บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
859.903B
เงินทุนของตลาด
256.275K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.47%
เปลี่ยนแปลง
−3.07%
ประสิทธิภาพ เดือน
−28.79%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
2791.000.50%14.00ขาย436.692K1218807372.00838.702B2.241238.1212246.00
โหลดเพิ่ม