บริษัท เคนยา ที่มีรายได้สูงสุด

ใช้รายละเอียดจากรายการด้านล่าง: บริษัท เคนยา แสดงรายได้สูงสุดและถูกจัดเรียงตามเมตริกนี้ อาจมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตและกำลังมองหาบริษัทที่สร้างยอดขายได้มากกว่ารายอื่น
สัญลักษณ์
รายได้
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
SCOMSAFARICOM LTD
309.7 B KES16.35 KES−0.91%1.278 M0.19663.622 B KES10.301.59 KES−13.55%6.99%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
232.874 B KES44.55 KES+0.11%928.5 K0.28168.117 B KES4.0111.12 KES8.98%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
190.975 B KES1.50 KES0.00%297.9 K0.483.005 B KES0.00%สาธารณูปโภค
KCBKCB GROUP LTD
162.136 B KES27.60 KES+0.91%2.857 M1.2386.763 B KES2.2112.47 KES7.41%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
109.649 B KES157.00 KES+1.29%1.137 M6.28120.946 B KES14.6310.73 KES−28.99%1.79%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
102.802 B KES18.50 KES0.00%2000.0511.647 B KES7.08%การค้าปลีก
NCBANCBA GROUP PLC
94.302 B KES44.05 KES−2.11%35.3 K0.4073.562 B KES3.3813.02 KES8.96%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
87.798 B KES13.50 KES−1.82%462 K1.4481.26 B KES3.393.99 KES10.83%การเงิน
มีแรงซื้อ
ABSAABSA BANK KENYA PLC
68.791 B KES12.95 KES−0.38%1.488 M4.1171.696 B KES10.23%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
65.467 B KES50.00 KES0.00%53.7 K0.9413.98 B KES2.0324.60 KES10.00%การเงิน
ปานกลาง
IMHI&M HOLDINGS PLC
64.51 B KES21.70 KES0.00%224.2 K0.9335.966 B KES2.847.63 KES10.34%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
UMMEUMEME LTD
63.012 B KES15.65 KES+0.97%36.3 K3.4325.121 B KES5.33%สาธารณูปโภค
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
54.102 B KES5.16 KES−0.77%26 K0.3114.182 B KES4.001.29 KES+4410.49%0.00%การเงิน
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
46.751 B KES195.00 KES−1.02%21.2 K0.4874.155 B KES5.3936.17 KES11.21%การเงิน
ปานกลาง
KEGNKENGEN LTD
45.843 B KES2.27 KES−0.44%130.4 K0.1315.036 B KES3.170.72 KES13.16%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
41.316 B KES115.00 KES0.00%13.3 K0.2145.462 B KES3.7430.75 KES11.96%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
38.998 B KES47.00 KES+9.30%177.4 K4.1116.406 B KES1.66%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
35.037 B KES195.00 KES−2.50%1.1 K0.3914.132 B KES4.62%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
26.033 B KES2.02 KES+3.59%35.6 K0.115.572 B KES10.05%การเงิน
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
25.557 B KES410.25 KES−0.67%8.3 K0.3341.375 B KES7.3755.68 KES−14.12%13.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
UNGAUNGA GROUP LTD
24.051 B KES14.50 KES−1.69%1000.031.098 B KES−10.18 KES−686.36%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
22.061 B KES2.36 KES−0.42%77 K0.996.12 B KES5.56%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SLAMSANLAM KENYA PLC
12.029 B KES6.20 KES−10.14%1000.04895.68 M KES0.00%การเงิน
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
11.389 B KES38.45 KES+3.92%3.9 K3.255.474 B KES10.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
9.177 B KES4.96 KES−1.79%6.4 K2.632.7 B KES0.00%การเงิน
NMGNATION MEDIA GROUP
7.298 B KES20.60 KES0.00%4.7 K0.423.911 B KES7.30%บริการผู้บริโภค
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
6.944 B KES19.95 KES+6.68%2000.073.343 B KES0.00%บริการผู้บริโภค
HFCKHF GROUP LTD
6.447 B KES4.09 KES−8.71%18.3 K0.421.708 B KES0.00%การเงิน
SASNSASINI LTD
5.718 B KES19.50 KES0.00%2.3 K0.844.481 B KES8.092.41 KES−3.20%7.63%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KUKZKAKUZI LTD
5.401 B KES372.00 KES0.00%2000.567.291 B KES16.0823.14 KES+41.84%6.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
4.026 B KES1.21 KES0.00%3 K0.58208.323 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
2.954 B KES7.80 KES−2.50%2000.08702 M KES−14.17 KES+53.95%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SGLSTANDARD GROUP LTD
2.726 B KES6.78 KES0.00%1000.06554.142 M KES0.00%บริการผู้บริโภค
CABLE.A.CABLES LTD
2.606 B KES0.99 KES+3.13%16.5 K0.67248.062 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
1.774 B KES233.00 KES0.00%5000.421.823 B KES4.3853.23 KES+817.31%15.02%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
1.721 B KES17.50 KES+2.94%1.8 K0.084.332 B KES5.013.49 KES+57.32%10.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BOCBOC LTD - KENYA
1.287 B KES68.50 KES−4.86%3 K6.821.406 B KES8.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
1.071 B KES2.40 KES+4.35%2000.04626.612 M KES−2.44 KES−496.09%0.00%บริการผู้บริโภค
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
662.321 M KES6.18 KES+5.46%8.6 K0.161.531 B KES87.410.07 KES−86.15%3.39%การเงิน
SMERSAMEER AFRICA PLC
613.065 M KES2.23 KES−0.89%2000.03623.487 M KES0.00%การเงิน
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
494.463 M KES3.80 KES+8.57%7000.23137.2 M KES6.240.61 KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
EGADEAAGADS LTD
234.296 M KES12.50 KES−3.85%1.9 K1.58401.963 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LIMTLIMURU TEA LTD
137.767 M KES380.00 KES0.00%1000.02912 M KES0.66%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
XPRSEXPRESS KENYA LTD
30.876 M KES3.40 KES−1.45%1000.06159.833 M KES0.00%ระบบขนส่ง
BKGBK GROUP PLC
35.50 KES+4.41%3000.08การเงิน
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.19 KES−2.23%9000.242.965 B KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
245.00 KES−1.01%4.4 K2.864.339 B KES16.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.00 KES+1.27%61.9 K0.225.324 B KES7.50%การเงิน
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.18 KES−5.26%7000.0565.693 M KES0.00%การค้าปลีก
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.29 KES0.00%5.6 K1.06268.8 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TCLTRANSCENTURY LTD
0.70 KES+2.94%190.8 K0.42247.634 M KESการผลิตของผู้ผลิต
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
28.50 KES0.00%1000.182.286 B KES2.81%บริการการกระจายสินค้า
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.21 KES−1.78%121 K1.43959.386 M KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.34 KES+9.68%23.7 K0.29125.629 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร