อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
1023.440B0.33%208บริการเชิงพาณิชย์5
15146.412B-0.42%2.359Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15
645.183B-1.80%68.306Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
3666.122B-0.51%1.730Kระบบขนส่ง6
2455.739B-1.89%13.532Kระบบขนส่ง10
301.863B6.78%2.122Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
14701.982B-2.17%2.349Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
4668.836B-0.56%282การค้าปลีก13
1717.285B-0.54%10.062Kการผลิตของผู้ผลิต11
384.832B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
7962.893B-1.48%27.648Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
11916.320B-1.16%212.518Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
12298.585B-0.17%428เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ32
165.006B1.17%1.361Mบริการผู้บริโภค4
1344.621B0.74%1.831Kการผลิตของผู้ผลิต13
9653.703B2.05%11.175Kบริการผู้บริโภค8
1651.996B0.74%2.582Kบริการผู้บริโภค4
35.040B-5.35%1.442Kการค้าปลีก1
977.024B-2.30%300อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1677.108B-0.19%8อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
6530.401B-0.45%61.309Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14
5087.032B-1.21%1.505Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
620.000B1.44%214เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1604.958B0.64%661เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1354.202B-0.72%2.961Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1116.439B0.98%1.162Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
53.206B-15.09%1.007Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
9339.827B0.25%1.427Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
692.096B-1.32%28.819Kการค้าปลีก9
2222.829B0.29%3.635Mการค้าปลีก4
2726.795B0.48%43การค้าปลีก4
11004.964B1.20%1.521Kสาธารณูปโภค13
3977.101B0.41%2.566Kการผลิตของผู้ผลิต9
1987.151B-1.37%63เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
3559.942B-0.19%460เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1656.352B-0.34%585เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
747.187B0.45%4.978Kการค้าปลีก2
1989.215B0.35%146สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
1664.179B0.18%52.669Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11
662.273B-0.17%598บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
13847.468B-0.35%1.895Kการเงิน14
7081.838B-0.11%1.533Kการเงิน10
3474.488B-0.16%35บริการเชิงพาณิชย์5
170.732B0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
8223.438B0.33%2.148Kการค้าปลีก8
10667.772B-0.24%1.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1083.662B-0.86%4.825Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
2691.600B-0.25%133.375Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
2.099B1.45%1.821Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
973.207B0.26%177.599Kสาธารณูปโภค2
6474.431B0.17%289การค้าปลีก2
1175.236B3.46%7.187Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
1852.797B-0.00%90บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
3245.114B-1.63%1.431Kบริการผู้บริโภค15
15446.136B0.33%41.636Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14
9626.249B-1.66%30.482Kการผลิตของผู้ผลิต9
8962.659B0.74%251การผลิตของผู้ผลิต19
2091.917B-0.80%598อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
14775.461B0.73%667บริการทางด้านเทคโนโลยี27
843.378B1.88%306การเงิน2
26036.724B-1.24%745แร่พลังงาน19
28513.121B0.88%6.198Kการค้าปลีก5
73306.238B3.56%3.426Kบริการทางด้านเทคโนโลยี28
7883.327B0.23%1.269Kการเงิน22
4386.151B4.34%2.174Kการเงิน7
31.955B-1.67%29.509Kอื่นๆ1
4498.838B1.24%2.269Kการเงิน8
39222.442B0.14%20.519Kการเงิน30
13609.431B0.15%1.014Kการสื่อสาร10
9387.420B-0.31%433บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
624.850B-1.91%1.149Kระบบขนส่ง9
4617.695B0.86%19.086Kบริการผู้บริโภค1
804.729B2.56%22บริการการกระจายสินค้า2
24190.269B0.24%646เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
974.145B0.97%132บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
111.665B-1.11%87การผลิตของผู้ผลิต3
2846.366B1.06%597บริการเชิงพาณิชย์15
732.277B0.32%173.795Kการผลิตของผู้ผลิต5
11953.558B0.47%921สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
938.454B0.47%1.714Kบริการผู้บริโภค4
18814.887B-0.51%893การเงิน11
907.619B0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
6033.118B-2.84%1.990Kแร่พลังงาน19
1370.870B-2.61%3.056Kแร่พลังงาน4
1488.673B-1.34%485บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
4279.314B0.55%1.185Kบริการผู้บริโภค11
1130.791B-0.86%53สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
5767.519B-1.94%394.713Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
1865.397B-1.04%133.150Kระบบขนส่ง9
46427.925B0.62%12.811Kบริการทางด้านเทคโนโลยี39
—%บริการเชิงพาณิชย์
2800.456B-0.11%373เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
42669.190B-1.32%2.020Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14
2389.444B1.03%18.285Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
2305.735B-1.02%2.401Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
4080.540B0.15%3.646Kการเงิน7
711.671B-0.26%1.636Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
6096.178B-0.21%15.084Kระบบขนส่ง7
851.781B-2.84%44.010Kการเงิน6
7971.503B0.96%124.864Kการเงิน26
3094.629B0.27%423สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
6450.101B-1.70%337.253Kการเงิน18
8000.652B-0.31%17.844Kบริการผู้บริโภค12
24702.480B1.21%2.719Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
1238.962B0.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
304.755B0.00%0การเงิน1
6487.694B-0.89%310การค้าปลีก20
2700.161B-0.39%6.972Kการสื่อสาร7
2626.841B0.06%3.270Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
34145.819B0.84%10.181Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8
4255.064B-0.24%83สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
464.482B0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
669.822B-0.66%1.177Kระบบขนส่ง3
3817.772B-1.60%264การผลิตของผู้ผลิต10
1319.769B0.99%2.442Kสาธารณูปโภค8
179.183B0.00%70บริการการกระจายสินค้า3
7811.519B0.91%4.407Mการสื่อสาร9
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ