อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ชิลี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
98106.885B0.00%3เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
791.727B-1.02%2.419Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
129848.738B-0.15%74ระบบขนส่ง1
737.392B2.55%1.553Mระบบขนส่ง1
385.905B-8.99%31.770Kสาธารณูปโภค1
388841.701B-4.70%108สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
225.184B0.00%222การค้าปลีก1
4107.096B-3.71%332.989Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
368984.555B0.00%58สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
35095.891B-22.24%100เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
2743.553B-4.24%83.953Kการผลิตของผู้ผลิต1
523066.109B0.16%336บริการผู้บริโภค2
12327.970B-1.55%206.389Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
1459.067B40.30%440แร่พลังงาน1
203.839B-2.91%44.662Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
7614.655B-2.81%2.424Mการค้าปลีก4
88517.113B-2.83%1การค้าปลีก1
23816.266B-2.47%20.595Mสาธารณูปโภค10
283.862B0.00%2.178Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
2172.627B-2.64%1.619Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7
842102.498B0.01%487การเงิน3
228258.944B-0.04%3.377Kการเงิน10
410.927B-2.53%11.562Kบริการการกระจายสินค้า1
633663.789B0.00%4.574Kการค้าปลีก4
209.870B-0.20%104.219Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
312.913B-1.61%19.547Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
5184.337B-3.16%1.524Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
919.560B-0.35%36.558Kสาธารณูปโภค3
41.409B0.00%845สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
161.205B-6.10%59.217Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
409.637B-1.91%1.393Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
141.206B-2.83%89.100Mบริการผู้บริโภค2
200716.369B-1.39%30การผลิตของผู้ผลิต2
896.473B0.01%10อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
328.389B-1.86%391.620Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
366384.099B-0.14%559แร่พลังงาน2
2789023.462B-2.10%4การค้าปลีก3
6042071.807B-3.49%20บริการทางด้านเทคโนโลยี5
1077.616B-0.62%2.535Kการเงิน2
1608.042B-0.61%888การเงิน4
2149.028B-4.57%10.958Mอื่นๆ4
310.150B-1.18%70.220Kการเงิน1
1274796.051B1.66%335การเงิน7
154625.570B-2.94%710การสื่อสาร2
3243.363B-6.56%201.353Mระบบขนส่ง2
176329.650B0.00%2เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
714.938B-8.85%6.079Kการผลิตของผู้ผลิต1
990.057B-1.98%50.415Kอื่นๆ4
761.667B0.00%93.794Kการผลิตของผู้ผลิต1
106.444B-4.34%474บริการผู้บริโภค5
262.063B-3.20%6.098Kแร่พลังงาน1
9488.933B-5.52%488.872Kแร่พลังงาน1
38690.827B-10.53%2.372Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
733.670B2.14%72.392Mระบบขนส่ง2
3721158.549B-0.12%50บริการทางด้านเทคโนโลยี3
1010989.158B-1.73%216เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5
34616.891B-11.06%437แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
103066.184B-6.75%50ระบบขนส่ง1
3844.965B-2.34%628.919Kการเงิน8
16637.725B-2.61%147.403Mการเงิน3
351862.041B-0.15%149บริการผู้บริโภค3
345375.176B-2.38%70เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
98523.216B-1.93%67.915Kการค้าปลีก2
1547.654B-2.89%1.364Mการสื่อสาร2
6959.332B-10.87%146.399Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
3788042.473B-4.65%162เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
10.827B0.00%74ระบบขนส่ง1
85787.615B-1.46%200การผลิตของผู้ผลิต1
1375.545B-1.78%12.140Mสาธารณูปโภค2
โหลดเพิ่ม