บริษัท เคนยา ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัท เคนยา ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
KCBKCB GROUP LTD
9.194 K30.00 KES+3.45%6.264 M2.9095.761 B KES2.4112.47 KES6.71%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SCOMSAFARICOM LTD
5.707 K16.30 KES+0.62%45.4 K0.01643.812 B KES10.261.59 KES−13.55%7.20%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
4.864 K13.90 KES−2.11%151.9 K0.6681.847 B KES3.493.99 KES10.75%การเงิน
มีแรงซื้อ
KEGNKENGEN LTD
2.593 K2.28 KES0.00%873.2 K1.5315.036 B KES3.190.72 KES13.16%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
UMMEUMEME LTD
2.301 K15.60 KES+0.65%1000.0125.927 B KES5.27%สาธารณูปโภค
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
2.264 K19.95 KES+6.68%2000.073.653 B KES0.00%บริการผู้บริโภค
NMGNATION MEDIA GROUP
1.253 K20.50 KES+2.50%2000.003.806 B KES7.50%บริการผู้บริโภค
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
850191.00 KES+4.95%1000.0413.842 B KES4.71%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
6482.25 KES−2.17%2.2 K0.046.173 B KES5.51%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
4887.10 KES0.00%6000.65639 M KES−14.17 KES+53.95%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SLAMSANLAM KENYA PLC
1726.60 KES+11.11%1000.05864 M KES0.00%การเงิน
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
7617.00 KES0.00%5 K0.554.332 B KES4.873.49 KES+57.32%10.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
6.00 KES0.00%1000.001.557 B KES84.870.07 KES−86.15%3.33%การเงิน
SASNSASINI LTD
21.00 KES+6.06%6000.234.652 B KES8.712.41 KES−3.20%7.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NCBANCBA GROUP PLC
45.00 KES+2.62%1000.0072.573 B KES3.4613.02 KES9.08%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ABSAABSA BANK KENYA PLC
13.00 KES0.00%10.4 K0.0268.709 B KES10.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
41.45 KES−1.19%99.3 K0.15157.74 B KES3.7311.12 KES9.57%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
IMHI&M HOLDINGS PLC
17.30 KES−1.14%16.3 K0.0928.69 B KES2.277.63 KES12.97%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.00 KES−4.76%51.6 K5.80567.819 M KES0.00%การเงิน
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
5.50 KES−3.51%33.5 K0.4214.535 B KES4.261.29 KES+4410.49%0.00%การเงิน
CABLE.A.CABLES LTD
1.00 KES0.00%4 K0.20245.531 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
45.80 KES+2.46%5.9 K0.0816.515 B KES1.65%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
168.25 KES+0.15%1.3 K0.0362.253 B KES4.6536.17 KES13.35%การเงิน
ปานกลาง
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
5.10 KES0.00%25.3 K9.042.732 B KES0.00%การเงิน
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
2.40 KES+4.35%2000.04653.856 M KES−2.44 KES−496.09%0.00%บริการผู้บริโภค
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.90 KES0.00%85.2 K0.505.488 B KES10.20%การเงิน
XPRSEXPRESS KENYA LTD
3.50 KES0.00%2.9 K0.70166.99 M KES0.00%ระบบขนส่ง
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
38.95 KES+1.30%3000.165.538 B KES10.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.20 KES0.00%6000.19213.664 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
BOCBOC LTD - KENYA
67.00 KES−2.19%2.6 K3.561.308 B KES9.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
115.25 KES−0.65%10.5 K0.1545.758 B KES3.7530.75 KES11.88%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LIMTLIMURU TEA LTD
380.00 KES0.00%2000.05912 M KES0.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.20 KES+5.26%2 K0.1472.992 M KES0.00%การค้าปลีก
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
28.50 KES0.00%1000.182.286 B KES2.81%บริการการกระจายสินค้า
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.61 KES0.00%81.4 K0.143.064 B KES0.00%สาธารณูปโภค
SCANWPP SCANGROUP LTD
1.98 KES−13.91%281.5 K2.56950.743 M KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.15 KES−2.71%25 K4.442.992 B KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
410.00 KES0.00%1.5 K0.0941.2 B KES7.3655.68 KES−14.12%13.84%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
EGADEAAGADS LTD
12.00 KES−4.00%1.8 K1.33385.884 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.33 KES−8.33%1000.00145.892 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
156.00 KES+0.65%37.9 K0.16122.719 B KES14.5410.73 KES−28.99%1.77%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
3.43 KES−9.74%1000.04137.2 M KES5.630.61 KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
49.50 KES−1.00%4.5 K0.0713.98 B KES2.0124.60 KES10.00%การเงิน
ปานกลาง
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.27 KES+4.10%4.5 K1.30266.7 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
18.00 KES0.00%1 K0.3011.332 B KES7.28%การค้าปลีก
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.76 KES+3.06%24.6 K0.205.656 B KES7.06%การเงิน
UNGAUNGA GROUP LTD
15.00 KES+3.45%2000.071.128 B KES−10.18 KES−686.36%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HFCKHF GROUP LTD
3.73 KES−9.02%5000.011.435 B KES0.00%การเงิน
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
233.50 KES−0.21%1000.141.827 B KES4.3953.23 KES+817.31%14.99%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
245.00 KES+6.06%3000.204.133 B KES16.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TCLTRANSCENTURY LTD
0.65 KES−7.14%2.6 K0.02262.642 M KESการผลิตของผู้ผลิต
SGLSTANDARD GROUP LTD
6.50 KES−4.13%2000.12554.142 M KES0.00%บริการผู้บริโภค