อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1040.519B0.33%210บริการเชิงพาณิชย์5
14651.595B0.46%1.794Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
672.651B-0.21%154.885Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3752.692B-0.66%1.357Kระบบขนส่ง6
2201.945B-1.27%10.945Kระบบขนส่ง10
297.714B0.19%1.435Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
15152.970B-2.19%1.050Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4836.250B-0.03%299การค้าปลีก13
1797.540B-0.55%40.978Kการผลิตของผู้ผลิต11
397.040B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8121.767B-1.04%18.480Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
12073.219B0.38%142.610Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12618.934B-0.22%318เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
171.392B-1.92%1.268Mบริการผู้บริโภค4
1373.363B1.45%2.464Kการผลิตของผู้ผลิต13
9896.558B1.17%10.496Kบริการผู้บริโภค8
1802.731B-3.42%956บริการผู้บริโภค4
36.903B-5.35%1.442Kการค้าปลีก1
1032.637B-2.33%304อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1721.356B-0.13%8อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6703.405B0.45%34.774Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
5234.697B-0.30%2.069Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
655.598B1.45%215เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1666.266B-0.33%844เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1393.471B0.13%3.054Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1142.054B-1.10%3.128Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
60.383B-15.09%1.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9544.309B0.59%552บริการทางด้านเทคโนโลยี13
710.703B-1.80%157.896Kการค้าปลีก9
2254.651B-0.13%6.814Mการค้าปลีก4
2812.812B-2.14%931การค้าปลีก4
10955.448B2.51%1.561Kสาธารณูปโภค13
4110.205B-0.21%508การผลิตของผู้ผลิต9
2073.860B-0.17%723เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3658.548B1.55%306เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1733.989B1.57%261เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
756.453B0.23%34.597Kการค้าปลีก2
2023.508B-0.64%86สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1693.363B0.07%25.675Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
662.004B-0.17%597บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
14267.433B-0.66%2.214Kการเงิน14
7334.782B-0.23%12.530Kการเงิน10
3523.814B0.24%51บริการเชิงพาณิชย์5
172.696B0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
8218.575B-0.91%2.342Kการค้าปลีก8
10767.371B0.70%1.322Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1154.337B-0.79%4.880Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2722.846B0.00%136.589Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
2.069B1.45%1.821Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
983.228B0.19%174.872Kสาธารณูปโภค2
6571.502B-0.77%1.344Kการค้าปลีก2
1181.303B3.48%8.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1901.125B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3470.701B-0.52%4.012Kบริการผู้บริโภค15
15696.161B0.93%38.394Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
9819.641B-0.46%39.923Kการผลิตของผู้ผลิต9
9249.142B1.15%356การผลิตของผู้ผลิต19
2142.056B-0.55%1.056Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
15110.400B0.41%2.556Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
850.253B3.98%102การเงิน2
26869.559B-0.44%511แร่พลังงาน19
29831.757B-1.90%3.353Kการค้าปลีก5
66361.353B-0.75%1.363Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
7869.211B-0.46%22.096Kการเงิน21
4538.978B5.01%211การเงิน7
31.853B0.32%129.416Kอื่นๆ1
4566.317B-1.37%9.189Kการเงิน8
40379.193B-1.01%19.958Kการเงิน30
13741.380B0.09%946การสื่อสาร10
9729.748B-0.84%427บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
651.406B-2.07%1.327Kระบบขนส่ง9
4834.710B-1.36%20.423Kบริการผู้บริโภค1
828.633B2.55%22บริการการกระจายสินค้า2
24598.452B0.32%359เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
975.891B0.59%82บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
114.588B-0.88%1.389Kการผลิตของผู้ผลิต3
2868.026B1.69%688บริการเชิงพาณิชย์15
761.882B-0.51%57.516Kการผลิตของผู้ผลิต5
11364.706B-0.30%288สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
965.785B-3.41%1.647Kบริการผู้บริโภค4
19394.445B-0.74%925การเงิน11
928.222B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6325.890B-2.19%2.623Kแร่พลังงาน19
1443.231B-0.99%1.365Kแร่พลังงาน4
1604.195B-3.83%1.879Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4445.493B0.10%2.561Kบริการผู้บริโภค11
1158.046B-0.50%41สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
6117.307B-0.62%530.784Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1903.448B-0.12%85.028Kระบบขนส่ง9
47479.474B-0.22%7.125Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
—%บริการเชิงพาณิชย์
2848.281B0.96%309เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
43585.665B-0.61%2.978Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2424.645B-1.19%26.365Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2280.507B1.62%8.524Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
4126.310B-0.60%8.303Kการเงิน7
752.010B0.65%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6304.270B-0.18%3.718Kระบบขนส่ง7
859.470B-2.99%81.620Kการเงิน6
8003.384B0.15%225.716Kการเงิน26
3181.974B1.37%239สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6700.373B-0.48%427.971Kการเงิน18
8249.778B-0.77%8.716Kบริการผู้บริโภค12
25573.842B1.79%3.757Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
1253.570B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
307.075B0.00%0การเงิน1
6583.815B-0.46%1.513Kการค้าปลีก20
2794.782B-0.44%42.026Kการสื่อสาร7
2837.512B-1.42%1.400Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
35410.948B-0.46%8.266Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4355.064B-0.24%82สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
482.345B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
685.509B-0.66%1.170Kระบบขนส่ง3
3988.180B-2.00%668การผลิตของผู้ผลิต10
1329.160B0.98%3.170Kสาธารณูปโภค8
179.286B-0.02%127บริการการกระจายสินค้า3
7924.133B-0.91%5.209Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ