บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

17
หุ้น
4649.506B
เงินทุนของตลาด
1.102K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.19%
เปลี่ยนแปลง
−1.25%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.80%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
108.50 MXN0.00%12233.661B MXN9.5811.32 MXN130.79%0.89%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP
855.89 MXN0.00%1.155K1.358T MXN83.9310.20 MXN−12.13%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
CAHCARDINAL HEALTH INC
1510.63 MXN4.33%1.629K390.197B MXN89.0116.97 MXN2.24%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
91.20 MXN0.22%30012.884B MXN14.826.16 MXN41.55%1.94%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
CORCENCORA INC
2938.11 MXN1.328K654.999B MXN20.89140.61 MXN−19.83%1.04%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
DNUTKRISPY KREME INC
240.00 MXN0.00%236.997B MXN−1.63 MXN−163.10%1.12%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
GRWGGROWGENERATION CORP
45.00 MXN0.00%33.074B MXN−9.56 MXN79.66%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HLN1/NHALEON PLC
DR
138.00 MXN0.73%85653.629B MXN26.635.18 MXN0.74%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
42.00 MXN0.00%1117.727B MXN15.862.65 MXN−61.61%2.38%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
KUO/BGRUPO KUO SAB DE CV
38.62 MXN−0.87%2.003K17.727B MXN14.582.65 MXN−61.61%2.59%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
LICY/NLI-CYCLE HOLDINGS CORP
141.00 MXN0.00%2.32K11.256B MXN−13.24 MXN10.24%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
MCKMCKESSON CORPORATION
7234.05 MXN−1.04%4021.049T MXN15.75459.28 MXN142.69%0.51%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
PBH/NPREMIUM BRANDS HLDGS CORP
1452.62 MXN0.00%18055.224B MXN43.9933.02 MXN−45.21%3.08%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
7.74 MXN−0.64%65.368K1.01B MXN0.00%บริการการกระจายสินค้า
POOLPOOL CORPORATION
5969.32 MXN−0.92%1.962K231.902B MXN23.09258.55 MXN−33.13%1.24%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
RS1/NRS GROUP PLC
152.13 MXN0.51%13.175K75.627B MXN11.3613.39 MXN72.32%2.79%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
VRTVVERITIV CORP
2050.00 MXN0.00%28840.111B MXN5.38380.78 MXN8.35%1.49%บริการการกระจายสินค้า