หุ้นกรีก ราคาสูงเกินมูลค่ามากที่สุด

หุ้นกรีก ที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปถูกรวบรวมไว้ในรายการด้านล่างและถูกจัดเรียงตาม Relative Strength Index: ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา และอาจได้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
OOPTIMAOPTIMA BANK S.A. (CR)
87.179.97 EUR−0.30%68.36 K0.46735.773 M EUR5.151.93 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ATRUSTALPHA TRUST HOLDINGS
70.347.48 EUR+0.54%1.5 K1.5622.313 M EUR3.10%อื่นๆ