ตลาดหลักทรัพย์แม็กซิโก

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์24.711T MXN0.85%0.75%1.378K327
การสื่อสาร16.231T MXN4.51%−0.28%5.864M317
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร30.231T MXN1.97%1.23%79.409K637
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร68.674T MXN2.47%−0.06%47.753K960
บริการผู้บริโภค23.949T MXN1.08%0.46%5.379K755
บริการการกระจายสินค้า6.142T MXN2.29%−1.39%13.487K419
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์153.728T MXN1.01%0.79%3.239K977
แร่พลังงาน41.058T MXN6.33%−0.42%15.323K436
การเงิน111.052T MXN2.93%−0.39%31.024K13204
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ16.269T MXN1.22%0.31%223416
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ106.337T MXN1.92%−0.08%1.261K5102
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.336T MXN2.82%0.77%2.909K518
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.909T MXN4.48%−1.23%731.708K640
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14.978T MXN2.46%−2.63%28.823K741
การผลิตของผู้ผลิต28.89T MXN1.66%2.87%6.579K861
การค้าปลีก70.804T MXN1.01%0.74%268.591K980
บริการทางด้านเทคโนโลยี196.079T MXN0.48%−0.11%4.295K4131
ระบบขนส่ง16.214T MXN2.71%0.42%25.748K645
สาธารณูปโภค11.781T MXN3.60%0.04%6.393K420