อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
10349.996B0.420.51%178ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ14
258.899B4.220.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
14438.131B1.840.55%1.142Kในทางอุตสาหกรรม14
810.420B2.650.00%0วัสดุพื้นฐาน2
4048.073B2.960.84%390ในทางอุตสาหกรรม9
2556.274B1.240.21%2.396Kในทางอุตสาหกรรม10
1187.177B3.160.11%8.030Kในทางอุตสาหกรรม5
485.230B0.150.31%42วัสดุพื้นฐาน4
7841.931B1.450.13%32สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
5928.380B0.910.11%61สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
124.562B6.220.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
10816.684B3.850.18%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
2188.964B0.22-0.18%98สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2327.856B2.85-0.57%270สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
49584.532B3.160.23%6.142Kไฟแนนซ์50
5491.249B1.161.77%1.740Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ21
6257.310B2.420.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
12007.523B1.210.46%2.883Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
2136.989B0.79-0.05%460ในทางอุตสาหกรรม12
1685.738B3.994.05%5.677Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
978.808B5.560.00%0พลังงาน1
7382.082B2.43-0.03%1.870Kวัสดุพื้นฐาน17
6610.509B2.30-0.03%6เทคโนโลยี7
419.211B3.770.04%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1982.594B2.16-1.41%2.273Kเทคโนโลยี5
1906.458B2.740.05%0ในทางอุตสาหกรรม13
1416.173B1.19-0.16%372.087Kวัสดุพื้นฐาน8
2430.479B2.02-0.19%45สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร19
4321.003B1.650.79%4.772Kไฟแนนซ์10
30.825B1.44-0.19%3.296Kไฟแนนซ์2
19449.063B0.15-0.00%163สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
7248.448B1.56-0.11%120.400Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
2867.575B0.460.12%1.047Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
1928.186B4.320.01%1.333Kวัสดุพื้นฐาน5
7.263B1.630.00%5.000Kไฟแนนซ์1
1765.935B2.81-0.00%7สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
7182.238B3.19-0.24%284สาธารณูปโภค11
7786.307B1.740.14%93ในทางอุตสาหกรรม21
1395.239B1.290.00%0เทคโนโลยี6
295.793B4.670.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
1075.662B1.560.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1048.873B2.43-0.18%0ในทางอุตสาหกรรม8
3602.729B1.31-0.03%929ไฟแนนซ์9
633.282B0.370.03%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
13560.673B2.390.19%4.093Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร28
8571.535B2.050.23%2.160Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
4375.266B1.120.67%83สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
13.323B3.810.86%18วัสดุพื้นฐาน2
1684.313B1.110.56%960วัสดุพื้นฐาน11
6259.993B1.75-0.13%1.145Kในทางอุตสาหกรรม8
4148.282B2.010.32%3.310Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ10
1415.654B3.110.00%0ในทางอุตสาหกรรม3
3793.786B2.131.35%1.482Kในทางอุตสาหกรรม10
278.092B1.80-0.59%13.249Kในทางอุตสาหกรรม4
6.038B2.610.00%0ไฟแนนซ์2
18.508B1.680.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
74.050B2.410.00%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
6206.877B2.47-0.18%952สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1311.150B0.65-0.50%211สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3250.743B1.640.34%7.735Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1266.261B0.610.03%1เทคโนโลยี2
374.102B1.190.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
16469.447B1.380.12%1.458Kเทคโนโลยี25
9541.178B2.300.22%30.624Kในทางอุตสาหกรรม10
7505.127B1.420.14%20ในทางอุตสาหกรรม40
6866.644B2.051.29%17.367Kวัสดุพื้นฐาน8
24525.656B4.950.29%1.967Kพลังงาน12
9394.246B4.50-0.57%2.571Kบริการโทรคมนาคม12
83458.822B0.130.60%1.225Kเทคโนโลยี27
4499.938B2.040.85%4.586Kไฟแนนซ์9
5875.331B3.70-0.47%321ไฟแนนซ์11
2881.559B0.640.04%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
8339.060B2.690.00%0ไฟแนนซ์6
8479.451B1.231.13%120ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
472.107B1.970.00%11ในทางอุตสาหกรรม2
12761.991B1.290.00%1ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ16
14525.641B1.161.08%36ไฟแนนซ์8
1545.959B2.76-0.08%0สาธารณูปโภค5
127.738B2.91-0.31%213.169Kสาธารณูปโภค1
10109.022B2.66-1.01%9.555Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
167.282B0.120.24%531วัสดุพื้นฐาน2
105.511B1.440.00%0เทคโนโลยี1
151.507B0.00%43พลังงาน3
7108.902B2.052.48%970พลังงาน17
18913.396B4.040.89%884พลังงาน11
74.521B4.080.00%0พลังงาน5
2072.665B4.06-2.06%20พลังงาน8
536.205B0.200.32%113สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
387.500B4.450.00%0วัสดุพื้นฐาน2
269.896B0.460.02%215วัสดุพื้นฐาน3
32.159B0.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
19.955B5.490.00%0ไฟแนนซ์1
16325.567B1.53-1.04%2.248Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
607.418B0.430.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
50230.634B2.610.48%1.239Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ31
23232.455B1.910.68%516เทคโนโลยี2
3035.697B0.820.06%58ในทางอุตสาหกรรม5
2931.049B2.090.27%1.313Kไฟแนนซ์8
180.767B0.830.03%9.125Kไฟแนนซ์13
261.714B1.80-0.51%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1305.539B4.650.00%0ไฟแนนซ์2
711.522B0.742.03%1.456Kพลังงาน4
7684.659B1.83-0.19%327สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
3093.546B1.500.00%0เทคโนโลยี5
20895.335B2.421.56%10.238Kเทคโนโลยี19
38776.306B1.040.20%7.421Kเทคโนโลยี29
2266.188B1.20-2.35%666วัสดุพื้นฐาน6
693.946B4.350.03%3.638Kวัสดุพื้นฐาน3
3051.926B1.641.01%1.778Kวัสดุพื้นฐาน17
451.411B3.160.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4277.479B6.13-8.60%11.346Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
1318.320B1.820.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1884.919B2.23-0.21%0สาธารณูปโภค17
16165.041B3.560.39%279.457Kบริการโทรคมนาคม15
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ