ตลาดหุ้นเคนยา

มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด บริษัท เคนยา

มูลค่าตามราคาตลาดหมายถึงมูลค่ารวมของบริษัทเมื่อคุณรวมหุ้นคงค้างทั้งหมดเข้าด้วยกัน และคุณไม่สามารถรวมกันได้มากกว่าองค์กรเหล่านี้ ในรายการด้านล่าง คุณจะพบยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้: ตลาดหุ้นเคนยา ยักษ์ใหญ่แห่งความพยายามทางเศรษฐกิจ — หลังคาอันตระหง่านของธุรกิจ ซึ่งเต็มไปด้วยกำไรทอง นี่คือ บริษัท เคนยา ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด

ทิกเกอร์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
SCOMSAFARICOM LTD
970.671BKES24.50KES1.03%0.25KES
มีแรงซื้อ
1.747M42.799M14.581.66KES5.852Kการสื่อสาร
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
172.834BKES45.75KES0.00%0.00KES
ปานกลาง
34.9K1.597M3.7412.24KESการเงิน
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
140.251BKES176.00KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
6K1.056M8.9019.77KESบริการการกระจายสินค้า
KCBKCB GROUP LTD
122.754BKES38.20KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
1.038M39.663M3.1212.25KES8.538Kการเงิน
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
73.046BKES12.50KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
112.1K1.401M3.543.53KES4.628Kการเงิน
ABSAABSA BANK KENYA PLC
67.351BKES12.30KES0.00%0.00KES
ปานกลาง
145.1K1.785M5.762.13KESการเงิน
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
59.702BKES157.00KES−0.63%−1.00KES
มีแรงซื้อ
125.2K19.656M5.2430.18KES1.12Kการเงิน
NCBANCBA GROUP PLC
58.487BKES35.00KES2.94%1.00KES
ปานกลาง
140.7K4.925M4.188.14KESการเงิน
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
44.5BKES445.00KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
52.3K23.274M6.6367.10KESสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IMHI&M HOLDINGS PLC
28.36BKES17.15KES−0.58%−0.10KES
มีแรงซื้อ
1.3K22.295K3.005.74KESการเงิน
KEGNKENGEN LTD
18.794BKES2.85KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
116K330.6Kสาธารณูปโภค
UMMEUMEME LTD
16.534BKES9.50KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
3.9K37.05K2.933.01KES1.564Kสาธารณูปโภค
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
14.826BKES22.80KES2.70%0.60KES
มีแรงขาย
50011.4K7.632.91KESการค้าปลีก
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
13.952BKES49.05KES−1.90%−0.95KES
มีแรงขายรุนแรง
182K8.927M2.9017.27KES2.156Kการเงิน
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
13.462BKES190.00KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
800152K2.5674.15KESการเงิน
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
12.87BKES5.02KES0.40%0.02KES
มีแรงขาย
31.3K157.126K34.720.14KES845การเงิน
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
10.562BKES28.50KES−3.39%−1.00KES
มีแรงขายรุนแรง
2.8K79.8K822แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
5.816BKES8.40KES−1.18%−0.10KES
มีแรงขาย
66.6K559.44Kการเงิน
SASNSASINI LTD
5.245BKES23.00KES6.98%1.50KES
มีแรงซื้อรุนแรง
1002.3Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
5.231BKES2.00KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
87.5K175K6.660.30KES573การเงิน
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
5.011BKES35.20KES−8.57%−3.30KES
มีแรงขายรุนแรง
1K35.2Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
4.956BKES1.80KES2.86%0.05KES
มีแรงขาย
24.2K43.56K1.501.17KESการเงิน
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
4.738BKES3.50KES−1.41%−0.05KES
มีแรงขาย
3.3K11.55Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
3.122BKES12.30KES−0.40%−0.05KES
มีแรงขาย
31K381.3Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
2.966BKES1.55KES0.00%0.00KES
ปานกลาง
649.9K1.007M0.861.80KESสาธารณูปโภค
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
2.89BKES165.00KES−5.71%−10.00KES
มีแรงซื้อ
20033K4.0942.79KESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NMGNATION MEDIA GROUP
2.854BKES15.00KES−0.33%−0.05KES
มีแรงขาย
9.4K141Kบริการผู้บริโภค
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
2.759BKES35.50KES−1.39%−0.50KES
มีแรงขาย
80028.4Kบริการการกระจายสินค้า
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
2.464BKES4.98KES−0.40%−0.02KES
มีแรงขาย
15.1K75.198K737การเงิน
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
1.739BKES6.70KES1.52%0.10KES
ปานกลาง
5.8K38.86K18.000.37KES44การเงิน
BOCBOC LTD - KENYA
1.367BKES70.00KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
2K140K12.525.59KESอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCANWPP SCANGROUP LTD
1.296BKES3.00KES3.45%0.10KES
มีแรงขาย
2.6K7.8Kบริการเชิงพาณิชย์
HFCKHF GROUP LTD
1.246BKES3.21KES−10.83%−0.39KES
มีแรงขาย
4K12.84K464การเงิน
SLAMSANLAM KENYA PLC
1.201BKES8.34KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
1.4K11.676K−2.41KESการเงิน
SMERSAMEER AFRICA PLC
640.188MKES2.30KES−3.36%−0.08KES
ปานกลาง
72.5K166.75Kการเงิน
TCLTRANSCENTURY LTD
476.507MKES1.27KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
1.8K2.286Kการผลิตของผู้ผลิต
CABLE.A.CABLES LTD
240.469MKES0.91KES−9.00%−0.09KES
มีแรงขาย
12.4K11.284Kการผลิตของผู้ผลิต
XPRSEXPRESS KENYA LTD
209.931MKES4.40KES−3.30%−0.15KES
มีแรงซื้อ
3001.32Kระบบขนส่ง
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
193.022MKES15.00KES0.00%0.00KES
มีแรงขาย
6009Kบริการการกระจายสินค้า
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
186.956MKES1.05KES0.00%0.00KES
ปานกลาง
1.4K1.47Kการผลิตของผู้ผลิต
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
144.9MKES0.65KES−5.80%−0.04KES
มีแรงขายรุนแรง
1.1K715การผลิตของผู้ผลิต
HAFRHOME AFRIKA LTD
137.787MKES0.34KES0.00%0.00KES
มีแรงซื้อ
9K3.06Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
76.642MKES0.21KES5.00%0.01KES
มีแรงขาย
9.6K2.016Kการค้าปลีก