สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

1
หุ้น
121.577M
เงินทุนของตลาด
212.600K
ปริมาณการซื้อขาย
+3.12%
เปลี่ยนแปลง
+3.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
−10.81%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.33 KES3.13%0.01 KES
มีแรงซื้อ
212.6K70.158K KES121.577M KES