การผลิตพลังงานทางเลือก (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
344.313B
เงินทุนของตลาด
395
ปริมาณการซื้อขาย
+0.00%
เปลี่ยนแปลง
+1.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.72%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
INVERCAP INVERCAP SA
2303.900.00%0.00ซื้อ1.326K3054971.27344.313B1.231879.91
โหลดเพิ่ม