การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

4
หุ้น
941.944M
เงินทุนของตลาด
9.568K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.97%
เปลี่ยนแปลง
−2.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.14%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.48%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
CABLE.A.CABLES LTD
0.89 KES4.71%0.04 KES
มีแรงซื้อ
200178 KES215.156M KES
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
0.66 KES1.54%0.01 KES
ปานกลาง
7.3K4.818K KES136.5M KES
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.29 KES0.00%0.00 KES
มีแรงซื้อ
200258 KES229.689M KES
TCLTRANSCENTURY LTD
1.05 KES0.00%0.00 KES
ปานกลาง
700735 KES375.203M KES