ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทกรีก ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ค้นหา บริษัทฝรั่งเศส ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่น้อยที่สุด: หุ้นเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่บางครั้งก็ทำกำไรได้มากกว่า รายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดจะอยู่ด้านบน: ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
YALCOYALCO - CONSTANTINOY S.A. (CR)
2.638M EUR0.200 EUR0.00%1890.14−0.14 EUR+41.91%0.00%การค้าปลีก
LEBEKN. LEVEDERIS (C)
3.35M EUR0.294 EUR−8.13%420.01−0.05 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SATOKSATO S.A. (CR)
3.822M EUR0.0535 EUR−8.55%4200.003.170.02 EUR−10.11%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MINMINERVA KNITWEAR S.A. (CB)
4.03M EUR0.700 EUR+7.69%13.021K4.7451.090.01 EUR−77.09%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FIERFIERATEX S.A. (CR)
4.051M EUR0.406 EUR+2.27%11.4K1.83−0.31 EUR−75.43%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KYSAC. SARANTOPOULOS FLOUR MILLS
4.474M EUR0.97 EUR−9.81%350.07−0.38 EUR+25.81%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PROFKPIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL S.A
5.075M EUR1.710 EUR+2.70%1.05K0.25−0.30 EUR−126.80%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ATEKATTICA PUBLICATIONS S.A. (CR)
5.263M EUR0.344 EUR0.00%800.179.450.04 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
OPTRONOPTRONICS TECHNOLOGIES S.A
5.6M EUR1.68 EUR+5.00%10.00−0.05 EUR+42.03%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CNLCAPCNL CAPITAL E.K.E.S.-AIFM (CR)
5.77M EUR7.80 EUR0.00%1450.4322.980.34 EUR+1356.65%3.22%การเงิน
LOGISMOSLOGISMOS S.A. (CR)
5.878M EUR1.24 EUR+2.48%5.116K4.2240.660.03 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SPIRTHE HOUSE OF AGRICULTURE SPI
5.948M EUR0.210 EUR0.00%5000.09−0.00 EUR+95.18%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
LANACLANAKAM S.A. (CR)
6.355M EUR1.07 EUR+2.88%1.8K0.8026.680.04 EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PAIRE. PAIRIS S.A (CR)
6.413M EUR1.290 EUR−2.27%2.585K0.639.890.13 EUR+18528.57%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HAIDEHAIDEMENOS (CR)
6.673M EUR0.800 EUR+1.91%17.43K8.77−0.07 EUR+38.43%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
BIOTBIOTER S.A.(CR)
6.694M EUR0.368 EUR−8.00%2.41K0.05−0.57 EUR−216.27%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FRIGOFRIGOGLASS S.A. (CR)
7.126M EUR0.334 EUR+4.38%11.659K0.140.00%การผลิตของผู้ผลิต
CPICPI S.A. (CR)
7.128M EUR0.650 EUR−4.41%23.019K2.64−0.01 EUR−213.21%0.00%บริการการกระจายสินค้า
PRDPROODEFTIKH TECHN CO S.A. (CR)
7.588M EUR0.340 EUR+8.97%9000.12−0.05 EUR−367.35%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EPILSELECTED TEXTTILE IND. ASSOC.
7.763M EUR0.150 EUR0.00%1.053K0.25−0.06 EUR−643.53%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAAKTRIA ALFA (CR)
8.391M EUR8.30 EUR0.00%500.3544.270.19 EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KYRIKIRIAKOULIS SHIPPING S.A.
9.418M EUR1.240 EUR0.00%51.902K0.79−0.19 EUR−381.56%0.00%ระบบขนส่ง
DOPPLERDOPPLER S.A. (CR)
10.441M EUR0.985 EUR+4.79%7.6K3.70−0.01 EUR+3.57%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
MASTIHAMEDITERRA S.A. (CR)
10.512M EUR1.44 EUR+1.41%700.1530.840.05 EUR+47.78%2.69%การค้าปลีก
INTETINTERTECH S.A. INTER TECH
10.952M EUR1.285 EUR−1.15%1K0.3221.350.06 EUR0.00%การค้าปลีก
DROMEDROMEAS S.A. (CR)
11.353M EUR0.340 EUR+3.98%2.01K0.10125.930.00 EUR−78.91%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ILYDAILYDA S.A. (CR)
11.4M EUR1.355 EUR+2.65%5360.0815.310.09 EUR+3060.71%1.52%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MATHIOMATHIOS REFRACTORY S.A.
11.489M EUR1.20 EUR+2.56%540.01−0.16 EUR−30.81%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MPITRBITROS HOLDING S.A. (CR)
11.961M EUR0.755 EUR0.00%2.5K0.34−1.03 EUR−117.57%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
FOODLFOODLINK S.A(CR)
12.679M EUR0.384 EUR+0.52%9000.270.00%ระบบขนส่ง
KORDEKORDELLOS CH.BROS S.A.(CR)
12.947M EUR0.604 EUR−0.98%13.623K0.64−0.04 EUR−117.76%3.28%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NAYPNAFPAKTOS TEXTILE IND.
13.122M EUR1.13 EUR−0.88%1.162K0.33−0.08 EUR−245.29%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
XYLEKINTERWOOD-XYLEMPORIA ATENE(CR)
13.295M EUR0.388 EUR+2.11%44.23K0.600.00%บริการการกระจายสินค้า
VISVIS CONTAINER MANUFACTURING CO
13.445M EUR0.246 EUR−5.38%4K0.41−0.21 EUR−293.61%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AKRITAKRITAS S.A. (CR)
13.52M EUR1.040 EUR0.00%3670.310.831.26 EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
KEPENFLOUR MILLS KEPENOS S.A. (CR)
13.668M EUR2.04 EUR+0.99%3680.8038.350.05 EUR−68.85%2.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MEDICMEDICON HELLAS S.A. (CR)
13.701M EUR3.13 EUR+0.97%4040.166.730.47 EUR−12.52%4.94%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
MEDMED S.A.
14.123M EUR1.190 EUR+0.42%1000.010.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VOSYSVOGIATZOGLOY S.A. (CR)
14.295M EUR2.26 EUR−1.74%6.172K15.297.580.30 EUR+85.67%6.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ELBEELVE S.A. (CR)
16.471M EUR5.00 EUR+0.40%500.258.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EUROCEUROCONSULTANTS S.A. (CR)
17.044M EUR1.155 EUR+2.21%32.434K1.777.200.16 EUR+56.34%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
NAKASNAKAS MUSIC
18.259M EUR2.88 EUR+2.13%1.7K7.8710.810.27 EUR+63.54%6.94%การค้าปลีก
ATRUSTALPHA TRUST HOLDINGS
21.294M EUR7.10 EUR0.00%4000.293.25%อื่นๆ
BIOSKUNIBIOS HOLDING S.A
21.579M EUR1.275 EUR+1.19%29.177K1.5427.360.05 EUR+210.67%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
QUALQUALITY & RELIABILITY S.A.
23.079M EUR0.844 EUR0.00%32.612K0.22−0.01 EUR+66.67%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EVROFEVROFARMA S.A. (CR)
23.791M EUR1.70 EUR−2.30%45.446K1.270.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MOYZKEL. D. MOUZAKIS S.A. (CR)
27.36M EUR0.850 EUR−0.58%5.135K1.12−0.14 EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SIDMASIDMA STEEL SA (CR)
28.794M EUR2.13 EUR+0.47%3000.14−0.35 EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KTILAKOSTAS LAZARIDIS S.A. (CR)
30.45M EUR1.70 EUR+0.59%3880.909.610.18 EUR+100.11%1.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KEKRKEKROPS HOTEL TOURIST. BUILD
31.192M EUR1.640 EUR+4.13%7.691K0.582.950.56 EUR0.00%การเงิน
ASCOA.S. COMPANY S.A. (CR)
33.865M EUR2.58 EUR−0.39%6.435K1.919.170.28 EUR+49.10%4.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CENTRCENTRIC HOLDINGS S.A.
36.594M EUR0.381 EUR+2.97%143.373K2.4216.010.02 EUR−20.40%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
REVOILREVOIL S.A
37.58M EUR1.725 EUR+0.58%4.259K0.2410.950.16 EUR+3.68%2.80%บริการการกระจายสินค้า
MEVAMEVACO S.A. (CR)
42.84M EUR4.08 EUR0.00%9000.2412.310.33 EUR2.94%การผลิตของผู้ผลิต
GEBKAGEN.COMMERCIAL & IND (CR)
43.91M EUR1.825 EUR+1.11%1.792K0.2610.690.17 EUR+100.12%4.11%บริการการกระจายสินค้า
EKTEREKTER S.A. (CR)
44.888M EUR3.99 EUR0.00%11.241K0.258.020.50 EUR+492.85%2.01%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ELSTRELASTRON S.A.
46.027M EUR2.56 EUR+2.40%8.492K0.3115.270.17 EUR−76.16%8.08%การผลิตของผู้ผลิต
SPACESPACE HELLAS S.A.(CR)
48.227M EUR7.50 EUR0.00%2140.0711.250.67 EUR+94.86%1.75%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MODAN. VARVERIS-MODA BANGO S.A.
48.53M EUR2.50 EUR−3.10%6.081K1.3723.020.11 EUR0.00%การค้าปลีก
KYLOLOULIS FOOD INGREDIENTS S.A.
50.162M EUR2.89 EUR−1.37%6650.169.710.30 EUR+322.27%4.10%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ELTONELTON CHEMICALS S.A. (CR)
52.124M EUR1.950 EUR0.00%1.23K0.0610.680.18 EUR+1.11%6.15%บริการการกระจายสินค้า
ELINELINOIL S.A. (CR)
55.013M EUR2.34 EUR+0.86%5620.140.00%บริการการกระจายสินค้า
DAIOSDAIOS PLASTICS S.A. (CR)
57M EUR3.80 EUR0.00%500.0711.070.34 EUR+51.68%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SUNMEZZSUNRISEMEZZ PLC (CR)
57.874M EUR0.3260 EUR+0.62%36.011K0.060.00%การเงิน
IKTINIKTINOS HELLAS S.A. (CR)
60.33M EUR0.531 EUR+0.19%8.759K0.07−0.02 EUR−164.27%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KLMK.L.M. S.A. (CR)
64.552M EUR1.605 EUR0.00%2.368K0.04−0.08 EUR−897.59%1.50%การค้าปลีก
PETROP. PETROPOULOS S.A. (CR)
64.596M EUR9.80 EUR−0.41%3.92K0.677.651.28 EUR+63.32%2.64%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BIOKABIOKARPET S.A. (CR)
65.483M EUR2.76 EUR+1.10%3960.0315.790.17 EUR+238.10%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PAPPAPOUTSANIS S.A.
65.85M EUR2.44 EUR+0.41%1.714K0.1630.010.08 EUR−51.38%2.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BRIQBRIQ PROPERTIES REIC (CR)
67.979M EUR1.935 EUR+0.78%10.217K0.367.540.26 EUR−19.71%5.45%การเงิน
REALCONSREAL CONSULTING S.A. (CR)
69.016M EUR3.26 EUR+0.62%1.25K0.040.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
DOMIKDOMIKI KRITIS S.A. (CR)
71.454M EUR4.60 EUR+2.22%30.2K1.5559.590.08 EUR−31.13%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PERFPERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E
72.847M EUR5.37 EUR+1.51%7.426K0.5420.460.26 EUR−6.05%0.80%บริการทางด้านเทคโนโลยี
AVEAVE S.A
80.37M EUR0.518 EUR0.00%8.88K2.79−0.05 EUR−202.21%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ALMYALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A
86.869M EUR2.72 EUR+1.49%22.013K1.0019.210.14 EUR−60.75%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MOTOCARS,MOTORCYC.&MAR.ENG.TR.&IMP
88.773M EUR3.02 EUR+2.37%5.45K0.668.910.34 EUR3.08%การค้าปลีก
INLIFINTERLIFE S.A.
92.468M EUR5.02 EUR+0.80%1.301K0.235.420.93 EUR+19.33%2.41%การเงิน
ORILINAORILINA PROPERTIES R.E.I.C(CR)
94.605M EUR0.904 EUR+0.33%5.232K0.2212.320.07 EUR+169.85%0.00%การเงิน
FLEXOFLEXOPACK S.A.
95.948M EUR8.25 EUR+1.23%500.066.681.24 EUR+59.92%1.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PREMIAPREMIA PROPERTIES
100.37M EUR1.158 EUR+0.52%6.86K0.131.76%การเงิน
PROFPROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S.A
101.332M EUR4.18 EUR+0.48%6.811K0.0827.390.15 EUR+186.84%0.96%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CAIROMEZCAIRO MEZZ PLC (CR)
105.402M EUR0.338 EUR−0.88%183.779K0.09−0.00 EUR−366.67%0.00%การเงิน
OLYMPTECHNICAL OLYMPICS S.A.
113.459M EUR2.81 EUR+0.72%7620.050.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EYAPSTHESSALONIKH WATER SUPPLY S.A.
120.153M EUR3.28 EUR−0.91%7440.07−0.11 EUR−129.98%6.60%สาธารณูปโภค
KAMPREDS S.A.
129.803M EUR2.26 EUR−0.44%2.202K3.2320.620.11 EUR0.00%การเงิน
MIGMIG HOLDINGS S.A. (CR)
134.663M EUR4.370 EUR+1.63%1950.0625.200.17 EUR0.00%การเงิน
BLEKEDROSMPLE KEDROS REIC (CR)
137.956M EUR3.34 EUR0.00%1.591K0.34−0.14 EUR2.99%การเงิน
IATRATHENS MEDICAL C.S.A. (CR)
153.523M EUR1.770 EUR0.00%1.01K0.2816.920.10 EUR−26.34%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ASTAKALPHA REAL ESTATE SERVICES(CR)
159.6M EUR11.60 EUR+1.75%2.202K0.5829.090.40 EUR+80.86%2.28%การเงิน
LAVILAVIPHARM S.A. (CR)
174.482M EUR0.920 EUR−1.08%74.976K0.22135.290.01 EUR−95.21%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PLATTHRACE PLASTICS HOLD. & COM SA
179.834M EUR4.190 EUR+0.84%4.76K0.2212.590.33 EUR−46.96%6.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DIMANDDIMAND SA
184.191M EUR9.94 EUR0.00%5.49K0.43−0.05 EUR0.00%การเงิน
TRESTATESTRADE ESTATES R.E.I.C (CR)
203.212M EUR1.696 EUR+0.59%19.432K0.238.400.20 EUR0.00%การเงิน
ENTERENTERSOFT S.A.
210M EUR7.02 EUR+0.29%30.358K0.4129.080.24 EUR+50.88%1.43%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ACAGAUSTRIACARD HOLDINGS AG (CB)
217.76M EUR5.98 EUR−0.17%4.562K0.490.42%การเงิน
FOYRKFOURLIS S.A (CR)
219.914M EUR4.250 EUR−0.47%16.695K0.2312.380.34 EUR2.58%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
OLTHTHESSALONIKI PORT AUTHORITY
220.752M EUR22.3 EUR+1.83%2.956K1.6212.901.73 EUR−14.12%6.62%ระบบขนส่ง
AVAXAVAX S.A. (CR)
243.544M EUR1.664 EUR+1.34%48.433K0.207.290.23 EUR+2863.64%4.26%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
TELLBANK OF GREECE (CR)
280.095M EUR14.20 EUR+0.71%1.379K0.154.77%การเงิน
INTEKIDEAL HOLDINGS S.A.
310.309M EUR6.47 EUR0.00%13.992K0.316.081.06 EUR0.00%บริการการกระจายสินค้า