13%186.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
ภาพยนต์/บันเทิง4.358T MXN0.09%−2.73%12.983Kบริการผู้บริโภค11
ชุดประกันภัยรวม8.819T MXN3.11%−3.31%23.882Kการเงิน11
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ1.394T MXN6.88%−0.48%298บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
การผลิตน้ำมันและก๊าซ8.283T MXN4.73%−0.65%66.617Kแร่พลังงาน14
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน3.477T MXN3.05%−0.18%186แร่พลังงาน5
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน493.833B MXN2.16%−1.41%18.516Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ5.199T MXN0.27%−2.53%283บริการผู้บริโภค14
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ1.887T MXN1.67%0.00%188สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ4.917T MXN4.49%−0.52%464.671Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
การขนส่งอื่นๆ2.457T MXN0.91%−0.78%169.645Kระบบขนส่ง13
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป82.256T MXN0.72%0.31%3.235Kบริการทางด้านเทคโนโลยี72
ยาสามัญ179.229B MXN−2.06%5เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยารายใหญ่70.625T MXN2.31%0.02%1.808Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
โลหะมีค่า3.238T MXN2.31%0.04%4.863Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย13.985T MXN0.22%−2.76%61การเงิน5
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสารบริการผู้บริโภค
เยื่อกระดาษและกระดาษ45.655B MXN5.27%−10.94%3.23Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ4.553T MXN2.57%−2.91%470ระบบขนส่ง4
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์2.788T MXN2.96%1.20%24.073Kการเงิน20
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์16.017T MXN4.20%−1.72%49.817Kการเงิน74
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ1.264T MXN2.90%0.22%224สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6