ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
693.958B6.85%4.065Kบริการเชิงพาณิชย์3
11757.032B0.73%1.840Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16
837.926B0.00%2.815Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
5041.836B0.29%920ระบบขนส่ง8
1612.518B2.95%29.854Kระบบขนส่ง11
248.048B1.05%1.070Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
14208.108B0.37%4.324Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
3549.750B-1.91%152การค้าปลีก10
1554.936B2.79%7.509Kการผลิตของผู้ผลิต9
462.676B0.07%145สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7252.847B2.08%6.660Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
12086.808B-0.25%121.035Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
14644.540B-0.34%1.019Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
412.861B-3.79%366.146Kบริการผู้บริโภค5
1709.730B4.83%1.260Kการผลิตของผู้ผลิต10
13255.593B1.53%3.357Kบริการผู้บริโภค8
1127.611B1.55%315บริการผู้บริโภค3
61.154B20.00%112การค้าปลีก1
556.763B-13.31%1.562Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
2226.403B1.65%204อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
5090.773B3.20%66.506Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
1124.817B1.49%399เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
306.365B0.69%1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
1695.805B0.15%3.921Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
1326.045B-0.67%979.415Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
765.574B3.66%1.784Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
26.500B-1.17%564บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12244.701B-1.78%1.199Kบริการทางด้านเทคโนโลยี13
555.891B-3.54%161.944Kการค้าปลีก10
2536.355B0.15%1.691Mการค้าปลีก3
2752.321B0.77%3.962Kการค้าปลีก4
10683.133B7.67%9.254Kสาธารณูปโภค9
3497.100B-0.04%217การผลิตของผู้ผลิต8
2139.446B10.19%3.325Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
4809.012B6.13%861เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
2155.245B0.05%505เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
786.123B0.87%36.285Kการค้าปลีก2
2251.287B-0.71%1.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
216.311B0.86%62.280Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
582.868B-0.02%255บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
16924.187B-0.20%2.178Kการเงิน13
5240.640B3.03%24.841Kการเงิน7
3167.727B5.97%83บริการเชิงพาณิชย์2
681.481B0.47%316บริการการกระจายสินค้า2
10329.650B0.73%8.408Kการค้าปลีก7
12182.989B2.32%462สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
908.471B-1.52%1.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
2239.166B4.46%94.450Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
1.614B-2.94%175แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
768.832B14.27%108.033Kสาธารณูปโภค2
118.933B0.00%881สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
8511.768B0.55%1.068Kการค้าปลีก3
1215.767B0.19%849สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
1288.949B-2.51%104บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
2040.698B0.88%10.091Kบริการผู้บริโภค14
22482.012B0.78%11.444Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
6575.354B-0.12%198การผลิตของผู้ผลิต4
8638.609B2.03%866การผลิตของผู้ผลิต12
2454.272B2.48%76อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
20030.094B0.21%1.400Kบริการทางด้านเทคโนโลยี22
637.776B3.60%190การเงิน1
17542.163B-1.62%1.363Kแร่พลังงาน15
57935.715B0.28%6.320Kการค้าปลีก7
88268.333B0.18%1.623Kบริการทางด้านเทคโนโลยี27
8476.792B-0.25%3.148Kการเงิน16
5275.934B1.95%299การเงิน7
—%อื่นๆ
4506.134B4.79%3.297Kการเงิน7
27670.833B1.71%11.243Kการเงิน26
13086.658B0.81%7.935Kการสื่อสาร8
11162.598B-1.34%324บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
597.015B-0.26%82ระบบขนส่ง6
842.238B0.00%8บริการการกระจายสินค้า2
29097.608B3.09%979เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ30
892.829B0.51%944บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
96.888B-0.62%9.763Kการผลิตของผู้ผลิต3
3009.318B1.53%3.181Kบริการเชิงพาณิชย์13
65.632B0.31%2.758Kการผลิตของผู้ผลิต2
15973.736B3.93%3.208Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
6070.460B3.19%3.550Kบริการผู้บริโภค8
16266.601B3.04%13.576Kการเงิน10
385.077B3.80%367บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
4277.429B-4.70%1.922Kแร่พลังงาน17
978.608B1.54%608แร่พลังงาน3
791.004B-0.09%784บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
4817.154B2.18%510บริการผู้บริโภค9
1084.893B3.02%279สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
5921.259B0.21%368.954Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
1353.445B-0.60%60.334Kระบบขนส่ง7
72293.087B0.30%2.590Kบริการทางด้านเทคโนโลยี36
188.316B0.00%2.098Kบริการเชิงพาณิชย์1
1958.901B1.83%109เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
51515.760B-0.62%524เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
2203.363B-5.14%11.773Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9
3759.205B-1.13%411แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15
3142.390B1.54%5.699Kการเงิน4
372.363B-0.82%2.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
5399.295B-0.67%5.483Kระบบขนส่ง5
101.345B-6.23%167.368Kการเงิน6
10453.175B1.90%25.727Kการเงิน30
4451.212B0.18%166สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
5794.258B0.68%217.187Kการเงิน15
7915.041B-1.12%9.590Kบริการผู้บริโภค12
33478.299B-0.10%5.212Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22
979.945B2.11%60บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
—%การเงิน
7022.549B-0.50%878การค้าปลีก14
909.077B-0.56%98.713Kการสื่อสาร6
2247.176B1.43%32.741Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11
47165.925B-0.70%1.255Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
4487.169B1.42%4.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
479.334B22.18%1.390Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
472.226B4.50%5.170Kระบบขนส่ง1
3739.346B1.20%737การผลิตของผู้ผลิต7
70.703B-0.75%23.184Kสาธารณูปโภค2
290.836B2.72%4.169Kบริการการกระจายสินค้า6
9255.329B-0.01%1.338Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ