ตลาดหุ้นเคนยา

หุ้นเคนยา ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัท เคนยา สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
SCOMSAFARICOM LTD
69.648BKES24.50KES1.03%0.25KES
มีแรงซื้อ
1.747M42.799M970.671BKES14.581.66KES5.852Kการสื่อสาร
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
39.175BKES45.75KES0.00%0.00KES
ปานกลาง
34.9K1.597M172.834BKES3.7412.24KESการเงิน
KCBKCB GROUP LTD
34.092BKES38.20KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
1.038M39.663M122.754BKES3.1212.25KES8.538Kการเงิน
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
16.729BKES12.50KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
112.1K1.401M73.046BKES3.543.53KES4.628Kการเงิน
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
11.857BKES176.00KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
6K1.056M140.251BKES8.9019.77KESบริการการกระจายสินค้า
ABSAABSA BANK KENYA PLC
10.87BKES12.30KES0.00%0.00KES
ปานกลาง
145.1K1.785M67.351BKES5.762.13KESการเงิน
NCBANCBA GROUP PLC
10.299BKES35.00KES2.94%1.00KES
ปานกลาง
140.7K4.925M58.487BKES4.188.14KESการเงิน
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
9.044BKES157.00KES−0.63%−1.00KES
มีแรงซื้อ
125.2K19.656M59.702BKES5.2430.18KES1.12Kการเงิน
IMHI&M HOLDINGS PLC
8.131BKES17.15KES−0.58%−0.10KES
มีแรงซื้อ
1.3K22.295K28.36BKES3.005.74KESการเงิน
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
6.514BKES190.00KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
800152K13.462BKES2.5674.15KESการเงิน
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
6.483BKES445.00KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
52.3K23.274M44.5BKES6.6367.10KESสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
UMMEUMEME LTD
4.462BKES9.50KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
3.9K37.05K16.534BKES2.933.01KES1.564Kสาธารณูปโภค
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
3.908BKES49.05KES−1.90%−0.95KES
มีแรงขายรุนแรง
182K8.927M13.952BKES2.9017.27KES2.156Kการเงิน
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
3.504BKES1.55KES0.00%0.00KES
ปานกลาง
649.9K1.007M2.966BKES0.861.80KESสาธารณูปโภค
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
2.968BKES1.80KES2.86%0.05KES
มีแรงขาย
24.2K43.56K4.956BKES1.501.17KESการเงิน
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
2.739BKES22.80KES2.70%0.60KES
มีแรงขาย
50011.4K14.826BKES7.632.91KESการค้าปลีก
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
1.301BKES28.50KES−3.39%−1.00KES
มีแรงขายรุนแรง
2.8K79.8K10.562BKES822แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
887.243MKES35.50KES−1.39%−0.50KES
มีแรงขาย
80028.4K2.759BKESบริการการกระจายสินค้า
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
731.23MKES35.20KES−8.57%−3.30KES
มีแรงขายรุนแรง
1K35.2K5.011BKESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
589.38MKES2.00KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
87.5K175K5.231BKES6.660.30KES573การเงิน
SASNSASINI LTD
567.844MKES23.00KES6.98%1.50KES
มีแรงซื้อรุนแรง
1002.3K5.245BKESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
510.265MKES165.00KES−5.71%−10.00KES
มีแรงซื้อ
20033K2.89BKES4.0942.79KESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
130.525MKES6.70KES1.52%0.10KES
ปานกลาง
5.8K38.86K1.739BKES18.000.37KES44การเงิน
BOCBOC LTD - KENYA
108.349MKES70.00KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
2K140K1.367BKES12.525.59KESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
80.157MKES4.98KES−0.40%−0.02KES
มีแรงขาย
15.1K75.198K2.464BKES737การเงิน
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
46.222MKES5.02KES0.40%0.02KES
มีแรงขาย
31.3K157.126K12.87BKES34.720.14KES845การเงิน
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
−34.691MKES0.65KES−5.80%−0.04KES
มีแรงขายรุนแรง
1.1K715144.9MKESการผลิตของผู้ผลิต
CABLE.A.CABLES LTD
−266.252MKES0.91KES−9.00%−0.09KES
มีแรงขาย
12.4K11.284K240.469MKESการผลิตของผู้ผลิต
HAFRHOME AFRIKA LTD
−291.304MKES0.34KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
9K3.06K137.787MKESสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SLAMSANLAM KENYA PLC
−401.289MKES8.34KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
1.4K11.676K1.201BKES−2.41KESการเงิน
HFCKHF GROUP LTD
−593.291MKES3.21KES−10.83%−0.39KES
มีแรงขาย
4K12.84K1.246BKES464การเงิน
TCLTRANSCENTURY LTD
1.27KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
1.8K2.286K476.507MKESการผลิตของผู้ผลิต
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.30KES−3.36%−0.08KES
ปานกลาง
72.5K166.75K640.188MKESการเงิน
KEGNKENGEN LTD
2.85KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
116K330.6K18.794BKESสาธารณูปโภค
NMGNATION MEDIA GROUP
15.00KES−0.33%−0.05KES
มีแรงขาย
9.4K141K2.854BKESบริการผู้บริโภค
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.21KES5.00%0.01KES
มีแรงขาย
9.6K2.016K76.642MKESการค้าปลีก
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
12.30KES−0.40%−0.05KES
มีแรงขาย
31K381.3K3.122BKESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.05KES0.00%0.00KES
ปานกลาง
1.4K1.47K186.956MKESการผลิตของผู้ผลิต
XPRSEXPRESS KENYA LTD
4.40KES−3.30%−0.15KES
มีแรงซื้อ
3001.32K209.931MKESระบบขนส่ง
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
15.00KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
6009K193.022MKESบริการการกระจายสินค้า
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.40KES−1.18%−0.10KES
มีแรงขาย
66.6K559.44K5.816BKESการเงิน
SCANWPP SCANGROUP LTD
3.00KES3.45%0.10KES
มีแรงขาย
2.6K7.8K1.296BKESบริการเชิงพาณิชย์
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
3.50KES−1.41%−0.05KES
มีแรงขาย
3.3K11.55K4.738BKESสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร