หุ้นเคนยา ความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของตลาดนำมาซึ่งความเสี่ยงซึ่งเทรดเดอร์จำนวนมากคาดหวังผลกำไร หุ้นเคนยา ในรายชื่อด้านล่างมีความผันผวนมากที่สุดในตลาด ถูกจัดเรียงตามความผันผวนรายวันและมาพร้อมกับตัวชี้วัดที่สำคัญ
สัญลักษณ์
ความผันผวน
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
SLAMSANLAM KENYA PLC
16.61%5.90 KES−4.84%5000.60918.72 M KES−1.12 KES+59.81%0.00%การเงิน
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
15.22%2.31 KES−7.60%154.2 K81.59667.478 M KES−2.44 KES−496.09%0.00%บริการผู้บริโภค
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
12.00%114.00 KES−9.52%3 K0.0349.316 B KES3.7130.75 KES11.02%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
11.11%1.29 KES−0.77%3.6 K0.23268.8 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SMERSAMEER AFRICA PLC
10.84%2.25 KES0.00%17.3 K0.83626.27 M KES13.240.17 KES−78.23%0.00%การเงิน
EGADEAAGADS LTD
10.73%11.65 KES−9.69%1.3 K1.09414.825 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NMGNATION MEDIA GROUP
10.00%20.00 KES−9.09%1.6 K0.034.186 B KES−1.10 KES−146.39%6.82%บริการผู้บริโภค
HFCKHF GROUP LTD
9.73%4.12 KES−6.36%25 K0.441.665 B KES4.081.01 KES+46.15%0.00%การเงิน
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
9.73%8.80 KES+2.33%27.7 K0.775.776 B KES6.91%การเงิน
TCLTRANSCENTURY LTD
9.43%0.58 KES0.00%88.2 K0.99206.362 M KESการผลิตของผู้ผลิต
SCANWPP SCANGROUP LTD
8.57%2.28 KES0.00%18.7 K0.95929.135 M KES7.390.31 KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์
KEGNKENGEN LTD
7.21%2.30 KES+4.55%547 K1.3014.508 B KES3.210.72 KES13.64%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BKGBK GROUP PLC
6.25%33.50 KES−1.47%8.6 K6.14การเงิน
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
5.56%0.19 KES0.00%5.1 K0.4469.342 M KES0.00%การค้าปลีก
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
5.45%5.80 KES+5.45%7 K2.052.946 B KES0.00%การเงิน
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
5.42%5.60 KES0.00%23.9 K0.4414.132 B KES4.341.29 KES+4410.49%0.00%การเงิน
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
5.10%1.58 KES0.00%164 K0.683.122 B KES0.00%สาธารณูปโภค
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
4.94%47.65 KES+0.11%15.6 K0.3417.422 B KES1.56%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
4.70%160.00 KES+3.56%54.1 K0.61121.734 B KES14.9110.73 KES−28.99%1.78%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
4.59%2.03 KES+1.50%22.9 K0.025.6 B KES10.00%การเงิน
BOCBOC LTD - KENYA
4.57%93.00 KES+4.79%1000.111.733 B KES6.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
4.35%230.00 KES+4.55%7 K7.371.848 B KES4.3253.23 KES+817.31%14.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SASNSASINI LTD
4.10%19.75 KES+3.95%1.6 K0.214.333 B KES11.581.71 KES−55.22%7.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
4.00%12.70 KES+1.60%501.6 K0.4474.806 B KES3.193.99 KES11.76%การเงิน
มีแรงซื้อ
ABSAABSA BANK KENYA PLC
3.91%13.20 KES+1.54%1.088 M3.5170.338 B KES4.383.01 KES10.42%การเงิน
มีแรงซื้อ
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
3.89%46.50 KES+3.33%3.851 M3.12169.249 B KES4.1811.12 KES8.92%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SCOMSAFARICOM LTD
3.71%18.05 KES+1.69%5.744 M2.02689.375 B KES11.501.57 KES−10.66%6.72%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
3.48%2.38 KES+3.48%1.3 K0.033.114 B KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NCBANCBA GROUP PLC
3.40%38.25 KES−0.65%13.9 K0.5463.1 B KES2.9413.02 KES10.44%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
2.78%180.25 KES−2.57%6.1 K0.3469.904 B KES4.9236.62 KES15.68%การเงิน
ปานกลาง
UMMEUMEME LTD
2.24%15.75 KES−0.94%10.3 K1.0026.001 B KES5.22%สาธารณูปโภค
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.23%2.27 KES−0.87%62.1 K0.515.885 B KES3.980.57 KES+123.00%5.78%การเงิน
ปานกลาง
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
2.14%21.00 KES0.00%3.4 K0.7612.811 B KES4.694.48 KES+2.97%6.44%การค้าปลีก
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
2.13%23.50 KES−2.08%4000.161.925 B KES3.33%บริการการกระจายสินค้า
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
1.81%13.80 KES+1.85%2000.182.505 B KES0.00%บริการผู้บริโภค
KCBKCB GROUP LTD
1.56%32.10 KES−1.23%431 K0.35102.349 B KES2.5712.47 KES6.28%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
1.45%2.75 KES−1.43%6 K0.19111.6 M KES4.510.61 KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CABLE.A.CABLES LTD
1.01%0.99 KES−1.00%4000.02253.125 M KES−0.81 KES−15.84%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
0.60%16.80 KES−0.59%6.4 K0.674.282 B KES4.813.49 KES+57.32%10.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
0.57%177.00 KES+0.57%1.7 K0.3112.755 B KES5.11%การเงิน
ปานกลาง
IMHI&M HOLDINGS PLC
0.55%18.10 KES0.00%25.9 K0.7229.931 B KES2.377.63 KES14.09%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
0.33%5.98 KES−0.33%74 K2.431.557 B KES84.580.07 KES−86.15%3.33%การเงิน
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
0.24%410.00 KES0.00%17.8 K0.9540.75 B KES7.3655.68 KES−14.12%13.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
0.20%50.00 KES0.00%203.7 K1.9213.98 B KES2.0324.60 KES10.00%การเงิน
ปานกลาง
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.00%0.35 KES0.00%202 K4.58141.839 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
0.00%19.50 KES0.00%1000.23250.928 M KES0.00%บริการการกระจายสินค้า
XPRSEXPRESS KENYA LTD
0.00%3.04 KES0.00%2.2 K0.16135.501 M KES−2.17 KES−24.77%0.00%ระบบขนส่ง
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
0.00%1.20 KES0.00%1.6 K0.77213.664 M KES−0.42 KES−172.93%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
0.00%36.60 KES0.00%1000.055.21 B KES−0.20 KES−103.75%10.93%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ