บริษัทเม็กซิกัน companies operating in one industry: ไบโอเทคโนโลยี

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทเม็กซิกัน ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ไบโอเทคโนโลยี รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น ILLUMINA INC หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง CABALETTA BIO INC ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
GILDGILEAD SCIENCES INC
1.419 T MXN1139.94 MXN+0.89%12.813 K45.6614.9076.50 MXN+7.77%4.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GILDGILEAD SCIENCES INC
1.419 T MXN1141.38 MXN−3.11%6590.3414.9276.50 MXN+7.77%4.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MRNAMODERNA, INC
701.161 B MXN1830.00 MXN−0.27%220.02−210.70 MXN−154.08%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MRNAMODERNA INC
701.161 B MXN1830.00 MXN−0.65%100.01−210.70 MXN−154.08%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BNTX/NBIONTECH SE
DR
357.063 B MXN1445.00 MXN0.00%10.0420.7569.64 MXN−90.92%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BNTX/NBIONTECH SE
357.063 B MXN1476.62 MXN−3.91%611.2521.2069.64 MXN−90.92%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ILMNILLUMINA INC
335.682 B MXN2136.00 MXN0.00%100.01−124.69 MXN+77.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL
296.541 B MXN1557.87 MXN−0.01%6071.05105.2814.80 MXN+3.90%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
296.541 B MXN1557.87 MXN143105.2814.80 MXN+3.90%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CRSP/NCRISPR THERAPEUTICS AG
81.274 B MXN960.00 MXN0.00%10.01−33.48 MXN+79.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CRSP/NCRISPR THERAPEUTICS AG
81.274 B MXN950.00 MXN−12.04%310.08−33.48 MXN+79.50%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AXSMAXSOME THERAPEUTICS INC
58.765 B MXN1190.00 MXN−8.48%2850.67−88.33 MXN+1.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AXSMAXSOME THERAPEUTICS, INC
58.765 B MXN1129.00 MXN855−88.33 MXN+1.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
TLX1/NTELIX PHARMACEUTIC
52.038 B MXN138.77 MXN28.403 K789.520.18 MXN0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
RYTMRHYTHM PHARMACEUTICALS INC
40.832 B MXN680.21 MXN+5.15%3.7 K0.83−54.48 MXN+19.99%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ZLAB/NZAI LAB LIMITED
DR
25.898 B MXN271.00 MXN−47.10%6.817 K3.24−58.80 MXN+34.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CABACABALETTA BIO, INC
10.907 B MXN284.33 MXN−22.45%2.76 K−28.22 MXN+20.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CABACABALETTA BIO INC
10.907 B MXN302.00 MXN+8.42%4.11 K2.19−28.22 MXN+20.48%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
NVAXNOVAVAX INC
9.953 B MXN73.00 MXN+5.61%4002.62−94.03 MXN+42.95%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NVAXNOVAVAX, INC
9.953 B MXN73.50 MXN+0.62%210.09−94.03 MXN+42.95%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
PROK/NPROKIDNEY CORP
9.873 B MXN47.87 MXN−3.29%250.00−9.71 MXN−0.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PROK/NPROKIDNEY CORP
9.873 B MXN44.55 MXN0.00%7.008 K0.11−9.71 MXN−0.55%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ALT1ALTIMMUNE INC
9.109 B MXN123.50 MXN−42.02%4.858 K8.40−27.93 MXN+19.35%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
VYGRVOYAGER THERAPEUTICS INC
7.051 B MXN163.50 MXN+5.48%2.95 K9.483.1152.52 MXN0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BLUEBLUEBIRD BIO, INC
3.175 B MXN20.75 MXN74−12.97 MXN+89.44%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BLUEBLUEBIRD BIO INC
3.175 B MXN20.75 MXN0.00%40.01−12.97 MXN+89.44%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
VXRTVAXART INC
2.237 B MXN20.00 MXN0.00%10.00−9.77 MXN+40.64%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BNGOBIONANO GENOMICS, INC
825.624 M MXN13.50 MXN−4.93%240.05−112.78 MXN−26.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BNGOBIONANO GENOMICS INC
825.624 M MXN13.50 MXN+0.22%10.00−112.78 MXN−26.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ