หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด460.952B MXN3.45%+9.37%365บริการเชิงพาณิชย์1
ยานอวกาศและการป้องกัน28.097T MXN1.54%+1.45%1.5Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร1.237T MXN3.51%−2.37%266อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ11.503T MXN2.49%−0.98%378ระบบขนส่ง14
สายการบิน3.548T MXN1.02%−0.49%15.52Kระบบขนส่ง19
การผลิตพลังงานทางเลือก353.175B MXN0.48%−10.81%3.264Kสาธารณูปโภค5
อะลูมินั่ม163.001B MXN1.51%+1.67%376แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า28.393T MXN1.36%+0.72%1.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า10.77T MXN1.43%−0.27%1.417Kการค้าปลีก11
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM1.066T MXN1.54%−3.05%93.948Kการผลิตของผู้ผลิต13
ตลาดหลังการขายของยานยนต์1.081T MXN3.20%+12.02%3.134Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์11.586T MXN2.34%+0.91%87.41Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์22.142T MXN2.74%−0.36%217.012Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
ไบโอเทคโนโลยี8.169T MXN1.61%−1.21%302เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27
การออกอากาศกระจายเสียง522.937B MXN2.28%−1.96%7.989Kบริการผู้บริโภค5
วัสดุก่อสร้าง1.389T MXN1.43%−0.60%129การผลิตของผู้ผลิต6
เคเบิ้ลทีวี/ทีวีดาวเทียม7.247T MXN2.33%−1.47%5.912Kบริการผู้บริโภค5
เกมและบ่อนคาสิโน2.467T MXN0.99%+0.94%161บริการผู้บริโภค7
เคมีทางการเกษตร2.265T MXN2.58%+0.17%87อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์2.746T MXN3.21%+1.36%1.249Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
เคมีพิเศษเฉพาะ14.931T MXN1.78%+2.88%24.55Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
ถ่านหิน404.561B MXN0.89%−0.26%35แร่พลังงาน2
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์125.508B MXN1.33%2.8Kบริการเชิงพาณิชย์1
การสื่อสารคอมพิวเตอร์1.647T MXN−15.41%351เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์4.062T MXN0.33%+1.64%81เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
ฮาร์ดแวร์ประมวลผลคอมพิวเตอร์7.845T MXN1.45%+0.85%106เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง3.358T MXN1.22%+1.63%3.963Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
สินค้าอุปโภคบริโภค1.283T MXN2.90%+4.30%5.149Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ840.755B MXN2.01%+0.89%2.185Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
ขุดเจาะตามสัญญา3.539T MXN2.33%−0.65%560บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
บริการประมวลผลข้อมูล9.338T MXN1.32%+0.40%1.776Kบริการทางด้านเทคโนโลยี26
ห้างสรรพสินค้า8.535T MXN0.45%−0.66%34.333Kการค้าปลีก18
ร้านค้าส่วนลด1.898T MXN1.33%+1.68%774การค้าปลีก5
เครือข่ายร้านยา3.457T MXN3.38%−0.19%41การค้าปลีก5
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า15.619T MXN3.08%+0.26%1.629Kสาธารณูปโภค22
เครื่องใช้ไฟฟ้า6.314T MXN1.17%−0.93%479การผลิตของผู้ผลิต15
ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์2.513T MXN1.74%−2.67%3.76Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์8.626T MXN1.02%+4.71%487เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
อุปกรณ์การผลิตอิเลคทรอนิกส์1.132T MXN0.34%+2.14%1.351Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์53.548B MXN+0.71%10บริการการกระจายสินค้า1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์940.137B MXN1.68%+0.47%21.128Kการค้าปลีก5
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า535.22B MXN2.45%+0.78%260สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
วิศวกรรมและก่อสร้าง2.152T MXN2.51%+0.03%12.989Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
บริการด้านสิ่งแวดล้อม2.549T MXN1.37%+1.59%195บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง9.343T MXN1.12%+0.31%1.289Kการเงิน21
กลุ่มบริษัททางการเงิน196.123B MXN5.58%−23.84%19.057Kการเงิน4
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน7.12T MXN0.85%+1.84%217บริการเชิงพาณิชย์4
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร439.466B MXN0.62%−0.55%109บริการการกระจายสินค้า8
ค้าปลีกอาหาร1.878T MXN1.98%+0.06%28.566Kการค้าปลีก10
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์7.852T MXN3.47%−0.24%5.117Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม1.516T MXN3.45%−0.00%342สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม6.681T MXN2.38%+0.29%109.744Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า1.258B MXN−1.77%4.429Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน18.466T MXN2.13%+0.52%153การค้าปลีก8
สร้างบ้าน4.012T MXN0.99%+0.16%324สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.586T MXN0.75%+1.64%87บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ6.185T MXN0.41%+1.06%516บริการผู้บริโภค21
การดูแลครัวเรือน/บุคคล27.26T MXN2.30%+0.54%13.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม1.803T MXN6.45%+0.80%250การผลิตของผู้ผลิต3
เครื่องจักรอุตสาหกรรม28.97T MXN0.99%+2.30%693การผลิตของผู้ผลิต27
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม3.398T MXN1.59%+1.46%236อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ37.804T MXN1.51%+1.24%1.914Kบริการทางด้านเทคโนโลยี42
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย4.748T MXN1.25%+1.07%273การเงิน4
บริการน้ำมันครบวงจร50.293T MXN5.59%−0.33%572แร่พลังงาน27
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต81.002T MXN0.22%+0.08%6.645Kการค้าปลีก33
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต199.607T MXN0.17%−0.41%2.056Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์19.784T MXN2.00%+1.86%2.428Kการเงิน33
ผู้จัดการด้านการลงทุน21.775T MXN2.68%−0.14%430การเงิน19
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ1096
ประกันชีวิต/สุขภาพ2.461T MXN3.96%+12.06%252การเงิน5
ธนาคารรายใหญ่59.622T MXN3.24%−0.27%65.096Kการเงิน42
โทรคมนาคมรายใหญ่2.234T MXN3.49%+0.26%60.494Kการสื่อสาร9
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ23.431T MXN1.31%+1.00%191บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8
การขนส่งทางทะเล123.641B MXN3.90%−1.60%411ระบบขนส่ง3
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์5.63T MXN0.39%−0.59%1.52Kบริการการกระจายสินค้า5
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์51.582T MXN0.78%+1.71%369เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
บริการทางการแพทย์/พยาบาล456.669B MXN0.31%−2.02%763บริการเกี่ยวกับสุขภาพ13
การผลิตโลหะ168.201B MXN3.35%+10.21%1.942Kการผลิตของผู้ผลิต2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด41.265T MXN0.67%+1.01%584บริการเชิงพาณิชย์29
การผลิตเบ็ดเตล็ด641.966B MXN1.08%−1.31%140.807Kการผลิตของผู้ผลิต6
ยานพาหนะใช้มอเตอร์50.114T MXN1.53%−0.68%2.387Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร36
ภาพยนต์/บันเทิง8.661T MXN0.54%+0.45%1.54Kบริการผู้บริโภค18
ชุดประกันภัยรวม15.876T MXN2.91%+0.14%5.955Kการเงิน17
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ3.284T MXN4.58%−1.09%241บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
การผลิตน้ำมันและก๊าซ12.372T MXN2.70%+0.50%724แร่พลังงาน18
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน4.891T MXN2.76%+5.85%302แร่พลังงาน7
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน1.073T MXN1.93%−0.23%107บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ9.558T MXN0.48%+0.45%212บริการผู้บริโภค21
เชี่ยวชาญพิเศษด้านผู้บริโภคอื่นๆ1.567T MXN2.54%0.00%335สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ8.272T MXN4.04%−0.55%279.689Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
การขนส่งอื่นๆ7.338T MXN0.71%−0.08%52.307Kระบบขนส่ง22
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป199.956T MXN0.58%+0.07%1.182Kบริการทางด้านเทคโนโลยี105
บริการด้านบุคลากร31.04B MXN203บริการเชิงพาณิชย์1
ยาสามัญ504.432B MXN+0.19%272เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
ยารายใหญ่158.86T MXN2.09%+0.10%1.291Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ63
ยาอื่นๆ589.803B MXN0.00%−3.48%1.289Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
โลหะมีค่า3.991T MXN2.91%−1.13%5.863Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน23
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย33.223T MXN0.08%+0.57%627การเงิน7
เยื่อกระดาษและกระดาษ245.915B MXN1.60%840อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ10.422T MXN2.03%+2.33%1.185Kระบบขนส่ง8