ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เม็กซิโก

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
16922.136B0.83-1.05%4.785K427
22219.675B3.440.26%4.493M320
38695.149B1.21-2.75%2.670K748
77620.190B2.600.41%48.060K881
28522.330B1.06-1.63%8.676K760
3679.596B1.85-4.75%424212
137579.753B1.19-1.26%10.491K991
55522.360B5.36-0.35%48.659K441
136909.496B2.70-1.95%34.350K13198
19073.790B1.08-0.39%548419
121156.026B1.83-0.89%1.256K5120
9391.515B2.49-1.81%6.221K528
21092.352B6.210.37%483.688K656
22223.846B2.190.00%68.545K754
36975.760B1.89-4.06%2.491K787
75808.761B0.92-4.10%408.088K981
195514.902B0.56-2.40%4.924K4166
20149.120B2.35-2.18%15.617K644
20900.042B3.20-0.48%3.545K427
โหลดเพิ่ม