บริษัท เคนยา with the most cash on hand

ปริมาณเงินสดรวมที่ธุรกิจสามารถใช้จ่ายได้อาจถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ บริษัท เคนยา ที่มีเงินสดในมือมากที่สุดจะถูกรวบรวมไว้ด้านล่างพร้อมสถิติที่สำคัญทั้งหมด
สัญลักษณ์
เงินสดในมือ
ไตรมาสบัญชี
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SCOMSAFARICOM LTD
21.13B KES13.60 KES+1.12%1.802M0.23530.898B KES8.561.59 KES−13.55%8.96%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
13.514B KES110.00 KES0.00%88.9K1.2684.505B KES10.2510.73 KES−28.99%5.13%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
13.275B KES17.80 KES+7.23%1.7K0.9910.986B KES4.533.93 KES−36.01%7.51%การค้าปลีก
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
5.66B KES40.00 KES+1.14%3.9K0.5414.537B KES73.690.54 KES−83.36%1.87%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
HFCKHF GROUP LTD
3.301B KES4.20 KES+12.90%26.9K1.271.592B KES3.671.14 KES+1053.93%0.00%การเงิน
UMMEUMEME LTD
1.629B KES14.50 KES+0.69%3.2K0.0224.64B KES6.312.30 KES+77.05%21.98%สาธารณูปโภค
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
1.024B KES225.00 KES+7.14%2000.203.94B KES17.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SASNSASINI LTD
873.436M KES20.00 KES0.00%1K1.234.561B KES8.302.41 KES−3.20%5.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
614.607M KES15.00 KES0.00%5.3K0.092.714B KES10.321.45 KES0.00%บริการผู้บริโภค
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
549.563M KES232.00 KES0.00%6001.001.815B KES4.3653.23 KES+817.31%15.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
531.53M KES6.10 KES0.00%4.9K0.571.588B KES37.060.16 KES−68.28%3.27%การเงิน
UNGAUNGA GROUP LTD
493.684M KES15.40 KES−9.94%1K1.851.17B KES−8.41 KES−455.25%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
372.112M KES16.00 KES0.00%2.4K0.274.065B KES5.003.20 KES+96.58%10.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KUKZKAKUZI LTD
239.675M KES365.00 KES−5.19%4000.677.203B KES11.5031.74 KES+14.37%6.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
83.075M KES2.20 KES0.00%37.2K3.17599.368M KES−2.10 KES−7753.65%0.00%บริการผู้บริโภค
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
61.332M KES3.45 KES0.00%5000.45138M KES5.660.61 KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
10.186M KES2.39 KES+3.91%2.4K0.333.141B KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
XPRSEXPRESS KENYA LTD
7K KES3.20 KES−9.86%1000.14152.677M KES−1.90 KES−104.59%0.00%ระบบขนส่ง
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
110.25 KES−4.13%18K10.1745.363B KES3.8528.62 KES11.98%การเงิน
ปานกลาง
KEGNKENGEN LTD
2.00 KES0.00%772.4K0.3413.189B KES15.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
TCLTRANSCENTURY LTD
0.52 KES+1.96%13.7K0.47187.601M KESการผลิตของผู้ผลิต
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.15 KES−2.27%1000.03598.436M KES10.520.20 KES−77.83%0.00%การเงิน
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
5.10 KES−1.92%306.4K19.282.946B KES0.00%การเงิน
ABSAABSA BANK KENYA PLC
12.70 KES+4.96%154.3K0.4866.536B KES4.262.98 KES11.02%การเงิน
มีแรงซื้อ
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.09 KES0.00%8.3K0.085.414B KES3.840.54 KES+377.02%6.28%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BKGBK GROUP PLC
32.00 KES−13.51%52.2K81.56การเงิน
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
180.00 KES0.00%5000.0613.045B KES5.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
40.85 KES−1.57%11.021M12.92154.721B KES3.3412.22 KES9.76%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
9.00 KES−4.26%1000.12810M KES0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SGLSTANDARD GROUP LTD
6.84 KES0.00%1.2K2.07559.046M KES−7.93 KES−409.09%0.00%บริการผู้บริโภค
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
19.50 KES0.00%1000.23250.928M KES0.00%บริการการกระจายสินค้า
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
47.00 KES0.00%41.9K1.1612.722B KES2.0822.56 KES10.99%การเงิน
มีแรงซื้อ
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
26.00 KES0.00%1000.102.085B KES3.08%บริการการกระจายสินค้า
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
164.00 KES0.00%20.3K2.3961.969B KES4.5735.88 KES13.41%การเงิน
ปานกลาง
CABLE.A.CABLES LTD
0.99 KES+5.32%9.8K0.29243M KES−1.04 KES−138.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SLAMSANLAM KENYA PLC
6.96 KES+7.08%1000.071.002B KES29.230.24 KES0.00%การเงิน
KCBKCB GROUP LTD
20.50 KES0.00%1.518M2.1965.876B KES1.6412.47 KES9.76%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.84 KES0.00%25.1K0.625.869B KES6.80%การเงิน
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.12 KES−3.64%22K0.19950.743M KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
415.00 KES+3.75%3000.0941.475B KES7.4555.68 KES−14.12%13.74%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
12.50 KES−2.34%328.3K1.2875.687B KES3.143.99 KES11.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NMGNATION MEDIA GROUP
20.00 KES−4.53%2.2K0.053.806B KES7.50%บริการผู้บริโภค
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.33 KES0.00%26.6K1.31133.734M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
36.50 KES−8.75%3000.015.196B KES9.074.03 KES+43.48%10.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EGADEAAGADS LTD
13.20 KES+1.54%2K2.00424.472M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BOCBOC LTD - KENYA
75.00 KES−8.54%1000.001.464B KES9.198.16 KES+27.06%8.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.90 KES−4.04%82.9K1.725.488B KES1.441.32 KES+93.40%10.20%การเงิน
IMHI&M HOLDINGS PLC
18.90 KES+2.16%2.9K0.0331.171B KES2.577.35 KES11.94%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.60 KES0.00%336.8K0.353.142B KES−1.64 KES−314.83%0.00%สาธารณูปโภค
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.20 KES−14.29%4.8K1.04289.8M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.19 KES0.00%13K0.6069.342M KES0.00%การค้าปลีก
NCBANCBA GROUP PLC
37.75 KES+0.67%20.6K1.2861.947B KES3.969.53 KES10.64%การเงิน
มีแรงซื้อ
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
4.68 KES−0.43%15.4K1.6211.936B KES4.431.06 KES0.00%การเงิน
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.14 KES0.00%4.1K2.53202.981M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต