สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

4
หุ้น
51.707B
เงินทุนของตลาด
1.547K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.03%
เปลี่ยนแปลง
−3.14%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.90%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
470.00 KES4.44%20.00 KES
มีแรงซื้อรุนแรง
1.2K564K KES45B KES6.7167.10 KES
EGADEAAGADS LTD
12.00 KES0.00%0.00 KES
มีแรงซื้อ
6007.2K KES395.531M KES
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
3.68 KES−1.08%−0.04 KES
มีแรงซื้อ
5.8K21.344K KES4.982B KES
UNGAUNGA GROUP LTD
18.60 KES9.41%1.60 KES
มีแรงขาย
3005.58K KES1.408B KES