บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

3
หุ้น
444807.218B
เงินทุนของตลาด
3
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+0.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
−2.37%
ประสิทธิภาพ ปี
+22.62%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
1373.600 CLP0.00%30.00193.582B CLP−12.44 CLP−109.29%2.02%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
14799.000 CLP0.00%770.02123.954B CLP−431.49 CLP−484.84%0.98%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
UNHCLUNITEDHEALTH GROUP INC
474961.000 CLP0.00%30.49444.49T CLP23.0520609.48 CLP+3.86%1.28%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง