บริษัทกรีก ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทฝรั่งเศส ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
PPCPUBLIC POWER CORP. S.A. (CR)
12.755 K11.63 EUR−3.24%593.508 K1.374.443 B EUR11.311.03 EUR0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
VIOVIOHALCO SA/NY
10.955 K5.22 EUR−3.33%207.853 K1.421.343 B EUR28.050.19 EUR−75.26%1.62%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HTOHELLENIC TELECOM. ORG. (CR)
10.59 K14.36 EUR−0.62%397.886 K0.845.975 B EUR11.431.26 EUR+41.38%4.10%การสื่อสาร
ปานกลาง
ALPHAALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
8.161 K1.5950 EUR−2.39%4.078 M0.723.753 B EUR6.140.26 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TPEIRPIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
8.087 K3.800 EUR−3.01%4.54 M0.874.75 B EUR6.030.63 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ELLAKTORELLAKTOR SA
7.329 K2.450 EUR−3.54%271.802 K0.98853.07 M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ETENATIONAL BANK OF GREECE (CR)
7.058 K7.374 EUR−1.02%2.19 M0.916.744 B EUR6.101.21 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
MYTILMYTILINEOS S.A. (CR)
6.53 K35.56 EUR−0.17%524.846 K1.984.838 B EUR8.024.44 EUR+271.97%3.49%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
BELAJUMBO S.A. (CR)
6.247 K26.42 EUR+0.53%257.234 K1.873.595 B EUR1.22%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
3.93 K4.060 EUR−3.91%77.933 K1.05209.099 M EUR10.800.38 EUR+72.62%2.71%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
GEKTERNAGEK TERNA S.A.
3.7 K16.60 EUR−0.60%122.093 K1.071.605 B EUR1.20%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
ELPEHELLENIQ ENERGY HOLD.SOC.ANON.
3.646 K8.140 EUR−1.81%177.083 K0.742.488 B EUR5.211.56 EUR−46.29%9.83%แร่พลังงาน
ปานกลาง
ELHAELVALHALCOR S.A (CR)
3.4 K1.850 EUR−2.94%225.895 K1.48694.197 M EUR24.340.08 EUR−74.46%3.24%การผลิตของผู้ผลิต
IATRATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)
3.187 K1.630 EUR−3.26%14.102 K4.29141.38 M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
AEGNAEGEAN AIRLINES (CR)
3.131 K12.16 EUR−2.80%56.398 K0.621.096 B EUR6.601.84 EUR0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
MOHMOTOR OIL HELLAS S.A. (CR)
3.098 K26.42 EUR−1.71%73.058 K0.872.917 B EUR3.567.42 EUR−15.69%6.09%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
QUESTQUEST HOLDING S.A.
2.975 K5.26 EUR−4.01%63.95 K1.45563.704 M EUR12.540.42 EUR+8.06%3.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FFRIGOFRIGOGLASS S.A. (CR)
2.931 K0.296 EUR−2.63%26.207 K0.856.592 M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
2.845 K2.550 EUR−4.14%9.185 K0.5282.655 M EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ACAGAUSTRIACARD HOLDINGS AG (CB)
2.739 K6.49 EUR−0.15%43.329 K4.00235.937 M EUR14.920.44 EUR0.39%การเงิน
SARGR. SARANTIS S.A. (CR)
2.324 K11.20 EUR+0.90%101.855 K2.71716.32 M EUR18.990.59 EUR−1.93%1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
ATTICAATTICA HOLDINGS SA
2.297 K2.29 EUR−0.87%69.332 K3.67556.846 M EUR8.150.28 EUR2.18%ระบบขนส่ง
EYDAPATHENS WATER SUPPLY S.A. (CR)
2.244 K5.67 EUR+1.25%55.846 K1.55603.855 M EUR0.35%สาธารณูปโภค
OPAPOPAP S.A. (CR)
1.865 K16.30 EUR+0.43%150.195 K0.526.002 B EUR14.541.12 EUR−32.41%13.20%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
OTOELAUTOHELLAS S.A. (CR)
1.719 K13.34 EUR−1.33%20.588 K0.57639.594 M EUR8.311.61 EUR+56.73%4.87%การเงิน
มีแรงซื้อ
INLOTINTRALOT S.A. (CR)
1.692 K1.084 EUR−3.21%1.11 M1.40650.802 M EUR61.240.02 EUR−39.59%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
1.682 K3.940 EUR−0.63%26.45 K0.94170.528 M EUR11.840.33 EUR−46.96%6.67%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AVAXAVAX S.A. (CR)
1.628 K1.430 EUR−5.30%132.691 K0.67212.1 M EUR4.90%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LAMPSLAMPSA HOTEL CO. (C)
1.154 K32.8 EUR0.00%10.00700.739 M EUR1.22%บริการผู้บริโภค
PLAKRCRETE PLASTICS S.A. (CR)
1.139 K15.4 EUR0.00%400.07421.347 M EUR2.92%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PPAPIREUS PORT AUTHORITY S.A (CR)
1.014 K25.40 EUR−1.74%12.008 K0.98635 M EUR9.502.67 EUR+81.83%4.09%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
8447.56 EUR−1.82%6990.4348.613 M EUR1.74%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AAIAATHENS INTER/NAL AIRPORT SA
7878.204 EUR−0.56%633.697 K2.602.461 B EUR0.00%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
LAMDALAMDA DEVELOPMENT S.A.
6576.61 EUR−1.34%102.743 K0.671.168 B EUR65.250.10 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
FOODLFOODLINK S.A(CR)
6490.386 EUR0.00%1.3 K0.3012.812 M EUR0.00%ระบบขนส่ง
BIOKABIOKARPET S.A. (CR)
6082.85 EUR+0.71%8.011 K2.1168.362 M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ENTERENTERSOFT S.A.
5747.85 EUR0.00%5.718 K0.34235.5 M EUR30.320.26 EUR+35.76%1.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
KAREKARELIA TOBACCO COMPANY (CR)
552340 EUR−0.58%532.52938.4 M EUR12.0728.18 EUR−23.06%3.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
OOPTIMAOPTIMA BANK S.A. (CR)
5009.79 EUR+0.62%100.96 K0.82720.321 M EUR5.061.93 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
OLTHTHESSALONIKI PORT AUTHORITY
49922.8 EUR−0.44%7450.24229.824 M EUR6.36%ระบบขนส่ง
FLEXOFLEXOPACK S.A.
4967.95 EUR−0.62%4.554 K10.0593.594 M EUR1.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INTRKINTRACOM HOLDINGS (CR)
4753.350 EUR−4.83%122.957 K0.90279.698 M EUR3.58%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KRIKRI-KRI MILK INDUSTRY S.A (CR)
46211.30 EUR+0.89%15.436 K0.57373.286 M EUR13.590.83 EUR+568.03%1.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
INKATINTRAKAT S.A. (CR)
4475.15 EUR−2.46%261.319 K1.06826.544 M EUR0.00%การสื่อสาร
TENERGYTERNA ENERGY S.A. (CR)
42718.29 EUR−0.60%291.965 K2.002.156 B EUR2.08%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
IKTINIKTINOS HELLAS S.A. (CR)
3920.4600 EUR−4.17%85.1 K1.2652.362 M EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NAKASNAKAS MUSIC
3822.74 EUR0.00%1.075 K3.4917.372 M EUR10.320.27 EUR+42.34%7.30%การค้าปลีก
MINMINERVA KNITWEAR S.A. (CB)
3680.620 EUR+3.33%50.003.844 M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KYLOLOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.
3652.72 EUR−1.09%7.758 K0.9346.567 M EUR4.41%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EYAPSTHESSALONIKH WATER SUPPLY S.A.
3443.33 EUR0.00%5.552 K0.82120.879 M EUR97.370.03 EUR−89.05%0.00%สาธารณูปโภค
KLMK.L.M. S.A. (CR)
3371.545 EUR−3.74%43.176 K1.1462.139 M EUR0.00%การค้าปลีก
DROMEDROMEAS S.A. (CR)
3080.364 EUR−6.43%16.211 K1.0512.638 M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
LAVILAVIPHARM S.A. (CR)
3070.830 EUR−3.49%260.287 K2.37155.721 M EUR74.770.01 EUR−88.22%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
2922.955 EUR−2.31%32.773 K3.0088.924 M EUR3.07%การค้าปลีก
ELINELINOIL S.A. (CR)
2692.40 EUR−2.04%4.048 K0.5556.91 M EUR0.00%บริการการกระจายสินค้า
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
2531.914 EUR−0.21%5.101 K0.4351.162 M EUR6.27%บริการการกระจายสินค้า
EXAEHELLENIC EXCHANGES- ASE S.A
2515.07 EUR−2.87%91.563 K0.72305.964 M EUR22.560.22 EUR+61.54%3.09%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SIDMASIDMA STEEL SA (CR)
2402.02 EUR−3.35%6.545 K1.5527.436 M EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ELSTRELASTRON S.A.
2192.46 EUR−0.81%2.991 K0.3745.291 M EUR8.21%การผลิตของผู้ผลิต
MATHIOMATHIOS REFRACTORY S.A.
2171.140 EUR0.00%330.0211.194 M EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ATEKATTICA PUBLICATIONS S.A. (CR)
2120.378 EUR0.00%1 K0.995.783 M EUR0.00%บริการผู้บริโภค
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
1974.090 EUR−3.08%86.505 K1.9499.627 M EUR0.98%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PAPPAPOUTSANIS S.A.
1962.56 EUR−2.66%4.878 K0.2169.372 M EUR16.910.15 EUR+36.64%1.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
1929.70 EUR−0.41%28.564 K0.7563.677 M EUR7.881.23 EUR+19.29%2.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DOPPLERDOPPLER S.A. (CR)
1830.890 EUR0.00%1000.039.434 M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MEDICMEDICON HELLAS S.A. (CR)
1752.99 EUR−0.99%3.24 K0.6413.215 M EUR5.12%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
1725.20 EUR−3.70%12.311 K0.6471.608 M EUR0.81%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HAIDEHAIDEMENOS (CR)
1550.665 EUR−6.34%1340.415.547 M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
FIERFIERATEX S.A. (CR)
1520.372 EUR0.00%9.18 K1.093.796 M EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INLIFINTERLIFE S.A.
1494.83 EUR−1.02%3.214 K0.7389.683 M EUR2.48%การเงิน
ASTAKALPHA REAL ESTATE SERVICES(CR)
1447.66 EUR−0.78%2950.23107.24 M EUR3.39%การเงิน
EPILSELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.
1440.130 EUR0.00%40.331 K1.686.728 M EUR−0.11 EUR−600.67%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SPIRTHE HOUSE OF AGRICULTURE SPI
1420.206 EUR0.00%1000.035.835 M EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
XYLEKINTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE(CR)
1390.295 EUR+0.34%97.87 K1.2610.321 M EUR0.00%บริการการกระจายสินค้า
VVISVIS CONTAINER MANUFACTURING CO
1340.216 EUR0.00%1.2 K0.2311.805 M EUR−0.05 EUR+15.78%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AVEAVE S.A
1320.500 EUR−2.72%5 K0.9577.577 M EUR0.00%บริการการกระจายสินค้า
PAIRE. PAIRIS S.A (CR)
1301.175 EUR−8.56%11.179 K6.045.841 M EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KEPENFLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)
1261.92 EUR0.00%210.0412.864 M EUR2.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MODAN. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
1173.10 EUR−2.21%3350.3158.311 M EUR0.00%การค้าปลีก
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
1172.30 EUR−2.54%6840.6514.547 M EUR6.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MEVAMEVACO S.A. (CR)
1113.80 EUR−1.55%1.644 K1.4739.9 M EUR3.16%การผลิตของผู้ผลิต
REVOILREVOIL S.A
1111.600 EUR−1.84%5.035 K0.3835.06 M EUR3.00%บริการการกระจายสินค้า
SATOKSATO S.A. (CR)
1110.0470 EUR0.00%4.676 K1.163.07 M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NAYPNAFPAKTOS TEXTILE IND.
981.015 EUR−2.40%7.075 K1.0511.683 M EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MOYZKEL. D. MOUZAKIS S.A. (CR)
920.750 EUR0.00%8451.2224.141 M EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
YALCOYALCO - CONSTANTINOY S.A. (CR)
910.180 EUR0.00%900.092.374 M EUR0.00%การค้าปลีก
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
891.625 EUR−4.97%14.224 K3.6339.097 M EUR10.990.15 EUR+21.55%4.62%บริการการกระจายสินค้า
KORDEKORDELLOS CH.BROS S.A.(CR)
820.540 EUR−4.93%7.2 K0.5011.461 M EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CENTRCENTRIC HOLDINGS S.A.
810.388 EUR−4.67%426.285 K0.7638.374 M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BIOSKUNIBIOS HOLDING S.A
761.175 EUR−2.08%38.756 K1.7120.124 M EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
KTILAKOSTAS LAZARIDIS S.A. (CR)
721.80 EUR0.00%500.0532.431 M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
722.60 EUR0.00%5.338 K3.2834.128 M EUR4.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EXEUROXX SECURITIES S.A
674.10 EUR−2.38%4000.0260.643 M EUR16.390.25 EUR+210.30%0.00%การเงิน
PROFKPIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL S.A
641.655 EUR−2.07%3.353 K1.225.044 M EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EKTEREKTER S.A. (CR)
633.840 EUR−2.54%25.944 K0.9743.2 M EUR2.08%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DIMANDDIMAND SA
629.98 EUR0.00%8.595 K0.89184.932 M EUR14.030.71 EUR0.00%การเงิน
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
622.64 EUR−1.49%18.09 K1.76107.359 M EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MIGMIG HOLDINGS S.A. (CR)
563.965 EUR−2.58%2.217 K0.88124.172 M EUR17.730.22 EUR0.00%การเงิน
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
551.328 EUR−3.35%174.057 K0.4836.314 M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LOGISMOSLOGISMOS S.A. (CR)
551.38 EUR+0.73%2.176 K2.146.541 M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี