ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1490.111B1.43%228บริการเชิงพาณิชย์4
13975.909B0.00%1.116Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
597.253B0.05%23.506Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
4966.499B2.08%14.187Kระบบขนส่ง8
1636.046B-3.66%48.209Kระบบขนส่ง12
1331.037B57.60%4.308Kสาธารณูปโภค2
317.600B4.23%1.025Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14891.166B1.84%1.063Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3948.833B0.52%2.460Kการค้าปลีก9
1160.917B5.11%44.498Kการผลิตของผู้ผลิต7
449.077B2.70%170สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
7327.554B2.23%27.747Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12545.524B0.80%106.741Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
14679.774B-1.30%2.021Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
451.892B-1.38%359.706Kบริการผู้บริโภค4
676.363B9.38%1.545Kการผลิตของผู้ผลิต7
12920.085B1.77%11.125Kบริการผู้บริโภค8
1954.309B0.36%11.167Kบริการผู้บริโภค6
52.994B0.00%14การค้าปลีก1
663.667B0.00%4.667Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2297.194B5.47%170อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
8633.343B3.11%85.556Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
1568.601B0.61%632เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
247.440B0.00%108เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1900.805B-3.11%73เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1467.309B2.47%920.295Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
741.437B-0.78%1.201Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
31.972B-0.02%289บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
11959.013B-1.09%775บริการทางด้านเทคโนโลยี12
504.941B-2.16%354.583Kการค้าปลีก9
2571.909B0.05%2.259Mการค้าปลีก3
2866.265B-0.24%2.282Kการค้าปลีก4
11642.557B1.55%2.003Kสาธารณูปโภค12
5987.908B1.70%513การผลิตของผู้ผลิต10
1939.957B1.69%191เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4417.172B6.57%309เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2211.324B1.08%323เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
878.669B-0.14%20.025Kการค้าปลีก3
2845.601B0.05%13สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1530.298B-1.29%24.315Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8
647.832B0.39%245บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
17450.084B0.09%2.111Kการเงิน11
5096.476B-1.50%21.342Kการเงิน6
2999.838B0.68%10บริการเชิงพาณิชย์2
120.592B8.32%140บริการการกระจายสินค้า1
9878.252B0.60%2.882Kการค้าปลีก5
12615.375B0.94%1.306Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
892.010B-0.84%2.685Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1148.850B2.09%379.052Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1.168B3.25%2.005Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
949.988B-0.15%168.543Kสาธารณูปโภค2
145.107B0.00%1.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
9514.444B1.31%1.987Kการค้าปลีก4
1094.062B-0.15%15.707Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
1688.825B0.81%453บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
2058.089B2.38%22.363Kบริการผู้บริโภค13
22668.527B0.55%11.180Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
7291.670B0.16%2.189Kการผลิตของผู้ผลิต4
8763.010B2.23%1.193Kการผลิตของผู้ผลิต12
2117.765B3.59%50อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
19612.667B1.28%1.354Kบริการทางด้านเทคโนโลยี23
681.191B11.71%100การเงิน1
20241.290B0.37%6.757Kแร่พลังงาน18
56366.298B1.26%4.925Kการค้าปลีก8
88941.352B1.19%1.717Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
8716.631B1.21%5.328Kการเงิน16
5434.501B-0.41%1.073Kการเงิน7
3838.365B-0.58%1.244Kการเงิน6
32117.901B0.51%21.093Kการเงิน27
12774.759B0.16%5.740Kการสื่อสาร6
11806.022B0.83%354บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
684.255B-0.33%750ระบบขนส่ง6
5992.330B0.10%3.600Kบริการผู้บริโภค2
893.675B4.48%192บริการการกระจายสินค้า2
30801.829B1.02%611เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
1196.008B12.45%1.939Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
118.160B6.83%175การผลิตของผู้ผลิต3
1874.111B3.98%3.414Kบริการเชิงพาณิชย์11
76.255B16.13%497การผลิตของผู้ผลิต2
16958.142B6.79%3.086Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
630.036B2.55%687บริการผู้บริโภค6
18938.521B-0.08%1.208Kการเงิน11
1121.539B2.35%2.520Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
4538.732B1.37%526แร่พลังงาน18
1058.813B0.58%1.773Kแร่พลังงาน4
961.978B-0.98%1.675Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4930.503B0.53%1.421Kบริการผู้บริโภค10
1073.673B0.71%3.745Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
6469.874B3.41%471.778Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
971.177B1.63%255.732Kระบบขนส่ง6
69517.773B0.95%4.556Kบริการทางด้านเทคโนโลยี46
2143.774B6.83%152เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
51213.838B1.04%1.785Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
1997.056B0.62%9.345Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
4379.337B-4.16%5.626Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
2533.561B1.27%5.444Kการเงิน3
470.345B-0.07%2.638Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
5015.146B-3.60%13.989Kระบบขนส่ง4
140.273B0.57%74.407Kการเงิน6
10777.277B0.40%63.342Kการเงิน34
4458.366B0.74%1.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6017.509B4.89%255.357Kการเงิน14
8412.192B0.54%5.259Kบริการผู้บริโภค12
34297.217B2.15%2.014Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
1550.247B-2.23%320บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
336.424B21.78%8การเงิน1
7191.629B0.37%332การค้าปลีก13
1002.869B2.60%192.431Kการสื่อสาร7
2374.254B-1.41%1.188Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
52954.737B2.51%29.629Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4932.710B0.59%1.200Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
575.445B12.04%451สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1368.803B6.25%4.265Kระบบขนส่ง4
4415.972B5.96%456การผลิตของผู้ผลิต8
72.118B-0.00%63.500Kสาธารณูปโภค2
272.344B12.51%6.646Kบริการการกระจายสินค้า6
9534.453B0.73%2.942Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ