ธนาคารรายใหญ่ (อุตสาหกรรม)

27
หุ้น
29402.858B
เงินทุนของตลาด
116.074K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.18%
เปลี่ยนแปลง
−0.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.78%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.59%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
BACBANK OF AMERICA CORPORATION
482.60 MXN−1.11%2.703K3.879T MXN8.1059.55 MXN−7.64%3.15%การเงิน
มีแรงซื้อ
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
57.50 MXN−0.79%1.968M68.968B MXN6.708.58 MXN66.34%7.01%การเงิน
ปานกลาง
BBD/NBANCO BRADESCO SA
DR
54.00 MXN0.00%1517.118B MXN10.785.01 MXN−40.98%1.08%การเงิน
มีแรงซื้อ
BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
135.75 MXN−0.91%208.254K813.174B MXN6.1222.17 MXN23.47%4.65%การเงิน
มีแรงซื้อ
BIRG/NBANK OF IRELAND GROUP PLC
166.00 MXN−4.64%3.362K168.728B MXN2.39%การเงิน
มีแรงซื้อ
BKT/NBANKINTER SA
106.40 MXN−5.07%21.59K98.036B MXN4.46%การเงิน
มีแรงซื้อ
BMA/NBANCO MACRO S.A.
DR
430.00 MXN50.88%944.581B MXN3.72115.74 MXN35.14%9.35%การเงิน
มีแรงขาย
BNP/NBNP PARIBAS
1133.66 MXN10.72%2.96K1.396T MXN6.45175.86 MXN6.28%การเงิน
มีแรงซื้อ
BNSBANK OF NOVA SCOTIA
820.00 MXN0.00%5981.547B MXN10.1880.52 MXN−39.35%6.43%การเงิน
ปานกลาง
CCITIGROUP INC
713.43 MXN−2.54%1671.393T MXN6.60108.04 MXN−31.41%4.82%การเงิน
มีแรงซื้อ
COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1720.00 MXN0.00%4655.923B MXN7.68223.85 MXN−51.20%2.39%การเงิน
ปานกลาง
EBO/NERSTE GROUP BANK AG
602.31 MXN−13.01%4.998K244.254B MXN5.65106.64 MXN2.76%5.75%การเงิน
มีแรงซื้อ
GENTERAGENTERA SAB DE CV
20.88 MXN−0.33%1.653M33.15B MXN6.833.06 MXN61.80%2.75%การเงิน
มีแรงซื้อ
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
35.97 MXN−1.53%607.257K223.496B MXN9.123.94 MXN22.84%0.00%การเงิน
มีแรงขาย
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
148.56 MXN−1.91%4.177M436.699B MXN8.6817.11 MXN22.73%9.04%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GLE/NSOCIETE GENERALE
475.79 MXN0.96%1.708K324.504B MXN5.1193.02 MXN8.76%7.13%การเงิน
มีแรงซื้อ
ISP/NINTESA SANPAOLO S.P.A.
45.57 MXN1.20%23.813K835.971B MXN7.615.99 MXN56.52%6.52%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ITUB/NITAU UNIBANCO HOLDINGS S.A.
DR
90.17 MXN15.31%15875.77B MXN8.4710.65 MXN1.59%4.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
JPMJPMORGAN CHASE & CO.
2531.11 MXN−0.70%807.37T MXN9.50266.48 MXN6.21%2.70%การเงิน
มีแรงซื้อ
NDA/NNORDEA BANK ABP
186.30 MXN0.00%334665.148B MXN8.1722.80 MXN33.82%7.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
NWG/NNATWEST GROUP PLC
51.03 MXN−28.52%22.164K452.377B MXN5.998.52 MXN19.76%6.42%การเงิน
มีแรงซื้อ
PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2138.32 MXN0.39%177844.126B MXN8.55250.00 MXN−2.86%4.88%การเงิน
มีแรงซื้อ
RY/NROYAL BANK OF CANADA
1612.26 MXN0.00%12.16T MXN12.28131.27 MXN−24.95%4.29%การเงิน
ปานกลาง
SANBANCO SANTANDER SA
63.76 MXN4.52%7.309K1.038T MXN6.1910.29 MXN−1.16%2.71%การเงิน
มีแรงซื้อ
SHBA/NSVENSKA HANDELSBANKEN AB
146.75 MXN0.58%2.045K299.343B MXN7.1920.42 MXN1.86%5.58%การเงิน
ปานกลาง
USBUS BANCORP
671.00 MXN0.00%4902.022B MXN10.8861.69 MXN−29.41%5.58%การเงิน
มีแรงซื้อ
WFCWELLS FARGO & COMPANY
729.80 MXN−1.38%1432.682T MXN10.6268.72 MXN−18.17%2.92%การเงิน
มีแรงซื้อ