อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
11917.214B0.39-0.79%887ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ18
428.543B5.040.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
16436.480B1.77-1.08%205ในทางอุตสาหกรรม16
740.154B2.990.00%0วัสดุพื้นฐาน2
4322.515B2.77-1.62%734ในทางอุตสาหกรรม8
2506.274B1.370.22%4.795Kในทางอุตสาหกรรม10
1166.080B3.250.03%100.530Kในทางอุตสาหกรรม5
478.083B0.15-1.77%100วัสดุพื้นฐาน4
9468.096B1.401.88%1.668Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
6085.083B1.94-0.26%969สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร13
407.940B3.796.51%301สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
12261.062B3.950.40%143สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
2102.308B0.06-0.44%886สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
2457.583B3.10-1.92%4.144Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร16
51642.335B3.490.72%47.116Kไฟแนนซ์53
5127.947B1.24-0.63%403ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ22
6308.824B2.30-2.06%347สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร3
11539.175B1.260.11%26.195Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร9
3152.735B0.240.06%328ในทางอุตสาหกรรม10
1612.128B4.174.51%4.101Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
804.873B6.510.00%0พลังงาน1
3968.849B3.141.49%273.552Kไฟแนนซ์18
6649.540B2.360.69%31.612Kวัสดุพื้นฐาน18
5726.090B2.65-0.06%2.585Kเทคโนโลยี7
415.567B3.03-2.55%123สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1942.085B2.19-0.38%12.344Kเทคโนโลยี5
2808.711B1.91-0.14%3.371Kในทางอุตสาหกรรม14
904.965B1.90-0.16%5.610Mวัสดุพื้นฐาน7
2597.626B1.90-0.51%1.837Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร18
3810.977B1.790.30%15.729Kไฟแนนซ์8
27.679B1.62-1.24%32.445Kไฟแนนซ์2
17855.105B0.170.31%4.268Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
8139.716B1.36-0.28%3.699Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร10
4649.378B0.280.12%31.618Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1996.219B4.15-2.25%9.599Kวัสดุพื้นฐาน5
6.756B2.500.08%5.354Kไฟแนนซ์1
40.294B8.14-0.29%3.819Mไฟแนนซ์1
1769.348B2.850.05%929สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร5
10087.876B3.110.11%3.530Kสาธารณูปโภค12
7885.400B1.58-1.52%678ในทางอุตสาหกรรม18
1961.921B1.160.93%934เทคโนโลยี8
292.259B4.710.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
1207.800B1.34-0.29%72สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1366.760B2.12-0.04%102ในทางอุตสาหกรรม10
4791.066B1.15-0.22%3.428Kไฟแนนซ์9
458.595B1.69-0.26%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
15425.915B2.350.11%30.437Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร30
9424.055B1.880.19%3.711Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร12
4871.274B0.97-0.28%13.461Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
10.315B4.940.81%3.519Kวัสดุพื้นฐาน2
2048.901B1.050.34%353วัสดุพื้นฐาน11
5788.350B1.97-0.21%1.024Kในทางอุตสาหกรรม7
4702.417B1.91-0.11%1.325Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ13
131.863B1.610.00%0ในทางอุตสาหกรรม1
3623.174B2.252.52%3.423Kในทางอุตสาหกรรม10
249.389B2.010.19%150.625Kในทางอุตสาหกรรม4
115.337B2.590.00%14ไฟแนนซ์4
16.290B1.860.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
205.981B2.283.72%31สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
6932.103B2.200.93%207สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร3
1464.241B0.61-0.31%12.727Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3484.354B1.53-2.42%1.913Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร14
1565.895B0.800.03%0เทคโนโลยี3
364.700B1.235.13%358สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร1
16582.203B1.540.76%345เทคโนโลยี24
8774.694B2.560.92%55.106Kในทางอุตสาหกรรม10
7370.964B1.500.10%456ในทางอุตสาหกรรม39
5655.736B2.79-4.03%339.153Kวัสดุพื้นฐาน9
22114.844B5.39-0.72%595พลังงาน11
10547.090B4.250.14%2.163Kบริการโทรคมนาคม15
88054.136B0.120.95%5.405Kเทคโนโลยี32
4422.596B2.400.63%3.198Kไฟแนนซ์8
5971.326B3.68-0.67%321ไฟแนนซ์11
20.818B10.67-0.29%776.957Kไฟแนนซ์1
2427.258B0.61-1.15%75สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร7
13628.734B2.25-0.31%493ไฟแนนซ์9
7627.589B1.36-0.35%5.003Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ5
484.339B1.89-2.59%24ในทางอุตสาหกรรม2
11931.933B1.29-0.48%484ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ15
14902.785B1.130.27%942ไฟแนนซ์9
2330.679B3.61-0.29%445สาธารณูปโภค5
130.975B2.840.34%1.891Mสาธารณูปโภค1
10422.296B2.53-0.65%121.428Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร8
480.099B2.44-0.95%27วัสดุพื้นฐาน4
127.610B1.180.00%0เทคโนโลยี1
55.675B-3.69%31พลังงาน1
6006.023B3.60-0.60%902พลังงาน19
17788.124B4.200.41%1.718Kพลังงาน10
989.460B4.860.30%11.909Kพลังงาน6
1786.305B4.792.43%5.979Kพลังงาน7
627.134B0.700.06%6.561Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร4
561.185B4.770.00%0วัสดุพื้นฐาน3
668.062B2.931.73%1.006Kวัสดุพื้นฐาน6
81.064B0.00%0ในทางอุตสาหกรรม2
19.955B5.860.00%0ไฟแนนซ์1
16552.741B1.53-2.03%41.739Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร11
615.242B0.420.92%1.185Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร2
50003.033B2.54-0.19%1.307Kธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ30
26740.283B1.631.64%3.733Kเทคโนโลยี2
4057.651B0.63-1.57%305ในทางอุตสาหกรรม6
2749.509B2.030.01%4.265Kไฟแนนซ์9
200.735B1.370.07%102.484Kไฟแนนซ์10
270.992B1.740.49%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร2
1378.670B4.380.00%0ไฟแนนซ์2
628.665B0.85-5.02%151พลังงาน4
1250.969B2.420.72%3.373Kไฟแนนซ์3
8486.007B1.71-0.50%7.753Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร11
3874.664B1.018.04%209เทคโนโลยี4
23356.065B2.260.85%1.215Kเทคโนโลยี18
41761.013B1.030.53%1.593Kเทคโนโลยี39
2847.814B2.45-1.45%2.827Kไฟแนนซ์6
2537.852B1.210.30%4.216Kวัสดุพื้นฐาน6
1027.609B2.971.79%30.721Kวัสดุพื้นฐาน4
2801.416B1.771.88%10.537Kวัสดุพื้นฐาน17
404.756B3.51-3.81%500สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร1
4464.870B6.08-0.48%896สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร4
1417.934B1.760.30%9สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร5
1813.807B2.18-0.72%442สาธารณูปโภค16
16800.949B3.190.17%1.698Mบริการโทรคมนาคม13
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ