สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

บริษัท

บริษัท เคนยา engaged in one sector: Consumer Durables

These บริษัท เคนยา operate in the same sector, Consumer Durables. They're equipped with price, change, and other stats to help you get the most details. The list contains stocks for any strategy: from giants with large caps to cheaper options. Filter the list by any metric you need and check companies' performance in a convenient way.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
Analyst Rating
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.34 KES0.00%5000.03133.734M KES0.00%