ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัท เคนยา ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัท เคนยา ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SCOMSAFARICOM LTD
62.269B KES13.40 KES−1.47%13.61M2.24540.802B KES8.441.59 KES−13.55%8.79%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
44.894B KES40.95 KES+2.38%2.994M1.40150.381B KES3.3512.22 KES10.04%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KCBKCB GROUP LTD
40.613B KES20.50 KES0.00%4.675M3.6065.394B KES1.6412.47 KES9.83%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
21.83B KES13.00 KES0.00%598.4K1.6676.273B KES3.263.99 KES11.54%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ABSAABSA BANK KENYA PLC
14.587B KES12.65 KES+0.80%160.2K0.6468.166B KES4.252.98 KES10.76%การเงิน
มีแรงซื้อ
NCBANCBA GROUP PLC
13.865B KES39.45 KES+3.82%82.8K3.6563.43B KES4.149.53 KES10.39%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
12.058B KES163.00 KES−0.61%5.9K0.7261.969B KES4.5435.88 KES13.41%การเงิน
ปานกลาง
IMHI&M HOLDINGS PLC
11.193B KES18.90 KES+0.53%10K0.1430.923B KES2.577.35 KES12.03%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
9.857B KES107.75 KES+2.62%6.5K0.3184.899B KES10.0410.73 KES−28.99%5.10%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
9.06B KES115.00 KES+5.50%4000.0343.189B KES4.0228.62 KES12.59%การเงิน
ปานกลาง
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
6.387B KES180.00 KES0.00%5000.0613.045B KES5.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
6.061B KES48.80 KES+3.83%1K0.0913.141B KES2.1622.56 KES10.64%การเงิน
มีแรงซื้อ
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
5.568B KES410.00 KES+0.74%5.5K1.6040.8B KES7.3655.68 KES−14.12%13.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
UMMEUMEME LTD
4.948B KES13.05 KES−10.00%88.6K1.5724.64B KES5.682.30 KES+77.05%21.98%สาธารณูปโภค
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
3.618B KES1.96 KES−2.00%18.2K0.375.572B KES1.491.32 KES+93.40%10.05%การเงิน
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
2.444B KES18.00 KES+0.28%4000.1910.734B KES4.593.93 KES−36.01%7.68%การค้าปลีก
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
1.596B KES4.83 KES+2.77%40.3K3.8612.138B KES4.571.06 KES0.00%การเงิน
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
1.058B KES2.08 KES+4.00%26.6K0.245.283B KES3.820.54 KES+377.02%6.44%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KUKZKAKUZI LTD
845.804M KES365.00 KES−5.19%4000.677.203B KES11.5031.74 KES+14.37%6.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
824.015M KES36.50 KES0.00%1000.005.196B KES9.074.03 KES+43.48%10.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
816.013M KES15.95 KES+0.31%1.2K0.264.065B KES4.983.20 KES+96.58%10.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
686.12M KES26.00 KES−9.09%3.2K3.812.097B KES3.06%บริการการกระจายสินค้า
SASNSASINI LTD
549.628M KES20.00 KES0.00%4000.474.903B KES8.302.41 KES−3.20%4.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
337.587M KES15.00 KES0.00%5.3K0.092.714B KES10.321.45 KES0.00%บริการผู้บริโภค
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
333.86M KES5.10 KES−1.92%306.4K19.282.946B KES0.00%การเงิน
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
314.51M KES230.00 KES−0.86%2000.311.807B KES4.3253.23 KES+817.31%15.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HFCKHF GROUP LTD
265.57M KES4.35 KES+0.69%372.8K18.901.658B KES3.801.14 KES+1053.93%0.00%การเงิน
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
204M KES43.40 KES+5.34%4.1K0.8914.918B KES79.960.54 KES−83.36%1.82%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
BOCBOC LTD - KENYA
147.992M KES80.00 KES0.00%19.6K0.381.562B KES9.818.16 KES+27.06%7.56%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SMERSAMEER AFRICA PLC
100.264M KES2.10 KES−2.33%2K0.56584.519M KES10.280.20 KES−77.83%0.00%การเงิน
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
22.018M KES3.40 KES−1.45%1000.10138M KES5.580.61 KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
13.876M KES5.90 KES−3.28%9.6K1.061.583B KES35.840.16 KES−68.28%3.28%การเงิน
EGADEAAGADS LTD
10.884M KES13.60 KES+3.03%2000.17437.335M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SLAMSANLAM KENYA PLC
−11.357M KES6.94 KES−0.29%2000.17999.36M KES29.150.24 KES0.00%การเงิน
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
−50.866M KES1.27 KES−8.63%2.4K0.71289.8M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
XPRSEXPRESS KENYA LTD
−81.129M KES3.50 KES+9.38%1K1.43166.99M KES−1.90 KES−104.59%0.00%ระบบขนส่ง
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
−214.972M KES1.15 KES0.00%3.9K3.10202.981M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CABLE.A.CABLES LTD
−258.256M KES1.05 KES+5.00%11.1K0.30250.594M KES−1.04 KES−138.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
−570.111M KES2.25 KES0.00%18.8K1.14612.99M KES−2.44 KES−496.09%0.00%บริการผู้บริโภค
UNGAUNGA GROUP LTD
−636.517M KES15.65 KES+1.29%1000.161.185B KES−8.41 KES−455.25%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SGLSTANDARD GROUP LTD
−821.02M KES6.48 KES0.00%6000.87529.622M KES−7.93 KES−409.09%0.00%บริการผู้บริโภค
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
−3.193B KES1.69 KES+0.60%507K0.603.239B KES−1.64 KES−314.83%0.00%สาธารณูปโภค
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
9.00 KES0.00%1000.14810M KES0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.19 KES+5.56%9.7K0.3469.342M KES0.00%การค้าปลีก
NMGNATION MEDIA GROUP
20.00 KES0.00%15.9K0.373.873B KES7.37%บริการผู้บริโภค
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.33 KES0.00%14K0.91133.734M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.14 KES0.00%8000.132.897B KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TCLTRANSCENTURY LTD
0.43 KES−17.31%100.4K1.88168.841M KESการผลิตของผู้ผลิต
BKGBK GROUP PLC
32.00 KES0.00%7.4K0.62การเงิน
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
225.00 KES−4.15%4000.473.94B KES17.78%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KEGNKENGEN LTD
2.00 KES0.00%929.3K0.3913.189B KES15.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.35 KES0.00%1K0.091.02B KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.68 KES−1.81%28K0.835.869B KES6.80%การเงิน