หุ้นสามัญหุ้นเคนยา

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นเคนยา ที่คุณสามารถลงทุนได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ABSAABSA BANK KENYA PLC
11.05 KES−4.74%31.6K0.4661.92B KES3.712.98 KES11.84%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
35.00 KES−0.43%208.7K1.1212.704B KES64.480.54 KES−83.36%2.14%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
408.00 KES−0.49%4000.1740.975B KES6.0167.89 KES+22.62%13.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BKGBK GROUP PLC
36.50 KES0.00%1000.06การเงิน
BOCBOC LTD - KENYA
75.00 KES−6.25%5.1K10.201.557B KES9.198.16 KES+27.06%7.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
5.10 KES0.00%5.1K0.0812.87B KES4.831.06 KES0.00%การเงิน
CABLE.A.CABLES LTD
0.89 KES0.00%2000.05220.219M KES−1.04 KES−138.73%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
15.00 KES+4.17%1.5K0.043.708B KES4.683.20 KES+96.58%11.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
25.05 KES+17.61%1000.162.009B KES3.19%บริการการกระจายสินค้า
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.52 KES0.00%1.5K0.016.225B KES4.630.54 KES+377.02%5.46%การเงิน
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
11.50 KES+1.77%1.3K0.0067.473B KES2.883.99 KES13.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
36.00 KES0.00%1000.295.125B KES8.944.03 KES+43.48%11.11%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.50 KES+1.19%36.2K0.265.616B KES7.11%การเงิน
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
44.50 KES−1.11%1000.0212.596B KES1.9722.56 KES11.10%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
114.00 KES0.00%141.8K1.6989.429B KES9.1012.52 KES+41.74%4.85%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
EGADEAAGADS LTD
11.80 KES0.00%2.1K1.54379.453M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
37.00 KES+1.37%1000.00140.003B KES3.0312.22 KES10.78%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.31 KES−2.96%1000.02275.1M KES−0.29 KES+24.76%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.00 KES−5.66%32.9K15.09197.639M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.27 KES−6.90%90.1K2.73117.524M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HFCKHF GROUP LTD
3.80 KES−0.78%8.4K0.461.438B KES3.681.03 KES0.00%การเงิน
IMHI&M HOLDINGS PLC
17.50 KES0.00%4.4K0.0728.938B KES2.566.83 KES12.86%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
183.00 KES0.00%5K10.4213.263B KES4.92%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
239.50 KES+0.10%6000.171.872B KES4.5053.23 KES+817.31%10.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KCBKCB GROUP LTD
19.30 KES+1.58%4.3K0.0161.538B KES1.5512.47 KES10.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
KEGNKENGEN LTD
2.30 KES0.00%66K0.0515.167B KES8.70%สาธารณูปโภค
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.86 KES+8.14%170.9K0.564.872B KES1.411.32 KES+93.40%11.49%การเงิน
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.44 KES+1.41%20.4K0.052.83B KES−1.64 KES−314.83%0.00%สาธารณูปโภค
KUKZKAKUZI LTD
385.00 KES0.00%4000.657.566B KES12.1331.74 KES+14.37%6.22%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
3.50 KES0.00%6000.091.875B KES0.00%การเงิน
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
2.52 KES0.00%1000.01626.612M KES0.00%บริการผู้บริโภค
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.55 KES−1.16%2.7K1.633.493B KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NCBANCBA GROUP PLC
38.95 KES−0.13%1000.0064.253B KES4.099.53 KES10.26%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NMGNATION MEDIA GROUP
20.00 KES0.00%2.5K0.083.806B KES7.50%บริการผู้บริโภค
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
5.62 KES−0.35%21.9K0.841.469B KES34.140.16 KES−68.28%3.53%การเงิน
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
3.00 KES0.00%4000.11120M KES4.920.61 KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
8.50 KES−3.19%2000.14765M KES0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SASNSASINI LTD
20.00 KES0.00%6.6K2.444.538B KES5.233.82 KES5.03%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
100.25 KES0.00%2.8K0.2943.485B KES3.5028.62 KES12.50%การเงิน
ปานกลาง
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.02 KES0.00%23K1.89929.135M KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
159.00 KES+1.60%3.4K0.3359.324B KES4.4335.88 KES14.01%การเงิน
ปานกลาง
SCOMSAFARICOM LTD
14.00 KES+1.82%689.9K0.14554.669B KES8.821.59 KES−13.55%8.57%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
SGLSTANDARD GROUP LTD
8.70 KES+6.36%1000.11711.067M KES−7.93 KES−409.09%0.00%บริการผู้บริโภค
SLAMSANLAM KENYA PLC
6.74 KES−9.89%4.9K2.95979.2M KES28.310.24 KES0.00%การเงิน
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.40 KES+2.13%1000.01654.105M KES11.750.20 KES−77.83%0.00%การเงิน
TCLTRANSCENTURY LTD
0.47 KES0.00%27.4K1.35176.345M KESการผลิตของผู้ผลิต
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
16.80 KES−0.88%3000.0810.482B KES4.283.93 KES−36.01%7.87%การค้าปลีก
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
11.55 KES0.00%1000.092.104B KES7.951.45 KES0.00%บริการผู้บริโภค
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.18 KES+5.88%1.3K0.0465.693M KES0.00%การค้าปลีก
UMMEUMEME LTD
14.00 KES0.00%42.7K2.6426.261B KES6.092.30 KES+77.05%15.98%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
UNGAUNGA GROUP LTD
16.00 KES−0.62%2000.451.219B KES−8.41 KES−455.25%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
231.50 KES0.00%1.6K1.224.054B KES12.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
XPRSEXPRESS KENYA LTD
3.99 KES+9.92%3000.43190.369M KES0.00%ระบบขนส่ง