เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

105
หุ้น
103063.449B
เงินทุนของตลาด
3.902K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.10%
เปลี่ยนแปลง
−0.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
+1.26%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.23%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
0QBO/NCOLOPLAST
2082.59 MXN0.00%2.095K10.42459.536B MXN38.0754.70 MXN−6.61%2.49%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
1093/NCSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
15.69 MXN−27.02%288K187.118B MXN12.461.26 MXN−15.26%3.52%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
4523/NEISAI CO
888.98 MXN−16.48%3.1K258.003B MXN45.4519.56 MXN+24.94%2.09%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
4528/NONO PHARMACEUTICAL CO
341.69 MXN0.00%10.00156.92B MXN11.4229.92 MXN+9.10%2.81%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
7741/NHOYA CORP
1860.24 MXN0.00%5150.31677.625B MXN35.6252.23 MXN−22.10%0.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AAGILENT TECHNOLOGIES INC
2660.00 MXN0.00%9780.68630.897B MXN35.0475.92 MXN−8.49%0.72%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ABBVABBVIE INC
2375.20 MXN+0.01%1.816K1.724.215T MXN37.3063.69 MXN−57.90%4.29%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ABTABBOTT LABORATORIES
1759.99 MXN0.00%50.003.064T MXN34.3151.29 MXN−42.62%2.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AFX/NCARL ZEISS MEDITEC AG
3258.20 MXN0.00%1.379K2.47144.063B MXN53.5760.83 MXN+42.21%1.30%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
AGIOAGIOS PHARMACEUTICALS INC
432.08 MXN0.00%1K0.3421.454B MXN−68.78 MXN+48.66%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ALC/NALCON AG
1287.71 MXN+2.38%2.751K1.17640.518B MXN84.0815.32 MXN−31.12%0.32%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ALGNALIGN TECHNOLOGY INC
3673.44 MXN−2.82%981.93283.574B MXN44.7082.18 MXN−36.95%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3027.70 MXN0.00%1500.29350.12B MXN−72.31 MXN+63.29%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ALT1ALTIMMUNE INC
48.10 MXN−0.82%6.887K13.962.889B MXN−26.77 MXN+30.67%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AMGNAMGEN INC
4549.05 MXN−3.21%380.042.457T MXN18.56245.12 MXN−2.55%3.14%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ATOSATOSSA THERAPEUTICS INC
13.10 MXN−5.89%921.191.685B MXN−4.11 MXN−6.28%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AZN/NASTRAZENECA
DR
1097.00 MXN0.00%40.003.368T MXN33.2832.96 MXN+150.44%2.24%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
AZN1/NASTRAZENECA
2196.58 MXN−5.48%3.069K3.368T MXN33.6365.32 MXN+164.71%2.37%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BANB/NBACHEM HOLDING AG
1741.42 MXN0.00%7080.6094.425B MXN68.4525.44 MXN−15.96%1.18%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BAXBAXTER INTERNATIONAL INC
750.00 MXN0.00%10.00318.766B MXN−10.25 MXN+89.23%3.19%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BAYN/NBAYER AG
763.00 MXN0.00%15.254K15.20569.364B MXN−68.78 MXN−172.76%7.85%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BDXBECTON DICKINSON & CO
4542.11 MXN0.00%2051.481.191T MXN52.4686.58 MXN−28.31%1.53%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BHC/NBAUSCH HEALTH COMPANIES INC
155.00 MXN0.00%10.2543.237B MXN−45.92 MXN−442.74%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
BIIBBIOGEN INC
3900.00 MXN0.00%5405.44569.736B MXN22.25175.31 MXN−55.70%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL
1375.00 MXN0.00%8001.14285.829B MXN103.2913.31 MXN+58.68%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO
949.80 MXN+12.98%690.071.721T MXN13.8268.73 MXN+11.09%4.66%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BNGOBIONANO GENOMICS INC
26.00 MXN−2.84%510.141.014B MXN−121.70 MXN−47.58%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
BNTX/NBIONTECH SE
DR
1680.00 MXN−0.30%200.36404.029B MXN8.37200.62 MXN−77.78%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CABACABALETTA BIO INC
311.20 MXN+18.48%2.5K10.143B MXN−30.05 MXN+16.08%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CNMDCONMED CORP
1883.89 MXN+8.04%6000.3057.058B MXN58.4432.24 MXN0.75%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
COH/NCOCHLEAR LTD
2879.57 MXN0.00%786195.744B MXN55.3052.08 MXN−29.87%1.26%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
COOCOOPER COS INC
5716.11 MXN−1.49%70.01286.291B MXN61.6792.69 MXN−47.60%0.02%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CRSP/NCRISPR THERAPEUTICS AG
1099.90 MXN+4.75%102.3897.045B MXN−78.11 MXN+55.98%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
CVAC/NCUREVAC NV
90.00 MXN0.00%131.4021.29B MXN−26.66 MXN−93.90%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
DHRDANAHER CORP
3800.27 MXN0.00%1.46K2.082.795T MXN27.59137.72 MXN−24.59%0.48%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
DSFIR/NDSM FIRMENICH AG
1937.79 MXN0.00%2.205K430.43B MXN1.86%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
DXCMDEXCOM INC
1743.00 MXN0.00%6000.31749.553B MXN110.7715.73 MXN+41.31%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
EKTAB/NELEKTA
145.92 MXN+2.89%1.869K0.1955.881B MXN31.404.65 MXN−18.40%2.73%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
ELU/NESSILORLUXOTTICA
3201.16 MXN0.00%3650.361.515T MXN32.8397.51 MXN+34.69%1.83%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP
1134.75 MXN−1.76%1.231K0.62703.647B MXN27.8440.76 MXN−12.95%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
FRE/NFRESENIUS SE&CO KGAA
503.12 MXN−4.56%1.113K0.27301.396B MXN55.369.09 MXN−84.14%3.23%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
1195.40 MXN−0.73%1.672K19.13536.27B MXN20.3858.66 MXN0.13%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GILDGILEAD SCIENCES INC
1293.03 MXN0.00%1.8K1.821.605T MXN15.9181.29 MXN+52.47%4.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GLPG/NGALAPAGOS NV
647.25 MXN−8.48%51742.322B MXN−42.85 MXN−2663.72%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
GMAB/NGENMAB AS
5326.90 MXN+5.54%1.299K3.63344.778B MXN33.16160.66 MXN−29.24%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GMEDGLOBUS MED INC
990.00 MXN0.00%3K1.40106.95B MXN36.7326.95 MXN−11.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
GSK1/NGSK PLC
305.05 MXN0.00%40.641K4.381.262T MXN9.6831.53 MXN−58.27%3.93%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC
680.00 MXN0.00%1.537K1.2290.63B MXN20.8232.66 MXN+8.72%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
HOLXHOLOGIC INC
1253.51 MXN−0.92%3.1K2.43289.94B MXN39.3231.88 MXN−69.11%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
IDXXIDEXX LABORATORIES INC
8080.47 MXN−0.49%520.06676.062B MXN47.30170.84 MXN+7.77%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ILMNILLUMINA INC
1773.61 MXN+1.51%10.5K17.63265.069B MXN−124.11 MXN+76.73%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
IMGNIMMUNOGEN INC
268.50 MXN0.00%320.0673.568B MXN−5.22 MXN+68.38%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
INOINOVIO PHARMACEUTICALS INC
6.88 MXN−10.65%1.951K2.871.895B MXN−10.98 MXN+63.03%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC
5450.00 MXN0.00%2300.221.893T MXN73.6374.02 MXN−2.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ITCIINTRA-CELLUAR THERAPIES INC
1020.67 MXN+8.66%2.4K98.291B MXN−28.34 MXN+57.60%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
JNJJOHNSON & JOHNSON
2605.90 MXN+0.23%460.076.311T MXN28.5391.33 MXN−36.95%3.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
KRTXKARUNA THERAPEUTICS INC
3226.17 MXN+3.70%7001.59120.906B MXN−190.50 MXN−26.89%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
14.28 MXN+0.14%4.826M1.0914.545B MXN2.75%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LLYELI LILLY AND COMPANY
10208.11 MXN+0.59%120.039.71T MXN108.1094.43 MXN−29.65%0.74%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LONN/NLONZA GROUP AG
6616.93 MXN−1.55%10.00498.123B MXN22.67291.90 MXN+42.35%1.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MASIMASIMO CORPORATION
1835.00 MXN0.00%20.0084.868B MXN64.4728.46 MXN−53.29%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MDT/NMEDTRONIC PLC
1292.29 MXN0.00%90.001.809T MXN23.2255.65 MXN−12.85%3.48%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MIRMMIRUM PHARMACEUTICALS INC
535.56 MXN+0.88%4.7K0.7825.251B MXN−75.09 MXN−224.64%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MLTX/NMOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS
758.27 MXN−21.83%1.3K45.898B MXN−16.45 MXN+14.23%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
MRKMERCK & CO INC
1750.99 MXN−1.02%700.494.389T MXN55.8031.38 MXN−74.10%2.91%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MRNAMODERNA INC
1365.03 MXN+4.20%1180.24515.402B MXN−162.76 MXN−129.19%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MRVIMARAVAI LIFESCIENCES HLDGS INC
85.00 MXN+4.94%8922.245B MXN26.963.15 MXN−91.28%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
MTDMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
18675.00 MXN0.00%20.00405.722B MXN27.31683.84 MXN−7.18%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NOVOB/NNOVO NORDISK A/S
1760.15 MXN−1.78%340.017.837T MXN25.1270.07 MXN+79.13%1.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
NVAXNOVAVAX INC
99.50 MXN+6.42%7290.9711.769B MXN−111.15 MXN+68.23%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
NVO/NNOVO NORDISK A/S
DR
1776.19 MXN0.00%180.067.857T MXN24.9771.14 MXN+67.05%0.73%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
OCGNOCUGEN INC
6.85 MXN+13.22%930.271.676B MXN−5.65 MXN+20.42%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
OGNORGANON & CO
190.00 MXN−9.52%71939.0849.94B MXN4.7739.84 MXN−50.20%9.91%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PENPENUMBRA INC
3863.24 MXN−1.63%5001.10149.865B MXN213.6418.08 MXN0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PFEPFIZER INC
520.00 MXN+2.29%6980.262.899T MXN16.3931.73 MXN−69.69%5.49%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PODDINSULET CORPORATION
3318.00 MXN+4.88%220.06224.227B MXN113.5429.22 MXN+512.35%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PROK/NPROKIDNEY CORP
29.50 MXN0.00%10K0.047.572B MXN−10.14 MXN−10.69%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PXMDPAXMEDICA INC
15.69 MXN0.00%60K4.3715.75M MXN−379.42 MXN0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
QIA/NQIAGEN NV
700.26 MXN−0.44%4900.79162.127B MXN27.8525.14 MXN−37.98%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
QURE/NUNIQURE N.V.
118.63 MXN−3.95%1005.77B MXN−83.58 MXN−53.81%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
RAREULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC
594.48 MXN0.00%3K1.5554.605B MXN−156.47 MXN+20.30%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS INC
13696.61 MXN−0.76%620.301.509T MXN22.41611.19 MXN−36.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RMDRESMED INC
2671.39 MXN0.00%1170.29395.934B MXN24.93107.15 MXN−0.61%1.16%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ROG/NROCHE HOLDINGS AG
4605.76 MXN+1.27%230.033.759T MXN17.51263.11 MXN−24.83%4.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
ROVI/NLABORATORIOS FARMACEUTOCOS ROVI SA
1039.78 MXN+13.58%8430.5056.412B MXN15.2968.01 MXN+5.34%1.88%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RYTMRHYTHM PHARMACEUTICALS INC
553.07 MXN−2.04%2K0.4032.81B MXN−56.81 MXN+21.49%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SAN1/NSANOFI
1629.20 MXN+1.22%7091.672.044T MXN12.71128.22 MXN+17.87%4.15%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SAVACASSAVA SCIENCES INC
350.00 MXN0.00%10.1715.131B MXN−39.96 MXN−11.23%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
SN1/NSMITH & NEPHEW
215.87 MXN−20.67%26.192K195.468B MXN48.334.47 MXN−65.57%2.96%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SNY/NSANOFI
DR
800.00 MXN−0.25%1790.182.048T MXN13.0961.13 MXN+11.81%2.93%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SOON/NSONOVA HOLDING AG
4941.39 MXN+1.61%1760.56280.235B MXN25.88190.92 MXN−18.76%1.87%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
STMN/NSTRAUMANN HOLDING AG
2661.90 MXN0.00%4170.25377.835B MXN59.1245.02 MXN−6.95%0.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
STVN/NSTEVANATO GROUP S.P.A.
437.47 MXN−7.53%4.116K0.67117.521B MXN42.0610.40 MXN−9.64%0.23%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SWAVSHOCKWAVE MEDICAL INC
2923.13 MXN−21.00%20.00106.526B MXN26.16111.73 MXN+137.78%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SYKSTRYKER CORP
4999.40 MXN+0.29%7500.321.918T MXN42.54117.52 MXN−9.31%1.03%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TAK/NTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
DR
239.70 MXN−0.42%8300.21773.795B MXN31.077.71 MXN−28.17%3.94%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TEVA/NTEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
DR
152.01 MXN+0.67%3.1K43.54188.633B MXN−34.57 MXN−47.06%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC
8474.27 MXN+1.69%7293.963.246T MXN31.86266.00 MXN−25.80%0.28%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
TXG10X GENOMICS INC
732.71 MXN−10.39%1.3K1.9586.169B MXN−33.36 MXN−12.15%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
VRTXVERTEX PHARMACEUTICAL
5992.86 MXN0.00%10.001.546T MXN25.80232.24 MXN−9.08%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ