บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

1
หุ้น
1.292B
เงินทุนของตลาด
6.400K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−1.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
−23.33%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.99 KES0.00%0.00 KES
ปานกลาง
15.6K46.644K KES1.292B KES