สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง (อุตสาหกรรม)

14
หุ้น
4228.390B
เงินทุนของตลาด
874
ปริมาณการซื้อขาย
+0.12%
เปลี่ยนแปลง
+9.84%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.38%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AFRMAFFIRM HLDGS INC
730.00 MXN+6.41%8750.54221.914B MXN−53.04 MXN−15.92%0.00%การเงิน
ปานกลาง
AIF/NALTUS GROUP LTD
709.91 MXN0.00%8351.8222.626B MXN1875.550.38 MXN−91.88%1.53%การเงิน
ปานกลาง
AXPAMERICAN EXPRESS CO
2923.56 MXN−0.90%370.132.146T MXN15.73185.90 MXN−7.35%1.38%การเงิน
มีแรงซื้อ
CARAVIS BUDGET GROUP INC
3106.00 MXN−2.95%1900.54120.153B MXN3.91795.08 MXN−26.59%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
FIDEAL/20BANCO INVEX S.A.
REIT
108.00 MXN0.00%60.00133.177B MXN3.50%การเงิน
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
10.00 MXN0.00%50.003.375B MXN0.00%การเงิน
FVIA/16BANCO INVEX S.A.
REIT
24.57 MXN0.00%70.0329.923B MXNการเงิน
HTZ1HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
160.00 MXN0.00%40.0250.475B MXN3.1051.60 MXN+39.99%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
R1RYDER SYSTEM INC
1820.36 MXN0.00%36782.528B MXN10.25177.52 MXN−45.42%2.50%การเงิน
มีแรงซื้อ
RKTROCKET COMPANIES INC
155.13 MXN+11.04%10.03364.213B MXN−3.59 MXN−121.46%0.00%การเงิน
ปานกลาง
SOFISOFI TECHNOLOGIES INC
141.23 MXN+1.49%6.591K0.21136.264B MXN−7.93 MXN+21.09%0.00%การเงิน
ปานกลาง
SYFSYNCHRONY FINANCIAL
499.19 MXN−11.19%5.5K7.83255.291B MXN5.3094.25 MXN−26.08%2.72%การเงิน
มีแรงซื้อ
URIUNITED RENTALS INC
7195.11 MXN0.00%10.02586.621B MXN11.96601.44 MXN+9.65%1.20%การเงิน
มีแรงซื้อ
WUWESTERN UNION COMPANY (THE)
242.00 MXN0.00%13.734K250.1676.054B MXN7.0234.50 MXN−19.02%7.87%การเงิน
ปานกลาง