บริษัทชิลี companies operating in one industry: ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ

รายชื่อด้านล่างคือ บริษัทชิลี ที่ดำเนินงานภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ รายชื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน และอื่นๆ จัดเรียงตามตัวชี้วัดที่จำเป็น จึงสามารถแสดงหุ้นที่มีราคาแพงที่สุดของอุตสาหกรรม เช่น EMPRESAS LIPIGAS SA หรือรายชื่อที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดอย่าง EMPRESAS LIPIGAS SA ซึ่งจะช่วยในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับทุกการโฟกัส
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
533.692 B CLP254.000 CLP0.00%4660.025.6544.95 CLP5.91%สาธารณูปโภค
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
415.524 B CLP3658.600 CLP+2.21%4.073 K0.0810.94334.55 CLP−3.11%6.31%สาธารณูปโภค
SCHWAGERSCHWAGER SA
15.193 B CLP0.770 CLP+0.92%100.001.83%สาธารณูปโภค