ตลาดหลักทรัพย์ชิลี

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ชิลี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
12795.539B0.26%30เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1421.910B3.141.49%106.308Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
3806.393B5.07%3.129Mระบบขนส่ง1
343.013B28.390.21%1.332Kสาธารณูปโภค1
150040.009B1.290.00%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
132.428B0.000.00%1.295Kการค้าปลีก1
3134.402B11.051.61%120.438Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
701753.978B3.001.34%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
155132.707B2.31-1.60%9เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
350506.658B0.00%25บริการผู้บริโภค2
73.028B0.00-2.28%30.507Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
24115.544B4.841.02%4.823Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
3458.332B-22.53%550แร่พลังงาน1
24914.985B3.99-4.31%50เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
1089.222B8.330.00%43.899Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
93210.019B1.831.66%10บริการทางด้านเทคโนโลยี1
5258.673B4.910.70%632.458Kการค้าปลีก4
249259.717B2.270.00%17การค้าปลีก2
21280.071B4.560.78%14.527Mสาธารณูปโภค13
300.515B0.00-1.00%26.367Kบริการการกระจายสินค้า1
1670.368B5.87-0.06%43.703Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
101919.293B1.510.00%18การเงิน1
7698.686B14.550.07%36.952Kการเงิน10
313.662B6.000.00%701.049Kบริการการกระจายสินค้า1
544.412B17.200.00%437.317Kการค้าปลีก1
334.594B13.930.00%30สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
32.707B2.460.00%10.189Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
77247.463B2.734.27%10สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
765.960B0.89-0.30%180.150Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
560.925B0.00-2.03%98.283Kสาธารณูปโภค3
42.543B0.000.00%55.000Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
299.546B5.29-0.91%26.126Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
60.443B3.72%12.213Mบริการผู้บริโภค1
305003.212B2.844.72%4สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
289468.291B2.96-0.41%28การผลิตของผู้ผลิต3
1168.500B4.420.00%4.500Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
992289.324B3.960.00%50แร่พลังงาน3
2345916.627B0.02-0.21%17การค้าปลีก3
5802031.292B-7.31%168บริการทางด้านเทคโนโลยี6
136402.687B3.89-0.01%23การเงิน3
1598.816B16.642.40%5.451Kการเงิน4
3880.589B18.933.95%28.418Mอื่นๆ3
309.900B8.07-0.02%18.341Kการเงิน1
245688.763B2.890.02%815การเงิน2
269886.788B6.89-4.90%371การสื่อสาร4
464923.194B1.300.00%2บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
3681.247B0.003.95%31.580Mระบบขนส่ง2
167195.758B1.910.00%20เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
555.770B6.46-0.80%21อื่นๆ1
717007.887B0.83-4.05%114บริการเชิงพาณิชย์2
725.156B0.00%35.152Kการผลิตของผู้ผลิต1
136.024B-1.75%206บริการผู้บริโภค5
39477.038B2.360.00%18การเงิน2
149.965B0.00-1.42%646แร่พลังงาน1
7956.406B9.641.82%704.208Kแร่พลังงาน1
21700.003B1.95-16.96%50บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
39554.167B2.170.00%3แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
563.858B0.000.87%1.001Mระบบขนส่ง1
3477512.767B1.15-0.25%82บริการทางด้านเทคโนโลยี2
1089384.151B3.11-0.49%41เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4
32384.312B5.270.00%100แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
55.687B0.00%232การเงิน1
3675.000B0.001.67%738.428Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
165.997B8.900.00%30ระบบขนส่ง1
4341.420B5.603.36%54.257Kการเงิน9
29836.646B7.031.11%34.684Mการเงิน7
361915.739B2.41-1.39%26บริการผู้บริโภค3
344632.440B4.440.00%17เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3
705896.410B1.970.03%2.842Kการค้าปลีก4
5301.027B1.230.70%19.687Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
4657720.336B0.65-4.31%47เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
2157.706B12.621.89%182.743Kสาธารณูปโภค4
154.298B10.370.00%1.494Kบริการการกระจายสินค้า1
835.681B0.000.81%48.194Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม