หุ้นเคนยา มีการซื้อขายกันมากที่สุด

หุ้นเคนยา ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในตลาดสามารถพบได้ด้านล่าง บริษัทต่างๆ จะถูกจัดเรียงตามปริมาณการซื้อขายรายวันและมาพร้อมกับสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าเหตุใดจึงได้รับความนิยมมากในตอนนี้
สัญลักษณ์
Vol * Price
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
SCOMSAFARICOM LTD
170.089 M KES16.35 KES−3.54%10.403 M1.58671.546 B KES10.301.59 KES−13.55%6.90%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
141.314 M KES155.00 KES+5.98%911.7 K10.70114.052 B KES14.4410.73 KES−28.99%1.90%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
KCBKCB GROUP LTD
32.87 M KES26.70 KES−2.38%1.231 M0.5689.495 B KES2.1412.47 KES7.18%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
9.515 M KES197.00 KES−0.51%48.3 K1.0874.911 B KES5.4536.17 KES11.10%การเงิน
ปานกลาง
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
9.169 M KES413.00 KES+0.24%22.2 K0.9041.375 B KES7.4255.68 KES−14.12%13.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
8.579 M KES43.00 KES−6.52%199.5 K7.1516.914 B KES1.61%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
6.73 M KES50.00 KES0.00%134.6 K3.2214.05 B KES2.0324.60 KES9.95%การเงิน
มีแรงซื้อ
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
6.624 M KES115.00 KES+1.10%57.6 K0.9745.264 B KES3.7430.75 KES12.01%การเงิน
มีแรงซื้อ
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
3.564 M KES44.50 KES−3.26%80.1 K0.02169.815 B KES4.0011.12 KES8.89%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ABSAABSA BANK KENYA PLC
2.061 M KES13.15 KES−1.87%156.7 K0.4473.054 B KES10.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.934 M KES1.50 KES0.00%1.289 M2.203.005 B KES0.00%สาธารณูปโภค
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
1.546 M KES13.80 KES−0.72%112 K0.3481.847 B KES3.463.99 KES10.75%การเงิน
มีแรงซื้อ
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.366 M KES1.95 KES−4.88%700.7 K2.475.768 B KES9.71%การเงิน
IMHI&M HOLDINGS PLC
1.107 M KES21.75 KES0.00%50.9 K0.2136.049 B KES2.857.63 KES10.32%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NCBANCBA GROUP PLC
1.078 M KES44.00 KES+1.15%24.5 K0.3372.161 B KES3.3813.02 KES9.13%การเงิน
มีแรงซื้อ
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
540.8 K KES5.20 KES−7.14%104 K1.3613.879 B KES4.031.29 KES+4410.49%0.00%การเงิน
HFCKHF GROUP LTD
538.944 K KES4.48 KES+6.67%120.3 K2.411.569 B KES0.00%การเงิน
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
460.7 K KES17.00 KES+0.29%27.1 K1.264.46 B KES4.873.49 KES+57.32%9.71%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KEGNKENGEN LTD
460.206 K KES2.22 KES−1.33%207.3 K0.1914.838 B KES3.100.72 KES13.33%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
407.64 K KES7.90 KES−1.25%51.6 K0.175.244 B KES7.61%การเงิน
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
214.5 K KES195.00 KES−2.50%1.1 K0.3914.495 B KES4.50%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
197.69 K KES18.65 KES+9.71%10.6 K5.493.097 B KES0.00%บริการผู้บริโภค
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
173.25 K KES247.50 KES0.00%7000.424.343 B KES16.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
149.955 K KES38.45 KES+3.92%3.9 K3.255.267 B KES10.81%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BOCBOC LTD - KENYA
144 K KES72.00 KES−5.26%2 K0.911.484 B KES7.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SLAMSANLAM KENYA PLC
76.59 K KES6.90 KES+0.29%11.1 K9.02990.72 M KES0.00%การเงิน
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
69.9 K KES233.00 KES+1.30%3000.201.766 B KES4.3853.23 KES+817.31%15.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
65.046 K KES5.86 KES−4.87%11.1 K0.201.583 B KES82.890.07 KES−86.15%3.28%การเงิน
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
41.712 K KES2.37 KES+0.85%17.6 K0.176.094 B KES5.58%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NMGNATION MEDIA GROUP
35.02 K KES20.60 KES−0.48%1.7 K0.143.92 B KES7.28%บริการผู้บริโภค
SCANWPP SCANGROUP LTD
33.975 K KES2.25 KES−2.17%15.1 K0.17972.351 M KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SASNSASINI LTD
31.2 K KES19.50 KES−2.50%1.6 K0.614.561 B KES8.092.41 KES−3.20%7.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UMMEUMEME LTD
18.6 K KES15.50 KES−0.96%1.2 K0.1125.218 B KES5.33%สาธารณูปโภค
TCLTRANSCENTURY LTD
14.848 K KES0.64 KES−1.54%23.2 K0.03251.386 M KESการผลิตของผู้ผลิต
HAFRHOME AFRIKA LTD
13.609 K KES0.31 KES−6.06%43.9 K0.56137.787 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CABLE.A.CABLES LTD
10.302 K KES1.02 KES+6.25%10.1 K0.41245.531 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
7.056 K KES5.04 KES−3.08%1.4 K0.452.786 B KES0.00%การเงิน
SMERSAMEER AFRICA PLC
5.25 K KES2.10 KES−7.49%2.5 K0.32631.837 M KES0.00%การเงิน
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
4.992 K KES1.28 KES−0.78%3.9 K0.66256.2 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.464 K KES2.24 KES−0.44%1.1 K0.102.978 B KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
2.376 K KES0.18 KES−5.26%13.2 K0.8869.342 M KES0.00%การค้าปลีก
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
1.85 K KES18.50 KES0.00%1000.0211.647 B KES7.08%การค้าปลีก
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.573 K KES1.21 KES0.00%1.3 K0.15215.445 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
1.56 K KES7.80 KES−2.50%2000.08714.6 M KES−14.17 KES+53.95%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
XPRSEXPRESS KENYA LTD
690 KES3.45 KES0.00%2000.03164.605 M KES0.00%ระบบขนส่ง
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
690 KES2.30 KES0.00%3000.07626.612 M KES−2.44 KES−496.09%0.00%บริการผู้บริโภค
SGLSTANDARD GROUP LTD
678 KES6.78 KES0.00%1000.06554.142 M KES0.00%บริการผู้บริโภค