อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1255.455B-1.21%668บริการเชิงพาณิชย์4
13248.858B7.59%17.802Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
670.176B1.87%8.137Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
4378.245B7.25%2.107Kระบบขนส่ง9
2072.419B5.62%71.504Kระบบขนส่ง12
252.712B11.23%2.756Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14555.335B1.82%1.912Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
3748.277B0.45%14.698Kการค้าปลีก11
1635.857B2.39%21.593Kการผลิตของผู้ผลิต9
472.926B-6.03%2.148Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7296.500B2.88%28.326Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12107.201B1.50%152.528Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
13640.813B0.42%2.248Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
439.801B3.67%327.661Kบริการผู้บริโภค5
1208.444B-2.85%2.971Kการผลิตของผู้ผลิต9
11832.274B0.78%3.344Kบริการผู้บริโภค8
1521.422B2.81%42.468Kบริการผู้บริโภค4
42.348B0.71%500การค้าปลีก1
1115.076B5.62%428อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
1591.477B4.96%149อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
8044.579B2.87%63.103Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
1532.114B-0.38%199เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
299.717B4.83%1.446Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1596.308B5.95%450เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
2735.642B-2.79%646.020Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
1111.427B4.52%14.235Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
22.189B48.45%60.755Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9968.150B-1.00%432บริการทางด้านเทคโนโลยี13
518.418B4.39%298.351Kการค้าปลีก9
2458.197B-2.31%9.791Mการค้าปลีก3
2741.414B1.57%13.440Kการค้าปลีก3
8861.237B1.32%1.914Kสาธารณูปโภค9
4932.704B5.42%1.467Kการผลิตของผู้ผลิต10
1769.272B1.20%243เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3565.496B1.35%931เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1813.507B3.85%830เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
696.877B1.89%5.852Kการค้าปลีก2
2399.947B2.58%169สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
1483.229B0.66%8.357Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
603.264B-0.26%553บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
16454.611B0.59%2.035Kการเงิน12
5879.574B4.85%23.866Kการเงิน8
2841.031B0.00%852บริการเชิงพาณิชย์2
101.139B13.39%4.125Kบริการการกระจายสินค้า1
9344.109B-2.82%4.443Kการค้าปลีก7
11175.956B-0.53%5.288Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
952.204B1.93%6.612Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1580.810B-6.39%127.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1.773B0.00%252แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1221.252B0.97%53.478Kสาธารณูปโภค3
—%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
7936.570B0.65%195การค้าปลีก2
1178.375B3.03%4.959Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
1386.489B0.87%293บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
2254.557B8.95%52.019Kบริการผู้บริโภค15
20871.249B0.51%15.998Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6511.895B3.51%1.901Kการผลิตของผู้ผลิต3
7220.891B0.96%1.366Kการผลิตของผู้ผลิต12
1192.121B1.40%25อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
19531.825B1.74%2.753Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
580.393B0.00%500การเงิน1
20273.947B2.58%8.156Kแร่พลังงาน15
43072.299B-0.75%1.684Kการค้าปลีก5
75357.355B0.70%441บริการทางด้านเทคโนโลยี24
9207.082B-1.24%1.828Kการเงิน16
4762.827B0.38%21.012Kการเงิน6
25.266B-1.44%34.523Kอื่นๆ1
1837.725B-3.81%498การเงิน7
30920.535B3.27%20.731Kการเงิน26
13793.462B1.17%4.148Kการสื่อสาร8
11258.539B-0.73%368บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
139.850B-0.15%1.305Kระบบขนส่ง8
920.297B15.23%400บริการการกระจายสินค้า2
27276.895B0.14%619เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ29
1161.395B3.26%2.394Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
102.533B7.34%149การผลิตของผู้ผลิต3
1703.141B4.37%7.722Kบริการเชิงพาณิชย์12
5.655B-3.01%6.741Kการผลิตของผู้ผลิต1
13453.846B1.41%1.679Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
6164.156B3.36%5.514Kบริการผู้บริโภค8
18260.516B1.33%1.828Kการเงิน11
265.664B—%1.050Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4559.531B4.51%4.401Kแร่พลังงาน18
1199.624B6.27%2.022Kแร่พลังงาน4
1000.908B5.15%4.193Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
4291.243B0.38%2.632Kบริการผู้บริโภค10
1020.120B-1.32%355สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
4677.326B-1.77%363.508Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
1485.146B6.65%197.027Kระบบขนส่ง8
58765.282B0.51%2.875Kบริการทางด้านเทคโนโลยี37
3332.500B0.04%1.291Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
49601.630B0.56%1.630Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2384.681B-0.95%7.831Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
2985.756B-0.34%1.022Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14
3145.651B2.50%9.465Kการเงิน4
181.464B1.80%13.895Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
5468.590B-0.10%22.652Kระบบขนส่ง5
1330.448B-0.64%155.428Kการเงิน10
10020.256B0.20%109.071Kการเงิน27
3787.200B-0.71%474สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5989.714B6.45%399.117Kการเงิน16
7762.887B0.69%19.770Kบริการผู้บริโภค10
30054.177B1.74%2.341Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1442.520B1.64%239บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
294.039B-3.59%15การเงิน1
6624.584B2.72%493การค้าปลีก16
1176.364B-0.50%289.535Kการสื่อสาร7
2269.198B7.12%13.791Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
39515.384B2.37%5.788Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4611.867B-0.36%291สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
494.625B0.00%795สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1027.730B12.81%2.249Kระบบขนส่ง3
2925.939B5.13%1.407Kการผลิตของผู้ผลิต7
71.214B-2.68%37.769Kสาธารณูปโภค2
65.396B-0.02%55.732Kบริการการกระจายสินค้า3
8978.777B0.36%2.457Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ