อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1052.094B0.32%206บริการเชิงพาณิชย์5
14673.349B-0.87%4.253Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
673.895B-0.10%66.947Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3828.201B-0.62%7.929Kระบบขนส่ง6
2213.886B-2.35%6.031Kระบบขนส่ง10
298.994B-0.81%1.671Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
15496.969B0.08%468สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4845.672B0.09%232การค้าปลีก13
1838.254B0.00%9.598Kการผลิตของผู้ผลิต11
413.451B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8185.536B-0.45%29.882Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
11877.315B0.82%256.608Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12684.130B-0.54%357เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
172.406B-2.65%1.805Mบริการผู้บริโภค4
1364.971B0.93%2.111Kการผลิตของผู้ผลิต13
9898.721B1.03%6.556Kบริการผู้บริโภค8
1940.439B-4.15%716บริการผู้บริโภค4
38.511B-5.35%1.442Kการค้าปลีก1
1057.013B-2.89%444อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1770.147B0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6666.474B0.40%37.448Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
5184.715B0.02%7.544Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
634.962B1.41%92เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1650.340B-0.33%844เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1401.089B0.26%2.433Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1151.874B-0.90%2.121Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
68.361B-15.09%1.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9382.467B0.72%1.190Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
714.423B-1.64%134.074Kการค้าปลีก9
2295.765B-0.43%6.875Mการค้าปลีก4
2871.637B-1.21%2.675Kการค้าปลีก4
10737.967B0.00%0สาธารณูปโภค13
4111.034B1.31%460การผลิตของผู้ผลิต9
2088.917B-0.20%1.727Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3584.423B-1.65%395เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
1701.689B0.47%247เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
755.522B-0.08%26.442Kการค้าปลีก2
2012.938B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1706.207B0.06%49.018Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
651.766B-0.17%595บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
14068.372B0.15%4.090Kการเงิน14
7377.424B-0.42%1.370Kการเงิน10
3500.601B-0.19%221บริการเชิงพาณิชย์5
169.880B0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
8142.074B1.10%1.088Kการค้าปลีก8
10626.336B0.22%1.060Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1165.112B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2653.720B0.13%277.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11
2.099B0.00%200แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
963.154B0.03%205.912Kสาธารณูปโภค2
6489.438B0.63%1.925Kการค้าปลีก2
1119.314B2.89%17.546Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1889.716B0.00%53บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3616.466B0.23%663บริการผู้บริโภค15
15868.439B0.86%30.606Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
9894.871B-0.25%17.647Kการผลิตของผู้ผลิต9
8980.487B-0.15%278การผลิตของผู้ผลิต17
2144.956B0.99%278อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
14877.818B0.28%4.458Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
829.041B3.94%101การเงิน2
26675.770B-0.62%3.484Kแร่พลังงาน18
29865.658B0.59%3.525Kการค้าปลีก5
63811.575B-0.46%6.697Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7920.012B-0.57%5.634Kการเงิน21
4444.608B4.53%138การเงิน7
31.329B0.58%112.611Kอื่นๆ1
4646.120B-1.36%9.186Kการเงิน8
40750.043B-0.77%9.087Kการเงิน30
13655.684B0.71%1.868Kการสื่อสาร10
9634.569B0.28%227บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
650.754B0.01%4ระบบขนส่ง8
4868.390B-0.36%6.122Kบริการผู้บริโภค1
822.366B0.00%0บริการการกระจายสินค้า2
24277.289B0.92%372เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ28
965.054B0.19%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
116.768B-0.38%2.852Kการผลิตของผู้ผลิต3
2826.346B1.42%649บริการเชิงพาณิชย์15
766.121B0.06%48.263Kการผลิตของผู้ผลิต5
11199.061B1.29%1.032Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
974.923B0.27%0บริการผู้บริโภค4
19500.017B-0.48%3.470Kการเงิน11
905.404B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6612.808B-0.46%1.071Kแร่พลังงาน19
1471.639B-2.56%3.708Kแร่พลังงาน4
1660.646B-2.84%1.072Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4577.525B-1.25%12.510Kบริการผู้บริโภค11
1195.277B-1.05%6สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6351.045B-0.30%315.673Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1928.861B0.07%102.792Kระบบขนส่ง9
47012.051B-0.37%5.325Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
—%บริการเชิงพาณิชย์
2850.765B0.57%3.776Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
43673.799B0.31%1.983Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2453.706B0.09%18.596Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2250.554B-0.02%4.072Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
4159.417B0.53%4.734Kการเงิน7
753.913B0.65%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6257.513B-0.13%23.443Kระบบขนส่ง7
887.923B-0.07%25.037Kการเงิน6
7852.617B0.55%93.954Kการเงิน26
3069.696B0.25%60สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
6797.602B-0.86%453.714Kการเงิน18
8224.286B-0.55%14.751Kบริการผู้บริโภค12
24799.056B0.82%3.896Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1243.981B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
308.310B0.00%0การเงิน1
6484.264B1.00%526การค้าปลีก20
2791.721B-0.00%2.666Kการสื่อสาร7
2893.212B-0.87%4.903Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
35450.290B-0.50%4.013Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4390.684B-0.38%51สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
490.818B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
694.911B-0.66%1.171Kระบบขนส่ง3
4066.968B-0.09%886การผลิตของผู้ผลิต10
1281.773B0.98%4.760Kสาธารณูปโภค8
183.215B-0.02%72บริการการกระจายสินค้า3
7688.618B-0.47%4.641Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ