อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
9785.370B0.420.10%313ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
248.401B4.240.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
13450.902B1.900.17%222ในทางอุตสาหกรรม14
756.751B2.720.00%0วัสดุพื้นฐาน2
3855.673B2.990.03%193ในทางอุตสาหกรรม9
2474.334B1.231.19%3.254Kในทางอุตสาหกรรม10
1136.696B3.20-0.36%74.250Kในทางอุตสาหกรรม5
461.727B0.150.00%0วัสดุพื้นฐาน4
7272.741B1.50-1.51%754สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
5630.266B0.93-0.06%665สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
117.484B6.340.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
10365.246B3.90-0.20%797สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
2103.861B0.220.35%259สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2211.287B2.89-0.10%3.443Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
47174.018B3.18-0.13%40.084Kไฟแนนซ์50
5115.389B1.20-0.22%1.789Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ21
5901.476B2.471.43%8สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
11517.354B1.220.16%33.592Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
2076.723B0.790.00%0ในทางอุตสาหกรรม13
1560.773B4.14-1.24%321สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
907.919B5.690.00%0พลังงาน1
7100.878B2.43-0.01%21.899Kวัสดุพื้นฐาน17
6215.586B2.36-1.35%222เทคโนโลยี7
388.262B3.920.20%2.909Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1865.194B2.210.00%0เทคโนโลยี5
1864.649B2.740.04%0ในทางอุตสาหกรรม14
1355.060B1.21-0.14%2.687Mวัสดุพื้นฐาน8
2311.623B2.041.07%1.503Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
4116.058B1.670.00%6.832Kไฟแนนซ์10
31.323B1.38-0.42%201.214Kไฟแนนซ์2
18419.870B0.160.19%3.324Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
6992.723B1.570.23%1.283Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
2770.007B0.460.18%20.261Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
1827.239B4.390.01%10.282Kวัสดุพื้นฐาน5
7.263B1.63-0.62%7.054Kไฟแนนซ์1
1692.531B2.820.83%333สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
6895.734B3.210.30%759สาธารณูปโภค11
7497.302B1.74-0.02%0ในทางอุตสาหกรรม21
1308.004B1.320.00%0เทคโนโลยี6
274.514B4.850.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
1024.149B1.580.00%112.692Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1007.997B2.430.27%955ในทางอุตสาหกรรม8
3454.686B1.320.01%14.186Kไฟแนนซ์9
585.235B0.380.26%872สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
12995.198B2.38-0.07%31.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
8215.291B2.06-0.11%2.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
4137.513B1.14-0.13%3.432Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
12.606B3.860.79%734วัสดุพื้นฐาน2
1594.422B1.130.68%279วัสดุพื้นฐาน11
6037.369B1.74-0.43%9.906Kในทางอุตสาหกรรม8
3924.515B2.050.13%238ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ10
1338.500B3.130.00%0ในทางอุตสาหกรรม3
3563.036B2.18-0.25%218ในทางอุตสาหกรรม10
280.722B1.78-1.15%115.556Kในทางอุตสาหกรรม4
6.038B0.00%0ไฟแนนซ์2
17.530B1.700.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
69.746B2.470.00%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
5959.188B2.490.96%395สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1268.066B0.640.55%2.219Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3112.846B1.65-0.55%1.785Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1215.912B0.630.00%0เทคโนโลยี2
363.817B1.180.97%510สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
15688.145B1.39-0.29%635เทคโนโลยี25
9031.272B2.34-0.51%77.644Kในทางอุตสาหกรรม10
7171.718B1.440.12%120ในทางอุตสาหกรรม40
6405.741B2.070.66%324.361Kวัสดุพื้นฐาน8
23430.009B4.990.65%387พลังงาน12
8665.252B4.240.72%2.009Kบริการโทรคมนาคม11
78703.197B0.13-0.03%2.268Kเทคโนโลยี27
4287.347B2.06-0.47%1.293Kไฟแนนซ์9
5666.665B3.671.20%1.206Kไฟแนนซ์11
2716.302B0.66-0.08%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
7884.659B2.74-0.04%6ไฟแนนซ์6
8097.009B1.240.22%152ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
433.906B2.060.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
12126.704B1.300.05%36ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ16
13908.787B1.160.24%41ไฟแนนซ์8
1479.583B2.780.06%0สาธารณูปโภค5
126.465B2.94-1.07%487.503Kสาธารณูปโภค1
9845.409B2.630.16%95.969Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
158.983B0.12-3.22%886วัสดุพื้นฐาน2
101.837B1.430.00%0เทคโนโลยี1
136.644B-7.04%2.262Kพลังงาน3
6634.287B2.11-0.69%591พลังงาน17
17877.801B4.110.05%10.827Kพลังงาน11
69.220B4.230.00%0พลังงาน5
1927.764B4.200.03%6พลังงาน8
519.480B0.200.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
374.976B4.430.00%0วัสดุพื้นฐาน2
263.609B0.560.01%3.181Kวัสดุพื้นฐาน4
28.312B0.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
19.955B5.490.00%0ไฟแนนซ์1
15642.620B1.53-0.05%6.801Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
576.640B0.440.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
47770.005B2.64-0.23%1.812Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ32
21809.177B1.96-0.38%7.115Kเทคโนโลยี2
2892.379B0.83-0.10%0ในทางอุตสาหกรรม5
2814.724B2.100.20%3.697Kไฟแนนซ์8
159.156B0.94-0.25%72.393Kไฟแนนซ์12
249.141B1.820.90%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1235.553B4.700.00%0ไฟแนนซ์2
672.330B0.750.00%0พลังงาน4
7431.576B1.820.35%4.382Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
2928.276B1.53-0.40%1.057Kเทคโนโลยี5
19484.545B2.49-1.59%1.571Kเทคโนโลยี19
37171.637B1.040.59%3.345Kเทคโนโลยี29
2211.358B1.180.00%0วัสดุพื้นฐาน6
653.377B4.480.40%61.603Kวัสดุพื้นฐาน3
2880.312B1.67-1.04%4.717Kวัสดุพื้นฐาน17
425.527B3.230.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
1844.585B6.300.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
1278.882B1.830.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1810.068B2.23-0.28%0สาธารณูปโภค17
15572.894B3.56-0.41%1.072Mบริการโทรคมนาคม15
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ