อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
8833.353B0.40-0.07%3ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ11
353.113B3.170.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
13587.605B1.870.90%195ในทางอุตสาหกรรม14
740.551B2.780.00%0วัสดุพื้นฐาน2
3846.236B2.990.07%516ในทางอุตสาหกรรม9
2451.326B1.24-0.03%4.523Kในทางอุตสาหกรรม11
1104.593B3.290.23%118.843Kในทางอุตสาหกรรม5
464.769B0.15-0.48%560วัสดุพื้นฐาน4
6974.653B1.552.01%365สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
5972.741B0.870.34%2.396Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
280.482B4.720.82%9สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
10484.756B3.85-0.50%260สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1709.788B0.26-1.13%909สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร6
2214.733B2.87-0.93%14.659Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
47078.657B3.14-0.21%72.766Kไฟแนนซ์49
3948.909B1.550.87%1.285Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
5801.017B2.510.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
11335.463B1.230.78%43.902Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
1880.917B0.710.00%0ในทางอุตสาหกรรม12
1598.613B4.03-3.94%981สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
964.498B5.590.00%0พลังงาน1
147.771B3.872.00%4.295Kไฟแนนซ์1
7242.034B2.680.03%27.680Kวัสดุพื้นฐาน17
6487.182B2.300.72%2.967Kเทคโนโลยี7
412.823B3.68-0.02%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
2163.530B1.930.00%13เทคโนโลยี5
792.082B2.430.17%0ในทางอุตสาหกรรม13
1446.318B1.42-0.10%2.281Mวัสดุพื้นฐาน9
2583.954B1.821.13%1.089Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร20
4068.394B1.68-0.11%15.746Kไฟแนนซ์10
29.971B1.44-1.39%182.298Kไฟแนนซ์2
18466.029B0.16-1.07%4.378Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
6566.803B1.66-0.24%2.242Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3029.545B0.530.05%79.983Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
3207.049B3.24-0.00%36.797Kวัสดุพื้นฐาน6
7.263B1.630.00%102ไฟแนนซ์1
1658.319B2.880.42%1.654Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
5943.734B3.370.00%0สาธารณูปโภค10
6962.921B1.530.04%19ในทางอุตสาหกรรม20
1467.658B1.290.00%0เทคโนโลยี6
273.191B4.850.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
1056.816B1.520.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1133.868B2.37-0.05%0ในทางอุตสาหกรรม9
3342.079B1.35-0.02%7.977Kไฟแนนซ์9
51.199B0.72%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
11271.284B2.370.06%62.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร25
7044.425B2.19-0.94%2.654Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
4137.694B1.130.30%1.232Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.684B3.85-1.99%143วัสดุพื้นฐาน2
1428.701B1.25-0.00%521วัสดุพื้นฐาน11
6062.236B1.720.04%6.960Kในทางอุตสาหกรรม6
3686.868B2.150.50%6.201Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ9
1403.407B3.160.00%0ในทางอุตสาหกรรม4
3403.204B2.28-0.91%1.314Kในทางอุตสาหกรรม10
291.325B1.72-0.19%153.816Kในทางอุตสาหกรรม4
7.042B2.480.00%0ไฟแนนซ์3
18.362B1.620.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
74.696B2.300.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5834.028B2.460.13%255สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1256.485B0.65-0.04%2.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3167.988B1.620.85%692สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1309.957B0.589.25%11เทคโนโลยี2
347.358B1.230.34%339สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
16041.861B1.480.21%403เทคโนโลยี22
9021.770B2.34-0.21%64.882Kในทางอุตสาหกรรม10
6812.568B1.440.06%0ในทางอุตสาหกรรม41
6333.113B2.190.49%339.425Kวัสดุพื้นฐาน8
23750.058B4.750.05%662พลังงาน12
8568.924B4.280.19%1.333Kบริการโทรคมนาคม11
81731.635B0.13-1.16%3.388Kเทคโนโลยี27
4367.989B1.98-0.96%6.907Kไฟแนนซ์8
4106.554B4.030.01%1.096Kไฟแนนซ์9
2272.132B0.620.07%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
9891.461B2.500.00%0ไฟแนนซ์7
7885.605B1.101.55%772ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
473.586B1.880.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
11235.154B1.40-0.08%5ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
13407.968B1.15-0.35%1.652Kไฟแนนซ์7
1399.055B2.92-0.22%0สาธารณูปโภค5
126.879B2.930.19%1.422Mสาธารณูปโภค1
9621.492B2.690.54%225.397Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
58.501B3.250.00%0วัสดุพื้นฐาน2
97.358B1.490.00%0เทคโนโลยี1
168.588B0.00%0พลังงาน3
6308.204B2.160.18%2.686Kพลังงาน16
18403.993B4.23-0.27%1.423Kพลังงาน11
35.608B4.420.00%0พลังงาน3
2159.654B3.820.20%8พลังงาน9
405.663B0.260.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
570.415B4.470.00%0วัสดุพื้นฐาน3
299.779B0.49-0.05%978วัสดุพื้นฐาน4
26.263B1.720.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
19.955B5.490.00%18.594Kไฟแนนซ์1
14867.372B1.560.29%8.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร10
381.848B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
46321.751B2.690.94%4.427Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ28
21112.120B2.02-0.11%5.627Kเทคโนโลยี2
1877.563B1.070.11%0ในทางอุตสาหกรรม3
2713.991B2.17-0.00%3.013Kไฟแนนซ์8
77.339B1.88-0.59%264.558Kไฟแนนซ์12
239.978B1.88-0.22%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1183.461B4.840.00%0ไฟแนนซ์2
647.821B0.780.00%0พลังงาน4
6976.123B1.920.62%9.144Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
3078.416B1.461.10%20.185Kเทคโนโลยี5
19376.828B2.42-1.77%4.597Kเทคโนโลยี18
36482.123B1.060.14%2.376Kเทคโนโลยี29
2095.959B1.230.00%0วัสดุพื้นฐาน6
603.872B4.810.30%28.080Kวัสดุพื้นฐาน3
2843.389B1.680.26%3.846Kวัสดุพื้นฐาน17
424.096B3.230.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4470.970B5.621.74%105สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
959.517B1.760.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1701.349B2.37-1.29%62สาธารณูปโภค17
14099.122B3.840.60%3.298Mบริการโทรคมนาคม12
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ