ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
2712.780B10.02%1.509Kบริการเชิงพาณิชย์7
15450.190B2.80%8.359Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
920.544B7.59%32.462Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
6307.681B1.50%13.967Kระบบขนส่ง9
3446.078B6.87%63.550Kระบบขนส่ง13
1717.182B-0.76%87สาธารณูปโภค4
444.423B6.87%1.041Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
19635.622B-0.82%939สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร15
4769.515B-0.23%580การค้าปลีก11
2342.292B0.37%22.708Kการผลิตของผู้ผลิต10
606.016B5.73%1.188Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
8029.702B-0.36%20.420Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
11995.979B-1.41%173.091Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
21018.038B0.86%1.180Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ45
999.970B-2.09%271.467Kบริการผู้บริโภค6
2615.700B0.54%374การผลิตของผู้ผลิต14
21041.150B0.12%12.119Kบริการผู้บริโภค8
2502.399B2.00%87.387Kบริการผู้บริโภค5
1590.255B12.25%14.742Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2798.835B4.11%1.013Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
9739.202B2.89%182.928Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
1996.987B-0.96%2.125Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
1488.088B2.14%8.920Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
2460.744B-0.76%1.201Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3143.470B2.44%3.204Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
983.342B0.43%1.095Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
41.294B3.71%293.941Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
14851.937B1.33%8.410Kบริการทางด้านเทคโนโลยี19
668.959B-1.48%216.547Kการค้าปลีก8
2787.683B-0.17%7.015Mการค้าปลีก4
2734.292B0.29%1.182Kการค้าปลีก3
15152.947B-1.02%17.195Kสาธารณูปโภค19
9665.268B1.02%330การผลิตของผู้ผลิต14
2494.826B0.36%5.157Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
7717.411B-2.04%6.406Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
3093.804B-0.07%1.084Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
990.259B-2.83%15.041Kการค้าปลีก3
3950.070B2.00%565สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
1872.438B6.09%19.145Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
581.877B-4.97%244บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
20295.373B2.75%1.899Kการเงิน15
5504.382B3.25%18.460Kการเงิน13
2659.095B0.13%161บริการเชิงพาณิชย์2
995.349B9.40%1.349Kบริการการกระจายสินค้า2
9869.055B-1.87%11.789Kการค้าปลีก7
11795.147B-1.62%1.597Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
879.765B2.20%384สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
2216.653B1.06%343.243Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1.722B0.92%863.034Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
1998.970B0.44%81.672Kสาธารณูปโภค4
8578.740B-3.46%3.353Kการค้าปลีก3
2206.629B0.16%6.125Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร16
2385.208B-0.00%114บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3586.741B5.15%126.088Kบริการผู้บริโภค14
22977.649B0.09%22.001Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
7786.646B-0.02%937การผลิตของผู้ผลิต4
15859.507B1.27%593การผลิตของผู้ผลิต22
2790.662B4.23%133อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
28221.825B-1.13%2.356Kบริการทางด้านเทคโนโลยี35
1105.100B1.47%188การเงิน2
19957.730B3.75%4.012Kแร่พลังงาน15
59052.974B-2.54%7.778Kการค้าปลีก13
117294.209B-0.62%2.360Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
12254.930B1.64%3.554Kการเงิน20
6598.096B1.30%551การเงิน9
6277.213B1.99%2.332Kการเงิน8
39959.692B1.78%17.109Kการเงิน27
13511.356B2.80%6.881Kการสื่อสาร8
11201.844B-1.03%1.433Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
916.929B-3.28%32ระบบขนส่ง6
840.517B4.31%204บริการผู้บริโภค1
900.101B0.00%1บริการการกระจายสินค้า2
37472.200B0.04%999เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ46
1555.487B1.20%6.263Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ9
418.608B-3.90%2.470Kการผลิตของผู้ผลิต4
5621.469B-0.04%2.082Kบริการเชิงพาณิชย์22
86.879B11.26%1.557Kการผลิตของผู้ผลิต2
29835.328B2.50%11.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18
979.577B10.49%126.759Kบริการผู้บริโภค7
22092.275B0.61%16.778Kการเงิน13
2467.799B3.96%1.421Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
5735.207B10.68%106.407Kแร่พลังงาน16
2489.565B3.17%2.557Kแร่พลังงาน5
1186.341B2.24%6.101Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
5396.338B-0.38%1.067Kบริการผู้บริโภค9
1323.046B2.35%7.083Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
10605.208B-0.93%950.628Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1489.142B6.71%112.211Kระบบขนส่ง8
87125.932B-0.47%2.980Kบริการทางด้านเทคโนโลยี51
251.762B30.83%1.100Kบริการเชิงพาณิชย์1
1789.525B-1.69%552เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
50318.428B0.39%1.876Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21
3262.585B2.99%26.054Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13
3718.107B-0.32%2.557Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน19
1512.186B2.94%15.938Kการเงิน4
163.745B0.00%7.900Kบริการผู้บริโภค1
127.801B1.99%3.443Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
6277.582B1.17%39.172Kระบบขนส่ง5
1591.166B4.45%19.976Kการเงิน9
12840.164B0.75%46.300Kการเงิน43
5010.960B-1.52%413สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
8579.040B2.84%234.568Kการเงิน17
9255.008B0.98%4.503Kบริการผู้บริโภค12
46826.947B1.33%7.309Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์30
1659.593B1.54%634บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
88.632B-0.40%100การเงิน1
8095.744B-0.55%953การค้าปลีก16
5027.094B88.23%72.980Kการสื่อสาร7
4105.040B1.49%27.577Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
59152.383B-1.06%37.754Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
4439.900B1.19%314สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
569.439B-2.02%725สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
1719.877B1.71%389ระบบขนส่ง4
6644.092B9.82%636การผลิตของผู้ผลิต10
679.994B-0.76%21.714Kสาธารณูปโภค3
929.135B-1.14%3.793Kบริการการกระจายสินค้า8
6530.358B-2.57%4.840Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เพื่อนที่ชวนมา เหรียญ ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ