อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1038.171B0.33%210บริการเชิงพาณิชย์5
14782.294B0.47%1.779Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
660.827B-0.20%153.064Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3750.956B-0.66%1.349Kระบบขนส่ง6
2166.666B-1.24%10.924Kระบบขนส่ง10
291.564B0.21%1.400Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
15198.480B-2.20%1.051Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4764.506B-0.03%298การค้าปลีก13
1766.072B-0.56%41.202Kการผลิตของผู้ผลิต11
395.373B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8168.897B-1.04%18.383Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12018.012B0.39%142.759Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12382.853B-0.22%319เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
168.098B-1.91%1.262Mบริการผู้บริโภค4
1361.098B1.43%2.466Kการผลิตของผู้ผลิต13
9798.440B1.18%10.389Kบริการผู้บริโภค8
1763.784B-3.41%952บริการผู้บริโภค4
35.312B-5.35%1.442Kการค้าปลีก1
1008.624B-2.31%300อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1731.966B-0.13%8อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6693.780B0.48%34.624Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
5229.158B-0.29%2.083Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
646.015B1.44%214เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1647.880B-0.33%848เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1391.940B0.13%3.045Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1118.108B-0.33%3.366Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
58.770B-15.09%1.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9465.511B0.59%552บริการทางด้านเทคโนโลยี13
703.232B-1.79%157.582Kการค้าปลีก9
2248.018B-0.13%6.799Mการค้าปลีก4
2738.174B-2.14%931การค้าปลีก4
11075.775B2.52%1.571Kสาธารณูปโภค13
4104.345B-0.24%502การผลิตของผู้ผลิต9
2048.050B-0.17%727เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3650.025B1.56%307เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1723.151B1.51%249เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
756.321B0.23%34.790Kการค้าปลีก2
2004.880B-0.64%87สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1705.892B0.07%25.359Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
662.562B-0.17%598บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
14136.333B-0.64%2.211Kการเงิน14
7309.236B-0.19%12.393Kการเงิน10
3495.160B0.24%51บริการเชิงพาณิชย์5
170.836B0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
8177.325B-0.90%2.346Kการค้าปลีก8
10780.352B0.71%1.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1131.550B-1.03%4.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2719.863B0.01%134.255Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
2.099B1.45%1.821Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
983.455B0.19%177.216Kสาธารณูปโภค2
6501.820B-0.77%1.349Kการค้าปลีก2
1174.151B3.50%8.693Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1880.455B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3396.697B-0.52%3.991Kบริการผู้บริโภค15
15710.205B0.94%36.700Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
9814.004B-0.45%39.432Kการผลิตของผู้ผลิต9
9280.185B1.15%357การผลิตของผู้ผลิต19
2141.739B-0.54%1.055Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
15034.336B0.42%2.531Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
850.414B3.98%102การเงิน2
26704.678B-0.52%511แร่พลังงาน19
29311.112B-1.90%3.337Kการค้าปลีก5
65527.879B-0.75%1.357Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7769.980B-0.46%22.001Kการเงิน21
4484.520B4.96%209การเงิน7
31.955B0.32%129.416Kอื่นๆ1
4552.177B-1.37%9.240Kการเงิน8
39854.519B-1.00%20.146Kการเงิน30
13705.560B0.09%946การสื่อสาร10
9502.397B-0.84%428บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
652.870B-1.95%1.244Kระบบขนส่ง9
4762.634B-1.36%20.423Kบริการผู้บริโภค1
814.398B2.55%22บริการการกระจายสินค้า2
24417.061B0.33%358เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
989.107B0.56%77บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
113.257B-0.87%1.406Kการผลิตของผู้ผลิต3
2899.929B1.70%695บริการเชิงพาณิชย์15
749.526B-0.50%56.633Kการผลิตของผู้ผลิต5
11285.425B-0.24%275สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
952.996B-3.43%1.618Kบริการผู้บริโภค4
19293.661B-0.73%933การเงิน11
919.693B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6239.469B-2.18%2.617Kแร่พลังงาน19
1428.992B-0.98%1.344Kแร่พลังงาน4
1571.348B-3.83%1.879Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4354.271B0.10%2.479Kบริการผู้บริโภค11
1169.420B-0.50%41สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6036.157B-1.12%526.247Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1903.771B-0.12%84.528Kระบบขนส่ง9
47226.198B-0.13%7.147Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
—%บริการเชิงพาณิชย์
2806.387B0.96%309เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
42899.436B-0.59%2.945Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2434.114B-1.19%26.384Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2311.661B1.62%8.458Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
4138.116B-0.59%8.261Kการเงิน7
748.027B0.66%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6272.632B-0.18%3.728Kระบบขนส่ง7
855.411B-2.98%80.549Kการเงิน6
7989.124B0.16%224.554Kการเงิน26
3156.836B0.10%345สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6598.551B-0.47%437.419Kการเงิน18
8167.510B-0.77%8.766Kบริการผู้บริโภค12
25840.462B1.90%3.906Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
1239.845B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
309.131B0.00%0การเงิน1
6516.134B-0.46%1.514Kการค้าปลีก20
2779.419B-0.43%41.121Kการสื่อสาร7
2762.810B-1.41%1.403Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
35257.427B-0.46%8.274Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4316.931B-0.24%82สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
476.619B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
686.611B-0.66%1.177Kระบบขนส่ง3
3942.782B-2.00%665การผลิตของผู้ผลิต10
1334.511B0.98%3.136Kสาธารณูปโภค8
183.194B-0.02%125บริการการกระจายสินค้า3
7931.529B-0.89%5.194Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ