บริษัทเม็กซิกัน companies operating in one industry: Investment Banks/Brokers

The list below has บริษัทเม็กซิกัน that operate under the same industry, Investment Banks/Brokers. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
14.84 MXN+0.27%9790.017.925B MXN6.712.21 MXN+50.49%0.67%การเงิน
ACTINVR/BCORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. DE C.V
14.88 MXN−0.80%1810.007.925B MXN6.732.21 MXN+50.49%0.67%การเงิน
AMPAMERIPRISE FINANCIAL INC
6973.95 MXN+4.14%3280.64699.687B MXN17.32402.72 MXN−8.05%1.30%การเงิน
มีแรงซื้อ
BCS/NBARCLAYS PLC
DR
132.88 MXN−2.65%7350.33547.77B MXN4.34%การเงิน
มีแรงซื้อ
BKBANK OF NEW YORK MELLON CORP
945.00 MXN+21.70%2080.20729.256B MXN13.9967.55 MXN2.93%การเงิน
มีแรงซื้อ
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
35.58 MXN−0.42%2.588M1.5020.265B MXN13.532.63 MXN−7.70%6.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V
35.63 MXN−0.45%182.918K0.7920.265B MXN13.552.63 MXN−7.70%6.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
CMECME GROUP INC
3548.00 MXN0.00%3051.481.349T MXN23.57150.51 MXN+4.33%4.40%การเงิน
ปานกลาง
COINCOINBASE GLOBAL, INC
3395.00 MXN+2.88%1740.22823.892B MXN741.674.58 MXN0.00%การเงิน
ปานกลาง
COINCOINBASE GLOBAL INC
3395.00 MXN+3.19%4970.34823.892B MXN741.674.58 MXN0.00%การเงิน
ปานกลาง
DB1/NDEUTSCHE BOERSE AG
3428.47 MXN0.00%6000.89654.767B MXN1.87%การเงิน
มีแรงซื้อ
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
29.00 MXN0.00%10.111.783B MXN2.85%การเงิน
FUTU/NFUTU HOLDINGS LIMITED
DR
864.27 MXN−5.88%30.41126.25B MXN12.4969.21 MXN+59.61%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC
6666.00 MXN−0.51%140.222.172T MXN17.20387.62 MXN2.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC
6666.00 MXN0.00%1K1.412.172T MXN17.20387.62 MXN2.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
HOODROBINHOOD MARKETS, INC
277.30 MXN+4.25%1.778K3.13240.159B MXN−10.25 MXN+55.22%0.00%การเงิน
ปานกลาง
HOODROBINHOOD MARKETS INC
277.30 MXN+2.70%2.88K0.63240.159B MXN−10.25 MXN+55.22%0.00%การเงิน
ปานกลาง
IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP INC
1455.00 MXN0.00%7810.62769.575B MXN15.1296.20 MXN+32.04%0.37%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2347.00 MXN771.355T MXN32.9171.32 MXN+42.14%1.21%การเงิน
มีแรงซื้อ
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2347.00 MXN+10.61%1070.031.355T MXN32.9171.32 MXN+42.14%1.21%การเงิน
มีแรงซื้อ
JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
693.38 MXN+1.43%12.7K149.291B MXN36.1219.20 MXN−67.19%2.91%การเงิน
มีแรงซื้อ
MKTXMARKETAXESS HLDGS INC
3950.00 MXN0.00%10.01138.309B MXN33.94116.38 MXN−10.23%1.35%การเงิน
ปานกลาง
NDAQNASDAQ INC
971.31 MXN0.00%160.47553.478B MXN27.1835.74 MXN−18.98%1.53%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCHWSCHWAB(CHARLES)CORP
1110.00 MXN0.00%20.002.035T MXN25.7543.11 MXN−36.94%1.53%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCHWTHE CHARLES SCHWAB CORPORATION
1110.00 MXN0.00%100.022.035T MXN25.7543.11 MXN−36.94%1.53%การเงิน
มีแรงซื้อ
STTSTATE STREET CORPORATION
1322.84 MXN0.00%10.00378.724B MXN14.1593.50 MXN3.59%การเงิน
มีแรงซื้อ
STTSTATE STREET CORPORATION
1255.31 MXN5.6K378.724B MXN13.4393.50 MXN3.59%การเงิน
มีแรงซื้อ
TIGR/NUP FINTECH HOLDING LTD
70.00 MXN+7.69%3010.872B MXN18.193.85 MXN0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
TIGR/NUP FINTECH HOLDING LIMITED
DR
70.00 MXN+2.49%40.3610.872B MXN18.193.85 MXN0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
92.07 MXN−1.06%6200.2114.731B MXN0.00%การเงิน
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V
92.08 MXN−1.04%1610.4514.731B MXN0.00%การเงิน
VIRTVIRTU FINANCIAL, INC
293.88 MXN−0.35%86547.259B MXN12.3123.87 MXN−49.03%5.48%การเงิน
มีแรงซื้อ
VIRTVIRTU FINANCIAL INC
294.92 MXN−16.74%4420.4547.259B MXN12.3523.87 MXN−49.03%5.48%การเงิน
มีแรงซื้อ
XP/NXP INC
432.00 MXN0.00%18.323K3.31230.243B MXN19.2822.41 MXN−11.36%0.01%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง