อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
10460.209B0.43-0.38%1.314Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
347.377B5.750.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
13866.195B1.832.52%831ในทางอุตสาหกรรม14
682.563B3.070.00%0วัสดุพื้นฐาน2
4047.139B2.83-1.16%2.233Kในทางอุตสาหกรรม9
2395.865B1.370.87%6.145Kในทางอุตสาหกรรม11
1061.064B3.45-0.09%133.323Kในทางอุตสาหกรรม5
449.634B0.150.18%483วัสดุพื้นฐาน4
7579.471B1.510.78%215สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
5505.551B2.060.01%409สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
129.943B5.710.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
11217.579B4.160.80%1.449Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
1963.159B0.160.35%100สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร8
2062.182B3.120.19%18.985Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร15
44207.540B3.680.34%133.346Kไฟแนนซ์50
5335.700B1.141.95%498ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ29
6347.804B2.340.60%3.429Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
10878.185B1.220.02%22.401Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
3370.996B0.489.14%377ในทางอุตสาหกรรม13
1526.068B4.220.67%292สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
723.687B6.730.00%0พลังงาน1
5966.087B2.500.52%74.866Kวัสดุพื้นฐาน17
5590.307B2.61-0.83%1.182Kเทคโนโลยี7
378.087B4.00-2.70%69สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1866.512B2.202.11%482เทคโนโลยี5
1873.700B2.68-0.11%623ในทางอุตสาหกรรม13
844.245B1.970.56%7.352Mวัสดุพื้นฐาน7
1936.792B1.62-1.06%3.110Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร17
3713.269B1.701.86%28.755Kไฟแนนซ์8
27.864B1.56-1.21%56.242Kไฟแนนซ์2
17681.422B0.150.04%5.504Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
6981.326B1.571.51%2.012Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
4622.510B0.27-0.02%55.183Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1758.566B4.52-0.44%55.817Kวัสดุพื้นฐาน5
6.756B1.75-0.83%19.129Kไฟแนนซ์1
1660.859B2.921.73%280สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
7546.628B3.110.96%569สาธารณูปโภค13
6973.186B1.76-0.17%1.676Kในทางอุตสาหกรรม20
1710.376B1.270.00%0เทคโนโลยี7
254.493B5.170.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
1321.191B1.210.82%20.863Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
1038.022B2.40-1.29%1.159Kในทางอุตสาหกรรม8
4580.661B1.15-0.11%7.745Kไฟแนนซ์10
680.332B1.42-0.38%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
14013.241B2.380.54%28.851Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร29
8874.149B1.92-0.78%5.084Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
4121.765B1.131.14%1.373Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.227B4.76-2.00%575วัสดุพื้นฐาน2
2039.556B0.99-0.11%246วัสดุพื้นฐาน10
5935.485B1.91-0.34%3.181Kในทางอุตสาหกรรม9
4244.953B1.900.17%1.741Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ12
113.202B1.790.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
2274.906B2.63-0.10%518ในทางอุตสาหกรรม9
233.849B2.141.11%218.235Kในทางอุตสาหกรรม4
413.469M0.00%0ไฟแนนซ์1
12.163B2.380.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
165.552B2.7421.88%1.706Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
6105.920B2.412.88%176สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1274.583B0.681.33%2.308Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
2803.147B1.810.15%2.559Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
1445.921B0.83-0.50%610เทคโนโลยี3
368.530B1.16-2.31%2.425Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
16333.412B1.46-1.25%679เทคโนโลยี27
8122.254B2.60-0.36%77.325Kในทางอุตสาหกรรม10
7021.434B1.50-0.71%277ในทางอุตสาหกรรม40
5249.789B2.88-0.69%509.960Kวัสดุพื้นฐาน9
20214.736B5.730.13%45พลังงาน11
8131.868B4.97-0.38%2.504Kบริการโทรคมนาคม11
84670.199B0.12-0.15%12.606Kเทคโนโลยี32
3823.310B2.620.87%295ไฟแนนซ์8
5487.516B3.802.43%441ไฟแนนซ์11
2799.023B0.64-0.31%37สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
12771.089B2.280.03%139ไฟแนนซ์9
7923.517B1.26-1.34%4.419Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
433.699B2.03-0.00%1ในทางอุตสาหกรรม2
13115.848B1.241.00%90ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ17
13562.987B1.191.02%481ไฟแนนซ์9
2073.457B3.751.31%691สาธารณูปโภค6
117.614B3.16-0.36%917.923Kสาธารณูปโภค1
9936.259B2.411.67%279.515Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
222.655B0.85-1.34%537วัสดุพื้นฐาน3
115.342B1.250.00%0เทคโนโลยี1
98.367B0.00%0พลังงาน2
6538.270B2.960.38%214พลังงาน19
16569.665B4.410.36%1.240Kพลังงาน11
64.654B4.503.39%43.876Kพลังงาน5
1798.313B4.472.93%3.165Kพลังงาน6
375.021B0.281.97%511สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
452.686B5.28-4.30%107วัสดุพื้นฐาน2
252.053B0.581.21%160วัสดุพื้นฐาน4
71.572B0.90%155ในทางอุตสาหกรรม2
19.955B5.860.00%0ไฟแนนซ์1
21919.878B1.101.10%26.679Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร13
542.251B0.460.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
48326.928B2.640.25%1.141Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ33
22877.429B1.820.46%6.732Kเทคโนโลยี2
4479.790B0.54-0.24%471ในทางอุตสาหกรรม7
2374.918B2.46-0.09%17.783Kไฟแนนซ์8
170.240B0.640.46%281.241Kไฟแนนซ์10
245.351B1.841.71%736สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1227.351B4.710.00%0ไฟแนนซ์2
602.985B0.860.65%9พลังงาน4
8629.096B1.550.31%8.334Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร12
2743.694B1.051.31%2.811Kเทคโนโลยี3
20918.128B2.310.86%4.358Kเทคโนโลยี18
39249.684B0.97-0.10%4.017Kเทคโนโลยี39
2362.478B1.25-0.78%325วัสดุพื้นฐาน6
526.515B4.500.42%60.154Kวัสดุพื้นฐาน3
2493.778B1.91-1.60%3.671Kวัสดุพื้นฐาน17
351.885B3.86-1.78%1.600Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4581.965B5.47-0.26%52สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1369.774B1.748.22%2.916Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1846.756B2.190.02%229สาธารณูปโภค17
15687.008B3.380.08%2.362Mบริการโทรคมนาคม15
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ