บริษัทเม็กซิกัน engaged in one sector: Energy Minerals

These บริษัทเม็กซิกัน operate in the same sector, Energy Minerals. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
APAAPA CORPORATION
535.00 MXN+1.90%28.99K17.06159.468B MXN6.3084.97 MXN−59.74%3.23%
มีแรงซื้อ
APAAPA CORPORATION
535.00 MXN+0.10%31.766K3.47159.468B MXN6.3084.97 MXN−59.74%3.23%
มีแรงซื้อ
BP/NBP
DR
610.10 MXN0.00%10.001.702T MXN7.0686.42 MXN4.65%
มีแรงซื้อ
BP/NBP PLC
550.00 MXN181.702T MXN6.3686.42 MXN4.65%
มีแรงซื้อ
CHK1CHESAPEAKE ENERGY CORP
1292.46 MXN0.00%680.01173.364B MXN4.52286.00 MXN−54.28%2.90%
มีแรงซื้อ
CHK1CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION
1329.56 MXN+0.74%90173.364B MXN4.65286.00 MXN−54.28%2.90%
มีแรงซื้อ
CHRDCHORD ENERGY CORPORATION
2625.15 MXN33115.381B MXN5.96440.63 MXN−64.29%3.05%
มีแรงซื้อรุนแรง
CHRDCHORD ENERGY CORPORATION
2822.41 MXN+1.12%50.00115.381B MXN6.41440.63 MXN−64.29%3.05%
มีแรงซื้อรุนแรง
COPCONOCOPHILLIPS
1881.00 MXN0.00%2.7K3.372.2T MXN12.21154.03 MXN−45.71%3.57%
มีแรงซื้อ
COPCONOCOPHILLIPS
1875.03 MXN−0.32%352.2T MXN12.17154.03 MXN−45.71%3.57%
มีแรงซื้อ
CPECALLON PETROLEUM CO
557.00 MXN+3.34%521.5036.59B MXN4.00139.14 MXN−65.36%0.00%
มีแรงซื้อ
CTRACOTERRA ENERGY INC
413.00 MXN0.00%40.00316.243B MXN8.1950.46 MXN−49.14%4.75%
มีแรงซื้อ
CTRACOTERRA ENERGY INC
425.12 MXN−1.64%7K316.243B MXN8.4350.46 MXN−49.14%4.75%
มีแรงซื้อ
CVE/NCENOVUS ENERGY INC
278.82 MXN0.00%2200.17548.837B MXN10.2427.23 MXN−40.57%2.26%
มีแรงซื้อรุนแรง
CVXCHEVRON CORPORATION
2631.00 MXN−0.11%570.124.947T MXN13.65192.76 MXN−45.86%3.92%
มีแรงซื้อ
CVXCHEVRON CORP
2631.00 MXN−0.19%6274.604.947T MXN13.65192.76 MXN−45.86%3.92%
มีแรงซื้อ
DVNDEVON ENERGY CORPORATION
760.80 MXN+2.05%7.225K95.19474.759B MXN7.46101.93 MXN−46.77%6.61%
มีแรงซื้อ
DVNDEVON ENERGY CORP
746.00 MXN+0.40%1.253K1.49474.759B MXN7.32101.93 MXN−46.77%6.61%
มีแรงซื้อ
E/NENI SPA
DR
562.20 MXN+11.93%1150.00871.492B MXN10.7552.32 MXN−67.56%4.50%
มีแรงซื้อ
EC/NECOPETROL SA
DR
203.20 MXN+10.20%2.478K1.84406.458B MXN5.0040.67 MXN−46.92%11.70%
ปานกลาง
EOGEOG RESOURCES INC
1982.86 MXN+0.65%9241.581.126T MXN8.45234.62 MXN−8.56%5.20%
มีแรงซื้อ
EOGEOG RESOURCES INC
1900.50 MXN−0.42%500.211.126T MXN8.10234.62 MXN−8.56%5.20%
มีแรงซื้อ
EQNR/NEQUINOR ASA
480.00 MXN101.286T MXN7.2466.33 MXN−62.44%3.58%
มีแรงซื้อ
EQNR/NEQUINOR ASA
DR
431.28 MXN−11.58%4.122K2.001.286T MXN6.5066.33 MXN−62.44%3.58%
มีแรงซื้อ
FANGDIAMONDBACK ENERGY INC
3069.76 MXN+1.31%2.618K23.23544.015B MXN10.40295.19 MXN−38.57%4.49%
มีแรงซื้อรุนแรง
FANGDIAMONDBACK ENERGY, INC
2820.00 MXN+8.46%30544.015B MXN9.55295.19 MXN−38.57%4.49%
มีแรงซื้อรุนแรง
FEC/NFRONTERA ENERGY CORPORATION
105.00 MXN+5.53%3951.818.606B MXN1.7859.08 MXN−55.85%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
HCCWARRIOR MET COAL INC
1003.30 MXN−2.05%2492.9249.666B MXN6.42156.19 MXN−35.42%0.50%
มีแรงซื้อ
MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION
2720.94 MXN−7.20%9094.161.065T MXN6.88395.57 MXN−29.09%1.87%
มีแรงซื้อ
MPCMARATHON PETROLEUM CORP
2829.00 MXN+0.44%1000.291.065T MXN7.15395.57 MXN−29.09%1.87%
มีแรงซื้อ
MROMARATHON OIL CORPORATION
398.64 MXN0.00%50.05231.47B MXN8.4647.13 MXN−55.11%1.77%
มีแรงซื้อ
MROMARATHON OIL CORPORATION
404.00 MXN−2.65%210.16231.47B MXN8.5747.13 MXN−55.11%1.77%
มีแรงซื้อ
NESTE/NNESTE OYJ
593.47 MXN0.00%7.81K5.42390.304B MXN16.9834.96 MXN−31.88%3.70%
มีแรงซื้อ
NFGNATIONAL FUEL GAS CO
1041.50 MXN0.00%80376.271B MXN12.8481.10 MXN−36.47%4.04%
ปานกลาง
OXY1OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
1026.15 MXN+0.98%1.066K4.31894.167B MXN15.4766.32 MXN−72.52%1.21%
มีแรงซื้อ
OXY1OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
1025.00 MXN+3.78%1070.18894.167B MXN15.4666.32 MXN−72.52%1.21%
มีแรงซื้อ
PARRPAR PACIFIC HOLDINGS, INC
605.00 MXN83039.254B MXN4.04149.61 MXN+54.67%0.00%
มีแรงซื้อ
PBFPBF ENERGY INC
923.55 MXN+7.39%5.001K23.2994.756B MXN3.31279.29 MXN−36.93%1.83%
มีแรงซื้อ
PBFPBF ENERGY INC
878.00 MXN0.00%10.0094.756B MXN3.14279.29 MXN−36.93%1.83%
มีแรงซื้อ
PBR/NPETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
DR
306.99 MXN+0.98%190.031.944T MXN4.2871.80 MXN−31.64%16.08%
มีแรงซื้อ
PBR/NPETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
300.00 MXN−0.66%330.031.944T MXN4.1871.80 MXN−31.64%16.08%
มีแรงซื้อ
PBRA/NPETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
DR
294.00 MXN+0.38%5080.571.944T MXN4.0971.80 MXN−31.64%16.41%
มีแรงซื้อ
PBRA/NPETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
265.81 MXN2981.944T MXN3.7071.80 MXN−31.64%16.41%
มีแรงซื้อ
PRPERMIAN RESOURCES CORPORATION
232.50 MXN0.00%40.22190.799B MXN14.8115.70 MXN−58.31%1.39%
มีแรงซื้อรุนแรง
PSXPHILLIPS 66
2324.98 MXN0.00%570.441.06T MXN8.85262.64 MXN−41.33%2.98%
มีแรงซื้อ
PXDPIONEER NATURAL RESOURCES CO
3965.17 MXN+1.13%2760.28913.787B MXN10.86365.10 MXN−35.41%6.09%
ปานกลาง
REPS/NREPSOL SA
252.58 MXN+3.61%8.7K2.27303.813B MXN4.6953.85 MXN+4.04%4.45%
มีแรงซื้อ
SHEL/NSHELL PLC
545.41 MXN0.00%5.7K1.753.455T MXN11.0849.21 MXN−54.97%4.02%
มีแรงซื้อ
SHEL1/NSHELL PLC
DR
1061.41 MXN0.00%10.003.455T MXN11.0795.85 MXN−56.95%3.89%
มีแรงซื้อ
SHEL1/NSHELL PLC
1100.00 MXN+0.93%63.455T MXN11.4895.85 MXN−56.95%3.89%
มีแรงซื้อ
SUU/NSUNCOR ENERGY INC
539.08 MXN−1.63%2.69K0.85720.845B MXN6.7879.45 MXN−1.05%4.77%
มีแรงซื้อ
SUU/NSUNCOR ENERGY INC
558.59 MXN+2.26%2006.47720.845B MXN7.0379.45 MXN−1.05%4.77%
มีแรงซื้อ
SWNSOUTHWESTERN ENERGY CO
113.00 MXN0.00%1K124.28B MXN1.4080.83 MXN+193.09%0.00%
มีแรงซื้อ
TECK/NTECK RESOURCES LIMITED
668.10 MXN0.00%40.00336.105B MXN12.3953.92 MXN−55.45%0.98%
มีแรงซื้อรุนแรง
TOU/NTOURMALINE OIL CORP
739.23 MXN0.00%3300.14245.058B MXN19.7137.50 MXN−79.06%1.84%
มีแรงซื้อรุนแรง
TTE/NTOTALENERGIES SE
DR
1108.70 MXN+1.66%6300.412.51T MXN7.45148.74 MXN−4.32%4.08%
มีแรงซื้อ
TTEN/NTOTALENERGIES SE
1092.70 MXN1K2.51T MXN7.20151.85 MXN−4.15%4.97%
มีแรงซื้อ
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
600.00 MXN+1.87%3600.0254.693B MXN9.5762.72 MXN+31.88%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
VISTA/AVISTA ENERGY, S.A.B. DE C.V
605.00 MXN+2.72%230.2354.693B MXN9.6562.72 MXN+31.88%0.00%
มีแรงซื้อรุนแรง
VLOVALERO ENERGY CORP
2427.00 MXN0.00%2600.55784.722B MXN5.78420.18 MXN−26.02%3.06%
มีแรงซื้อ
VLOVALERO ENERGY CORP
2390.00 MXN+9.73%220.32784.722B MXN5.69420.18 MXN−26.02%3.06%
มีแรงซื้อ
WDS1/NWOODSIDE ENERGY GROUP LTD
DR
406.00 MXN0.00%2470.17639.871B MXN12.70%
มีแรงซื้อ
XOMEXXON MOBIL CORPORATION
1759.80 MXN+0.55%550.457.01T MXN11.66150.96 MXN−41.72%3.58%
มีแรงซื้อ
XOMEXXON MOBIL CORPORATION
1775.01 MXN+1.14%880.107.01T MXN11.76150.96 MXN−41.72%3.58%
มีแรงซื้อ
YPF/NYPF SOCIEDAD ANONIMA
DR
278.00 MXN0.00%40.02150.835B MXN6.9540.00 MXN−60.61%0.00%
ปานกลาง