สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร (อุตสาหกรรม)

5
หุ้น
882.714B
เงินทุนของตลาด
504.595K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.02%
เปลี่ยนแปลง
−4.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.23%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ADMARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1416.00 MXN−3.01%−43.88 MXN
มีแรงขายรุนแรง
23.56K33.361M769.429B MXN10.02151.05 MXN42.001K
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
95.25 MXN3.43%3.16 MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
7.473M711.783M57.15B MXN8.9910.24 MXN
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
12.50 MXN1.71%0.21 MXN
มีแรงซื้อ
22.418K280.225K8.869B MXN9.521.29 MXN21
GNS/NGENUS
671.06 MXN7.28%45.54 MXN
มีแรงขาย
393263.727K43.777B MXN51.9512.34 MXN3.49K
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
8.50 MXN0.00%0.00 MXN
มีแรงซื้อ
193.488B MXN−0.11 MXN2.006K