หุ้นเคนยา ที่มีเบต้าสูง

เบต้าจะวัดความผันผวนของหุ้นและมักถูกใช้โดยเทรดเดอร์ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ หุ้นเคนยา ด้านล่างมีเบต้าสูงสุด: มีการจัดเรียงตามเบต้ารายปีและเมื่อถูกนำมาใช้ร่วมกับเมตริกอื่นๆ จะช่วยให้คุณมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ
สัญลักษณ์
เบต้า
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
2.11 KES−0.94%96.1 K0.375.908 B KES9.48%การเงิน
BOCBOC LTD - KENYA
76.00 KES−8.98%1000.051.484 B KES7.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
50.00 KES−5.66%124.4 K2.9814.05 B KES2.0324.60 KES9.95%การเงิน
มีแรงซื้อ
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
200.00 KES+3.63%4.7 K0.7514.404 B KES4.53%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
141.25 KES+0.89%64.4 K0.79110.506 B KES13.1610.73 KES−28.99%1.96%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
UMMEUMEME LTD
16.00 KES+3.56%3.6 K0.4724.567 B KES5.42%สาธารณูปโภค
NMGNATION MEDIA GROUP
20.50 KES−0.49%41.6 K4.673.901 B KES7.32%บริการผู้บริโภค
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
210.00 KES+1.45%4000.231.643 B KES3.9553.23 KES+817.31%16.67%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
248.00 KES+1.22%1000.054.343 B KES16.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HFCKHF GROUP LTD
3.82 KES+0.26%6.3 K0.091.477 B KES0.00%การเงิน
SASNSASINI LTD
21.00 KES+5.00%2.1 K0.744.766 B KES8.712.41 KES−3.20%7.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SLAMSANLAM KENYA PLC
6.34 KES−1.25%7000.56990.72 M KES0.00%การเงิน
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.21 KES+10.00%5.5 K0.67197.639 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
KEGNKENGEN LTD
2.30 KES−0.43%1.201 M0.1415.167 B KES3.210.72 KES13.45%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CABLE.A.CABLES LTD
1.03 KES0.00%1.9 K0.08260.719 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
33.00 KES−8.33%5.6 K4.155.303 B KES10.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
15.70 KES0.00%6000.252.86 B KES0.00%บริการผู้บริโภค
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
46.05 KES−1.29%79.8 K0.02175.287 B KES4.1411.12 KES8.61%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
115.00 KES−4.17%496.9 K39.1046.549 B KES3.7430.75 KES11.68%การเงิน
มีแรงซื้อ
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.17 KES−8.59%2.9 K0.42258.3 M KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
2.30 KES0.00%10 K2.57626.612 M KES−2.44 KES−496.09%0.00%บริการผู้บริโภค
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.25 KES0.00%2.6 K0.203.046 B KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
5.70 KES−1.72%109.5 K1.7614.535 B KES4.421.29 KES+4410.49%0.00%การเงิน
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
47.50 KES0.00%19 K0.7817.241 B KES1.58%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
19.00 KES−5.00%4000.0511.961 B KES6.89%การค้าปลีก
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
6.20 KES0.00%28.4 K0.461.573 B KES87.690.07 KES−86.15%3.30%การเงิน
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.19 KES0.00%24.9 K2.4669.342 M KES0.00%การค้าปลีก
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
26.10 KES−10.00%5001.092.093 B KES3.07%บริการการกระจายสินค้า
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.35 KES0.00%4.1 K0.06141.839 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
XPRSEXPRESS KENYA LTD
3.20 KES0.00%2000.03152.677 M KES0.00%ระบบขนส่ง
UNGAUNGA GROUP LTD
14.95 KES+0.34%1.7 K0.511.117 B KES−10.18 KES−686.36%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SGLSTANDARD GROUP LTD
6.80 KES0.00%2000.09555.776 M KES0.00%บริการผู้บริโภค
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
5.12 KES−5.88%7.5 K1.872.743 B KES0.00%การเงิน
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.21 KES+0.45%195.4 K4.58933.457 M KES0.00%บริการเชิงพาณิชย์
EGADEAAGADS LTD
13.00 KES0.00%5.7 K7.22405.178 M KES0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
199.00 KES−0.38%24 K0.7475.289 B KES5.5036.17 KES11.04%การเงิน
ปานกลาง
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
3.50 KES0.00%16.1 K6.12140 M KES5.740.61 KES0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.30 KES−4.17%62.7 K0.416.042 B KES5.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
7.50 KES+4.17%1.5 K0.63675 M KES−14.17 KES+53.95%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SCOMSAFARICOM LTD
17.05 KES+1.79%3.762 M0.46671.546 B KES10.741.59 KES−13.55%6.90%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
IMHI&M HOLDINGS PLC
21.70 KES−0.46%256.3 K1.0835.884 B KES2.847.63 KES10.37%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TCLTRANSCENTURY LTD
0.68 KES+3.03%19.9 K0.03247.634 M KESการผลิตของผู้ผลิต
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.57 KES−4.85%828.2 K1.033.044 B KES0.00%สาธารณูปโภค
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.26 KES+1.35%51.6 K17.32595.653 M KES0.00%การเงิน
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
14.00 KES−3.45%341.8 K0.7383.314 B KES3.513.99 KES10.56%การเงิน
มีแรงซื้อ
ABSAABSA BANK KENYA PLC
13.55 KES0.00%296.8 K1.0373.597 B KES9.96%การเงิน
มีแรงซื้อ
KCBKCB GROUP LTD
30.00 KES−0.83%3.708 M1.2796.565 B KES2.4112.47 KES6.66%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
17.40 KES+2.35%4.7 K0.194.396 B KES4.993.49 KES+57.32%9.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.02 KES−0.74%90.2 K0.155.337 B KES7.48%การเงิน
KUKZKAKUZI LTD
372.00 KES0.00%2000.567.291 B KES16.0823.14 KES+41.84%6.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
410.00 KES−0.97%84.4 K2.4341.025 B KES7.3655.68 KES−14.12%13.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
NCBANCBA GROUP PLC
44.30 KES−1.56%376.1 K5.9473.315 B KES3.4013.02 KES8.99%การเงิน
มีแรงซื้อ