การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

69
หุ้น
33307.028B
เงินทุนของตลาด
8.658K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.20%
เปลี่ยนแปลง
+3.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
+7.57%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.85%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0R87/NASSA ABLOY
424.56 MXN+1.68%10.504K1.34494.85B MXN22.1419.18 MXN−6.54%1.78%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6301/NKOMATSU
459.90 MXN0.00%4600.34419.146B MXN10.1045.55 MXN+5.09%3.89%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
6501/NHITACHI
1139.72 MXN+5.16%10.8K14.491.137T MXN13.4185.00 MXN+35.57%1.48%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
6856/NHORIBA LTD
1047.02 MXN+8.84%12.1K49.386B MXN9.45110.84 MXN+19.37%2.61%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ABBN/NABB LTD
687.47 MXN−0.39%7.05K1.3T MXN2.39%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ACAARCOSA INC
1284.00 MXN+4.31%250.2663.912B MXN12.53102.50 MXN+147.61%0.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC
2252.96 MXN−22.58%4890.9071.687B MXN18.50121.78 MXN+25.86%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ACOF/NATLAS COPCO AB
224.01 MXN0.00%3.69K0.601.248T MXN25.168.90 MXN+7.61%1.41%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AMATAPPLIED MATERIALS INC
2602.00 MXN0.00%10.002.206T MXN17.74146.70 MXN−0.63%0.80%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
AMEAMETEK INC
2665.00 MXN0.00%5500.90630.447B MXN27.6996.25 MXN−2.35%0.62%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
APTV/NAPTIV PLC
1440.85 MXN+3.37%6610.58413.317B MXN10.34139.31 MXN+498.63%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ASM1/NASM INTERNATIONAL NV
8675.02 MXN+0.75%1.087K5.24439.231B MXN26.01333.49 MXN+187.86%0.53%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ATKRATKORE INC
2201.00 MXN−6.14%1810.5086.327B MXN7.31301.00 MXN−26.52%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BRE/NBREMBO SPA
268.92 MXN0.00%5.664K67.155B MXN14.9517.99 MXN+16.24%2.56%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
BWABORG WARNER INC
575.00 MXN0.00%4.39K7.43138.799B MXN10.6553.97 MXN−22.21%1.65%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CATCATERPILLAR INC
4375.00 MXN+1.31%260.362.273T MXN14.22307.77 MXN+10.91%1.95%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CIEA/NCIE AUTOMOTIVE SA
451.27 MXN−13.48%2.592K1.8958.715B MXN9.0849.71 MXN−6.26%2.59%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CMICUMMINS INC
3870.00 MXN−0.77%510.88557.941B MXN11.31342.14 MXN+26.49%2.87%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
8.10 MXN0.00%490.051.558B MXN5.621.44 MXN−54.95%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DAIF/NDAIFUKU CO LTD
329.836 MXN0.00%2.395K0.63121.991B MXN27.8011.86 MXN−17.36%1.36%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
DEDEERE & CO
6327.97 MXN+0.18%4820.411.847T MXN10.10626.62 MXN+35.34%1.37%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
EAFGRAFTECH INTERNATIONAL LTD
42.00 MXN−48.70%2.284K0.2511.792B MXN49.480.85 MXN−97.68%1.52%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
ENR/NSIEMENS ENERGY AG
186.22 MXN0.00%700.01168.98B MXN−97.98 MXN−763.20%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
ETN1/NEATON CORPORATION PLC
3900.51 MXN0.00%2.487K1.581.601T MXN29.96130.20 MXN+13.09%1.49%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
FANU/NFANUC CORPORATION
639.228 MXN0.00%4.75K0.40477.858B MXN34.7618.39 MXN−21.35%2.31%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GEGENERAL ELECTRIC CO
2114.00 MXN+3.12%901.002.319T MXN13.89152.16 MXN0.26%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GEST/NGESTAMP AUTOMOCION
66.77 MXN+3.20%13.019K1.0138.563B MXN6.909.68 MXN+18.54%3.10%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
26.99 MXN+1.85%1.055K0.048.28B MXN9.912.72 MXN+149.67%18.53%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
GNRCGENERAC HLDGS INC
1500.00 MXN0.00%2.05K0.63130.676B MXN33.7644.44 MXN−66.81%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GTXGARRETT MOTION INC
125.00 MXN−0.79%1930.4031.961B MXN−22.31 MXN−157.50%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
HUBBHUBBELL INC
5269.00 MXN0.00%8021.95283.042B MXN23.59223.35 MXN+5.28%1.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
IEXIDEX CORP
3388.74 MXN−8.64%3244.15267.072B MXN23.90141.81 MXN−6.95%1.24%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KBX/NKNORR BREMSE AG
1047.42 MXN−2.17%3630.26176.477B MXN18.9355.33 MXN−12.57%2.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KGX/NKION GROUP AG
638.59 MXN0.00%2.295K0.9485.778B MXN17.6136.26 MXN+17.53%0.55%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
KRNT/NKORNIT DIGITAL LTD
313.05 MXN−36.29%9.3K3.0016.537B MXN−26.91 MXN−55.45%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
124.00 MXN0.00%5040.0442.936B MXN11.3210.96 MXN−2.26%1.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LAZRLUMINAR TECHNOLOGIES INC
45.50 MXN−17.27%15.102K8.6117.198B MXN−26.23 MXN−23.19%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
LCIILCI INDUSTRIES
1891.95 MXN−3.91%4950.9149.923B MXN55.9533.81 MXN−91.34%3.71%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
LECOLINCOLN ELECTRIC HLDGS INC
3353.53 MXN+6.93%500200.737B MXN22.54148.76 MXN−0.54%1.27%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
LIGHT/NSIGNIFY NV
512.12 MXN−8.46%23.9K15.5466.109B MXN15.1933.70 MXN−64.30%5.36%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
LRCXLAM RESEARCH CORP
12275.10 MXN+0.03%121.061.655T MXN23.94512.79 MXN−27.06%0.99%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MAREL/NMAREL HF
113.34 MXN0.00%51K1.8642.498B MXN111.421.02 MXN−44.92%0.52%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
MASMASCO CORP
1051.25 MXN+9.91%3K0.24242.721B MXN16.4363.98 MXN−13.66%1.83%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MGA/NMAGNA INTERNATIONAL INC
934.50 MXN0.00%5050.15275.86B MXN14.9662.48 MXN+4.33%3.32%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MITS/NMITSUBISHI ELECTRIC CORP
188.51 MXN0.00%34.135K0.94514.862B MXN13.1414.34 MXN+25.79%2.24%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
MMM3M COMPANY
1715.50 MXN0.00%50.03959.211B MXN−232.72 MXN−200.60%6.01%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NABCO/NNABTESCO CORP
722.19 MXN0.00%4550.1138.347B MXN61.2511.79 MXN−17.79%2.90%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
3.91 MXN+2.89%5.287M0.9211.944B MXN28.770.14 MXN+699.41%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
NIDEC/NNIDEC CORPORATION
659.10 MXN0.00%3.908K0.65381.186B MXN50.3813.08 MXN−65.06%1.26%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
OMRN/NOMRON CORP
1628.71 MXN0.00%1.455K0.79141.043B MXN52.9630.75 MXN−22.30%1.65%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
38.04 MXN+2.56%1.958M0.8676.46B MXN44.100.86 MXN−88.58%6.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
OTISOTIS WORLDWIDE CORP
1445.50 MXN+2.92%640.01617.511B MXN25.0257.77 MXN−1.46%1.51%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
PHPARKER-HANNIFIN CORP
7550.00 MXN+9.18%500.39983.579B MXN24.04314.03 MXN+62.03%1.31%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
QSQUANTUMSCAPE CORPORATION
117.00 MXN+2.95%9250.6458.157B MXN−17.14 MXN+1.07%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
SAND/NSANDVIK AB
342.87 MXN+2.35%7600.11434.183B MXN18.6918.34 MXN+9.68%2.38%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SCHP/NSCHINDLER-HLDG AG
3585.81 MXN0.00%1850.70407.653B MXN26.31136.29 MXN−20.69%2.04%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SEDG/NSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1358.23 MXN+8.66%10.0481.501B MXN21.3463.63 MXN+55.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
SIE/NSIEMENS AG
2325.18 MXN0.00%6000.902.33T MXN12.72182.78 MXN+102.22%2.72%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SKFB/NSKF AB
315.62 MXN+10.10%1.899K1.18150.027B MXN13.5623.27 MXN+10.94%3.51%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
SMC/NSMC CORP
11956.01 MXN0.00%2281.04573.704B MXN35.63335.52 MXN−32.97%1.22%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
SPX/NSPIRAX-SARCO ENGINEERING
2503.87 MXN0.00%801.07149.827B MXN40.3362.09 MXN−18.90%1.68%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
SU/NSCHNEIDER ELECTRIC SE
2733.90 MXN0.00%4250.411.803T MXN20.79131.48 MXN+7.02%1.86%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TKRTIMKEN CO
1269.02 MXN+1.01%7.6K5.3291.616B MXN12.25103.60 MXN+3.20%1.74%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TT/NTRANE TECHNOLOGIES PLC
3838.41 MXN+11.82%9461.22900.547B MXN25.98147.77 MXN+5.91%1.32%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
1.89 MXN−5.97%13.198K12.69182.74M MXN−3.97 MXN−923.78%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP
1971.00 MXN0.00%5.5K117.27374.31B MXN26.8673.37 MXN+0.91%0.57%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
WEIR/NWEIR GROUP
378.72 MXN0.00%2.92K0.37108.096B MXN18.3120.68 MXN1.95%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
WTSWATTS WATER TECHNOLOGIES INC
3330.54 MXN+0.43%9000.50113.883B MXN23.30142.97 MXN+7.09%0.70%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
YASKY/NYASKAWA ELECTRIC CORP
967.84 MXN0.00%2.305K0.61170.822B MXN41.4823.34 MXN+3.00%1.15%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง