บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

121
หุ้น
187157.102B
เงินทุนของตลาด
991
ปริมาณการซื้อขาย
+1.02%
เปลี่ยนแปลง
+3.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+19.22%
ประสิทธิภาพ ปี
+27.96%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
2413/NM3 INC
331.83 MXN−10.66%12.07K221.237B MXN38.498.62 MXN−34.40%0.68%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ACN/NACCENTURE PLC
5356.26 MXN−2.60%63.664T MXN26.98198.55 MXN−2.12%1.41%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ADBEADOBE INC
9038.00 MXN2.69%824.057T MXN47.84188.92 MXN−7.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ADSKAUTODESK INC
3508.11 MXN−8.62%44764.977B MXN51.8367.68 MXN30.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ADYEN/NADYEN NV
12066.89 MXN0.00%665369.247B MXN35.55339.39 MXN19.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
AGILAGILETHOUGHT INC
2.71 MXN−10.26%5134.221M MXN−23.41 MXN−134.90%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AI1C3.AI INC
423.00 MXN−3.86%15448.637B MXN−39.12 MXN10.62%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ALTRALTAIR ENGINEERING INC
1200.00 MXN−6.38%4186.083B MXN−10.03 MXN−18.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AMS/NAMADEUS IT GROUP SA
1138.11 MXN1.17%495496.298B MXN31.9635.61 MXN140.73%1.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ANSSANSYS INC
5490.00 MXN0.00%110455.656B MXN53.43102.76 MXN−2.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ATVIACTIVISION BLIZZARD INC
1600.00 MXN0.00%1.016K1.288T MXN34.1446.87 MXN−2.82%1.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
AYXALTERYX INC
627.41 MXN−0.73%8145.52B MXN−77.39 MXN15.30%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
AZPN1ASPEN TECHNOLOGY INC
3433.05 MXN18.18%57225.875B MXN−28.59 MXN−258.10%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
BB/NBLACKBERRY LTD
94.90 MXN0.00%250.668B MXN−18.52 MXN−36.61%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
BIDU/NBAIDU INC
DR
2294.00 MXN0.84%110796.986B MXN20.84110.09 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BILI/NBILIBILI INC
DR
314.00 MXN0.00%1294.523B MXN−32.94 MXN54.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CAPG/NCAPGEMINI
3498.43 MXN0.00%86528.687B MXN19.60178.48 MXN20.06%1.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS INC
4150.00 MXN0.00%4151.094T MXN74.4255.76 MXN−1.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CLSKCLEANSPARK INC
81.00 MXN7.03%5010.279B MXN−26.58 MXN−159.33%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CRMSALESFORCE INC
3575.11 MXN−0.36%1053.493T MXN133.6626.75 MXN145.27%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CRSRCORSAIR GAMING INC
240.00 MXN0.00%326.146B MXN479.510.50 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS INC
2777.00 MXN−0.29%48664.446B MXN−6.70 MXN56.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
CSCOCISCO SYSTEMS INC
926.50 MXN0.71%7973.773T MXN18.0151.44 MXN−10.50%2.88%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CSU/NCONSTELLATION SOFTWARE INC
34630.58 MXN−2.15%122744.26B MXN87.39396.26 MXN−6.79%0.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
0.215 MXN−2.27%3.774M1.036B MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
1210.57 MXN8.50%1.276K612.76B MXN16.4873.45 MXN−15.36%1.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
CXMSPRINKLR INC
286.40 MXN8.08%1.305K67.016B MXN780.730.37 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DARK/NDARKTRACE PLC
88.04 MXN1.87%8.707K62.195B MXN57.321.54 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
DAVA/NENDAVA PLC
DR
932.00 MXN19.18%1857.799B MXN27.8733.44 MXN−12.48%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DBXDROPBOX INC
453.00 MXN0.00%5164.846B MXN17.8325.40 MXN40.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DDD3 D SYSTEMS INC
80.00 MXN0.00%110.272B MXN−16.14 MXN−144.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
DDOGDATADOG INC
1515.00 MXN−4.05%70502.383B MXN−4.48 MXN−1517.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DOCUDOCUSIGN INC
732.00 MXN0.00%3146.733B MXN−1.43 MXN87.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
DOX/NAMDOCS LTD
1478.96 MXN−15.16%1.399K181.502B MXN18.5079.93 MXN−8.80%1.92%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DXCDXC TECHNOLOGY COMPANY
357.86 MXN−23.06%35.3K73.185B MXN−48.66 MXN−209.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
EAELECTRONIC ARTS INC
2050.00 MXN0.00%1564.289B MXN37.0455.34 MXN−12.96%0.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
EH/NEHANG HOLDINGS LIMITED
DR
287.73 MXN0.00%117.738B MXN−14.64 MXN16.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
EPAMEPAM SYS INC
4557.25 MXN0.00%1267.425B MXN29.56154.18 MXN23.65%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
EVO/NEVOLUTION AB
1839.56 MXN−2.55%10.88K372.949B MXN23.8077.28 MXN15.52%2.05%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS
7563.90 MXN5.53%360290.033B MXN36.98204.52 MXN−1.02%0.86%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
FFIVF5 INC
2686.67 MXN−2.12%1.8K163.58B MXN28.4794.38 MXN−16.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
FICO1FAIR ISAAC CORP
15184.00 MXN−1.88%275384.925B MXN53.81282.16 MXN2.60%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FISFIDELITY NATL INFORMATION SERVICES
889.64 MXN0.00%10.836K577.085B MXN−681.85 MXN−2557.22%3.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FSLYFASTLY INC
306.00 MXN−7.50%12841.049B MXN−22.90 MXN31.14%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
FTNTFORTINET INC
999.00 MXN−0.61%4.92K794.055B MXN43.7222.85 MXN39.13%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
FUBOFUBOTV INC
41.00 MXN2.50%90112.065B MXN−31.74 MXN47.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
FVRR/NFIVERR INTERNATIONAL LTD
412.00 MXN0.00%116.06B MXN−7.66 MXN84.88%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
GDS/NGDS HOLDINGS LTD
DR
300.08 MXN0.00%633.254B MXN−17.25 MXN38.96%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GOOGALPHABET INC
2295.19 MXN1.33%1.301K28.872T MXN28.3381.03 MXN−25.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
GOOGLALPHABET INC
2275.00 MXN1.61%0.997K28.872T MXN28.0881.03 MXN−25.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
HCPHASHICORP INC
432.00 MXN−9.05%2K77.275B MXN−21.26 MXN52.66%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HOODROBINHOOD MARKETS INC
188.35 MXN0.72%121153.498B MXN−15.90 MXN71.98%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HUBSHUBSPOT INC
9205.00 MXN−3.50%19420.542B MXN−71.00 MXN−75.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
HUT/NHUT 8 MINING CORP
34.71 MXN−14.04%3.292K7.48B MXN−8.08 MXN23.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
IBMINTERNATIONAL BUS MACH CORP
2551.00 MXN0.04%62.322T MXN69.0136.96 MXN−70.17%4.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
INTUINTUIT INC
9183.00 MXN0.00%42.479T MXN65.07141.13 MXN−4.44%0.61%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
JKHYHENRY JACK & ASSOCIATES INC
2656.81 MXN−13.29%5187.49B MXN30.9085.98 MXN−13.50%1.37%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
JMIA/NJUMIA TECHNOLOGIES AG
DR
44.00 MXN−2.65%114.272B MXN−27.85 MXN52.38%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
KDKYNDRYL HLDGS INC
275.00 MXN−5.17%24761.851B MXN−95.35 MXN48.82%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC
3349.00 MXN−0.15%183210.27B MXN84.1039.82 MXN6.54%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MARAMARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
149.50 MXN−0.08%7.246K26.035B MXN−67.78 MXN−68.69%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MDBMONGODB INC
6402.00 MXN0.00%5413.765B MXN−57.97 MXN47.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
METAMETA PLATFORMS INC
5227.10 MXN1.51%1.334K13.469T MXN35.55147.04 MXN−39.54%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MOMO/NHELLO GROUP INC
DR
120.27 MXN−19.03%823.446B MXN5.5721.61 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MSCIMSCI INC
9218.20 MXN0.00%2711.319B MXN47.15195.51 MXN−0.10%1.04%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
MSFTMICROSOFT CORP
5523.33 MXN1.95%97341.05T MXN33.27166.00 MXN−14.52%0.86%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MSTRMICROSTRATEGY
5685.00 MXN1.07%3880.296B MXN36.92153.96 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NCNO1NCINO INC
530.00 MXN25.59%21361.1B MXN−10.81 MXN27.89%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NETCLOUDFLARE INC
977.00 MXN−6.06%21335.835B MXN−11.48 MXN37.11%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NEWRNEW RELIC INC
1453.51 MXN2.03%14105.592B MXN−41.96 MXN38.74%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
NFLXNETFLIX INC
6650.00 MXN1.26%7662.967T MXN41.24161.23 MXN−28.80%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NOWWSERVICENOW INC
9665.11 MXN−1.68%121.989T MXN81.12119.15 MXN553.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
NTES/NNETEASE INC
DR
1745.00 MXN5.80%5541.094T MXN17.9996.99 MXN11.35%1.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
NU/NNU HOLDINGS LTD
120.51 MXN1.83%892566.845B MXN498.620.24 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
OKTAOKTA INC
1394.67 MXN−7.02%89228.9B MXN−61.84 MXN48.51%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ORCLORACLE CORP
1880.00 MXN0.58%9015.162T MXN32.9057.14 MXN34.57%1.33%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
OTEX/NOPEN TEXT CO
777.91 MXN0.00%385167.858B MXN77.2510.07 MXN−65.14%2.76%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PANWPALO ALTO NETWORKS INC
3924.07 MXN−0.03%9571.216T MXN184.7421.24 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PATHUIPATH INC
300.00 MXN−1.32%34160.638B MXN−5.35 MXN67.09%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PAYCPAYCOM SOFTWARE INC
4563.00 MXN−7.72%1.885K271.782B MXN48.8993.33 MXN18.09%0.29%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PINSPINTEREST INC
453.50 MXN−2.05%201303.806B MXN−7.36 MXN−215.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PLTRPALANTIR TECH INC
246.50 MXN1.02%362532.415B MXN−0.44 MXN91.77%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
RBLXROBLOX CORPORATION
430.00 MXN−2.44%22280.526B MXN−32.29 MXN−70.25%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RBTRUBICON TECHNOLOGIES INC
5.70 MXN−10.24%18.686K1.671B MXN−13.50 MXN−1444.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RIOTRIOT PLATFORMS INC
162.64 MXN2.29%1.794K29.857B MXN−28.53 MXN49.95%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ROPROPER TECHNOLOGIES INC
8635.00 MXN5.00%161914.614B MXN43.14200.18 MXN−3.91%0.54%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SAP/NSAP SE
DR
2178.90 MXN−1.58%52.676T MXN73.7829.53 MXN−61.69%1.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SAP1/NSAP SE
2291.20 MXN0.85%5712.676T MXN73.7831.05 MXN−55.99%1.65%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SHOP/NSHOPIFY INC
928.80 MXN1.62%571.196T MXN−27.18 MXN11.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SKLZSKILLZ INC
90.00 MXN0.00%251.919B MXN−28.58 MXN79.00%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
SNAPSNAP INC
149.50 MXN0.64%51242.834B MXN−14.57 MXN−41.12%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
SNOWSNOWFLAKE INC
2600.00 MXN1.62%23859.015B MXN−44.56 MXN−0.91%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SNPSSYNOPSYS INC
7877.00 MXN0.00%3001.185T MXN70.50111.73 MXN−16.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SOS/NSOS LIMITED
73.82 MXN−6.68%10K23.536B MXN−14.61 MXN−1076.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SPLKSPLUNK INC
2522.00 MXN1.49%117424.587B MXN−5.58 MXN95.60%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SPOT/NSPOTIFY TECHNOLOGY S.A.
2665.00 MXN0.00%1514.772B MXN−89.62 MXN−275.65%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SQBLOCK INC
789.72 MXN2.30%406483.947B MXN−7.62 MXN57.97%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
STNE/NSTONECO LTD
198.30 MXN1.12%50054.905B MXN23.988.27 MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TCEHY/NTENCENT HOLDINGS LIMITED
DR
655.00 MXN0.00%246.417T MXN13.1349.90 MXN−12.41%0.69%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TENBTENABLE HOLDINGS INC
798.55 MXN10.36%2.95K89.739B MXN−12.29 MXN15.85%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง