อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ชิลี

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
ยานอวกาศและการป้องกัน208.49T CLP2.66%−9.82%65เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร876.236B CLP4.59%−0.07%78.339Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ118.357T CLP4.20%0.00%1ระบบขนส่ง1
สายการบิน4.884T CLP−0.37%786.991Mระบบขนส่ง1
การผลิตพลังงานทางเลือก271.353B CLP0.00%−1.07%11.459Kสาธารณูปโภค1
เสื้อผ้า/รองเท้า124.818T CLP1.51%−0.00%108สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า121.753B CLP0.00%0.00%543.124Kการค้าปลีก1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์3.295T CLP2.53%−0.10%110.697Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์652.106T CLP3.01%1.45%26สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
เคมีทางการเกษตร1.401T CLP5.34%−3.18%1.329Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
เคมีพิเศษเฉพาะ13.985T CLP16.16%−0.36%225อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ถ่านหิน2.836T CLP1.26%0.00%300แร่พลังงาน1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง1.562T CLP3.19%31.06%5.425Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ42.366B CLP0.00%10.965Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการประมวลผลข้อมูล88.763T CLP2.08%10.95%1บริการทางด้านเทคโนโลยี1
ห้างสรรพสินค้า5.433T CLP4.97%0.24%9.446Mการค้าปลีก4
เครือข่ายร้านยา83.67T CLP3.33%0.00%4การค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า24.686T CLP3.76%−1.04%34.203Mสาธารณูปโภค10
วิศวกรรมและก่อสร้าง421.707B CLP4.66%−0.99%1.55Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
กลุ่มบริษัททางการเงิน10.844T CLP28.71%1.53%4.018Mการเงิน12
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร291.655B CLP2.99%0.95%1.842Mบริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหาร937.658B CLP8.14%−1.66%9.867Mการค้าปลีก2
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์358.685B CLP5.53%0.00%300สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม40.729B CLP23.59%0.00%206สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม283.239B CLP4.23%−0.11%10.86Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับป่า844.405B CLP0.80%−0.25%417.219Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ727.893B CLP5.10%−2.95%284.582Kสาธารณูปโภค3
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย34.261B CLP0.00%0.00%34.822Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล361.559B CLP1.42%−4.73%83.749Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ28.241B CLP−5.95%139.886Mบริการผู้บริโภค1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล318.752T CLP2.50%1.34%2สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม46.969T CLP6.33%0.00%14การผลิตของผู้ผลิต1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม218.301T CLP0.29%18.57%35การผลิตของผู้ผลิต2
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.471T CLP5.15%0.00%271อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ314.779T CLP3.53%0.38%715บริการทางด้านเทคโนโลยี3
บริการน้ำมันครบวงจร706.573T CLP3.32%8.69%11แร่พลังงาน2
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต2439.024T CLP0.02%−8.97%127การค้าปลีก3
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต7347.781T CLP−0.21%82บริการทางด้านเทคโนโลยี7
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์123.517T CLP4.10%−1.06%101การเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน2.744T CLP9.03%0.41%62.778Kการเงิน5
กองทรัสต์/กองทุนรวม538.991B CLP23.78%0.06%327.454Kอื่นๆ1
ประกันชีวิต/สุขภาพ1.733T CLP7.79%−0.17%7.859Kการเงิน2
ธนาคารรายใหญ่1272.181T CLP3.38%−0.05%557.292Kการเงิน13
โทรคมนาคมรายใหญ่768.4B CLP16.38%−0.84%998.748Kการสื่อสาร2
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ424.304T CLP1.47%0.00%7บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
การขนส่งทางทะเล3.797T CLP0.00%−0.82%19.784Mระบบขนส่ง3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์151.836T CLP2.09%0.00%30เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
การผลิตโลหะ489.956B CLP7.34%0.03%30การผลิตของผู้ผลิต1
อื่นๆ95.175B CLP19.73%0.00%428อื่นๆ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด852.732T CLP0.77%−1.62%85บริการเชิงพาณิชย์2
การผลิตเบ็ดเตล็ด912.784B CLP2.84%−18.18%500Kการผลิตของผู้ผลิต1
ภาพยนต์/บันเทิง265.871T CLP−2.76%56บริการผู้บริโภค7
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน7.806T CLP7.23%3.25%500.589Kแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน33.054T CLP1.56%0.00%4บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ96.346T CLP1.60%7.62%99แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป4501.947T CLP0.98%−1.18%122บริการทางด้านเทคโนโลยี3
ยารายใหญ่575.385T CLP4.05%−11.76%148เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
โลหะมีค่า57.762T CLP3.95%2.47%37แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เยื่อกระดาษและกระดาษ3.896T CLP0.00%0.75%1.935Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
รถไฟ163.688B CLP4.31%0.00%443ระบบขนส่ง1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์6.578T CLP1.65%−0.68%558.571Kการเงิน9
ธนาคารในภูมิภาค8.532T CLP6.49%−1.69%71.701Mการเงิน2
ร้านอาหาร367.194T CLP2.36%−1.24%71บริการผู้บริโภค3
เซมิคอนดักเตอร์239.539T CLP2.12%−6.27%15เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ277.728T CLP1.85%0.01%129.079Kการค้าปลีก4
เหล็ก891.471B CLP11.28%2.10%164.827Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
อุปกรณ์โทรคมนาคม4942.326T CLP0.55%−0.52%39เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ3.505T CLP2.34%−1.85%4.112Mสาธารณูปโภค5
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง340.266B CLP3.53%0.00%562บริการการกระจายสินค้า2
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย97.573T CLP7.51%5.65%3.232Kการสื่อสาร2